Postimet e muajit Dhjetor 2009

1 Dhjetor 2009

2 Dhjetor 2009

98 komente
Politikë, Opinion
20 komente
Letërsi
TR3
5 komente
Letërsi
3 komente
Shtypi, Politikë

3 Dhjetor 2009

20 komente
20 komente
Shtypi
9 komente
Argëtim, Video
4 komente
Shtypi
1 komente

4 Dhjetor 2009

163 komente
Shtypi, Opinion
109 komente
24 komente
13 komente
Mos Humbisni
4 komente
Shtypi
1 komente
Shtypi, Shëndetësi

5 Dhjetor 2009

28 komente
Shtypi
8 komente
Argëtim
5 komente
2 komente

6 Dhjetor 2009

41 komente
Letërsi
24 komente
Shtypi
24 komente
8 komente

7 Dhjetor 2009

307 komente
14 komente
7 komente
Shtypi
1 komente
1 komente
Shtypi, Politikë

8 Dhjetor 2009

13 komente
Shtypi, Sociale
13 komente
Shtypi
9 komente
4 komente
Politikë, Mos Humbisni
2 komente
Shtypi
1 komente

9 Dhjetor 2009

60 komente
Kryesore, Eksperiment
44 komente
Mos Humbisni, 24 karat
13 komente
Shtypi, Ekonomi
10 komente
5 komente
Shtypi
4 komente

10 Dhjetor 2009

101 komente
55 komente
Politikë, Mos Humbisni
26 komente
Shtypi
22 komente
Shtypi
13 komente
Shtypi, Ekonomi

11 Dhjetor 2009

130 komente
Shtypi
27 komente
Foto e ditës

12 Dhjetor 2009

32 komente
Shtypi
27 komente
22 komente
Argëtim

13 Dhjetor 2009

97 komente
Shtypi, Bota, Njoftime
5 komente
Letërsi
2 komente

14 Dhjetor 2009

293 komente
Pa Kategori
44 komente
43 komente
Diçitura
14 komente
5 komente
Shtypi
1 komente
Mos Humbisni
Ekonomi

15 Dhjetor 2009

71 komente
Mos Humbisni, Art
22 komente

16 Dhjetor 2009

14 komente
Shtypi
7 komente
Mos Humbisni
6 komente
4 komente
Shtypi, Ligj
1 komente

17 Dhjetor 2009

18 komente
Shtypi, Histori
12 komente
Shtypi
6 komente
1 komente

18 Dhjetor 2009

29 komente
Bota, Mjedisi
10 komente
Letërsi
7 komente
Shtypi, Politikë
3 komente
Shtypi, Pa Kategori

19 Dhjetor 2009

27 komente
Letërsi
2 komente
2 komente
Shtypi

20 Dhjetor 2009

1 komente

21 Dhjetor 2009

29 komente
Letërsi
29 komente
Kulturë, Muzikë
18 komente
Letërsi
15 komente
13 komente
6 komente
Shtypi
5 komente
Shtypi
3 komente
Shtypi, Kulturë

22 Dhjetor 2009

141 komente
Letërsi
24 komente

23 Dhjetor 2009

7 komente
Shtypi

24 Dhjetor 2009

75 komente
Kryesore
4 komente
Kryesore, Politikë, Ligj

25 Dhjetor 2009

41 komente
Kryesore
Vic
3 komente

26 Dhjetor 2009

27 Dhjetor 2009

20 komente
13 komente
24 karat
12 komente
Shtypi
3 komente
Mos Humbisni
1 komente

28 Dhjetor 2009

37 komente
5 komente

29 Dhjetor 2009

117 komente
Letërsi
6 komente
Shtypi
1 komente
Thënie

30 Dhjetor 2009

68 komente
Letërsi
16 komente
Muzikë, Video
11 komente
Kryesore
2 komente
Shtypi

31 Dhjetor 2009

55 komente
15 komente
8 komente
Letërsi
4 komente