Postimet e muajit Tetor 2009

1 Tetor 2009

36 komente
Muzikë, Video
28 komente
Shtypi
13 komente
Letërsi
12 komente
Mos Humbisni
6 komente
Mos Humbisni

2 Tetor 2009

11 komente

3 Tetor 2009

159 komente
Kryesore, Opinion
18 komente
Thënie
4 komente
Shtypi

4 Tetor 2009

3 komente
Mos Humbisni

5 Tetor 2009

78 komente
Mos Humbisni
44 komente
Shtypi
17 komente
Argëtim, Foto e ditës, Art
6 komente
Mos Humbisni
2 komente
Letërsi
1 komente

6 Tetor 2009

64 komente
62 komente
Argëtim, Letërsi
15 komente
Shtypi, Politikë
4 komente
Mos Humbisni

7 Tetor 2009

83 komente
Njoftime, Klubi i librit
32 komente
24 karat, Acarim Nervash
15 komente
6 komente
4 komente
Mos Humbisni
3 komente
1 komente
Shtypi, Opinion

8 Tetor 2009

24 komente
Letërsi
15 komente
24 karat, Argëtim
13 komente
Letërsi
9 komente
Shtypi
5 komente
Letërsi
4 komente

9 Tetor 2009

60 komente
Shtypi
12 komente
11 komente
Shtypi, Arsim, Kosova
6 komente
2 komente
Shtypi, Arsim, Shkencë

10 Tetor 2009

3 komente
Thënie
3 komente
Arsim, Mos Humbisni, Shkencë

11 Tetor 2009

64 komente
Sociale
63 komente
Politikë
42 komente
Shtypi
15 komente
Letërsi
13 komente
Shtypi
11 komente
7 komente
3 komente
Shtypi
2 komente
1 komente
Shtypi, Politikë

12 Tetor 2009

32 komente
Mos Humbisni
29 komente
Shtypi
22 komente
Shtypi
7 komente
Letërsi

13 Tetor 2009

58 komente
29 komente
Shtypi
21 komente
Bota, Politikë, Mos Humbisni

14 Tetor 2009

50 komente
Politikë, Argëtim
31 komente
Kryesore
27 komente
5 komente
3 komente
2 komente
Mos Humbisni
1 komente
Shtypi

15 Tetor 2009

103 komente
Mos Humbisni, Opinion
36 komente
7 komente
Shtypi, Politikë

16 Tetor 2009

56 komente
Kryesore, Politikë
24 komente
Politikë, Argëtim

17 Tetor 2009

22 komente
Ekonomi, Biznes
8 komente
Shtypi, Ballkan
5 komente
3 komente
Shkencë
2 komente

18 Tetor 2009

63 komente
Foto e ditës
JJ
21 komente
4 komente
Shtypi, Politikë

19 Tetor 2009

47 komente
Kryesore, Feja
47 komente
Diçitura
6 komente
Shtypi, Politikë
3 komente
2 komente
1 komente
Mos Humbisni

20 Tetor 2009

177 komente
Kryesore, Media
31 komente
Foto e ditës
21 komente
Shtypi, Politikë
16 komente
Letërsi
9 komente
2 komente
Mos Humbisni
1 komente

21 Tetor 2009

114 komente
Speciale, Turizëm, Teknologji
21 komente
Shtypi, Opinion
5 komente

22 Tetor 2009

48 komente
Letërsi
39 komente
Mos Humbisni, Opinion
15 komente
8 komente
3 komente
Media, Mos Humbisni, Histori
2 komente
Letërsi

23 Tetor 2009

66 komente
Letërsi
57 komente
Kulturë, Foto e ditës
24 komente
Arsim, Opinion
2 komente
1 komente
Shtypi, Acarim Nervash

24 Tetor 2009

1 komente

25 Tetor 2009

235 komente
Mos Humbisni, Letërsi
49 komente
Opinion
11 komente
Mos Humbisni

26 Tetor 2009

93 komente
Klubi i librit
35 komente
24 karat, Acarim Nervash
5 komente
Shtypi
4 komente
4 komente
Shtypi
1 komente
Shtypi

27 Tetor 2009

69 komente
Kulturë, 24 karat
68 komente
Turizëm, Kosova, Video
32 komente
Mos Humbisni
24 komente
4 komente
Thënie
2 komente
Shtypi

28 Tetor 2009

34 komente
Klubi i librit
24 komente
23 komente
9 komente
Thënie
3 komente
3 komente
3 komente
Shtypi

29 Tetor 2009

61 komente
Mos Humbisni, Letërsi
50 komente
Letërsi
35 komente
Shtypi
3 komente
1 komente
Politikë, Opinion, Kosova
1 komente

30 Tetor 2009

13 komente
Klubi i librit
?
7 komente

31 Tetor 2009

38 komente
Kryesore
37 komente
Shtypi
35 komente
Mos Humbisni
16 komente
Letërsi
1 komente