Postimet e muajit Gusht 2009

1 Gusht 2009

48 komente
Letërsi
10 komente
3 komente
Shtypi

2 Gusht 2009

9 komente
Mos Humbisni
5 komente
Mos Humbisni

3 Gusht 2009

7 komente
Thënie
7 komente
Shtypi
5 komente
Shtypi

4 Gusht 2009

181 komente
Mos Humbisni, Turizëm
37 komente
Letërsi
5 komente
Letërsi
3 komente
Shtypi
2 komente
Shtypi

5 Gusht 2009

54 komente
Sociale, 24 karat
15 komente
6 komente
Shtypi

6 Gusht 2009

7 Gusht 2009

20 komente
Letërsi

8 Gusht 2009

34 komente
Mos Humbisni

9 Gusht 2009

3 komente

10 Gusht 2009

23 komente
Turizëm
3 komente
Shtypi
2 komente
Letërsi

11 Gusht 2009

125 komente
Opinion, Acarim Nervash
32 komente
Mos Humbisni
19 komente
Diçitura
5 komente
Letërsi

12 Gusht 2009

46 komente
Mos Humbisni
22 komente
22 komente
Thënie
13 komente
Letërsi
2 komente
Shtypi

13 Gusht 2009

118 komente
Pa Kategori
5 komente
2 komente
Shtypi

14 Gusht 2009

70 komente
Turizëm, Acarim Nervash
18 komente
Letërsi
3 komente
Shtypi, Media, Histori, Kosova

15 Gusht 2009

31 komente
27 komente

16 Gusht 2009

146 komente
Opinion
79 komente
Letërsi
59 komente
Shtypi, Sport
38 komente
Kulturë, Mos Humbisni, Opinion
8 komente
Mos Humbisni, Opinion
2 komente
Letërsi
2 komente

17 Gusht 2009

48 komente
Diçitura
19 komente
Mos Humbisni
16 komente
Letërsi

18 Gusht 2009

5 komente
Shtypi, Kosova
3 komente
Politikë, Mos Humbisni
1 komente
Shtypi

19 Gusht 2009

1 komente
Shtypi, Opinion

20 Gusht 2009

35 komente
Bota, Sport, Foto e ditës
26 komente
4 komente
Mos Humbisni
3 komente

21 Gusht 2009

25 komente
Shtypi, Acarim Nervash
24 komente
Letërsi
24 komente
Letërsi
4 komente
Pa Kategori
1 komente

22 Gusht 2009

8 komente
Shtypi, Ekonomi
4 komente
Bota, Foto e ditës

23 Gusht 2009

160 komente
Shtypi
3 komente
Shtypi

24 Gusht 2009

153 komente
Acarim Nervash
35 komente
Argëtim
13 komente
8 komente
Thënie

25 Gusht 2009

105 komente
Mos Humbisni
42 komente
Kryesore
38 komente
Diçitura
24 komente
Letërsi
19 komente
Mos Humbisni
5 komente
Shtypi
1 komente
Shtypi

26 Gusht 2009

57 komente
Shtypi, Sociale
12 komente
Mos Humbisni
10 komente
2 komente
1 komente
Shtypi

27 Gusht 2009

30 komente
Bota, Histori
61 komente
Mos Humbisni
35 komente
Letërsi
26 komente
Shtypi
13 komente
Ekonomi
12 komente
Shtypi
3 komente
2 komente
1 komente

28 Gusht 2009

66 komente
Mos Humbisni
15 komente
Shtypi
7 komente

29 Gusht 2009

30 Gusht 2009

21 komente
Shtypi
16 komente
10 komente
Mos Humbisni
Thënie

31 Gusht 2009

104 komente
Mos Humbisni, Gjuhësi
21 komente
Shtypi
17 komente
7 komente
Mos Humbisni
2 komente
Shtypi
1 komente
Thënie