Postimet e muajit Qershor 2009

1 Qershor 2009

82 komente
Shtypi
53 komente
Diçitura
30 komente
Shtypi, Acarim Nervash
9 komente

2 Qershor 2009

6 komente
Shtypi, Zgjedhje
4 komente
Shtypi
2 komente
1 komente

3 Qershor 2009

156 komente
Politikë, Mos Humbisni, Opinion
29 komente
Politikë, Mos Humbisni, Zgjedhje, PD
11 komente
Opinion

4 Qershor 2009

31 komente
Diçitura
21 komente
Opinion
20 komente
Letërsi
9 komente
Shtypi
7 komente
5 komente
Shtypi, Bota, Histori
3 komente
Bota, Ekonomi
2 komente
Shtypi
1 komente

5 Qershor 2009

82 komente
Bota, Foto e ditës
55 komente
Shtypi, Zgjedhje
6 komente
Shtypi
2 komente

6 Qershor 2009

3 komente
Shtypi
1 komente

7 Qershor 2009

31 komente
Letërsi
47 komente
Opinion
2 komente
Bota, Politikë
1 komente
Mos Humbisni

8 Qershor 2009

39 komente
Shtypi
38 komente
Shtypi
35 komente
Foto e ditës
33 komente
Letërsi
18 komente
Pa Kategori
6 komente
Mos Humbisni
4 komente
Shtypi, Acarim Nervash
3 komente
Shtypi
1 komente

9 Qershor 2009

25 komente
Mos Humbisni
19 komente
17 komente
Thënie, Zgjedhje
6 komente
Mos Humbisni

10 Qershor 2009

7 komente

11 Qershor 2009

37 komente
Shtypi, Politikë, Zgjedhje
17 komente
Thënie
5 komente
Shtypi
3 komente
Shtypi

12 Qershor 2009

67 komente
Kryesore
50 komente
Politikë, Mos Humbisni, Opinion
41 komente
Diçitura
17 komente
Media
9 komente
Shtypi
7 komente
4 komente
Sociale, Mos Humbisni, Acarim Nervash
1 komente
Mos Humbisni
1 komente
Shtypi
1 komente

13 Qershor 2009

171 komente
Pa Kategori
4 komente
3 komente
Thënie

14 Qershor 2009

79 komente
Shtypi
22 komente
Politikë
18 komente
Mos Humbisni

15 Qershor 2009

31 komente
7 komente
3 komente
Shtypi
2 komente
Shtypi
1 komente

16 Qershor 2009

12 komente
10 komente
Kryesore, Politikë, Turizëm

17 Qershor 2009

20 komente
Foto e ditës
13 komente
Mos Humbisni
8 komente
Opinion
6 komente
3 komente
Shtypi, Politikë, Zgjedhje
2 komente
Mos Humbisni
2 komente
Shtypi, 24 karat, Acarim Nervash

18 Qershor 2009

68 komente
45 komente
Mos Humbisni
20 komente
Opinion

19 Qershor 2009

14 komente
4 komente
1 komente
Mos Humbisni

20 Qershor 2009

16 komente
Shtypi, Zgjedhje

21 Qershor 2009

19 komente
14 komente
Mos Humbisni
2 komente
2 komente
Mos Humbisni
1 komente
Shtypi, Opinion

22 Qershor 2009

60 komente
Shtypi
52 komente
Zgjedhje
37 komente
Politikë, Zgjedhje
10 komente
Politikë, Opinion

24 Qershor 2009

7 komente
Shtypi
5 komente

23 Qershor 2009

42 komente
37 komente
Mos Humbisni
19 komente
Letërsi
10 komente
Mos Humbisni, Zgjedhje
6 komente

25 Qershor 2009

10 komente
Shtypi
8 komente
Mos Humbisni
1 komente

26 Qershor 2009

74 komente
Bota
71 komente
24 karat, Acarim Nervash
6 komente
Shtypi

27 Qershor 2009

15 komente

28 Qershor 2009

12 komente

29 Qershor 2009

14 komente
Acarim Nervash
14 komente
Letërsi
12 komente
Shtypi
4 komente
Mos Humbisni
2 komente
Mos Humbisni

30 Qershor 2009

476 komente
12 komente
5 komente
Shtypi, Zgjedhje
4 komente
Thënie
1 komente
Shtypi, Zgjedhje