Postimet e muajit Nëntor 2008

1 Nëntor 2008

2 Nëntor 2008

74 komente

3 Nëntor 2008

34 komente
Diçitura

4 Nëntor 2008

5 Nëntor 2008

1 komente

6 Nëntor 2008

125 komente
Njoftime
40 komente
24 komente
Politikë
11 komente
Teknologji
Mos Humbisni

7 Nëntor 2008

32 komente
Shtypi, Media
30 komente
Foto e ditës
18 komente
Mos Humbisni
14 komente
Shtypi
13 komente
4 komente
4 komente
2 komente
1 komente
Mos Humbisni

8 Nëntor 2008

49 komente
24 karat
10 komente
6 komente
Shtypi
5 komente
Mos Humbisni, Opinion
4 komente
Sociale
2 komente
Shtypi, Opinion
1 komente
Shtypi

9 Nëntor 2008

7 komente
Mos Humbisni

10 Nëntor 2008

177 komente
Mos Humbisni
174 komente
63 komente
Argëtim
6 komente
Acarim Nervash
2 komente
Mos Humbisni
Shtypi, Opinion

11 Nëntor 2008

12 komente
Letërsi
7 komente
Letërsi
6 komente
Mos Humbisni, Opinion
2 komente

12 Nëntor 2008

55 komente
Opinion
19 komente
18 komente
Shtypi, Satirë
17 komente
13 komente
6 komente
3 komente
Mos Humbisni
1 komente
Shtypi, Opinion
1 komente
Shtypi, Opinion
1 komente
Mos Humbisni, Opinion

13 Nëntor 2008

50 komente
Politikë, Opinion
43 komente
Shtypi, Arsim
4 komente
1 komente
Letërsi
Mos Humbisni, Opinion
Shtypi
Thënie
Shtypi

14 Nëntor 2008

60 komente
Letërsi
5 komente
Thënie
4 komente
Politikë, Mos Humbisni
1 komente
Shtypi, Ekonomi

15 Nëntor 2008

6 komente
Shtypi, Shkencë
5 komente
5 komente
Letërsi
5 komente
Shtypi, Sociale
3 komente
Letërsi
2 komente
Shtypi
2 komente
1 komente
Shtypi

16 Nëntor 2008

38 komente
12 komente
Shtypi
5 komente
Mos Humbisni

17 Nëntor 2008

7 komente
4 komente
Shtypi
3 komente
Shtypi

18 Nëntor 2008

106 komente
15 komente
Foto e ditës, Art
kur
2 komente
Letërsi
2 komente
1 komente
Mos Humbisni, Opinion

19 Nëntor 2008

83 komente
Kosova
33 komente
12 komente
Shtypi
1 komente
1 komente
Mos Humbisni

20 Nëntor 2008

58 komente
Letërsi
34 komente
24 karat, Biznes
27 komente
Mos Humbisni, Kosova
14 komente
Diçitura
11 komente
Mos Humbisni
10 komente
Shtypi
3 komente
1 komente

21 Nëntor 2008

28 komente
26 komente
12 komente
11 komente
9 komente
7 komente
Mos Humbisni
6 komente
Letërsi
6 komente
Kryesore
1 komente

22 Nëntor 2008

378 komente
Acarim Nervash
5 komente
Ekonomi, Mos Humbisni
2 komente

23 Nëntor 2008

2 komente
Shtypi

24 Nëntor 2008

23 komente
17 komente
Shtypi, Opinion

25 Nëntor 2008

9 komente
Letërsi

26 Nëntor 2008

116 komente
Muzikë
25 komente
Kryesore
24 komente
Mos Humbisni
11 komente
Mos Humbisni
8 komente
Letërsi
7 komente
5 komente
5 komente
Letërsi
3 komente
Shtypi, Ekonomi

27 Nëntor 2008

38 komente
Kryesore
3 komente
Shtypi
3 komente
Shtypi, Bota, Ekonomi

28 Nëntor 2008

36 komente
Kryesore
21 komente
Mos Humbisni, Mjedisi
9 komente
Letërsi
2 komente
Mos Humbisni, Mjedisi
1 komente
Shtypi
1 komente
Shtypi

29 Nëntor 2008

112 komente
Kryesore
14 komente
Kryesore
10 komente
Shtypi

30 Nëntor 2008