Dëmet e izolimit kulturor

(Mbi debatin për Skënderbeun)

Nëse do të përmblidhja, mbështetur mbi çfarë kam thënë deri tani, vështirësitë kryesore që ngre për shqiptarin e kohës së sotme inercia e kulturës së nacional – komunizmit si fe/ideologji zyrtare, për ta bërë atë që, edhe sot, të besojë për të kuptuar, (por jo të kuptojë për të besuar) një tjetër fe/ideologji zyrtare që sot mund ta quajmë nacional - evropianizëm, do të veçoja tre aspekte thelbësore:
Së pari, ajo kulturë eliminoi diversitetin e këndvështrimeve dhe perspektivave mbi botën. “Uno itinere non potest pervenire ad tam grande secretum” (një rrugë e vetme nuk mjafton për të të çuar në një sekret kaq të madh) thoshte Aurelio Simmaco përfaqësuesi i paganëve në senatin romak (384 ) duke u grindur me senatorët katolikë, që kërkonin eliminimin e besimeve të tjera në perandori. Predikimi i një rruge të vetme drejt së ardhmes dhe përdorimi i dhunës shtetërore për të ndaluar çdo predikim tjetër e bëri nacional - komunizmin të fshijë çdo mënyrë tjetër të interpretimit të botës, çdo fe dhe besim tjetër, çdo filozofi tjetër gjithashtu. Kjo solli edhe mbylljen mendore të shqiptarëve ndaj diversitetit. Edhe sot është shumë e vështirë hapja ndaj tjetrit të ndryshëm, ndaj teorive të ndryshme, njohja e kontradiktave edhe brenda vetë një mënyre të të vështruarit të botës, aftësia për ta vënë veten në dyshim, gjithashtu.
Së dyti, do të veçoja prirjen, në vazhdim, më një anë për të ndërtuar fe/ideologji zyrtare dhe, më anë tjetër, përdorimin e saj dhe klerikëve e këngëtarëve të saj si “rrip transmisioni” të pushtetit. Termi "rrip transmisioni" i atribuohej Stalinit kur fliste për organizatat e tjera të masave në raport me pushtetin e partisë komuniste, por, në fakt, e gjejmë të përdorur shumë herët në histori. Sekti i donatianëve, që refuzonin pushtetin tokësor kundër të cilit të krishterët kishin luftuar për tre shekuj, filluan të akuzojnë si "rripa transmisioni" të pushtetit autokrat perandorak të krishterët katolikë që, pas Kostantinit të Madh, e vunë fenë e tyre në shërbim të tij.
Së treti, dëmi që i ka sjellë shkencës së historisë shqiptare dhe nëpërmjet saj krejt vetëdijes historike shqiptare dhe, tek e fundit, njohjes së vetvetes, tjetërsimi i shkencës së historisë në mitologji duke u bërë shprehëse të vërtetash absolute dhe jo të vërtetash që saktësohen vazhdimisht falë studimesh dhe zbulimesh të mëtejshme; si dhe, sëbashku me këtë, orientimi politik i kërkimeve dhe i zbulimeve për të vërtetuar të vërtetat tashmë të parathëna e të zbuluara nga politika dhe qëllimet e saj të ditës.
Duke u nisur nga këta tre aspekte besoj se, nëse do të tentojmë ta sintetizojmë të keqen më të madhe që solli regjimi nacional - komunist nga pikëpamja kulturore, do të thoja se ky e ka emrin izolim kulturor. Vetë izolimi u kthye në një mit duke i dhënë një identitet shqiptarit të diktaturës nga i cili nuk është çliruar ende, së paku kulturalisht. Është miti i veçansisë së popullit shqiptar: si një popull që nuk ishte fetar si gjithë të tjerët sepse kishte një fe sipërore: shqiptarizmin, si një popull që ishte i vetmi në rrugën e drejtë e të vërtetë, i vetmi popull i mirë në mes të të këqinjve. Ky izolim kulturor ka lënë gjurmë të ndjeshme edhe në të tashmen. Dhe në këtë kontekst, midis të tjerash, në debatin tonë ky reflektohet në formën e paaftësisë për të kuptuar se nacionalizmi nuk është një fenomen i vjetër sa ç'është historia e njerëzimit, por një fenomen relativisht i ri, i shekujve XIX - XX, jo vetëm shqiptar, por evropian e më gjerë, e në këtë kontekst, se figura historike e Skënderbeut dhe e shumë shenjtorëve të nacional - komunizmit nuk përputhet me figurën e tyre të ndërtuar nga kjo fe/ideologji në shekullin XIX e XX.
Oliver Schmitt, duke folur në librin e tij për studiuesit shqiptarë, thotë: "deri më sot në studimet shqiptare nuk vihet në dyshim prapaprojektimi në Mesjetë i identiteteve moderne etnike". Me fjalë të tjera kjo do të thotë se në Shqipëri studiuesit nuk janë ende në gjendje të kuptojnë se historitë e Mesjetës, ndër to edhe ajo e Skënderbeut, janë manipuluar politikisht për të ndërtuar një identitet e ardhmëri në shekullin XIX e më pas në periudhën komuniste. Ata vazhdojnë ta shikojnë historinë si një vazhdimësi e pandërprerë teleologjike sipas thënies së Enver Hoxhës: "Populli shqiptar e ka çarë historinë me shpatë në dorë" ku e tashmja dhe, për rrjedhojë, edhe politikanët e sotëm, përbëjnë pikën kulminante të kësaj historie, janë, si të thuash, mesia që pritej të zbriste, më në fund, mbi tokë.
Le ta ilustrojmë "prapaprojektimin" për të cilin flet Schmitt dhe përdorimin e tij politik me një nga aspektet më negative të politikës së regjimit nacional - komunist: izolimin e shqiptarëve.
Enver Hoxha duke trajtuar Skënderbeun thoshte: "Populli ynë luftoi për një çerek shekulli të tërë me heroin tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në krye. Ai doli gjithmonë fitimtar mbi hordhitë e Perandrisë osmane sepse populli luftonte për lirinë, pavarësinë, dhe tokën." Vini re: nuk thotë për fenë. Në fakt nuk ka historian serioz që e interpreton luftën e Skënderbeut si luftë nacionale të popullit shqiptar. Luftrat me karakter çlirimi kombëtar kanë filluar në shekullin XIX dhe, po ashtu, nuk ka pasur një ndarje dhe aq më pak armiqësi midis popujve që jetonin në Ballkan asokohe. Dallimi dhe armiqësia më e madhe ishte fetare: ajo midis të krishterëve dhe muslimanëve që po vinin me osmanët. Mirëpo Enver Hoxhës nuk i intereson ta verë në dukje ekzistencën e fesë. Duke komentuar këtë interpretim të historisë nga ana e Enver Hoxhës mund të themi se ai nuk ka bërë tjetër veçse ka marrë mitet nacionaliste të Rilindjes, por duke i parë ato me metodologjinë e materializmit dialektik dhe historik u jep një karakter teleologjik, pra në frymën e filozofisë së historisë marksiste sheh një ecje gjithnjë përpara të historisë në sajë të mekanizmit shpjegues: dialektikës së luftës së klasave. Mehmet Shehu e pasuron edhe më komponenten komuniste kur shkrua: "Faktor vendimtar dhe burimi i vetëm i qëndresës heroike dhe i fitoreve të arritura në atë luftë të gjatë kanë qenë masat popullore, kryesisht fshatarësia. Masat popullore ishin kundërpesha ndaj lëkundjeve dhe tradhtisë feudale…" (Dy citimet janë marrë nga libri i Schmitt). Pra në optikën e ideologjisë së kohës së Mehmet Shehut dhe Enver Hoxhës, historia e Skënderbeut të Mesjetës popullohej me "feudalët tradhëtarë" dhe "masat popullore" besnike të çështjes kombëtare. Kemi të bëjmë me një "prapaprojektim" në Mesjetë të identiteteve dhe ideologjisë të kohës kur Hoxha e Shehu burgosnin klasat e ashtuquajtura të pasura duke i akuzuar edhe si agjentë të të huajve. Në këtë optikë instrumentalizuese Aleks Buda, historiani më i njohur shqiptar, shkruante në artikullin e tij "Fan Noli, historian i Skënderbeut" që vazhdon të botohet dhe ribotohet në Shqipëri dhe Kosovë: "Pas luftës së madhe antifashiste, ku pjesëmarrja e masave popullore luajti një rol kaq të madh në asgjësimin e pushtuesve, figura e Skënderbeut u bë përsëri aktuale dhe mori një vlerë të re. Historiografia jonë ka për t'i dhënë heroit tonë, ashtu si gjithë figurave të mëdha historike, rolin e vet të merituar, nëse do të niset nga vlerësimi për rolin e masave popullore."
Këtij prapaprojektimi të politikës së Hoxhës të shekullit XX (veçanërisht pas viteve '60) në Mesjetë, ndryshe këtij instrumentalizimi të Skënderbeut në funksion të stabilizimit të regjimit të izolimit, i këndonin jo vetëm politikanët dhe historianët, por edhe shkrimtarët e artistët shqiptarë. Ja si shkruan kritiku letrar Jorgo Bulo, tek parathënia e kolanës së veprave të Ismail Kadaresë, (“Naim Frashëri” Tiranë 1981): "I. Kadarenë e interesoi në mënyrë të veçantë, në fazën e pjekurisë së talentit të tij, problemi i fateve historike të kombit tonë, i fateve të socializmit në Shqipëri." Vini re se si "fatet historike" dhe "fatet e socializmit" vihen në një lidhje vazhdimësie vijëdrejtë historike. Më tej Bulo vazhdon: "Në rrethanat që u krijuan pas tradhëtisë së hapur revizioniste, […], çasti kërkonte prej shoqërisë shqiptare të mobilizonte të gjitha energjitë e veta materiale e shpirtërore për t’i bërë ballë bllokadës, […] Në këto kushte u aktivizua si asnjëherë mendimi shoqëror dhe ndërgjegjja estetike e kombit, u gjallëruan kërkimet artistike për të pohuar, përmes artit, burimet e thella morale që frymëzonin qëndresën heroike të Shqipërisë dhe mbushnin me besim e optimizëm për fitoren." Po në të njëjtën optikë, në vitin 1971, kritiku letrar Vasil Melo do të botonte një recension mbi romanin "Kështjella" ku shkruan: "Dhe vetvetiu kapërcehen hapësirat, afrohen epokat, gjenden pikat e përbashkëta, dhe ajo kështjellë e romanit merr një kuptim edhe më të gjerë, ajo na duket se është edhe Shqipëria e sotme dhe ata kështjellarë shqiptarët me përpjekjet dhe luftën e tyre për të mbrojtur vendin, lirinë dhe fitoret e revolucionit. [… ] Përcaktimi i fytyrës së perandorisë osmane në roman nuk mbetet vetëm brenda kornizës së historisë, por ai vlen edhe për të karakterizuar armiqtë e sotëm të vendit tonë dhe të njerëzimit." (“Nëntori”, nr. 4, 1971, f. 25.) Vetë Kadare duke folur për këtë roman thotë: "Shfrytëzova analogjinë historike midis epokës së Skënderbeut dhe epokës së sotme». (Vepra, vol 12, Shtëpia botuese “Naim Frashëri”, Tiranë 1981, f. 320.)
Është mëse e qartë se si politika dhe arti në shërbim të saj "prapaprojektojnë" të tashmen në Mesjetë; se Skënderbeu dhe epoka e tij modelohen ashtu që të flasin në emër të interesave të elitës së diktaturës.
Duke karakterizuar gjendjen e shkencës së historisë në këtë kohë të diktaturës, por duke mbrritur, prej saj, deri në kohën e sotme, Schmitt shkruan kështu në librin e tij:
"Pas prishjes së diktatorit Enver Hoxha me Bashkimin Sovjetik u përforcua ai izolim që e çoi jetën shkencore në ngushtica nacionaliste e shpesh ksenofobe, prej të cilave edhe sot e ka vështirë të çlirohet. Shqipëria totalitare përhapi, me mjetet e shtetit totalitar, imazhin e vet për Skënderbeun. Prej fundit të viteve '60 e deri më sot janë në thelb po të njëjtët historianë që përcaktojnë interpretimin e heroit kombëtar."
Do të thoja jo vetëm të njëjtët historianë, por, siç po e provon edhe debati në fjalë, edhe të njëjtët shkrimtarë, të njëjtët kritikë arti po ashtu. Dhe kjo është një nga arsyet e reagimit të tyre kaq të egër. Ajo që i prek ata më shumë është pjesa e fundit e librit të Schmitt, kapitulli "Kujtesa harresa dhe rikujtesa" ku ai flet për përdorimin e Skënderbeut nga projektet e ndryshme politike, veçanërishta ata nacional - komuniste dhe për rolin e tyre në këta projekte.
Por, siç e kam thënë edhe në shkrimin paraardhës, problemi nuk është e kaluara, por e tashmja. Problemi është se e njëjta metodologji "prapaprojektuese" e "afrimimt të epokave" , e intrumentalizmit të historisë me qëllime politike të kohës që jetojmë, në dëm të shkencës, në dëm të mendimit kritik po ashtu, tek e fundit, në dëm të nevojës për dalje nga izolimi kulturor ku na futi diktatura nacional - komuniste po vazhdon edhe sot. Si ilustrim i kësaj na shërben fjala e Presidentit të sotëm Bamir Topi në konferencën që organizoi këtë vit me rastin e 17 janarit, ditëlindjes së Skënderbeut. Aty ai mbajti një ligjëratë me temë "Familjet e Mëdha fisnike dhe kontributi i tyre në historinë e Kombit dhe Shtetit Shqiptar". Në mes të tjerash, pasi i quan "mendje të robëruara", historianët si Schmitt dhe ata intelektualë shqiptarë që e mbrojnë veprën e tij, sepse ata "përpiqen sot të tjetërsojë rolin e Skënderbeut në historinë tonë apo në historinë e qytetërimit europian" thotë: "Unë jam i bindur që e gjithë fisnikëria historike, si dhe ato familje që iu bashkangjitën asaj me gjeste të rralla patriotizmi, heroizmi, mençurie apo aksion politik në shërbim të lirisë kombëtare, të Pavarësisë së Kosovës dhe prosperitetit të kombit, në kohë të vjetra dhe të reja, dëshmojnë që Skënderbeu, Kryefisniku është kudo, tek çdo shqiptar, si ideal dhe si realitet."


Metodologjia është tipike e nacional - komunizmit: manipulim i historisë për qëllime ideologjike e politike të kohës që jetojmë. Ndryshon vetëm komponentja "komuniste" për t'u bërë "antikomuniste". Nëse komunistët, duke aplikuar ideologjinë e tyre të pushtetit, flisnin për "masat popullore" si faktori kryesor në luftën për çlirimin e atdheut në Mesjetë, Topi, meqënëse e quan veten sot si i djathtë, përfaqësues të famijeve të mëdha që i persekutuan komunistët në shekullin XX, i kthehet kohës së Skënderbeut, mjerisht me të njëjtën metodë prapaprojektuese duke provuar se, ka bërë të njëjtën shkollë. Ata që Mehmet Shehu i quante "tradhëtarët feudalë" ky i riabiliton dhe i bën "fisnikëri historike". Pra, nëse në Shqipërinë e Enver Hoxhës miti rilindas i Skënderbeut u plotësua me dimensionin komunist të "udhëheqësit të masave" të "gjeneralit partizan", të autorit të reformës agrare, në Shqipërinë e Bamir Topit të vitit 2009 ai interpretohet si udhëheqësi i "fisnikërisë historike" e cila, paska luftuar që nga koha Skënderbeut e këtej për çlirimin e Shqipërisë dhe të Kosovës. Në fakt e vërteta historike e asaj kohe nuk ka të bëjë fare më këto tentativa narracionesh të reja mitologjike në shërbim të politikave të ditës së sotme. Një pjesë e atyre që Mehmet Shehu i quan "feudalë tradhëtarë" kurse Topi "fisnikëri historike" në fakt për të ruajtur pronat e tyre u konvertuan në muslimanë, pastaj i shërbyen me devotshmëri perandorisë për disa shekuj dhe vazhduan t'i sundojnë ato që M. Shehu i quan "masat popullore", ndërkohë që historia e tyre mesjetare nuk ka lidhje as me çlirimin kombëtar shqiptar dhe as me revolucionin socialist dhe reformën agrare.
Në fakt çështja është se në luftrat e tyre të sotme për ruajtje të pushtetit politik dhe kulturor, përfaqësuesit e kulturës së izolimit kërkojnë të na përçojnë idenë se, duke u prekur Skënderbeu, Shqipëria vihet në rrezik, por se ata janë aty, duke vigjëluar, në mbrojtje të shqiptarëve nga armiqtë e tyre dhe të Skënderbeut. Mirëpo në fakt Shqipëria rrezikun më të madh në historinë e saj e kaloi pikërisht në kohën kur miti i Skënderbeut u ngrit më këmbë më fort se kurrë dhe pikërisht nga ata që i ngritën atij monumentet. Shqipëria, në fakt. mund të mbrohet shumë më mirë duke u angazhuar përditë në luftën kundër korrupsionit, shkatërimit ekologjik, mjerimit kulturor e me rradhë që po përjeton fatkeqësisht ndërkohë që ata kanë pushtetin politik e kulturor dhe hyjnizojnë prap Skënderbeun. Prandaj do të thoja se, minimalisht, ata meritojnë thënien e shkrimtarit gjerman Karl Schlogel: "Një devocion për të vdekurit që nuk buron nga respekti për të gjallët është i dyshimtë." (Korrieri, 12 shkurt 2009)

(Vijon të hënën)

30 Komente

Xhib, te pata thene per ate punen e citimeve dhe latinishtes? Qe ti me te drejte e quajte "outline" artikujsh shqiptare, ndersa une po e quaj si "forma te drunjta, shabllone" per te derdhur betonin e vrerit, ne skeletet e hekurta te urrjetjes se verber ndaj popullit tend per te ngritur shtylla marrezie ne "perpjekjen" per psikopatizim te shqiptareve (TM IK). OK, latinishtja eshte marre nga romaket ne kete rast.

Me seriozisht tani: Pervec prashitjeve prolikse ala Lubonja & analiste/opinioniste shqipo te sodit, prashitje ne "ara te tjera" pa shume lidhje,  prashitje specash kur tregu po kerkon domate, vecoj paragrafin baze, qe shpreh moton e autorit:

besoj se, nëse do të tentojmë ta sintetizojmë të keqen më të madhe që solli regjimi nacional - komunist nga pikëpamja kulturore, do të thoja se ky e ka emrin izolim kulturor. Vetë izolimi u kthye në një mit duke i dhënë një identitet shqiptarit të diktaturës nga i cili nuk është çliruar ende, së paku kulturalisht. Është miti i veçansisë së popullit shqiptar: si një popull që nuk ishte fetar si gjithë të tjerët sepse kishte një fe sipërore: shqiptarizmin, si një popull që ishte i vetmi në rrugën e drejtë e të vërtetë, i vetmi popull i mirë në mes të të këqinjve. Ky izolim kulturor ka lënë gjurmë të ndjeshme edhe në të tashmen. Dhe në këtë kontekst, midis të tjerash, në debatin tonë ky reflektohet në formën e paaftësisë për të kuptuar se nacionalizmi nuk është një fenomen i vjetër sa ç'është historia e njerëzimit, por një fenomen relativisht i ri, i shekujve XIX - XX, jo vetëm shqiptar, por evropian e më gjerë, e në këtë kontekst, se figura historike e Skënderbeut dhe e shumë shenjtorëve të nacional - komunizmit nuk përputhet me figurën e tyre të ndërtuar nga kjo fe/ideologji në shekullin XIX e XX.

Kete autor e shqeteson shume shqiptarizma. Nuk bashkejeton dot me te. Te jete vertet kozmopolit do e pranonte shqiptarizmen si element perberes te botkuptimit te vet dhe mund vetem te ankohej per sfumimin e pikeveshtrimeve te tjera te botes prej saj. C'ka nuk eshte se nuk ka ndodhur nen regjimin totalitar. Por autori ka nje problem me shqiptarizmen si te tille! Ai nuk do ta vere ate ne raportin e drejte qe ajo duhet te kene ne te kuptarit e botes dhe veprimtarine e shqiptareve mbi ate baze. Duhet thene per hir te se vertetes, qe shqiptarizma, edhe pas cdo lloj rivleresimi, po te mos zinte nje vend primar tek bashkesia e botkuptimeve te njeriut shqiptar, kjo do tregonte nje verberi ideologjike dhe praktike, te denje vetem per kallepet sivellezer te ketij autori.

Ndersa ajo puna e te moskuptuarit te nacionalizmit prej te tjereve, por vetem prej z. Lubonja dhe ta atyre qe marrin drite nga rrezet e tij (lum kush merr rrezet e tija, ka qene nje kenge qe Lubonja duhet ta dije fort mire), pra ajo bindje ne thelb sharlataneske, te ngjall vetem neveri dhe meshire intelektuale. Te tipit, "e mor mire, se Lubonja po e thote, cfare tjeter po prisnit".

Xhib, kam prap lajm per ty: Ky avaz do vazhdoje prap te henen. Cfare thame per filmat dhe autoret e merzitshem... "a watched pot never boils"  -->> t'siguroj qe kjo fjale nuk eshte marre nga senati romak, dhe perdoret gjithe diten edhe sot, duke filluar qe nga amvisat e mira, te cilat, per fatin e tyre te mire, nuk lexojne z. Lubonja, por ndonje liber "me buke" si te gatuajme.

Lubonjes mund ti jepet nje mesim perfundimtar ketu tek PPU relativisht me nje pergjigje...duke cilesuar nje TITULL te botimit te kesaj natyre tek Revista e tij dhe te shoqeruar me dicituren ...KUSH e GJEN si MENDOJNE te MARRET! Them se edhe bakllavaja nuk hahet shpesh...Keto tema jane nga me bajatet . Absolutisht VJEDHJE coprash mendimesh te shprehura per kushedi cfare problemesh , ne kushedi cfare lloj shteti , per kushedi cfare personazhesh te erresuar ne SHEKUJ  .Atributi i vetem i Lubonjes eshte se duke i grumbulluar , perkthyer , seeleksionuar, shkartisur me emra personazhesh Shqiptare, i shet si Fjale te thena prej tij qe realisht kane KUPTIM vetem per INJORANTE te MENDIMIT ose te tipit qe FLUTUROJNE me PRESH dhe se fundi se fundi fare me krahasim KORCE nga ata tipa qe kur s'kane kujt t'ja fusin "Shikohen ne pasqyre dhe ja bejne vetes me Gishtin e Mesit mbi KOKE"

"Kete autor e shqeteson shume shqiptarizma. Nuk bashkejeton dot me te."

Po pse mer Xhib, argumente i qu keto ti? Tjetri flet per perdhunimet qe mund t'i jene bere Skenderbeut, ketu hamendesohet se e shqeteson shume shqiptarizma.

Hikni me qafsh kercitjani ndonje poezi se keni shume me teper vlera aty, e mos lini nam duke fol si gangsterra.

Jo, jo, keto mbaji per vete ti Luljan! "Tjetri" po flet bash per ato qe po citohet, pa iu luajtur asnje germe! Per perdhunimet qe i qenkan bere Skenderbeut (sic) tjetri nuk ka asnje tager shkencor per te folur, dhe ne fakt as qe e pretendon ate tager! Pasi hallin nuk e ka te Skenderbeu fare, por pikerisht tek ajo qe po citohet.

Idris, mos e banalizo ne ate pike Lubonjen; Ai ka vite qe shkruan, qe kontribuon ne mediat dhe shoqerine tone dhe rralle kam pare shkrime te dobet nga ana e tij. Mbi argumentat qe shtron mund te jemi ose jo dakort, mbi formen s'ke c'ti thuash, mbi permbajtjen hajde te diskutojme, por s'mund ta akuzosh tani apriori per amatorizem ne ate fare pike sa e ben ti. Pershendetje. 

"Është miti i veçansisë së popullit shqiptar: si një popull që nuk ishte fetar si gjithë të tjerët sepse kishte një fe sipërore: shqiptarizmin, si një popull që ishte i vetmi në rrugën e drejtë e të vërtetë, i vetmi popull i mirë në mes të të këqinjve."

Citoje pra te gjithen. Jo gjysma. A nuk na thane qe Shqiperia eshte ne rrugen e drejte, e te gjithe jane legena, e u izolum nga te gjitha krahet. A nuk ishte mit ky, apo beme gabim qe e rrezum ate regjim?

"Ky izolim kulturor ka lënë gjurmë të ndjeshme edhe në të tashmen."

Shume te drejte ka. Keto pushkatimet virtuale te tradhtareve ca kujton se jane, tjeter gje ndoshta nga izolimi?

"se figura historike e Skënderbeut dhe e shumë shenjtorëve të nacional - komunizmit nuk përputhet me figurën e tyre të ndërtuar nga kjo fe/ideologji në shekullin XIX e XX."

T'a them ndryshe? Ne kete kontekst, figura e Skenderbeut eshte perdhunuar.

Nuk ka popull te mos jete i vecante. Ku eshte miti ketu? Mos kujtojne disa se meqe komunizmi dhe Enver Hoxha deshtuan mundet fare kollaj te propagojne c'iu do kokrra e qejfit, duke u mcefur mbas tyre si "prapa gaxhoit"? T'i meshosh vecansise tende nuk po ben ne fakt ndonje gje mitike; vetem detyren. Te thuash qe jemi si gjithe te tjeret eshte gjeja me e lehte ne bote (ku ka si emeruesi i perbashket!). Puna eshte te mbledhesh thyesa me emerues te ndryshem.

Po, populli shqiptar eshte i vecante dhe kjo eshte nje e vertete absolute. Te keqiat fillojne natyrisht tek zgjatja e pseudopodeve ne rrethinen e "jemi te zgjedhur prej marksit (lexo Zotit)", ama kjo s'do te thote qe shqiptareve tu bihet kokes nje e dy me comange Lubonjse and Co., qe medemek merruni me osmoze ju, c'tu sjelli solucioni i perbotshem te dera, se ju jeni thjesht ca bashkime qelizore pa gje te spikatur.

 

Pushkatim thua? Are you kidding??? Ky njeri po behet hyjni, sic tha me te drejte nje peshk. Ne nje kohe kur eshte, per mendimin tim, nje medioker par excellence i formes dhe permbajtjes. Nuk te ben "beli" numuri i titujve qe ke lexuar, as biblioteka e shtepise. Te ben pakti i pathyer me logjiken formale si dhe ndershmeria me popullin tend. Lubonja i ka thyer te dyja keto, por per kete do duhej nje teme me vete.

Po kush po e ve ne dyshim vecantine e popullit Shqiptar mo vlla. Ketu filloni e lexoni mbrapsht ju. Nuk po thote njeri c'ti doje qejfi. Miti qe po zberthehet nuk eshte ai i vecantise se Shqiptareve, por edhe nje here, i glorifikimit te kesaj vecantie ne permasa katastrofike. Sa per llogjiken formale, eshte e thyer qe ne momentin qe nje propozim p nuk lejohet te studiohet ne shfaqet negative ~p.

Emo, e kot qe merresh. Debate te tilla behen nga pozicioni i llogores ketu, nga disa, dmth nuk jane debate. Po dhe "eserat" e ketyre "albanologohistorianeve" te rinj per "cmitizimet" une per vete sic thashe tashme sa i shikoj kaloj matane, nuk denjoj ti lexoj. Eshte si te, me fal per shprehjen, te dhjes une dhe ta ve mutin ne nje pjate, dhe te rri te argumentoj qe nuk eshte mut po eshte pjese bjologjike e njeriut dhe si e tille e ka vendin ne tavoline dhe ne nuk kemi pse te acarohemi, se ndryshe i bie qe po diskriminojne dhe nuk pranojme "gjera ndryshe". Po muti mut eshte, sido ta prezantosh. Keshtu dhe keto "cmitizimet" e ketyre, cmutizimiet me nje fjale.

Si eshte ai principi, first do no harm. Po keta e nisin nga e kunderta, ne emer te modernes dhe cmitizimit dhe kozmopolitanes, pasi ne kemi shume nevoje per kete, sepse ne shqiptaret jemi kaq shume nacionaliste te terbuar dhe te mitizuar qe kemi nevoje per purifikime Lubonjo-Vehbio-Resuliste, saqe kjo shprehet qarte nga fakti qe ne jo vetem kemi brenda kufirit te Shqiperise gjithe territoret shqiptare, po ja kemi vene syrin dhe VorioGreqise dhe VorioSerbise, ne perpjekje per te bere gjithe Ballkanin, dhe me pas gjithe Evropen dhe Azine, nje Shqiperi te madhe.

Keshtu pra, kot e ke qe acarohesh akoma me jashteqitjet cmutizuese te tyre ne media e blogje. Keta tipa mendoj tashme jane te diskredituar ne kete aspekt, qofte nga reagimet e Kadare dhe te tjere, qe i heq kapelen per keto ceshtje, qofte dhe nga njerez me pak te degjuar, apo dhe masa vete, ndac dhe e shprehur ne virtualistan, si tek PPU dhe kudo gjetke. Dhe ajo ishte e nevojshme. Tani me kot qe tia varesh mendoj, se nuk ja vlen te acarosh nervat. It takes all kinds, eshte ajo shprehja tjeter, dhe ne fatkeqsisht kemi shume nga ky lloj. S'ke ci ben.

Aty-ketu, ka te drejte Lubonja. Por i marre ne teresi, shkrimi ngjan me shume si inatnxjerrje me kritikat dhe kritikuesit e librit te Shmitt se sa analize e demeve (reale) qe izolimi kulturor u ka shkaktuar shqiptareve.

Gjithesesi, nuk kam nje mendim te mire formuar mbi kete ceshtje pasi nuk e kam lexuar librin e austriakut.  Lubonjen mund ta gjykojne me mire ata qe e kane lexuar ate liber.

"Debate te tilla behen nga pozicioni i llogores ketu".

"Perpara Partizaaaan!"

"URRAAAAAA!!!"

Edhe Don Kishoti do ju kishte zili ju te llogoreve. Ore di njeri te flasi pa perdorur citate nga filmat e luftes, apo jeni bere te gjithe si puna e gjyshit tim, qe kur erdhen zjarrfikesit se kishte harruar komshia hekurin ne zjarr, i priti me revole, se kujtoi se ishin ballista?

Keto zhurma e zhurmues s'kane fare te bejne as me historine, kozmopolitizmin, kombetarizmin, c'mitizimin a dreqin me te birin.

Muhabeti eshte i thjeshte fare. Eshte perpjekja e perjeteshme e Saliereve me Mozartet, e hicit me gjene, e deshtimit me arritjen.

Te gjithe te tjerat, perfshire mitet, poplin, diktaturen, EH, citimet latinishte, me ner me thone, etj. jane vec gjethja e fikut.

Eshte po e njejta turme laramane qe sulmon Kadarene, e qe sot gerrmon ne pleh nen hijen e Schmittit.  Jane rrace e lashte dhe pjellore; burri i botes dogji Romen per te mbet ne histori. Hesapi thote se sa me e larte vlera, aq me shume do te jete poterja kur te rrexohet.

Krijoni ndonje gje te hajrit per te mos u mbajt men vec si kori i deshtakeve.

Dhe Skenderbeun lerjani historianeve, dmth atyre qe merren me shkence e llogjike shkencore. Perndryshe, vazhdoni t'i bini legenit, se i bini bukur.

 

 

 

Rob,

Eshte po e njejta turme laramane qe sulmon Kadarene, e qe sot gerrmon ne pleh nen hijen e Schmittit.  Jane rrace e lashte dhe pjellore; burri i botes dogji Romen per te mbet ne histori.

sot kishte nje shkrim te mire Rilindja Demokratike per Kadarene.

Ishte frymezuar nga ai cmimi qe i ka dhene Ministria e Kultures per librin e tij te fundit : Darke e gabuar

Dhe ta mendosh qe e dha vetem mbas 30 diteve mbas botimit te librit. Lere Kadarene ne gjolin e tij.  Shpeh here ca komente Fahriballizohen ! smiley

Eshte po ajo Ministri qe po nxit nje tjeter proces

E di kush e ka bere kete parathenien e ketij librit ?

Koth,

Mua me mjafton cfare ka qendisur para 90-tes, qe dalin e teprojne.

Me tej s'kam pse i mbaj pishen robve.

Sidoqofte, ky nuk eshte vendi te diskutojme per IK. Po flisnim per tjeter lloj robsh.

Dakort, dakort,

Une vetem sa te citova.

P.S. Po keto libra, keto botime i hudhin zjarrit benzine, heronjte i bejne plehra njelloj si ata qe dun te bejne mitet plehra. Nuk eshte se shof ndonje ndryshim personalisht..

Vazhdon me Skenderbeun Ky?

Studiues qe nuk te lene as te  gezohesh, as te hidherohesh.

Skendrbeut nuk i humb vlera pse ka folur Mehmeti, nuk i rritet vlera pse ka folur Presidenti.

Menyra si shkruan Fatosi eshte "inkuizicion" .

Besoj se inkuzicioni denohet me ligj ne Shqiperi.

 

Lere Skenderbeun mer lumidrin se tani do filloje nje kryqezate kunder atyre gojeve te liga qe po thone se lufta anti-fashiste degjeneroi ne lufte civile.  Keta njerez te lig po cmitizojne edhe barbarine komuniste qe i drejtoi pushken te gjithe atyre qe ishin te ndryshem.

Keta komunistet kete shqiptarizmen e duan ashtu sic ja u ka lene shoku Komandant.  Nuk e kane hallin tek Skenderbeu keta jo, keta e kane hallin se po preket historiografia komuniste, po preken mitet e ngjizura ne kohen e diktatures komuniste per asgje tjeter vetem se per pushtetin totalitar te tyre.

E gjithe ajo qe shkruan Lubonja me siper qendron nje me nje.  Sistemi totalitar enverist perdorte figurat historike, mitet e tyre per te justifikuar izolimin dhe pushtetin e tyre. Skenderbeu nxirret si luftetar me pallen ne dore i rrethuar nga armiqte, turqit, papa, venediku etj.  Sic ishte Shqiperia kur u prish dhe u nda edhe nga vendet e botes komuniste, qe medemek i perkisnim atehere.

Pjese ne kete ka edhe ai mbrojtesi i flakte i Skenderbeut, I. Kadare, qe si nje shkrimtar oborrtar i jepte dores sa te mundte ne sherbim te komunizmit.  Sic ne fakt ishin te gjitha deget e artit, qe nga festivalet per femije, deri tek filmat dhe festivalet per te rritur qe i kendonin traktoristeve.

 

Sistemi totalitar enverist perdorte figurat historike, mitet e tyre per te justifikuar izolimin dhe pushtetin e tyre. Skenderbeu nxirret si luftetar me pallen ne dore i rrethuar nga armiqte, turqit, papa, venediku etj.  Sic ishte Shqiperia kur u prish dhe u nda edhe nga vendet e botes komuniste, qe medemek i perkisnim atehere.

OK. Edhe?....

Edhe keto genjeshtra te bera te verteta te pamohueshme ne ate kohe nga gjithe aparati i atij sitemi, duhet te hidhen poshte me percmimim shume te madh. Po dhe Po.

Duhet te falenderojme Zotin qe ka shkencetare si Shmitt qe po japin kontribut te forte dhe te madh per historine tone.

Jo mer jo, per genjeshtrat s'po thote njeri gjo. Po them per ate Skenderbeun me shpate e mburoje etj etj.

Si t'ia bejme atij? T'ia heqim shpaten? Prej komunistave? Ketu cfare po thua TP?

Duhet te falenderojme Zotin qe ka shkencetare si Shmitt qe po japin kontribut te forte dhe te madh per historine tone.

Thought Police, kësaj here më ke ngjarë me një Polic të thatë... Ti që nuk më le fjalë pa thënë për Llukanin, arrin të ngresh në qiell një bashkmoshatar të Llukanit ... u pika tyja me gjithë Shmit shkencëtarin, që 34 vjeç paska lënë kaq gjurmë në akademinë dhe historinë botërore sa të mahnisë gjithë "intelektualët" e Tiranës.

Thirrini ore trurit dhe mos shkoni pas berihajt të klosave e lubonjërave vetëm për t'u dukur modernë.

O Polic mos ngaterro komunizmin e leshit me Skenderbeun e shekullit te 15.

Ti ndajme gjerat. Butka e ka problemin me luften e dyte boterore dhe me komunizmin. Lubonja e ka me gjithe historine shqiptare. Butka paraqet argumente historike (te pranueshem ose jo eshte gje tjeter). Lubonja "çmitizon". Nqs ky libri i Schmidt nuk do ishte marre per argument nga "çmitizuesit" ne keto debate nuk do ti benim fare. Do merreshin nje numer i vogel studjuesish me kete liber dhe kaq.

Naim, pershendetje!

Ka nje keqkuptim kolosal ne gjithe kete histori. Kujtohet se eshte problemi me librin e Schmitt. Thone si flisni ju qe nuk e keni lexu Shmitin? U be leximi i SHmitit si nje gur prove ne seriozitetin e argumenteve.  Vertet njerez, a mendoni se do kishte te tille reaksion per nje liber me nje interes per nje rreth profesionist mikroskopik lexuesish?

Come on, people, show some brain mucles, and pls, get real!

Emo, une mendoj se nuk ka fare keqkuptim. Lubonja & co e marrin si pretekst ate liber per te folur per diçka tjeter. Nderkohe ne te tjeret e dime qe Lubonja & co e marrin si pretekst ate liber per te folur per diçka tjeter. Dhe Lubonja & co e dine qe ne dime por prape ata vazhdojne. Nuk e di ne u shpreha qarte por ky eshte dialog ndermjet nje shurdhi dhe nje njeriu normal. Xhibi e ka mire kur thote qe kjo eshte lufte llogoresh per Lubonja & co.

Tschüss

E mire e ke Naim , mire,

Bile mire shume.

Po shiko ajo ardhja e Butkes aty  me siper lidhet me kete :

U mbështet financiarisht botimi i veprës historike “Lufta civile në Shqipëri 1943 – 1945” e shkrimtarit Uran Butka. Në këtë vepër evidentohen konfliktet dhe përplasjet e ndodhura ndërmjet dy forcave kryesore të vendit, Ballit Kombëtar dhe Partisë Komuniste Shqiptare, përgjatë Luftës së Dytë Botërore dhe pas saj.

Behet fjale per linje zyrtare , sepse ajo u mbeshtet financiarisht eshte marre nga Ministria e Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sportin dhe u be per vepren historike te shkruar nga shkrimtari Uran Butka.

Eshte i njejte qellimi dhe po te them qe keto punet e degjenerimit te historise dhe berjes se mutit ne maje te kokes se heronjve ( miteve ) kane fillu para Keno beut te Shmidit. Eshte e njejta, e njejta : eshte perpjekja per te bere qe njerezit te besojne qe gjaku ka ere gjak laluci.

Beteja kunder Lubonjes ne kete rast eshte beteje qe dirigjohet nga Ismail Kadare dhe nuk ka asnje princip thelbesor. Hipokrizi e paster , prandaj gjenden anonime si Xhibet* e peshkut qe anatemojne jo shkrimin por autoret e shkrimeve.

Qeveriu jep para dhe cmime dhe vendoset ne nje kah, pikerisht per tu theksuar dallimi. Qe te shtohen ham humet qe duket sikur diskutojne nje veper fikse, por ne fakt vazhdojne me sepaten e dasive dhe duan te lajne hesapet e jo se e besojne ate qe shkruajne. Shiko si citojne ne te shumten e rasteve IK-ne.

P.S. Kot sa per kuriozitet a e di qe Butka per te shpallur qe Lufta Antifashiste NaCl ka qene lufte civile ka shfrytezuar edhe arkivat e Serbise dhe  citon ne disa raste vetem  ato?

* Xhib eshte emer , sinonim i te mos kuptuarit te gjerave; perdoret dhe ne njejes edhe ne shumes. smiley

Per Lubonjen : mos te ngaterrojme qasjen kritike me qasjen nxirese ndaj gjerave. Lubonja nuk le rast pa fyer shqiptaret. çfare besueshmerie mund te kete ai edhe pse perdor here pas here argumenta shume te vlefshem. 

Per Butken : Ty mbase te pelqen historia e L2B e çertifikuar nga EH. Mua jo. Ti shnderrosh kundershtaret politike ne tradhtare atehere kur vendi ka nevoje jetesore per bashkim eshte shume e rende. Edhe te denoncosh marreveshjen e bere me kundershtaret politike per interesa e Popoviçeve eshte shume e rende. Apo jo?

""""Eshte si te, me fal per shprehjen, te dhjes une dhe ta ve mutin ne nje pjate, dhe te rri te argumentoj qe nuk eshte mut po eshte pjese bjologjike e njeriut dhe si e tille e ka vendin ne tavoline dhe ne nuk kemi pse te acarohemi, se ndryshe i bie qe po" E "  diskriminojne dhe nuk pranojme "gjera ndryshe". Xhib te me falesh por kam shtuar nje E se me duket sikur merr kuptim me te plote . Te falem per gjithnje per kete KULM te percaktimit te cmitizuesve . Kush te doje le te HAJE akoma . Mgjate per te mos prishur shijen kulturore , te atyre qe do te vazhdojne te merren me keto argumente , them se mund te perdorin  termin :"Mbeturine Ushqimore Trupore" .

""""Ai ka vite qe shkruan.... " As nuk mu durua pa tu pergjigjur por JO per TEMEN por per LUBONJEN qe MERRET me keto TEMA . Ne se me ke ndjekur me VEMENDJE Lubonjen si njeri te LETRAVE e cmoj shume kur merret me te SOTMEN biles edhe si pak Vizionar. Ndryshe nga zallamahia e Injorances qe parashtron  nje sikar i tij alias AK .Gje qe shume shpesh jam "cmitizuar" nga te tjere. Ndersa kur merret me te tilla PSIKOPATI them se eshte mire kush ta kete afer ti thote me DASHURI: Mos u merr me IDIOTIZMA,. Lexo PERCAKTIMIN e XHIBIT dhe HIQ dore PERFUNDIMISHT, nese nuk do te perfundosh si IDIOT NOTERIK!

A ju iu shpelafte tasi i Xhibit te gjitheve, qe nga psikologet Salieriane, e deri tek pseudopatrioti me i madh qe nuk e ze gjumi naten, rrotullohet e sperdridhet nga insomnia e nga frika se mos zbresin Skenderbeun nga kali. Larte, shume larte i paskeni ngrit ceshtjet e kombit, dhe te tjeret sigurisht jane tradhtare qe kane krijuar nje organizate sekrete me qellim qe, po, po, t'i heqin shpaten Skenderbeut.

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).