A duhet braktisur hipoteza Komuniste?

Eseja është marrë nga libri De quoi Sarkozy est-il le nom? (Domethënia e Sarkozy-së)

Libri në fjalë vazhdon të jetë dhe sot burim i debatit që provokojnë shërbëtorët e sistemit që sipas Badiu-së e ka mbyllur ciklin e tij tanimë, Kapitalizmit.

Përktheu: Dejona Mihali  

A duhet braktisur hipoteza Komuniste?

Alain Badiu

Do të dëshiroja të vendosja episodin e Sarkozy-së, i cili nuk është një faqe mbresëlënëse në historinë e Francës, në një horizont më të gjerë. (Disktutimi mbi hipotezën komuniste është prezantuar në 13 qershor 2007 në seminarin e përmuajshëm të mbajtur në Ecole Normale Superieure). Le të përfytyrojmë një lloj afresku Hegelian të historisë bashkëkohore botërore – me të cilën s’dua të nënkuptoj këtu, si gazetarët tanë, triadën Mitterrand-Chirac-Sarkozy, por zhvillimin e politikës së klasës punëtore dhe emancipimin popullor përafërsisht të dy shekujve të fundit.

Që nga Revolucioni Francez dhe nga jehona e tij gradualisht universale, prej zhvillimeve më radikale egalitariste të këtij revolucioni, dekretet e Komitetit të Robespierre-it për Sigurinë Publike në “maksimum” dhe teorizimet e Babeuf-it ne dimë (kur them “ne” nënkuptoj njerëzimin si abstraksion, dhe njohuria që është në diskutim është universialisht e disponueshme në shtigjet e emancipimit) që komunizmi është hipoteza e duhur. Në të vërtetë, nuk ekziston asnjë tjetër, ose të paktën unë nuk jam në dijeni, për ndonjë të tillë. Të gjithë ata që braktisin këtë hipotezë ia dorëzojnë menjëherë veten ekonomisë së tregut, demokracisë parlamentare – formës së shtetit që është e përshtatshme për kapitalizimin – dhe karakterit të paevitueshëm dhe “natyral” të pabarazive më monstruoze.

Çfarë nënkuptojmë me “komunizëm”? Ashtu siç Marksi ka argumentuar në Dorëshkrimet 1844, komunizmi është një ide në lidhje me destinin e llojit njerëzor. Ky përdorim i fjalës duhet të dallohet plotësisht nga domethënia e mbiemrit “komunist” i cili është lodhur shumë sot për sot, nëpër shprehje të tilla si “partia komuniste”, “shteti komunist” ose “bota komuniste” – s’ka gjë që “shteti komunist” është një kontraditë në vetvete (oksimoron), në krahasim me të cilën sajesa obskure “shteti socialist” mençurisht ka qënë më e preferuar. Edhe nëse, do t’i shohim, këto përdorime të fjalës i takojnë një kohe kur hipoteza ishtë ende një mbërje

Në kuptimin e tij gjenerik, “komunist” do të thotë në radhë të parë, në një kuptim negativ – siç mund të lexohet në tekstin kanonik Manifesti Komunist – që logjika e klasave, për renditjen themelore të njerëzve të cilët tashmë punojnë për një klasë dominuese, mund të jetë tejkaluar. Ky rregullim, i cili ka qenë ai i historisë që nga antikiteti, nuk është i evitueshëm. Rrjedhimisht, pushteti oligarkik i atyre të cilët posedonin pasuritë dhe i qarkullonin ato, i kristalizuar në domosdoshmërinë e shtetit, është i paikshëm. Hipoteza komuniste qëndron tek mundësia e praktikimit të një organizimi tjetër kollektiv, organizim i cili mund të eleminojë pabarazitë e pasurive madje dhe të ndarjes së punës: çdo individ do të jetë një “punonjës shumëqëllimësor”, dhe veçanërisht njerëzit do të qarkullojnë midis punës manuale dhe asaj intelektuale, si dhe midis qytetit e vendit. Përvetësimi privat i pasurive monstruoze dhe kalimi i tyre nëpërmjet trashëgimisë do të zhduket. Ekzistenca e një shteti shtrëngues i ndarë nga shoqëria civile, me policinë dhe ushtrinë e tij, nuk do të duket më si një nevojshmëri e vetvetishme. Do të ekzistojë, Marx-i na e thotë – dhe këtë çështje ai e pa si kontributin e tij madhor – pas një sekuence të shkurtër të “diktaturës së proletariatit” të ngarkuar me shkatërrimin e mbetjeve nga bota e vjetër, një sekuencë e gjatë e riorganizimit në bazë të një “bashkimi të lirë” të prodhuesve dhe krijuesve, i cili do të bëj të mundur një “zhdukjen” të shtetit.
“Komunizmi” si i tillë nënkupton vetëm këtë vijë të përgjithshme të përfytyrimeve intelektuale. Kjo vijë është horizonti i çdo ndërmarrjeje, sado lokale dhe e limituar në kohë mund të jetë, ajo shkëputet nga rendi i opinioneve të instaluara – nevoja e pabarazive dhe instrumentave shtetëor për mbrojtje e tyre – dhe kompozon një fragment të një politike emancipimi. Me fjalë të tjera, komunizmi është ai të cilën Kanti e quante më shumë një “ide” me një funksion rregullator, sesa një program.Është absurde t’i karakterizosh parimet komuniste sipas kuptimit që i përkufizova këtu si utopike, siç është bërë shumë shpesh. Ato janë modele intelektuale, gjithmonë të aktualizuara në një modë të ndryshme, që shërbejnë për të prodhuar linja demarkacioni ndërmjet formave të ndryshme të politikës. Përgjithësisht, një sekuencë e veçantë politike është ose e përputhshme me këto principe ose e kundërt me to, rast në të cilin është reaksionare. “Komunizmi”, në këtë kuptim, është një hipotezë udhëheqëse që shumë shpesh përdoret në argumentin politik, edhe kur vetë fjala nuk shfaqet. Në qoftë se ende është e vërtetë, ajo çka Sartre ka thënë, që “çdo anti-komunist është një derr”, është sepse çdo sekuencë politike që në principet e veta ose në mungesë të tyre, qëndron në kondradiktë formalisht me hipotezën komuniste në kuptimin e saj të përgjithshëm, duhet gjykuar si e kundërt me emancipimin e të gjithë njerëzimit, dhe si rrjedhim me të duhurin fat njerëzor të njerëzimit. Kushdo që nuk ndriçon mbërjen e njerëzimit me hipotezën e komunizmit – cilatdo qofshin fjalët që përdor, pak rëndësi ka – redukton njerëzimin, për aq koha sa bërja e tij kollektive është shqetësimi, tek shtazorja. Siç e dimë, bashkëkohorja – që është, emri kapitalist i kësaj shtazoreje – është “konkurrenca”. Lufta e diktuar nga interesi vetjak, dhe asgjë më shumë.

Si një ide e kulluar e barazisë, hipoteza komuniste pas dyshim ka ekzistuar në një shtet praktik që nga fillimet e ekzistencës së shtetit. Sa më herët që masa t’i kundërvihet shtrëngesës së shtetit në emër të drejtësisë egalitariane, kemi shfaqjen e rudimenteve ose fragmenteve të hipotezës komuniste. Kjo është arsyeja pse, në një pamflet të titulluar “De l’idéologie” të cilën e kam shkruar në bashkëpunim me Francois Balmes i botuar në 1976, propozonim identifikimin e “invarianteve komunistë”.  Revoltat popullore, siç ato të skllevërve të uhdëhequra nga Spartaku, ose ato të fshatarëve gjerman të udhëhequra  nga Thomas Munzer, janë shembuj praktik të ekzistencës së invarianteve komunistë.
Sidoqoftë, me formën eksplicite në të cilën është dhënë nga disa mendimtarë dhe veprimtar të Revolucionit Francez, hipoteza komuniste përuron modernitetin politik. Ishte kjo që hodhi poshtë strukturat mendore të ancien régime, ende pa u lidhur me ato forma “demokratike” që borgjezia do t’i bënte instrument të vetin në kërkimin e pushtetit. Kjo pikë është thelbësore: që nga fillimi, hipoteza komuniste nuk koençidonte me hipotezën e demokracisë e cila do të udhëhiqte deri në parlamentarizmin e ditëve të sotme. Ajo përmbledh një histori të ndryshme dhe ngjarje të ndryshme. Çka duket e rëndësishme dhe krijuese kur ndriçohet nga hipoteza komuniste është e ndryshme në lloj nga ajo çka historiografia borgjezo-demokratike përzgjedh. Është pikërisht kjo arsyeja pse Marx-i, duke i dhënë themele materialiste të parës sekuencë të madhe efektive të politikës moderne të emancipimit, njëkohësisht mori dhe fjalën “komunizëm” dhe e distancoi veten nga çdo lloj “politizmi” demokratik duke ruajtur, sipas mësimeve të Komunës së Parisit, që shteti borgjez, s’ka rëndësi sa demokratik, duhet shkatërruar.
Mirë pra, po ju lë të gjykoni çfarë është e rëndësishme ose jo, të gjykoni çështjet pasojat e të cilave i zgjodhët për t’i patur kundër horizontit të hipotezës komuniste. Edhe një herë, është hipoteza e duhur, dhe mund t’i bëjmë thirrje parimeve të saj, cilatdo qofshin shmangiet apo variaconet të cilave i është nënshtruar në kontekste të ndryshme. 

Sartre-i tha në një intervistë, të cilën po e parafrazoj: Nëse hipoteza komuniste nuk është e duhura, nëse nuk është e praktikueshmë, epo kjo do të thotë që njerëzimi nuk është një gjë në vetvete, jo shumë i ndryshëm nga milingonat ose termitet. Cfarë donte të thoshte me këtë? Nëse konkurrenca, “tregu i lirë”, shuma e kënaqësive të vogla, dhe muret që të mbrojnë nga dëshira e të dobtit janë alfa dhe omega e të gjithë ekzistencës tonë kolektive dhe private, atëherë shtaza njeri nuk vlen një grosh. 

Dhe është kjo pavlefshmëri të cilës Bush-i me agresivitetin e tij konservator dhe shpirtin mizor, Blair fanatiku me retorikën e tij militare, dhe Sarkozy me të tijën disiplinë “punë, familje, atdhe”, duan të reduktojnë ekzistencën e pjesës më të madhe të njerëzve të gjallë. Dhe “e majta” është edhe më keq, thjesht duke i vënë në krah kësaj dhune vakante një shpirt të vakët mëshire. Zbutjen e konkurrencës,fitoret prej kartoni të djemve e vajzave të babit, supermenin qesharak të lëshimeve financiare, heronjtë planetarë të shkëmbimit të stokut, kjo e Majtë mund të jetë të kundërshtojë vetëm të njëjtët aktorë me një lloj politese sociale, pak vaj në rrota, copëza meshe të shenjtë për për ata pa trashëgimi – me fjalë të tjera, dukë i marrë borxh Nietzsche-s, figurën pagjak të “njeriut të fundit”.

 Për t’i dhënë fund njëherë e mirë asaj çka Maj ’68-tës nënkupton, biem dakord se zgjedhja jonë e vetme është midis nihilizmit trashëgues të financave dhe devotshmërisë e besimit të thellë shoqëror. Kjo nuk nënkupton vetëm pranimin e kollapsit të komunizmit në Bashkimin Sovjetik, jo vetëm dijeninë që Partia Komuniste Franceze është mundur mjerishtazi, por gjithashtu dhe mbi të gjitha kjo nënkupton braktisjen e hipotezës që Maji i ’68-ës ishte një shpikje militanteske në dijeni të plotë të dështimit të “komunizmit” shtetar . Kështu që Maj i ’68-tës, dhe për më tepër 5 vitet që pasuan, përuruan një sekuencë të re për hipotezën e vërtetë komuniste, atë që gjithmonë mban distancën nga shteti. Sigurisht, askush nuk mund të thotë ku mund të na shpie e tëra kjo, por ne e ditëm në çdo rast që ajo çka ishte në lojë , ishte rilindja e kësaj hipoteze.

Nëse gjëja emri i të cilit është Sarkozy vazhdon të imponojë nevojën e braktisjes së çfarëdo ideje të rilindjes së këtij llojit, nëse shoqëria njerëzore është një bashkësi individësh në përmbushje të interesit vetjak, nëse ky është realiteti etern, atëherë është e qartë se filozofët mund dhe duhet të braktisin shtazën njeri tek fat i saj i trishtë. 

Por ne nuk do të lejojmë që një Sarkozy triumphant të diktojë kuptimin e ekzistencës sonë, ose punët e filozofisë. Për çka jemi dëshmitarë në asnjë mënyrë nuk imponon një dorëheqje nga hipoteza komuniste, por thjesht një konsideratë të momentit në të cilin ne e gjejmë veten në historinë e kësaj hipoteze. 

214 Komente

Po, dhe pa asnje medyshje.

Dhe ne kete pike, s'kam kurrfare nevoje te pyes apo t'i marr doren Alen Badunges.

« Kush me ka qortuar "heshtjen time sociale" ? Miqte e Zotit Bourdieu dhe te "Le Monde Diplomatique" ? Alain Badiou ? Cudi, se une nuk i kam degjuar keta kur masakroheshin Boshnjaket, apo Ceçenet, apo grate algjeriane, apo irakianet anti-Saddam. Njelloj sikur skamja e botes, jashte kufinjve te Frances, apo jashte kornizave te rehatshme te anti-amerikanizmit, te mos kishte asnje lidhje me ta. » (Nouvel Observateur, shkurt 2007).

Bernard-Henri Levy

Po mer po! Cause whore, me duket ky Levy mua. Si ato grate plaka qe s'kane ca merren gjithe diten, dhe ose shnderrohen ne bingo whores, ose charity whores, edhe ky ben c'ben dhe i bie gjoksit gjithe krenari per nje kokerr qepe qe i dha njehere nje plake cecene, apo nje vajze boshnjake. Fshati qe digjet nuk do kallauz, ooooo Levy, dhe ti qe ke sjell Levyn.

Hurbo,i ke permend keto francezet me A.Badio ne krye sa mooooooooo dhe ne enderr po na dalin,ore po Zinedin Zidan ka thene noj gje te mencme?

Komunizmit? me dareeee do tja shkulim dhembet Edvin Rames.

Zizu dy fjale flet gjate vitit, dhe ato s'qelloj aty, nga ta di une i shkreti. Flas per kete Badungen se po na vjen si shpesh ne sofer, e thashe mos e kemi gje doctor honoris causa te Peshkut pa Uje.

Ki tipi, e dini ç'bente ne 99-en mo ? Ahera kur shqiptaret e ngrate pesuan ca trauma te forta ? Thoshte keshtu : imperializmi amerikan godet popujt e vegjel, hegjemonia amerikane shkel te drejten nderkombetare, e blablabla internacionalistesh me grusht ne temth. A thua se shqiptaret nuk benin pjese ne bote qe te meritonin mbrojtjen e tij ! Beurk ! Tipa te tille, ne kosh te plehrave.

Bashke me Regis Debray, shokun e ngushte te Che, kur na hante pice ne mes te Prishtines, ne ditet e para te prillit 1999, ndersa kosovaret vriteshin si mos me qene hiç, dhe duke shkruar ne tavoline : "Sot hengra nje pice, dhe ma sherbeu nje shqiptar. Kjo do te thote se ketu nuk ka spastrim etnik, por thjesht nje lufte banditesh", a thua se banditet e Millosheviçit i kishte derguar gjyshja aty te benin plaçke dhe jo presidenti i nje shteti te OKB. Ta kapesh e t'i futesh ne shqelma, qe ta mbaje mend mire picen e Prishtines.

Apo dhe me ate qelbanikun tjeter qe ka formuar tani se fundi nje parti te re komuniste, Jean-Luc Melenchon, qe perralliste nje dite ne TV se "ehhhh ju nuk i dini mire punet e Ballkanit, sepse Serbet po mbrojne token e tyre". Mos more ! Po mami yt te tha qe kosovaret po mbronin token e alisenjefit ?

Keta trockistet, qe nga Badiou, Debray, Melenchon, e deri tek ai postieri qurravec, Besancenot, keta duhen damkosur neper faqet e shtypit shqiptar, e jo te behemi tellalle te tyre.

keta duhen damkosur neper faqet e shtypit shqiptar, e jo te behemi tellalle te tyre.

 

Ti presim keto koka ! - tha Ollga, tek "Zonja nga qyteti" smiley

 

 

Ti e ke me terezi byrazer, i rras nje tralala dhe del matane ! - tha Xhemshiti, tek "Burri nga fshati".

_______

Oh, se mos harroj : rricat alla bob marli te rrine shume mire, dhe shalli i intifades sjell paqen mbi toke.

Ehhhhhhhhhhh... ai postieri Olivio eshte lule para jush, lulet e komunizmit shqiptar.

Hurbinek, meqenese te respektoj, dua te te kujtoj se nuk te shkon te merresh me mustaqet e Celos, apo me rricat e Bobit, apo me shallin e Ymerit. Ketu eshte paraqitur i perkthyer nje artikull, i shkruar me te zeze mbi te bardhe. Mund te debatohet per ato qe jane shkruar, por nuk ka kuptim te debatosh psh mbi sjelljet e autorit, apo mbi sjelljet e atyre qe ti supozon se jane perkrahes te autorit etj etj.

Ka pas qene dikur nje burre i cuditshem, fillimisht tregtar i mesem qe prej anglise shkoi ne afrike te jugut e me pas ne San Francisko. Gjosh Nortoni quhej. Ne San Francisko i eci biznesi, po nga tahmaja e madhe dhe nga nepsi vendosi te investoje gjithe c'kishte ne blerjen e orizit peruan, gjate nje periudhe krize, duke menduar se do e shiste shtrenjte orizin. Mirepo doli qe te gjithe tregtaret kishin bere te njejten gje, kishin blere oriz peruje, dhe ky muhabet s'perfundoi hic mire per Nortonin ne fjale. Falimentoi Nortoni, ia moren te gjitha c'kish, dhe u zhduk nja pese vjet, thone qe iku prape ne Afrike te Jugut. Me vone u kthye ne San Francisko, po s'ishte me ai i pari. Kishte lene nje pale mustaqe te medha prusiane, si ato te malesoreve tane, ishte veshur me nje uniforme me spaleta ngjyre ari, dhe ecte drejt, me koken terhequr e me gjoksin para, si me qene i lindur ne shesh te flamurit ne vlore. Njerezit e shpallen te cmendur, dhe talleshin me te, kur ky hop, ia dha mendja dhe e shpall veten Perandor te SHBA-ve dhe Protektor te Meksikes. Leshoi urdher per shkrirjen e kongresit, per anullimin e ligjeve e shume e shume urdhra te tjera. Njerezit e trajtonin me dashamiresi, dhe i linin te besonte se e kishin vertet perandor, e qerasnin, e mbanin ne pellembe te dores. Por seriozisht nuk e mirrte kush, se qe i roitur ky, kuptohet.

Tani, nder urdhrat qe dha ne te gjalle te vet ky Nortoni, nje pjese e mire sot jane bere realitet, dmth dy shekuj e kusur me vone, vete SHTETI dhe komuniteti i njerezve te mencur vendosen te marrin nismat (pa e ditur fare qe ato nisma dikur i kishte propozuar ky marroku, se po ta dinin larg qofte se i benin). Rezultati qe i njejti gjithsesi, por me dy shekuj e ca vonese.

Morali eshte qe edhe i marre ne qofte tjetri, ate qe thote apo ate qe shkruan duhet ta analizosh te shkeputur nga ai qe flet a shkruan - ne vendossh ta lexosh. Se nuk ka asnje lidhje logjike mes autorit dhe shkrimit. Nuk ka asnje menyre per te parashikuar vlefshmerine e nje vepre, pervecse duke e lexuar. Madje mire eshte qe te mos mbahen parasysh fare autoret. Nuk ka autore fare, ka vetem vepra!
 

ahahahaha, sikur te me shikoje, jo qe s'do gjeje rrica apo shall intifade, por do me merrje per ndonje militant te ... FN !!! smiley)))

ç'te kane bo cliché-të ty mor mik.... !

O Hurbinek, me fal o vlla, ti e lexon shkrimin?

Il n'ya pas de hors texte ka pas thene Derrida, meqe e ke qejf.

Ti e di shume mire qe kjo bisede qe po perpiqesh te nisesh ka per themel gabimin logjik ad personnae.

Po kam alergji, bre mik, ç'te bej une i ngrati ? Titulli i kishte dale : a duhet braktisur hipoteza komuniste ? Edhe une, me keto mendte e pakta qe kam, thashe nje po te prere. Ku eshte e keqja ketu ? Pastaj dhashe dhe arsyet e mia : nuk e degjoj kete burrin ore, nuk e merr vesh ?

Ce Badiou n'est pas ma tasse de thé. C'est si simple que ça. Il suffit son attitude pendant la guerre du Kosovo, et aussi ses bobbards sur le communisme que je ne puis connaitre que très bien, et puis la boucle est bouclée.

O sol, po ti pse merzitesh ? "Keta" (qe i kane qejf gabimet logjike ad personae - siç thua me te drejte) kane vendosur te gjithe ti vene kazmen jetes ne toke (nuk te mjaftoi Copenhagen sot, psh ??), gjithe duke e ditur fort mire, se, e vetmja hipoteze per nje tentative (po e theksoj, tentativë!!) shpetimi te saj, eshte sigurisht ajo komuniste.

Nga ana tjeter, ne ketu nuk jemi ne vitin e pare te gjimnazit per te shpjeguar qe nuk behet fjale as per modelin kastrist, as per ate kim-jong-il-ist, as per ate maoist, e aq me pak per ate tensiaopinist (pozicioni i Kines ne Copenhagen, jemi dakort! smiley  ). Dreqi e mori : e kemi kaluar ate faze shpjegimi. Per me teper, qe eshte zeza ne te bardhe dhe ne tekst, qe, "komunizmi është një ide në lidhje me destinin(fatin) e llojit njerëzor (qenies njerezore)". 

 

Muhabeti ne fakt, eshte i ngaterruar por dhe i thjeshte ne te njejten kohe : ose lloji njerezor do shkoje deri ne thep te gremines (eshte ende larg, per mendimin tim !) dhe aty do ti japi dum se eshte ne prag te asgjesimit dhe do beje diçka (hipoteza komuniste), ose "kaq i ka dhene perendia trù" dhe, do shkoje per lesh. Falje per banalizimin gjuhesor, por ne thelb, "kaq gje" eshte muhabeti.
Opinioni im personal eshte se do ndodhe me se shumti kjo e dyta, per arsyen e thjeshte se lloji njerezor e ka fort veshtire te shkeputet nga "ajo prej nga vjen" (shtazeria...). Eshte shkeputur disi, por pak, shume pak ! Shume shume pak biles ! Nderkohe qe Token e kemi shkaterruar shume shume shume ! (dhe kurrsesi jo vetem ne aspektin ekologjik!!!).

Tani : une e kuptoj se ky eshte nje rreth vicioz, sepse i bie qe te jem une pesimisti. E pranoj, por shtoj : fundja, te gjithe jemi pesimistë : hem ata qe jane nga malli (qe po i vene kazmen Tokes per hater te shpetimit te "mallit te tyre"- mall material e ideologjik), hem une, qe jam pesimist nga halli, sepse e di qe, si zor se "hipoteza koministe" do te kthehet ne teze.

 

 

 

. Dreqi e mori : e kemi kaluar ate faze shpjegimi. Per me teper, qe eshte zeza ne te bardhe dhe ne tekst, qe, "komunizmi është një ide në lidhje me destinin(fatin) e llojit njerëzor (qenies njerezore)". 

 

 

 

 

Po ngaterron komunizmin me ekologjine me duket, po s'ke faj se s'je i vetmi qe i ngaterron, vec dije se je edhe ti viktime  e mashtrimit te  disa ideologve te kuq qe ecin me ate teorine e shalqirit (jeshile nga jashte dhe te kuq brenda)  dhe bejne lemsh cdo gje , teori te gabuara te Marksit, yje pese cepsh e grushtat lart te Stalinit dhe idete humaniste e deshiren per nje bote me te mire qe te gjithe e kemi. Komunizmi s'eshte ekologji, or Shqipe Komunizmi eshte tjeter gje, eshte nje ideologji qe ka te vecante nga ideologjite e tjera  Konceptin e prones se perbashket. Nje shoqerie komuniste eshte  e bazuar ne kolektivizimin e mjeteve te prodhimit (kapiatalit dhe  prones private). 

Ndersa ekologjia eshte tjeter ideologji. Nqs je i interesuar per ekologjine mund te lexosh diçka  ne frengjisht ketu, (duke filluar qe nga definicioni i ekologjizmit) .

 

 

L'écologisme ou environnementalisme est à la fois un courant de pensée (idéologie ou philosophie), un corpus de valeurs et de propositions incluant celles du mouvement écologiste ou du mouvement d'écologie politique, et l'activité politique ou parapolitique visant au respect, à la protection, la préservation ou la restauration de l'environnement.

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89colog...

 

 

 Mund te jesh shume mire ekologjist, humanist, socialist kunder luftrave dhe pro lufterave antiglobalist globalist, nacionalist dhe antinacionalist  etj etj dhe mos te jesh fare komuinist.

 

Gjergjo,

me lexon qe më lexon, më lexo ne teresi: e kisha shkrujt e zeza ne te bardhe : "Nderkohe qe Token e kemi shkaterruar shume shume shume ! (dhe kurrsesi jo vetem ne aspektin ekologjik!!!).

Pra, dreqi  e mori, jo vetem qe nuk jemi ne vitin e pare te gjimnazit (per te ngaterruar komunizmin totalitarist te shek XX me hipotezen Komuniste), por as ne vitin e dyte, per te ngaterrur ekologjine me komunizmin  smiley

"komunizmi është një ide në lidhje me destinin(fatin) e llojit njerëzor (qenies njerezore)"

 

E lexova  thashe te shikoje njehere c'fare shpikje  te re kane gjet kesaj rradhe keta komunistat ??" Po pastaj s'po e kuptoja  , ky per c'fare po flet njehere se s'po e kuptoj mos e ka per nazizmin ? 

Nazizmi eshte nje ide ne lidhje me destinin (fatin ) e llojit njerezor (qenies njerezore. 

 

Apo per ambientalizmin

 

Ambientalizmi është një ide në lidhje me destinin(fatin) e llojit njerëzor (qenies njerezore)"

Po mos nuk eshte as Ambientalizmi ??? Bah, edhe vete e kemi jetuar ne kurrizin tone komunizmin, edhe ne shkolle e kemi studiuar ketej ne France, por sa shume pak qe dime per te KU ti gjejme rrenjet e tua Parti ?!!! sa te rrosh do te mesosh ....   per Komunizmin ... thone  ..

 

 

P. S. seriozisht ne c'fare aspekti tjeter e kemi shkateruar Token pervecse ne aspektin ekologjist ???

Ne aspektin Komunist, apo me fal ne aspektin hipotetiko-komunist  ???

 

Hipoteza komuniste duhet te braktiset patjeter edhe ne ato dy shtete ku ajo vazhdon te mbijetoje (Kube, Korea e Veriut) ashtu sic eshte braktisur ne gjithe vendet e tjere ish komuniste per te miren e popullit kuban dhe koreanoverior ne rradhe te pare. Ne fillimet e tij komunizmi ka lindur  nga deshira e mire e humanisteve perendimore per nje bote  me te drejte pa tirani pa kufij dhe ku prona do te ishte e perbashket per te gjithe. Deshira ishte e mire por vetem deshira ama, te gjitha hipotezat llogaritjet teorite qe vijne pas jane te gabuara. Marksi dhe marksistet (gjithnje e me te pakte) studiuan sistemin kapitalist dhe dolen ne perfundimin se ky sistem kish per te pasur nje jete shume te shkurter pasi do te binte vete shume shpejt ashtu si nje ndertese e kalbur qe shkermoqet nga  gjithe papastertite qe mban perbrenda. Por ne realitet sic e dime te gjithe sot 130 vjet pas vdekjes se Marksit dhe kapitalizmi vazhdon te jete akoma sistemi me i mire qe shoqeria ka gjetur dhe nuk ra aspak sic ishte parashikuar. Marksi ishte gabuar per arsyen e thjeshte se e kishin pare dhe studiuar kapitalizmin si nje sistem  statik dmth te ngrire ne nje moment dhe nuk e kishin kuptuar  se ky sistem i ishte i ndryshueshem dhe mund te pershtatej shume mire njerezimit dhe  te evoluonte paralelisht me shoqerine. Nga ana tjeter venia ne praktike e teorise  te prones se perbashkt te kollektivizimit (c'ka eshte komunizmi ne esence),  ishte nje gabim  ishte nje masaker e vertete qe do ishte mire mos te kish ndodhur fare po kjo eshte nje histori tjeter e gjate qe per fat te keq te gjithe e kemi jetuar ne kurizin tone dhe po i vuajme pasojat akoma.

 

 Po, duhet braktisur. Perse u dashka eksperimentuar akoma? 'Menyra se si eshte aplikuar deri tani' perfshiu gjysmen e botes per nje periudhe kohe mjaft te gjate dhe domethenese per nje eksperiment. Pse te provohet prape nje ideologji e deshtuar? Kjo teza 'nuk u vu ne jete si duhet' eshte me e dashura nga te gjitha e komunisteve qe duan te bejne nje 'breathe and reboot'. Puna eshte, nqs kudo ku kjo doktrine aplikohet jep rezultate katastrofike, atehere mbase dicka eshte jo ne rregull me doktrinen. Apo do dalim me ate tezen tjeter idioteske se nuk jane krijuar kushtet akoma te shkohet ne komunizmin e vertete. Ky sistem kerkon qenie te perkryera njerezore - ose bie ndesh me natyren njerezore, varet nga kendveshtrimi, dhe kerkon tjetersimin e individit ne menyre qe te funksionoje. Njeriu duhet frymezuar qe te ngrihet sa me lart dhe te realizoje potencialin e tij, po jo te detyrohet te ndryshoje per hir te ideologjise.

Me mire te shihet se si te aplikohet me gjere nje model me i zbutur i kapitalizmit apo model me fleksibel i socializmit bazuar per shembull ne eksperiencen skandinave, gjermane ose pse jo edhe kanadeze. Edhe pse larg nga te qenit perfekt, kane provuar qe arrijne nje nivel mireqenie, zhvillimi dhe qytetarie pa asfiksuar individin dhe nismen personale ne nje shkalle apo ne nje tjeter, pasi jo te gjitha sistemet e mesiperme jane identike. Pse kerkohet te provohet edhe nje here nje sistem i falimentuar, kur mund te perdoren energjite ne permiresimin e sistemeve qe funksionojne deri ne nje fare shkalle.

Sidoqofte me cudit gjithmone fakti se si te tilla diskutime behen ne nje vend ku vetem njezet vjet me pare ushtrohej ne praktike varianti me donkishotesk dhe keqdashes i mundshem i komunizmit. Per ata qe duan t'a provojne prape, po provoni ca sisteme te tjera nje here, pastaj shohim e bejme.

 

Me mire te shihet se si te aplikohet me gjere nje model me i zbutur i kapitalizmit apo model me fleksibel i socializmit bazuar per shembull ne eksperiencen skandinave, gjermane ose pse jo edhe kanadeze.

kjo besoj kerkohet.Komunizmi deshtoi dhe i ngritur ne sistem, u provua joefikas dhe joproduktiv.Por hipoteza komuniste, hipoteza e nje shoqerie me te drejte dhe me humane,  mbetet perderisa demokracia eshte sistemi me efikas por jo me perfekt.Ketu e ve theksin edhe autri shkrimit kur thote se:

....komunizmi është ai të cilën Kanti e quante më shumë një “ide” me një funksion rregullator, sesa një program.

Kapitalizmi eger i manifakturave dhe proletariatit britanik qe pershkruante Engelsi u transformua jo vetem fale zhvillimit teknik por edhe duke e bere kapitalin me social, pikerisht duke thithur dhe kthyer ne sistem te drejtash social-politike   idete e socializmit (social-demokracia) 

Tani shoqeria kapitaliste ndodhet ne nje faze zhvillimi kur konfliti vjeter klasor eshte sfumuar duke marre pamje te reja si kontradikta ndermjet tagrave dhe kushtezimeve. Kshu thon ca njerez qe e shikojne pak nga e majta  kapitalizmin, por te siguroj se nuk jane as komuniste kubane dhe as komuniste staliniste.

Nuk duhet te ngaterrohet hipoteza komuniste per nje organizim me te drejte dhe human te shoqerise me eksperimentin komunist te ngritur ne sistem. Hipoteza komuniste eshte aty, ne thelbin e shoqerise kapitaliste. Marksi nuk e shpiku, thjesht e zbuloi, Sikur kjo hipoteze, te ishte krejt alogjike dhe thjesht nje filozofi e modes, nuk do te meritonte ate vemendje dhe ato perpjekje per ta skualifikuar dhe varrosur perfundimisht.

Komunizmit i eshte bere kritika si sistem ekonomik qe nuk mund te funksionoje dhe idete e Marksit kane qene te gabuara. Kjo u provua edhe ne praktike me kolapsin zinxhir te vendeve qe ekonomia e tyre ishte komuniste. Organizimi me i drejte i shoqerise dhe as ekologjizmi nuk nenkupton komunizem. Ky eshte nje idiotllik i madh. Nese flitet per komunizem ashtu sic u parashtru nga Marksi atehere debati perqendrohet tek prona dhe mjetet e prodhimit. Nese kerkohet nje kapitalizem me me "fytyre njerezore" dhe qe ka nje preokupim per drejtesine sociale, atehere mund te flasim per modelet qe ofrohen nga e majta dhe e djathta e spektrit politik por qe gjithmone mbeten ne kete sistem, ate kapitalist, qe do te thote prone, mjete prodhimi private, treg, roli i shtetit etj.

 Komunizmit i eshte bere kritika si sistem ekonomik qe nuk mund te funksionoje dhe idete e Marksit kane qene te gabuara.

lol. 

eshte njesoj si ti japesh ski ndonjerit qe nuk ka skijuar kurre, sepse tek vendi tij nuk ka pas kurre bore, et thuash pastaj : ja ne e beme proven qe me teleferik (ose kembe) e zbret pisten me shpejt se me ski, ngaqe skiatori (qe provoi) theu zverkun gjate tentatives se tij.

nji keshtu dhe per shtetet qe e zbatuan komunizmin, ishin shtete qe kaluan pa e prek hiç nje sistem, e pikerisht ate kapitalist. komunizmin e perqafuan vetem vende qe ndodheshin akoma ne skllavopronesi, duke mos pasur fare as proletariat e as borgjesi te zhvilluar.

e megjithate, gjermano lindoret, çekosllovaket, sllovenet (ne fakt jugosllavet), etj, paten ekonomi e nivel jetese me te mire se plot vende kapitaliste, si greqia apo portugalia, po te flasim vetem per europen, se ne bote ka popuj injorante e primitive, qe asnje sistem politik nuk mund t'i nxjerre ne drite.

ketu e kam verejtjen edhe per keta te saktivistes qe vazhdojne te marksifikojne shoqerine PRIMITIVE shqiptare.

lereni njehere kapitalizmin te lulezoje (ose jo), ne menyre te natyrshme, perpara se te doni t'i beni kamuniste.

se ka mundesi qe shqiptaret nuk behen dot as kapitalista (shume me e thjeshte ne fakt), se mund te mos jen bere per kete pune, e jo te behen komuniste.

nga keto qe shkruan dukesh qe emrin hajdar nuk e ke zgjedhur rastesisht, perdorimi negativ i ketij emri ne Shqiperi, per te treguar nje budalla ose ate qe eshe afer budallait, ty te bejne plotesisht.

E di cdo te thote kritike e nje sistemi dhe hipoteze? Komunizmit i eshte bere kritika nga njerez me nje barre mend dhe qe nuk kane arritur t'i kundershtojne as perkrahesit e marksizmit. Eshte bere ne nivel akademik nga njerez te njohur, ne kohen kur komunizmi ishte ne zenit por per te mos devijuar debatin nuk po citoj emra. Kritika e tyre u vertetua dhe ne praktike me deshtimin e ekonomise se komanduar. Komunizmi dhe kapitalizmi shikohen ne periudhe dhe hapesire te gjate dhe jo te vogel, te ngushte, ne nje vend apo vetem ne nje vit te caktuar, kjo nuk jep rezultat.

Nejse se ti nuk e ke fushen tende te preferuar ketu.

 Komunizmit i eshte bere kritika nga njerez me nje barre mend dhe qe nuk kane arritur t'i kundershtojne as perkrahesit e marksizmit. Eshte bere ne nivel akademik nga njerez te njohur, ne kohen kur komunizmi ishte ne zenit por per te mos devijuar debatin nuk po citoj emra.

LOL !

do me me citu ne emra djalka. nivel akademik me thote. po nivelin e Marsit çfare e quan ti ? Marksi hyn tek FILOZOFET E MEDHENJ qe numerohen me gishta lale. ti po do me më citu emra akademikesh qe nuk i njeh njeri tjeter, ndoshta perveç hurbit qe lexon gazetat te gjitha. 

ne postin tim lexoje me me qetesi e disa here per ta kuptuar. ndersa sa per ate budallain (qe tu duka), meqe qeke ne france, dil te kafja gjinit (paris, passage brady) te ta fus nje çoke toçit se e meriton. smiley

Hajdar  ia ke fut kot si gjithmone. 

Cekia Hungaria Slovenia Gjermania lindore e ndonje vend tjeter kane pas te njejtin nivel jetese si vendet perendimore para se te beheshin komuniste ndersa Greqia ka qene shume poshte tyre, ka qene vend i varfer me njeqind probleme lufte civile etj dhe sot i ka kaluar keto te parat. S'ka te beje fare fakti se duhet te kalosh nga kapitalizmi apo feudalizmi per ne komunizem, qe ky i fundit te funksionoje.

 Komunizmi nuk ka funkionuar e nuk ka per te funksionuar asnjehere pasi asnje njeri nuk eshte dhe s'ka per te qene i gatshem te ngrihet ne mengjes e te shkoje ne pune nqs perfitimet e asaj pune ia merr dikush tjeter qofte edhe shteti. Aq me keq kur te mirat e punes se perbashket ndahen tek te gjithe ne menyre te barabarte, ketu as nga krevati s'kane per tu ngrit e jo me te nisen per ne pune.

 Cekia Hungaria Slovenia Gjermania lindore e ndonje vend tjeter kane pas te njejtin nivel jetese si vendet perendimore para se te beheshin komuniste ndersa Greqia ka qene shume poshte tyre, 

kete nivel (megjithese ky nuk ka qene njesoj si tek francezet, gjermanet apo anglezet) e kane pasur pikerisht, nga shpjegimi qe thash me lart, kane qene vende me me shume proletariat e me nje borgjezi e inteligjencia te zhvilluar.

e qe komuninizmi te aplikohet (ne fakt ketu nuk flitet per aplikim te thjeshte po qe te jape frute, te prodhoje nivel jetese te larte, te mos kete kriza dmth), duhet patjeter te kete PROLETARIAT. quhen proletare ata qe nuk kane prone tjeter veçse kraheve te tyre te prodhimit. por qe te kete proletariat duhet te kete edhe borgjezi te fuqishme, dmth uzina e fabrika te panumerta e fare pak FSHAT.

marksi ishte gjerman, e tek studimet e tij, pa tjeter qe bazohej tek gjermanet (jeten e te cileve e kishte para syve se kinezet nuk i njihte), disiplina, ndergjegja e tyre kolektive, shpirti i tyre i larte PUNETOR, etj. 

qe te thuash qe komunizmi marksist deshtoi (ose teorite e marksit ishin te gabuara), me siguri te plote (siç afirmoi edhe ai shoku bashkebisedues e kapadai e per me teper qe te merr per budalla kur eshte vete i qe avancon budallalliqe te kalibrit te larte), duhet te ky te aplikohet te pakten nga gjermanet vete ose nga francezet (populli qe edhe e lindi). 

jo nga muzhiket e botes se trete apo te katert, sepse atje detyrimisht do te deshtoje. bile ate po thoja, qe edhe kapitalizmi do bythe te behet, nuk behet me teorira vetem. nuk vjen vetevetiu prej te madhit zot.

A duhet braktisur hipoteza Komuniste?

Komunizmi mund te kete shume hipoteza,per cilen Hipoteze komuniste behet fjale?

Per marjen e pushtetit?

Per Vleren e Kapitalit te Marksit?

Per marjen e pushtet me dhune?

Per Partine Shtet?

Per Barazine Sociale?

(Kam parasysh vetem pyetjen,se shkrimi per mua eshte komplet konfuzion)

 Komunizmi nuk ka funkionuar e nuk ka per te funksionuar asnjehere pasi asnje njeri nuk eshte dhe s'ka per te qene i gatshem te ngrihet ne mengjes e te shkoje ne pune nqs perfitimet e asaj pune ia merr dikush tjeter qofte edhe shteti.

mos e mat mik boten me metrin tend. ku e di ti, se per çfare ngrihet ne pune ne mengjez nje gjerman. ndodhta them ngaqe ai nuk mund te rrije PA PUNE. punen vetem ka si argument shprehes. 

 

ndoshta ty te mjafton vetem enderrimi (nje zezaku vetem te haje banane qe i ka te turinjt) ndersa nje gjermani jo, ai do patjeter te PUNOJE. e komunizmi lindi per te evituar KRIZAT qe shoqeria kapitaliste (te pakten ajo e kohes se marsit) nuk po mundte ti zhdukte dot.

dmth edhe pse njerezit punonin shume ata nuk ishin te lumtur. ndarja e fitimit nuk behej drejte, etj. duke ndryshuar raportet e punes, marksi kerkoi te ndryshonte dhe raportet e jetes. vetem se teoria e tij kerkon NJERIUN E RI. 

pra njeriun qe ngrihet te punoje me qejf ne mengjez. 

e gjermani eshte shume me afer kesaj nga shqiptari ose ndonje tjeter, psh. sepse eshte edhe me PUNETOR (ketu po te tregoj kalimthi edhe pse e ndryshoi emrin PKSH ne PPSH).

hajt tung se s'po merrem me me ju, tek kjo teme. jeni nyje rrapi lol

hipoteza komuniste duhet medoemos braktisur...si ai vinci gjigand qe nuk eshte eficient... por duhet ricikluar gjithsesi, si ai vinci gjigand qe mund te shkrihet e te behet 25.000 guzhinjeta.

"...qëndron në kondradiktë formalisht me hipotezën komuniste në kuptimin e saj të përgjithshëm, duhet gjykuar si e kundërt me emancipimin e të gjithë njerëzimit, dhe si rrjedhim me të duhurin fat njerëzor të njerëzimit."

Sa te rrezikshme jane keto fjale qe i kam shkeputur me siper! Totalitarizem i mirefillte.

"Do të ekzistojë, Marx-i na e thotë – dhe këtë çështje ai e pa si kontributin e tij madhor – pas një sekuence të shkurtër të “diktaturës së proletariatit” të ngarkuar me shkatërrimin e mbetjeve nga bota e vjetër, një sekuencë e gjatë e riorganizimit në bazë të një “bashkimi të lirë” të prodhuesve dhe krijuesve, i cili do të bëj të mundur një “zhdukjen” të shtetit."
 

Sa kohe do te zgjase kjo sekuenca? Sa viktima kete here?

... dhe ke shume te drejte ta nenvizosh sepse sinqerisht, teori me te shpifur se teoria e komunizmit me premtimin e lumturise per te gjithe, lumturi e ngritur mbi male kockash, dhe teoria islamiste me premtimin e lumturise se perjetshme, lumturi e ngritur mbi koka te prera te xhihadit, UNE NUK KAM PARE.

Keto dy teori jane dy teori KATERCIPERISHT antinjerezore. E pamundur t'i perqafosh, ne asnje rrethane.

Ke harru Jezu Krishtin, kamunistin e pare mbi dhé ! smiley

Ke dhe teorine e lumturise Friedmano-Bushiano-Obamiano-Sarkoziano-Blairiane etj etj qe eshte ngritur mbi kockat e miliona afrikaneve, aziatikojugoreve, amerikanolatineve, ballkanasve, e pse jo, shqiptareve qe kane te pakten nje shekull qe lene kockat kurbeteve. Pra le te mos flasim per viktima.

Sic thote dhe reklama e De Beers, "A Diamond, Lasts Forever"...

Te me falni perkthyesit, por une ndalova leximin ketu:

Libri në fjalë vazhdon të jetë dhe sot burim i debatit që provokojnë shërbëtorët e sistemit që sipas Badiu-së e ka mbyllur ciklin e tij tanimë, Kapitalizmit.

Dmth, pavaresisht se libri qenka burimi, debatin e provokokan keta sherbetoret. Shume interesante, pavaresisht se e ben logjiken si rezistence.

Me frikeson ky shkrim, me teper se sa nga permbajtja, nga ana formale.

Nga dashuria per njeriun, percmojme njeriun! Shtazen njeri! Edhe kete here.

Si gjithmone del ne pah difekti i ideologeve dhe i teoricieneve. Humbasin neper algoritmet e llogjikes dhe ne rruge e siper ndersa perpiqen te realizojne qellimin, harrohen pas feticizmit per mjetet.

Shoqeria e sotme tregon se te dy format e shoqerise se organizuar qe domminuan skenen Botrore pas LII kane pesuar ndryshime rrenjesore.

Sistemi i ashtuquajtur socialist qe ne themel u mbeshtet ne pronesine mbi mjetet e prodhimit , nuk mundi ti rezistoje zhvillimeve super teknologjike te Kohes qe ndikonin ne rendimentet e shoqerive ku nxitej e perkrahej nisiativa e lire ose me qarte ajo e mbeshtetur ne pronen private.

Ne krahun tjeter po aq e pafuqishme dhe pa prespektive perballe ketij super zhvillimi u tregua edhe sistemi klasik kapitalist te cilit i "dolen djajte nga kontrolli " dhe sot per sot na dhurojne kete krize me pasoja qe s'dihet se ku do perfundojne.

Pra ne themel te cdo zhvillimi shoqeror qendron Teza e pavdekshme e Marksit ..." Cdo gjë do te varet nga zhvillimi teknologjik e ekonomik në tërësi  i shoqërise njerëzore "

Se si do te cfaqen format e organizimit shoqëror ne te ardhmen askush nuk ka aftesinë te  parashikoje vetem se dihet shume mire te dyja format deri me tani ne kampet perkatese u Çfaqën si Forma Politike. Përmbajtja e tyre ishte Zgjidhja e Konfliktit me DHUNË .

Si normë e tejkaluar ( druaj vetem teorikisht ) dhe e sanksionuar deri diku edhe ne Ligje te OKB etj si KS , ky lloj drejtimi politik sheh ne tërësi drejt horizontit MARKSIST ,në se do te qendrojë në bazë të kësaj shoqerie që njihet.

Pra ne Garantimin e barazisë dhe te drejtave te shteteve e njerëzimit .

Marksi deri me sot eshte i vetmi TEORICIEN i Aplikuar ne Historinë e shoqërisë njerëzore , pas Besimeve Fetare.

Me sa dimë Kina si motor i levizjes ekonomike sot ne BOTË mbahet akoma per shtet e shoqëri KOMUNISTE .

Kush është në gjendje te provojë të kundërtën se emërtimit Komunist i ka ikur KOHA ?

Me sa dimë Kina si motor i levizjes ekonomike sot ne BOTË mbahet akoma per shtet e shoqëri KOMUNISTE .

Mund te me thuash pak, ku e si mendon do ishte Kina sot nese s'do kishte vende kapitaliste si Shtetet e Bashkuara dhe Komuniteti Europjan qe do investonin teknologjine e tyre (dhe jo ate Kineze) per te perfituar nga krahu i lire, dhe i shumte, i punes se Kines? Gjithashtu, nese SHBA dhe EU nuk do blinin prodhimet Kineze (shif arsyen me lart), ku do ishte Kina?

Sol, kot per kuriozitet, e keni botuar tek gazeta juaj kete shkrimin? smiley

Marksi deri me sot eshte i vetmi TEORICIEN i Aplikuar ne Historinë e shoqërisë njerëzore , pas Besimeve Fetare.

Me sa dimë Kina si motor i levizjes ekonomike sot ne BOTË mbahet akoma per shtet e shoqëri KOMUNISTE .

E ka gabim ketu,

Ndoshta ke dash te thuash, qe Marksi eshte i vetmi teoricien i gabuar i aplikuar ..... se teoriciene ka plot qe aplikohen cdo dite e ne cdo shkence, psh ne ekonomi kur ka krize shtetet shpenzojne akoma me shume kur llogjikisht duhet te shtrengojne rripin. Kjo ndodh sepse aplikohen teorite  Keynesiste.

 

Dhe e dyta shoqerine shtetin Kinez mund ti quhash si te duash, komuniste, totalitare moniste ... etj,  por ama ekonomia Kineze (qe eshte motori etj etj  ) nuk eshte me ekonomi komuniste por ka kaluar tek prona private, tek kapitali privat.

 

 

Ne krahun tjeter po aq e pafuqishme dhe pa prespektive perballe ketij super zhvillimi u tregua edhe sistemi klasik kapitalist te cilit i "dolen djajte nga kontrolli " dhe sot per sot na dhurojne kete krize me pasoja qe s'dihet se ku do perfundojne.

Edhe ketu e ka gabim, sistemi klasik kapitalist nuk eshte vene asnjehere ne praktike, vetem studiohet si teori. Kriza vjen me shume si pasoje e faktit se ekonomia po behet gjithnje e me shume globale, ndersa nga prapa politika nuk ka qene ne gjendje ta ndjeke.   kemi nje ekonomi pak a shume  te perbashket por jo institucione qe ta kontrollojne e te sanksionojne crregullimet padrejtesite vjedhjet etj, ndaj edhe sistemi nuk funksionon mire e ka probleme.

Por ndoshta ke dash te thuash se kapitalizmi liberal amerikan eshte pa prespektive.  Kjo fraze eshte me e pranueshme, ketu dukesh me shume koherent.

 

Marksi eshte per ata qe kane nivel te menduari mbi gurmaz.

Nga keto qe shkruan , sidomos mbi teorite e aplikuara në fushën e organizimeve shoqërore duket qe paske nje perfytyrim teper te avancuar  smiley per te pare gabimet e Marksit.

Marksi dhe teoria e tij eshte LEKSIONI me i Repte ku ka thyer koken cdo Politikan qe ka dashur te perdore shprehjen gabim. Kete e tregon Historia.

Megjithate per te mos dale nga tema e komunizmit , lexo dhe mesohu me metoden shkencore te pergjithsimeve, me ato qe Bota trashegoi dhe ve ne zbatim nga mesimet e tij . Te pakten vetem një nga teoritë që përbëjnë THEMELIN e Ekzistencës së Mardhenieve Shoqerore. 

Mardheniet shoqërore ( perfshi individin si autor dhe aktor i shoqëris&eumlsmileyjanë mardhenie interesash dhe para së gjithash Interesa Ekonomike. 

Ke ndonjë përcaktim se gjërat në Botë shkojnë ndryshe nga ky komkluzion fenomenal  ???

Ne se je i fushës vetëm kaq do të mjaftonte të kafshosh buzën kur i zë emrin ne gojë. Por je shume larg .....yhy sa larg ......si ketu e ne Rogozhine smiley

Dhe per ta kuptuar cfare ka dhene Marksi po te bije nje krahasim pak sa te prekshem per nivelin tend.

Ne se deshton nje apo disa fluturime Kozmike , ne se nuk eshte arritur akoma te gjindet nje planet i perafert me strukturat e nivelit njerezor qe njihet , kjo nuk do te thote se Ajnshtajni eshte kriminel qe con njerzit per te vdekur drejt qiellit .

 

 

 

Mardheniet shoqërore ( perfshi individin si autor dhe aktor i shoqëris&eumlsmileyjanë mardhenie interesash dhe para së gjithash Interesa Ekonomike. 

Ke ndonjë përcaktim se gjërat në Botë shkojnë ndryshe nga ky komkluzion fenomenal  ?

 

 

 

 

Shume e bukur kjo shprehja, Marksi ka te tjera po aq  te bukura psh

 

Kapitalizmi e ka keqtrajtuar aq shume punetorin sa e ka kthyer nga ofrues pune  ne kerkues pune. 

Ne teorine ekonomike punetori konsiderohet gjithmone si ofrues pune pasi i  ofron krahet e punes kapitalistit (kerkuesit te punes) ne kembim te parase.

 

Megjithate jo c'do gje qe ka shkruar Marksi eshte prodhim i tij eskluziv, shume jane kopjuar nga autore te tjere po varja. Vete komunizmi s'eshte shpikje e Marksit, po me shume kontribut ka dhene Thomas Moore , apo jo ?? Marksi ka origjinale ose studiohet vetem teoria e tij te Akumulacionit te Kapitalit ku sipas llogaritjeve te sakta (por te nisur nga nje baze e gabuar) kapitalizmi s'do ta kalonte shekullin e 19. Besoj se kjo teori (e gabuar) eshte edhe arsyeja pse Marksi vleresohet aq shume nga komunistet, por nga ana tjeter ne universitetet perendimore (kapitaliste) Marksi nuk studiohet pasi konsiderohet se eksistojne shume autore te tjere me te mire qe kane prioritet. 

 

Tani A ka ndonje percaktim tjeter mbi mardheniet shoqerore po kaq te mire se ky i Marksit se (po i bie shkurt) gjithcka eshte mardhenie ekomomike ? Po ka natyrisht dhe ka shume . Po shkruaj shkurt disa qe me vijne ne mend tani :

 

 

 

 

Frojd,  Gjiththcka eshte seksuale.

Jezus, Gjithcka eshte dashuri

Abraham, Gjithcka eshte nje.

Greket e vjeter( Heraklites me duket)  Gjithcka eshte Harmoni.

Ajnshtajn, Gjithcka eshte relative

Profetike keto fjale te thena qe ne vitin 1947 apo jo?

Më i ftohtë se akulli

" O magnet, e fortë është fuqia jote tërheqëse mbi metalet, por më e fortë është fuqia tërheqëse e komunizmit mbi mëndjet e papjekura. Ti, me fuqinë tënde tërheq vetëm metalet dhe këta të vijnë pas pa kundërshtim sipas ligjit fizik. Komunizmi, me demagogjinë e tij të bukur, me fanarin e tij magjik, me premtime që kalojnë çdo dëshirë, gjurmon në errësirë ambiciozët, aventurierët, njerzit e lindur kriminelë, pesimistët, disa naivë të rinj e të reja i fut në kullën e tij të ndritëshme të hekurt, u mbyll derën e daljes njëherë e përgjithmon, u rrëmben ndjenjat e mira që mund të kishin, u zhduk shpirtin, u forcon trupin, u mbush mëndjen me ëndrra të bukura ambicioze, i armatos me thikë me helm dhe pastaj, të mobilizuar i ndërsen kundër njerzve të tjerë, që duan të mbrojnë lirinë, ndjenjat humanitare, burrërinë, nderin, familjen, Atdheun, fenë, zakonet, punën e tyre dhe frutin e saj. Dhe me flamurin fallco të puntorit e të bujkut, me parrullën e diktaturës së punëtorëve, mban diktaturën e pak vetëve, zhduk çdo gjë të shenjtë e të vjetër të njeriut, grabit pa fre çdo gjë që i pëlqen për të majmur krerët udhëheqës, var në hu e në litar ose varros të gjallë nëpër kanale ata që nuk i duhen dhe të tjerët i lidh me prangat e urisë dhe të ftohtit, për t'i përdorur si kafshë pune nëpër mure kineze, në piramida egjyptiane dhe nëpër kanalet e hidrocentraleve ruse gjersa të vdesin. Ata më me fat që i shpëtojnë rrebeshit, i përplas nëpër birucat e ftohta me çimento, pa dritë, pa zjarr, me një racion buke të thatë, në pritje të japin shpirtin ligjërisht me proces-verbalin e drejtorit të burgut. Por një pjesë e këtyre të "privilegjuarve" në vënd që të vdesin, çelnikosin më shumë vullnetin e tyre, duan të rrojnë dhe rrojnë. Duan të rrojnë se mendojnë familjet e tyre që vuajnë në kapmin e torturave të ndryshme materiale dhe morale: duan të rrojnë si idealistë dhe mendojnë Atdheun e përbuzur prej vetë shqiptarëve të skllavëruar, duan të mbrojnë qytetërimin njerzor mijravjeçar dhe atë që është më e shtrenjtë për çdo njeri, lirinë, frymën e jetës. Atyre nuk u bën përshtypje tortura nga të ftohtit, ata rrojnë me frymën e shpresës. Jashtë burgut në mure çimentoje, diktatura duhet mbajtur në burgun e madh të popullit, diktatura duhet mbajtur se populli duhet të punojë aq sa t'i mbetet kocka dhe lëkura, të ushqehet aq sa mund të qëndroijë në këmbë, sepse kush punon ha aq sa i caktohet. Diktatura duhet të mbahet me çdo kusht, duhen mishra të reja, viktima të reja kampe dhe burgje të rinj. Në komunizëm çdo gjë është e realizushme. Në qoftë se "qëntë reaksionarë" që janë nëpër burgje kanë shpresë jete dhe shpëtimi, kundër tyre duhen të gjënden forma të reja dhe novatorët shpërblehen. Të dehur prej urrejtjes artificiale, të entuziasmuar prej gradave dhe dekoratave, të etur për grabitje të tjera, sulmojnë kush e kush të fitojë i pari. Happen procese të tjera dhe natën vonë fillon zhurma e motorrit për të mbuluar britmat e torturave. Druri, shqelmat, kamzhiku, prangat me vidha, ndrydhja e mishrave me pincë, varja në gozhdë, tortura e morrit në kokë, ajo e korrentitr elektrik nuk përdoren më. Duhen gjetur mënyra të tjera të reja të vazhdueshme për të mos patur krizë në realizimin e normës së përditshme si nga polici ashtu dhe nga hetuesi. U çudit burri në ngricërimën e janarit lakuriq në birucën prej çimentoje, se si ujët e ngrirë nën këmbët e tija të zbathura, ai ujë që xhelati novator ja hodhi mbi trupin lakuriq nuk u bë një pjesë kompakte me trupin e tij, por rrodhi nga trupi dhe e përplasi atë në çimento pa ndjenja dhe vajti e u bashkua nën këmbët e tij me truallin po aq të ftohët. Kur u përmënd, u habit që e ndjeu veten gjallë. Dridhej i tëri si purteka në furtunë, kërciste dhëmbët nga të ftohtit dhe hidhej në çimento për t'u ngrohur pak. Kujtoj disa mjekë që kanë vizituar të burgosurit, jo për tu ardhur në nduihmë mjeksore, por për të konstatura gjëndjen e tyre, që kanë thënë se të burgosurit i kanë përmbysur ligjet e shkencës mjeksore dhe bëjnë përjashtim. Në të vërtetë një pjesë e tyre nuk kanë mundur të rezistojnë, ndërsa një pjesë tjetër në kushtet që ka jetuar, duhej të mbaronte medoemos, por vazhdonte të ishte ende në këmbë. Çimentoja është e ftohtë, thotë mëndja e tij, duke u dridhur gjithnjë. Por jo! Akulli është më i ftohtë se çimentoja. Dimri në Siberi është më i ftohtë se akulli. Nuk duhet të harrojmë se dielli i verës do ta shkrijë diellin e Siberisë dhe drita e së vërtetës dhe e Lirisë do të ndriçojë. Magneti do të mbetet magnet, kurse komunizmin do ta shkrijë dielli i qytetrimit njerzor. Si ndër shumë epoka historike, drita e ka shpërndarë errësirën. Liria dhe drejtësia mposhtin skllavërinë dhe mashtrimin. Drita e së vërtetës dhe e Lirisë do ta verbojë atë që do errësirën dhe do t'i hapi sytë atij që i janë verbuar nga magjia e kullës komuniste. Dhe komunizmi do të tregohet si një ëndërr e llahtarshme!"

Feti Selenica, burgu i Vloçishtit 1947

O partizani edco9...Leri historite me ngrica bore , dil nga poshte krevatit ( minderit ) dhe shif njehere c'behet jashte . Ka mbaruar lufta . Eshte viti 2010 smiley

O ti i dituri Gjergji !

E ku mund ta dije i ziu njeri se ishte aplikim i gabuar ky sistem qe kemi sot pasi pas ca vjeteve e dekadave do vije nje forme tjeter ku te tjere do shikojne me mallengjim kete brez se si humbet ne boten e te vertetave te tanishme.

Mbase ke parasysh se sistemet nuk jane kurre te gabuara , por gjithnje tranzitore ose trampolina per kapercime ne faza te tjera. Po qe se ke parasysh Aksidencat , largoju kesaj fushe se quhet Filososfi .

Sot per sot alternativa me e mire eshte Ekonomia e tregut e nderthurur me Lirite e te Drejtat e Njeriut ......por jo e Fundit dhe e vetme !

Dhe per Marksin pervec organizimeve politike qe ti ke njohur , ky princip ecen hap pas hapi dhe ne fazen e PARE nuk ka se si mund te jete ndryshe PERVECSE Diktature e Proletariatit . Deformimet Politike qe pesojne marrin dhe vleresimin. Largim nga skena. 

Kjo teze eshte e vlefshme edhe per sistemin e sotem. 

Sot per sot alternativa me e mire eshte Ekonomia e tregut e nderthurur me Lirite e te Drejtat e Njeriut ......por jo e Fundit dhe e vetme !

Tani, meqe jemi ketu..Ne thelb te ekonomise se tregut te lire (free market) qe Perendimi ka me vite qe e propagandon me te madhe si "shpetimi"  nderhyrja e shtetit eshte zero.  Por sa eshte kjo sot realitet?

Bankat me te medha (pothuajse te gjitha ne UK ) jane shteteruar dhe per te mos qe per SHTETIN  ( d.m.th. popllin e thjeshte qe paguan taksa) duke popmpuar miliarda ne ekonomi (para te krijuara nga hici, thjesht te printuara) sot nuk do te ekzistonte ne kembe asnje FIRME PRIVATE a asnje KAPITALIST gjalle! Sot une shkoj ne banke depotizoj paret e mia, kur une si taksapaguese jam "pronari" i bankes dhe kjo banke me paguan me parate e mia % ne vit!! Te duket e veshtire per ta kuptuar? Ja me thjesht, kur shkon aplikon per nje borxh sot ne banke dikush te merr interviste. Ky bankieri qe ti ja paguan rrogen te jep "borxh" me paret e tua dhe per kete te merr nje interest te majme!!!

Ajo qe ekonomistet sot ne bote bihen dakord eshte se sot nuk ka KAPITALIZEM.. Por nuk dine as si t'ja vene emrin ketij realiteti te sotem. 

Te marrim te dyten Lirite e te drjetat e njeriut!  Sot ne perendim lirite e te drejtat e njeriut jane shume here me te rrezikuara se kurre me pare. Ne UK sot cdo kush mund te arrestohet apo burgoset pa gjyq dhe pa prova nese dyshohet per terrorizem! Ne USA Gantanomo eshte perseri aty per te faktuar pa-fytyresine e perendimit dhe moralet e dyfishta qe perdorin.

Por a ka LIRI per njerezit pa DREJTESI sociale per njerezit? Shiko Shqiperine sot, shemebulli me i paster i LIRISE pa DREJTESI!

 

 

 

 ato fjalet me te zeza zevendesoji me kete :

sistemi me i mire  eshte ai qe te jep me shume te hash, qe te ben me te pasur.

edhe te drejtat e njeriut shkojne ne te njejtin sens. po te kesh te hash sa te duash, dmth sa te fryesh, nuk pyet me per te drejta te tjera ose i vetflijon edhe po te kesh. 

vetem se kjo gjendje, do te vazhdoje keshtu, jo me shume se dita kur te gjithe do te kene gjera me bollek. atehere ti do te luftosh perseri per te tjera te drejta, qe te veçohesh, do te gjesh te tjera aresye e keshtu me rradhe pafundesisht.

ngaqe njeriu eshte krijim absurd.

 Mbase ke parasysh se sistemet nuk jane kurre te gabuara , por gjithnje tranzitore ose trampolina per kapercime ne faza te tjera. Po qe se ke parasysh Aksidencat , largoju kesaj fushe se quhet Filososfi .

filozofia percakton pikerisht sistemet shoqerore, nuk ja le ato rastesise ose modes. sipas marksit, pas kapitalizmit (ose imperializmit fazes me te larte te tij) ka vetem nje sistem dhe ky eshte komunizmi. 

ketu dhe arrijme ne plakje te sistemeve, po ashtu siç arrijme ne plakje te njeriut prej nga ku nuk mund te shpresohet per ndryshim gjendjeje, psh te ribehesh perseri i ri dhe dinamik.

komunizmi ishte si te thuash persosmeria e jetes shoqerore njerezore, sistemi definitiv, ose parajsa tokesore (pa familje, pa shtet, pa zot) ku gjithkush do te ishte i lumtur. 

vetem se ky sistem futurist, ka nevoje per nje tjeter njeri, jo kete te sotmin, prandaj dhe eshte i pamundur te realizohet. ai eshte thjesht utopi.

por megjithate kjo nuk ja zbeh, as zhvlereson, madhesine e mendimit marksit. qe po ashtu si Jezusi i tregoi njeriut rrugen prej nga duhej te kalonte per te gjetur paqen e mbrendeshme e te perhershme.

por njeriu eshte e do te mbetet kryeneç. 

 

Pjesa e fundit eshte komplet gabim dhe kurth i komunisteve ne te cilin ke rene pavetedije. Feja dhe komunizmi i zhvilluar nga Marksi jane dy bote krejt te ndryshme. Se pari nisen nga premisa te tjera ne thelb, Zoti tek feja dhe Ateizmi tek marksizmi, megjithe elementet e tjere. Feja megjithe preokupimin te saj per me te dobtin, me te varferin, me te pamundurin etj. nuk pengon profitin nga puna e dikujt dhe as nuk ka si synim qe t'i beje te gjithe njerezit te barabarte ne pasuri. Feja gjithashtu i jep liri individit deri aty ku mund te jene caqet e caktuara, ndersa komunizmi eshte total.

Feja ka mijera vjecare qe ekziston dhe ka funksionuar ne kohe dhe hapesira te caktuara, ndersa komunizmi u zhvillua nga Marksi dhe te tjere pas tij jo shume larg ne kohe, fitoi terren, u vu ne zbatim dhe ne fund deshtoi ashtu sic edhe kishin thene kritiket e tij.

Per te perfituar me shume njohuri ne kete pike nje zgjidhje eshte te lexosh Etiken Protestante te Weberit dhe historine islame megjithe strukturen ekonomike te saj.

nuk pengon profitin nga puna e dikujt dhe as nuk ka si synim qe t'i beje te gjithe njerezit te barabarte ne pasuri....

Po ti cdo me keto ? Ishe mire atje me ngricat e 47 smiley

A na shpjegon dot se cfare duan njerzit ne Parajse o lummiku ? smiley .

Qe ta kesh parasysh Marksin duhet te kuptosh qe teoria shkencore e tij ashtu si dhe Feja   piknisjen e kane nga nevoja per MBROJTJEN  E NJEREZVE TE Skllaveruar e te   Shtypur.

Kaq besoj e kupton ngjashmerine ose ndoshta ke lexuar vetem per Ferin smiley

 

Nuk jame dakort ne disa gjera me ata qe thone ekonomi tregu . Ne shtetet nordike  me duket se Ideja e komunizmit (socializem ) ka gjetur nje bashkjetese te mirefillt me ekonomine e tregut por anon me shume ne aspektin komunist .  Por me kohen filloi te ndjeje dridhjet e para nga brrylat e forte Evropiano kapitalist . Nuk dua te bej reklam ose te zgjatem me si funksionon ky regjim por vetem nje fakt shume domethenes qe njifet : Pas deshtimeve ne sherbimin mjeksor ne USA nje ekip erdhi dhe studioi sistemin Suedez te mjeksise . Desha te them se ky shtet u ngrite me nje moto Nje vile , nje grua , nje pune , nje qen dhe me kryesorja nje VOLVO . Dhe pra Funksionoi te dashur peshkatar .

O nordik, e di ti si behet rakia mo? Po komunizmi, socializmi, dhe kapitalizmi e di c'jane mo? Apo ke qef ti perziesh ngaqe sallata eshte ushqim i shendetshem, dhe ngaqe ne Shqiperi Partia Komuniste e nderroi prap emrin pas renies te sistemit komunist, e ti kujton se dhe ne Evrope partite socialiste jane ne fakt komuniste si PS-ja jone? smiley

Jo mo po lexo pak se si eshte bere rakia ketu Skandinavi ,dhe keta i thone ABSOLUT VOTKA . Shife nje cik se nga e morren ata jankit sistemin e PERSONAL NUMBER . DHe cilin sistem po duan te vene ne zbatim .

p.s. E kam dhone provim marksizmin sa per muhabet se po folim.

Po njeriu eshte e do te mbetet kryenec..

Ke folur bash si Nietzche smiley

qe shkruante (duke i dhene te drejte Hegelit) se Krishterimi ishte ideologjia e skllavit dhe demokracia perfaqson nje forme te shekullarizuar te Krishterimit/Barazia para ligjit eshte jetersim i idealit te krishtere per barazine e besimtareve para Zotit./ Por ky eshte nje paragjykim te cilin kohet moderne e kane evidentuar me hapur. shoqeria liberale nuk mund ti shpetoje grryerjes nga parimi mbi te cilin ajo ngrihet: parimi i pranimit te barabarte te te gjithe njerzve nderkohe qe prona private dhe konkurenca si themele te ekonomise se tregut prodhojne pareshtur pabarazine. Parimi pranimit te njerzve si te barabarte (para ligjit dhe ne dinjitet) eshte problematik sepse njerzit jane realisht te pabarabarte perderisa kapitalizmi ipso facto nenkupton pabarazine ekonomike.

Prandaj njeriu mbetet kryenec dhe do te kerkoje shtigje te reja ku perfshihet dhe hipoteza komuniste.

per ate kodosh partie ska problem , dhe sa per te qene realist ne na u dashka te mendojme si ty  a po jo . Sa per nickun tim sdi pse te shqeteson nejse ja disa nga argumentat nese sbindesh i dashur.

1.Nese vjen (ne Suedi po flas)ketu ligji i pare eshte ligji i ruajtjes se pyejeve dhe mos venjes se zjarrit.

2.Ne vititet 1900- ketu ra zia e bukes dhe keta emigruan ne amerike dhe punuan shume sa i thoshin dhe KUAJ TE BARDHE .  Me pas ne vitet 60 u krijua nje politik qe te gjithe qytetaret te kene te drejte per nje shtepi banimi dhe pune , u krijua sistemi i sigurimit nga shteti qe dhe po te rrije pa pune ti mbulonte sigurimi 80% te rroges dhe anetarsimi ne sindikate 20% dhe te gjithe tatoheshin ne nje menyre te barabarte qe sistemi i tatimeve te mbulonte dhe shendetesine etj.

3. Sherbimi shendetesor u krijua pothuajse falas she farmacite ishin deri tani ne vitet 2009 shteterore dhe nese krijon nje shume prej 90 eur ne vit i merr ilacet falas.,gjithashtu dhe operacionet spitalore .

Nese te kujtojne ndo pak keto fakte ndonje gje me thuaj te te shkruaj prap sepse une nuk mund te kem nje mendim me ty i  dashur XIBRAK apo ku di une si e ke ate kodosh nicku sepse une dhashe vetem nje mendimper temen nga keto qe shohe ketu dhe jo si mendon ti

Nje detaj nga komunizmi nordik : kur dikush ndjehej pa qef/ i semure, qendra e punes nuk kerkonte raport per dhjete dite, mjaftonte nje telefonate ne qendren e punes dhe gjithcka ishte e mirekuptuar. Kur zbarkuan emigrantet lindore dhe ballkanas qe nuk kishin asnje grime te "ndergjegjes se njeriut te ri", filluan spekullimet dhe ky rregull u hoq.

Apo jo nordiku ?smiley

Jo 10 plako por nje vite . Tani po i nxjerrin serbet qe jetojne ne serbi dhe morrin pension te vetin te plakes dhe te plakut qe kane vdek qe para 20 vjetesh dhe ne regjister figurojne nenshtetas akoma

Po shifet dhe duhet te ndjekim dhe idete e tja se po na del dhe KAPITALIST  pale

Mos te guxoj kush qe te thote se ne shtetin ku jetoj jam i kenaqur si dhe ka shume barazi sociale, se peshkaqenet e PPU-se kercejne perpjete a thu se i shave nga motra! O kafshe parahistorike, po "komunizmi" i vendeve Nordike nuk ka asnje lidhje me diktaturen qe keni jetuar ju o te fandaksur.

Sa per informacion te XHIBIT dhe kur ai kodosh Nobeli e shpiku dinamitin e shpiku per pune dhe jo per te vrare

GJithashtu deri tani Enti i konsumatorit nuk lejon te shitet apo te importohet mallra qe nuk kane standartet e caktuara apo qe nuk perputhen me rregulloren e thene ne manual. Ne vitet 90 presidenti Miterrran erdhi vete qe te bej presion ne Suedi per te ulur cmimin e veres se ketu  kontrollohet nga shteti mos te degjenerojne ropt ne PIJANECA te pa shprese. Dhe si pasoje bllokoi Blerjen e makinave kamion Reno nga Volvo.

Apo si te duket nje shtet qe per 30 vjet nderton nje industri te vetem qe gjithkush po perpiqet ta bleje  ?

Per hir te se vertetes halla po te kishte koqe do te ishte xhaj, daja eshte tezja me koqe. smiley

Per sa i perket temes, dua te them, qe me te vertete perseritja eshte mema e dijes, por eshte edhe e motra e madhe e merzitjes.

Ka me dhjetra tema, qe keta neokomunistet, qe na kerkojne nje komunizem reloaded, na rrokanisin koken me Badiout dhe shoket e tij. Eshte krijuar me te vertete nje smog i padurueshem propagande komuniste ketu tek peshku, me po te njejtet protagoniste, saqe mjafton sa te lexosh titujt dhe pernjehere e kupton se per cfare behet fjale.

nje pyetje per nordiket: a eshte sistemi social-ekonomik ne vendet nordike si "hipoteza" e Marksit?

Eshte normale qe ne fund ky diskutim do te dilte tek sistemi ekonomik qe praktikohet ne vendet Skandinave, pasi besoj se jemi dakort te gjithe qe ky sistem  eshte me i miri dhe eshte ai drejt te cilit po shkojme.  Po per te arritur deri ketu humbem kohen kot me 40 mesazhe mbi komunizmin,  hipotezen komuniste mashtrimet e komunisteve etj etj. Se ne fund te fundit  kjo hipoteza komuniste s'eshte asgje tjeter pervecse humbje kohe.

Shif sa te poshter jane keta te wikipedias, komunistet e dreqit, cfare nuk shpikin qe t'i nxjerrin te gjithe xhiberit si kalloma, po te gjitha shpifje jane, xhibin e kemi logjist. bashke me shoket e tij xhiber.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem

http://en.wikipedia.org/wiki/Argument_fr...

http://en.wikipedia.org/wiki/Bare_assert...

http://en.wikipedia.org/wiki/Base_rate_f...

http://en.wikipedia.org/wiki/Conjunction...

http://en.wikipedia.org/wiki/Suppressed_...

http://en.wikipedia.org/wiki/Fallacy_of_...

http://en.wikipedia.org/wiki/False_dilemma

http://en.wikipedia.org/wiki/If-by-whiskey

http://en.wikipedia.org/wiki/Ignoratio_e...

http://en.wikipedia.org/wiki/Is-ought_pr...

http://en.wikipedia.org/wiki/Homunculus_...

http://en.wikipedia.org/wiki/Naturalisti...

http://en.wikipedia.org/wiki/Nirvana_fal...

http://en.wikipedia.org/wiki/Package-dea...

http://en.wikipedia.org/wiki/Ignoratio_e...

http://en.wikipedia.org/wiki/Affirming_t...

http://en.wikipedia.org/wiki/Proof_by_ex...

http://en.wikipedia.org/wiki/Argument_fr...

http://en.wikipedia.org/wiki/Appeal_to_r...

http://en.wikipedia.org/wiki/Argument_fr...

http://en.wikipedia.org/wiki/Begging_the...

http://en.wikipedia.org/wiki/Circular_ca...

http://en.wikipedia.org/wiki/Continuum_f...

http://en.wikipedia.org/wiki/Etymologica...

http://en.wikipedia.org/wiki/Loaded_ques...

http://en.wikipedia.org/wiki/Contextomy

http://en.wikipedia.org/wiki/Historian%2...

http://en.wikipedia.org/wiki/Inconsisten...

http://en.wikipedia.org/wiki/Intentional...

http://en.wikipedia.org/wiki/Proof_by_ve...

http://en.wikipedia.org/wiki/Retrospecti...

 

Medemek juve PKS (Partia Sakvisto - Komuniste) keni varur shpresat tek Wikipedia, kjo faqe kapitaliste e kesaj shpikje imperialiste - internetit - per te bere manifeston e re te komunizmit? smiley

Po a munden gjithe enciklopedite dhe artikujt e botes te shfajesojne keto (me fal per sinqeritetin) budallalleqe me oke tip riciklimi komunist ne Shqiperi ne shek 21, pas bishtit te te cilave keni lidh gamorin juve?

Dhe nuk me the, a e kishit botuar ne gazete kete artikllin apo jo, dhe nese po kishit vene ndonje link wikipediash aty? smiley

 

P.S. S'e di nese njerzit duhet te qeshin apo te qajne kur hasin keto gjera akoma dhe sot, sidomos tek cuna te rinj si puna juve qe i jane perveshur komunizmit me draper dhe cekic ne dore. Une po qesh per vete. smiley

po kete "sakvistan" ku e gjen o truri i peshkut? apo do duhet te isha mesuar tani me analfabetizmin tend...

...Wikipedia, kjo faqe kapitaliste e kesaj shpikje imperialiste - internetit - per te bere manifeston e re te komunizmit?

ahahahah! 5*

Interesting asinine assumption

5 rendet shoqerore jane 1-rendi primitiv,2-rendi skllavo pronar,3-rendi feudal,4-rendi kapitalist dhe 5-rendi komunist.

O brother  Questionari!

Po pas rendit te peste ,cbehet,apo aty ngec koha ...dhe vjen asteroidi 1 km i gjate dhe ...rrofshin majat dhe inkasit.

Interesant,niset robi shkrete si majmun krah per krah me Darvinin duke bere muhabet dhe e mbyll si komunist duke punu te arat me nje dore te pushka e me doren tjeter duke ferku topat per pak shonc me shume...,apo jo..?

 bah, sipas marksit nuk ka me rend tjeter. megjithate ti nuk te pengon njeri qe te lesh mjeker dhe te na shtosh ndonje rend tjeter, po ta polli menia. 

ps: ndersa nordiket (kapitalizem komunist) dhe kinezet (komunizem kapitalist) jane perjashtime. tregon sesa larg te qenit oksidentale jane keta popuj te larget.

prandaj dhe sistemet e tyre, "origjinale", nuk mund te kopjohen e as mund te klasifikohen si sisteme universale vlerash (te pakten per ne, pasuesit e frymezuesit e kultures greko-romake). po aq sa te presesh qe jashtetokesoret te na ngjajne ne fyryre e te na kuptojne ne shprehje.

Ka qene i zgjuar ai mjekercjapi qe e ka vendosur te 5-stin se e ka ditur qe nuk shkon askush ne komunizem.

Hajdar me sa di une sistemi ne vendet nordike dhe ne France nuk eshte shume i ndryshem, andej paguajne pak me shume taksa dhe kane nje arsim pak me te mire, pastaj sistemi shendetsor dhe ekonomik ne pergjithesi jane te njejtet besoj.

Kjo puna e sistemeve eshte pak e komplikume...

Kur ne bote ekzistonin qyteterimet babilonase ,inkase e ca te tjere,andej nga vendet ku zhvillon aktivitetin brother nordi,qyteterimi linte pak per te deshiruar apo jo ...pra kur nga germimet qe behen psh ne egjipt del qe ngjitur me faraonin gjehen edhe ca formula ose pergamene matematikore,andej nga suedia psh jetohej protohistorzmi .

Keshtu qe futemi ne ca rebuse llogjike,te sistemeve qe vijne e shkojne,qe ec e gjeje ku fle ai dreq lepuri jakobin...

ej po mire me pse e hapni kete teme ose diskutoni meqe qekemi nje cerdhe komunistash ? 

Sa per muhabet se po folim u dashka me mendu si  thoka ky xibraku

ene kta Hajdaret nejse spo zgjate me se na u acarun ropt dhe po na bojne ndonje revolucion demokratik cayber-dhjetor

Sa per muhabet ti mer Hajdar shife mire se kush po nuk i kopjon sistemet shife ju greko-romaket qe dhe ai kryetari i ri grek ne Suedi ka mbaru dhe po do te vej te njejtin sistem dhe ata kodosh romakesh po shikojne mundesine si te fibrizojne ate kodosh rome me rrjet interneti si ne suedi ,dhe mos te themi pak deklaratat e nje ekipi ekonobythesh amerikan qe deklarojne se sistemi suedez ekonomik eshte i mire ne teori por ne se dime si ka mundesi te funksonoj kaq mire pa varsisht nga kriza ekonomike .A dini ju mer Karabushat e Sales se Suedia eshte i vetmi vend Komunisto kapitalist Qe pagun me shume takse ne BE me nje popullsi 9mil?

Por une nuk jam komunist e as kapitalist sepse dua te them nje gje qe mendoj . nejse i vejme kapak  RROFTE : ALIDEMI dhe BRRYLI.

p.s. kena pas nje familje qe quheshin XXibrakt dhe .....nejse

 

aq komuniste eshte ajo Suedia ku thua qe jeton sa edhe nje pjese te mire te sistemit arsimor para universitar e ka privat. Ahh te keqen e Marksit, me siguri krenohet atje ne varr me zbatimin e teorise se tij ne Suedi.

po mer  po sepse eshte falas dhe kush te tha ty se eshte privat dhe me leke . Po dhe privat ketu nuk paguan njeri me shume se taksa e pergjithshme qe varet nga te ardhurat d.m.th nuk paguan njeri me shume se 80 euro per femije dhe sa me shume femije te kesh ulet cmimi deri tek femija i trete qe eshte falas ok

Informohu me shume para se te shkruash

 Ahh te keqen e Marksit, me siguri krenohet atje ne varr me zbatimin e teorise se tij ne Suedi.

kur do ta kuptoni ju qe marksi nuk ka pas parasysh nordiket apo kinezet, kur formuloi komunizmin ? prisni t'ju a shpjegoj lala me shumbuj kopshti qe ta kuptoni mire kete historine e kapitalit, lol.

jane dy njerez, njeri eshte debil ndersa tjetri i zgjuar. (ngaqe zoti nuk arriti t'i bente njerezit te zgjuar njesoj, se ndryshe nuk do te kishim pasur nevoje as per marks e as per teorine e tij. smiley )

keta te dy po te jene nordike, ai i zgjuari nuk do ta kete problem qe ta ndihmoje ate budallen deri sa te vdesin te dy.

po njesoj po te ishin te dy kineze.

por po te jene shqiptare ta zeme, ai i zgjuari jo vetem qe nuk do te punoje per ate budallen, por perkundrazi do filloje TA SHFRYTEZOJE, dmth do ta vere te punoje per te dhe vete do te merret me gjera me madhore se puna sa per te mbushur barkun, dmth ME ART ! 

mirepo shfrytezimi edhe kete budallain nuk do ta lere njesoj, ngaqe puna e lodh me shume nje budalle ose dembel sesa nje te mençur ose punetor. ai do te filloi te vrase mendjen per t'i shpetuar skllaverise se ketij te zgjuarit e kjo do ta shtyje te gjeje teorine e pershtatshme. 

komunizmi eshte rendi i vetem, perveç atij primitiv, qe ne marredheniet e punes ose ato shoqerore nuk ka shfrytezim (te njeriut prej njeriut), pasi prona eshte kolektive, ajo i perket te gjitheve. 

e keqja e komunizmit ose mos aplikimi i tij, eshte fakti se ata qe e trumbetojne (saktivista psh) e mbajne veten per te zgjuar, dmth kerkojne komanden. 

sol-nocturnes - i kerkon te na vere nen urdherat e tij, sepse i duket vetja e afte te komandoje ose TE PRODHOJE te mira materiale apo shpirterore me shume nga ne mikroborgjezet. pra qe ketu fillon shtremberimi.

soli duhet ne fakt te ma propozoje mua, apo ndonje tjetrit, me te zgjuar nga ai, komanden. po a mund te ndodhe KJO ? kjo eshte dilema e komunizmit.

kur te ndodhe komunizmi do te jete i zbatushem 100 %

 

Ose budallai te cohet nje dite dhe te var prej koqesh ne hije te fikut apo jo ?

Se dhe kjo zgjidhje eshte

 E ke kuptu kabim komunizmin, smiley 

Ne komunizem, ai tipi zgjuar do beje shpikje, bie fjala per permiresimin e teknologjise se peshkimit  kurse budallai do merret me gjera qe nuk kane nevoj per  shume tru, psh me peshkim. Pra secili ndjek vokacionin e tij.

ose Njeri i bie gozhdes, tjetri patkoit. Asnjeri nuk shfrytezon tjetrin.

 nuk po flisja per komunizmin une aty por per jeten pa rend. e bera me qellim te tregoj se dy suedeze nuk kane nevoje per teori ose rend (komunist apo kapitalist) qe ti detyroje ta ndihmojne njeri tjetrin, per te qene sociale, per te perballuar çdo krize, per t'u zhvilluar, per t'u pasuruar bashkarisht, etj.

ndersa per dy oksidentale (ku e fus dhe shqiptarin megjithese ky eshte akoma me keq, pasi eshte edhe gjysem oriental) eshte ndryshe puna, ai qe eshte i zgjuar (ose produktiv) shfrytezon ate qe eshte me pak i tille, ne vend qe ta ndihmoje. prandaj dhe komunizmin, nje teori krejt e kundert me psikollogjine e mentalitetin e tyre, nuk kane si ta perqafojne me deshire.

prandaj dhe marksi tregoi se komunizmi nuk vjen pa dhunen e proletariatit. te zgjuarin ose produktivin duhet me detyrim ta forcosh per ta ndihmuar te vobektin.

gjithashtu ne oksident, njerezit jane prej natyre dominues, pushtues, konkistadore, bile kjo i ben dhe te zgjuar.

megjithese kinezet kane kulture me te vjeter, se europianet, ishte Marko Polo (nje venedikas) qe zbuloi kinen dhe jo nje kinez qe te zbulonte europen. ishin europianet qe kolononizonin me pas te gjithe boten, e cila dhe sot ndjek nje per nje PRINCIPET E TYRE, per ekspansion dhe zhvillim.

 

nuk di sa ti kupton nga te gjitha keto, prandaj po e le me kaq.   

 

 Jo keto gjepura si kuptoj dot. Sidomos nuk kuptoj kete zbulimin tend mbi njeriun oksidental- new homo sapiens qe ndryshoka kryekeput nga njeriu oriental.Ci ke keto o Hajdar.

sigurisht qe duhet braktisur teoria komuniste, duhet ti themi mjaft teorive te tilla qe jane te paketuar bukur nga jashte por qe nuk i kane sjelle zhvillim dhe prosperitet popullit shqiptar. Ajo qe duhet me shume ne Shqiperi sot, eshte nje revolucion brezash, te rinjte kunder te vjeterve sesa revolucion ideologjish, te moralshmit kunder te pamoralshmeve, te pakorruptuarit kunder te korruptuarve. Duhet ti themi mjaft teorive te marra shabllon nga bota dhe duhet te nxjerrim teori nga praktika e realitetit shqiptar.

Mua me duket e frikshme qe te braktiset hipoteza komuniste. Ky kapitalizmi soft qe sillet rendom si alternative, por eshte aq soft sa dhe linja e bute qe mbizoteron mbi te forten, aq soft sa dhe krimet e fshehura nen rrogoz, apo luftrat e legjitimuara nga maja e Nobelit per paqen. Fatkeqesisht, shume prej jush mendojne me stomak, dhe arsyetojne me stomak, dhe shume prej jush qe bertisni pro braktisjes se hipotezes komuniste, as qe e keni idene se per cfare flisni. E para punes, perderisa te kete pluralitet mendimi, hiqeni nga mendja, hipoteza komuniste nuk mund te braktiset. E dyta punes, perderisa eshte i vetmi koncept qe arrin t'i bej balle dhunes se shtetit, pasurimit pa kufi te politikaneve qe perdite e me teper nuk perfaqesojne asgje me teper pervec interesave te tyre te ngushta private, nuk mund te braktiset. E treta e punes, vetem se dicka quhet komunizem, nuk do te thote se eshte realisht e e tille. Asgje te perbashket nuk kishte "komunizmi" historik me hipotezen e komunizmit. Komunizmi eshte kunderfakt, mundesia e nje mundesie, sic e quan diku tjeter po Badiou, me duket, eshte menyre te menduari qe toleron gjithcka pervec intolerances, qe eshte e paqshme me gjithcka pervec dhunes, qofte kjo edhe intolerance e maskuar si krenari e fisme ala-Levy, qofte kjo edhe dhune e maskuar si mireqenia e nje pakice. Te braktisesh hipotezen komuniste, t'a luftosh ate pa ditur se po lufton kunderfaktin, eshte njesoj si te luftosh kunder mullinjve me ere.

 

Sol, e njeh Arthur Koestler ? Ka shkruar ate librin e famshem qe kurrkush s'merr mundimin ta perktheje : "Zero dhe Infinit".

OK, ky burri ka nje shprehje keshtu :

"Komunistet jane ata qe kane sy per te pare, dhe nje mendje te kushtezuar per te fshire ate çka shohin syte."

E thelle, apo jo ?

Burra qe kane folur kunder ka patur shume, thelle e me thelle. Ja ca thoshte bace Hitleri psh.

The streets of our country are in turmoil. The universities are filled with students rebelling and rioting. Communists are seeking to destroy our country. Russia is threatening us with her might, and the Republic is in danger. Yes - danger from within and without. We need law and order! Without it our nation cannot survive.

Ja te them nje gje dhe une, qe te pastroj veten nga ankthi + makthi = mankthi komunist:

a s'ka marre sod robi me i thane vedit komunist? komunistat, nji kjo fare e nyt e ka kthy nierin kunder nierit, djalin kunder babes, vllajn kunder vllajt. e gjitha n' emen te nje rrene te madhe, barazise dhe zhvillimit.

"Bace" Hitleri qe ti e adhurove dike tjeter...

ps : dhe nuk eshte mire te ndysh fjalen thellesisht te bukur malesore "bace" me nje tip si Hitleri. Mund te kishe zgjedhur psh, "shoku Hitler".

mire pra, shoku Hitler (po i them shok per ty, se une s'e kam shok), edhe pse shume baca te koheve te fundit po e meritojne te gradohen fyhrera.

Fjalia jote e pare mos ka nevoje per rishikim?

Mos harro, qe te qe vetem per Hitlerin dhe per politikat jo-nderhyrese, zotit Kosztler nuk do ia njihnim thellesine, ndoshta

E megjithate Hurbinek, verej qe e ke per qellim te devijosh diskutimin nga shkrimi dhe argumentat e tij, ne dege te trungjeve te tjera. Nuk je i vetmi xhanem. Por per mua nuk eshte aspak etike te devijosh biseda kur mund te hapesh te reja.

Kjo quhet zhurme e bardhe...

Po, paskam shkruar "dike" ne vend te "diku". E sakte. Duhet "diku tjeter".

Zoti Koestler nuk eshte aq i paperfillshem ne letrat europiane, Sol. Paçka se ka qene nje personazh i çuditshem ne jete.

Nuk po e shmang biseden, aspak. Jam katerciperisht kunder idese tende qe te ndaj autorin nga vepra, aq me teper nje autor qe flet per politike, dhe jo perralla letersie.

"Mein Kampf" eshte shkruar nga Hitleri dhe Hitleri eshte shkruesi i "Mein Kampf"

Nese ti e sheh qe keta te dy s'kane lidhje, atehere po ndalem ketu.

_____

E di si eshte puna e Badiou, Sol ? Do te ta them hapur :

Eshte thjesht çeshtje kohe. Koha te perpin, te shkerrmoq. T'i hedh ne ere vitet e bukura te rinise. Edhe Badiou ka pasur nje rini, dhe e ka shpenzuar ne studimin e Marksit & Brothers. Tani Badiou eshte 70 e kusur vjeç. Nuk ka me kohe per pasione te reja, per figura te reja. Ai ka ngelur i mbyllur ne historite e Marksit. Eshte e qarte se ai, deri ne frymen e fundit, do te flase per Marksin dhe tjetrin. Dhe se do t'i rrije besnik tere kesaj ngrehine qe e ka ngritur vete. Shkurt, Badiou eshte i "lig" nga koha, dhe jo nga "miresia" siç ishte keshtu Hamleti.

Po ti, ne tere kete mesele ? A nuk mendon se ke nje perparesi te çmuar kundrejt Badiou ? A nuk mendon se ti nuk ngjan me nje Scania te gjate (siç eshte Badiou) por me teper me nje Volksvagen qe i merr kthesat si flutur ?  

O Hurbinek, Hitleri ka pas shkrujt e ka pas fol marrina, jo pse ishte Hitler, po kam pershtypjen se s'dinte me mire.

Mein Kampf-in, ne nje analize te ftohte, ti e kupton qe eshte nje budallallik i fryre me shume se c'i mban kamardarja, dhe arrin ta rrezosh logjikisht fraze pas fraze. Po keshtu, them une, vepro edhe me Badiou-ne apo me kedo.

Te thuash qe shkrimi eshte gabim se e ka shkrujt filani, nuk eshte hic e vlefshme logjikisht (edhe pse mund te qelloje te jete e vertete).

Merre argumentin e Badiou-se, copetoje, analizoje, duke i qendruar rregullave te logjikes formale (te cilat jane gjithnje fair), dhe hidhe ne plehra.

me duket shume patetike marrja e Hitlerit te shkrete si shembull, ne jemi ne shekullin e 21-te. Duhet ti leme teorite dhe historine boterore menjane dhe duhet te jemi pragmatiste kur i referohemi shqiperise. Shqiperia nuk eshte as Gjermania, as Rusia, eshte ndermjet te dyjave. Nuk besoj se 'tregu' elektoral shqiptar ka ndonje kerkese per komuniste, i kemi gia me teprice baballaret dhe gjysherit tane. Ajo qe kerkohet me shume sot eshte ndershmeri dhe moralitet.

e vertete eshte, pajtohem me ty, 'tregu' shqiptar nuk ka nevoje per komunista, dhe me zor i duron dhe keta qe ka.

Nje pyetje kam une, karamele, po sikur 'tregu' shqiptar te kish nevoje per me shume karamele me flamur vietnamez, do te ndiheshe mire?

@ Sol :

Alain Finkielkraut : […] Kur ju dëgjoj ju, Alain Badiou, çështja që më vjen ndërmend është : a ka vend aty për një kundërshtar të ligjshëm ? Në çastin e luftës, kundërshtari nuk është i ligjshëm, është një mbeturinë që duhet luftuar dhe shfarosur. Po pasi ta kemi shfarosur ? Harmonia e përjetshme. Politika komuniste është mizore dhe utopia e saj është kitsch. Ndaj idealit grek të miqësisë, domethënë dialogut mbi botën, ai kundërvë vëllazërimin, domethënë hapjen e zemrave, shkrirjen bashkë të ndërgjegjeve. […]>>

> >

Alain Badiou : […] Qëndrimi im, është i qartë. Jam aq i aftë, si të gjithë, të bëj bilancin katastrofik të komunizmave shtetërorë të shekullit të XX–të. Madje më mirë sesa ju, Alain Finkielkraut, sepse njoh aty hollësirat më të tmerrshme, dhe sepse çështja e komunizmit është thellësisht çështja ime. Por kjo nuk është aspak një arsye për të duruar gjendjen e sotme të gjërave. Ka pra armiq, të cilëve unë nuk iu jap ligjshmëri. Për rrjedhojë, duhet ndërtuar një forcë ideologjike, politike, natyra e së cilës është sot për sot krejt e paqartë. Sidoqoftë, kjo forcë do të jetë detyrimisht ndërkombëtare. Ashtu siç e kishte parashikuar dhe vetë Marksi. Dhuna kapitaliste dhe imperialiste ka lindur nga kjo, që ka vetëm një botë. Prejardhja e individëve është përfundimisht shumë më pak përcaktuese sesa zgjedhja e vlerave që do të bëjnë ata, zgjedhja e organizatorëve dhe vizioneve të tyre. Emancipimi, nyja e saj themelore, nënkupton barazinë dhe pra luftën kundër sundimit të plotë shoqëror të pronës private. […]>>

___________

S'me ktheve pergjigje : si e sheh veten, "un poids lourd" ou "une voiture" ?

Falemnderit per pjesen qe ke sjelle nga debati, po te kishe kohe e deshire, do te na kenaqje me pjese te tilla.

Mendova se ishte retorike ajo pyetje, prandaj s'u gjegja. Une nuk e shoh veten si peshe, e shoh veten si njeri, qe here zgjedh te ece ne rruge te logjikes, here zgjedh te ece ne rruge te emocionit. Ama kur zgjedh te ece ne rruge te logjikes perpiqet t'i rrije logjikes. Dhe kur zgjedh te ece ne rruge te emocionit, perpiqet te jete pasional, e jo i llogaritur. Gjysmagjerat s'me pelqejne.

Ne rastin ne fjale, meqenese s'me lidh asnje emocion me Alain Badiou-ne (si dhe me kedo qe e njoh per se lexuari - e qe nuk me tingellon si art), preferoj te shkoj ne rruge te logjikes. Po te qe ndonje qe e njihja per se gjalli, a po te qe ndonje qe do me dukej artist, do ecja kah ndjenja.

Debati eshte shume i ashper, kuptohet ne caqet e intelektualit. Por shkon jo me pak se 15 faqe format word, dhe ti e kupton vete qe me shkon dita aty. Siç e di dhe ti, une nuk jam komunist qe te besoj ne punen gratis. Megjithese nganjehere rrembehem dhe une nga vrullet djaloshare tip Dritan Shkaba.

Por duhet te dish se Alain Finkielkraut eshte nje filozof nder me te miret qe mbaj une ketu, dhe mjaft erudit dhe i sakte ne nderhyrjet e tij. Ne '99, ka qene zv/president i shoqates Kosova ne Paris. Kuptohet qe ndermjet tij dhe Badiou qe manifestonte kunder Natos, e sigurte qe Finkielkraut eshte dashuria ime. Aq me teper qe ka nje liber te bukur "Urtesia e dashurise", qe duhet perkthyer dhe botuar sa me shpejt (ne mos qofte bere).

Nese ecen nga ndjenja, atehere a mund te deklaroj qe me pare se do te zgjidhje Finkielkraut ?

Po ka shume mundesi qe nese eci kah ndjenja te zgjedh edhe Finkun, po di nje gje, qe ata qe kane zgjedhur te vleresojne filozofine me zemer, shpesh jane gabuar, por edhe kur nuk jane gabuar, ka qene thjesht rastesi...

Interesi im kur lexoj filozofe nuk eshte te apasionohem, perkundrazi, te gjej brenda tyre logjike te strukturuar, qe te mund ta perdor si shtrat per pyetjet e per argumentat e mi. Pasioni emocional ndaj filozofise con ne pergjithesi ne dogmatizem, dhe pikerisht dogmatizmi (injorant dhe jo reflektiv) eshte nje nga elementet qe une kritikoj me se tepermi ne sistemet komuniste qe u rreken te zbatoheshin ne europe.

Jo, Finkiekraut ka shkruar dhe nje veper tjeter, "Zgjuarsia e zemres". Titull premtues, apo jo ? Si mund t'i pajtojme bashke trurin dhe zemren ? A mund te shkojme ne nje pike ku te kemi nje zemer qe mendon ?...

Dogmatizmi i komunizmit qendron ne kete : ai e sheh veten si fe. Feja, siç e di dhe ti, eshte e mbeshtetur mbi dogma. Po ia hoqe dogmat kristianizmit apo islamit, feja bie, shkerrmoqet.

Po keshtu dhe komunizmi. Krejt ndryshe nga kapitalizmi : ky eshte jo dogmatik sepse shkon krahas me demokracine, dhe kjo e fundit ka veti te veten venien e vetvetes ne pikepyetje. Gje qe komunizmi nuk e ka.

Kapitalizmi eshte i vetedijshem per caqet e tij, kurse komunizmi eshte i pavetedijshem per shpartallimin e çdo caku.

Kapitalizmi shkon krahas me demokracine? Ku keshtu? Kur?

Kapitalizmi jo vetem qe eshte i vetedijshem per caqet, por tenton vazhdimisht te ngushtoje caqet e individit, dhe ta largoje ate gjithnje e me shume nga struktura sociale. Struktura sociale kapitaliste eshte e pavarur dhe distante nga te gjithe individet qe e perbejne, me perjashtim te 0.01%. Ka nje ese Marcuse per kete, qe e kam sjelle ca jave me pare ketu, mbase s'te pelqen aq sa Finki.

Sa per logjiken e zemres dhe te gjakut, logjiken e burrave te dheut e te burrave te fisit e te kombit, s'di pse nuk me ngjisin keto fjale... vjen verdalle fantazma e Nietzches?

kapitalizmi shkon krahas me demokracine, dhe kjo e fundit ka veti te veten venien e vetvetes ne pikepyetje. Gje qe komunizmi nuk e ka.

 

Shume e sakte,  Kapitalizmi mund te bashkjetoje me cdo lloj sistemi politik, ndersa komunizmi nuk mund te vihet ne praktike e te mbijetoje asnjehere pa totalitarizmin.

O gjergj, se e kam vene re qe ne fillim qe s'e ke lexuar shkrimin, aq me pak te tjera gjera mbi komunizmin, lere kete pune.

Komunizmi eshte gjendja ku nuk ka me konflikt dhe nuk ka me pushtet apo shtet, keshtu qe s'ka c'totalitarizem te kete. Per hir te muhabetit, po te korrigjoj une kesaj radhe dhe po te them qe ndoshta e ke fjalen per socializmin.

Sa per kapitalizmin, e ke krejtesisht gabim. Je duke bere nje barazim te palejueshem, po barazon kapitalizmin me tregun. Jo mor djale, tregu ka qene aty qe para kapitalizmit, dhe do jete aty edhe pas kapitalizmit, sic do jete dhe dhoma e gjumit. Tregu pershtatet me cdo sistem, jo kapitalizmi.

 Komunizmi eshte gjendja ku nuk ka me konflikt dhe nuk ka me pushtet apo shtet, keshtu qe s'ka c'totalitarizem te kete.

fjalet komun-izem dhe total-itarizem kane te njejtin sens. po ashtu si fjalet treg dhe kapital.

problemi qe shtrohet eshte se pse ti ke frike nga fjala totalitarizem ? pse ky nuk mund te jete veçse i keq ?

a nuk na e shpjegon ?

Ah mor hajdar psikanalist, ku e pe friken. Total dhe komun nuk do te thote aspak te njejten gje, qofte dhe etimologjikisht.

ka komunizmi disa vlera totale, dhe nje nga keto eshte crrenjosja totale e shtetit.

prandaj nuk ia vlen te komentosh ketu, ja ku te con logjika e komentuesve...

i lutem admineve te fshijne komentet qe s kane te bejne me shkrimin

 

ka komunizmi disa vlera totale, dhe nje nga keto eshte crrenjosja totale e shtetit.

Ose njeesimin e shtetit me popullin, ose popullin shtet, ose pushtetin total mbi popullin.

si more "ose"... ku i keni studiuar keto silogjizma e analogjizma mor pashi robt, c'i keni keto ekuacione arbitrare... pu pu pu ore nuk eshte pershesh me qumesht logjika formale.

E ne c'llogjike formale na u bazove kur the se nje nga vlerat e komunizmit (megjithese nuk percaktove a po flet per sistemet e provuara apo per teorine) eshte zhdukja e shtetit? Une te ktheva pergjigje qe ne lidhje me shtetin vlere e komunizmit mund te jete njeesimi i shtetit me popullin ose shteti-popull ose pushteti total mbi popullin. Ku eshte gabimi?

Gabimi eshte qe ate qe thashe une e mora nga perkufizimi i komunizmit si term, perkufizim qe eshte bere bazuar mbi ate cka kane thene teoricienet e komunizmit, qe nga marksi e ketej (deri dhe enveri e ka thene). Ndersa ajo qe thua ti ose kerkon nje elaborim logjik, qe te deshmosh se si arrite deri aty dhe nga c'baze je nisur, ose s'ka lidhje.

kjo qe ke thene ti eshte e vertete. Komunizmi perpiqet ta njesoje shtetin (pushtetin) me popullin. Rrjedhimisht kush eshte kunder shtetit eshte kunder popullit. Edhe ky marksisto-maoisti francez me siper kerkon ta beje komunizmin thelbin dhe te miren e cdo gjeje. Rjedhimisht kush eshte kunder komunizmit eshte kunder te mires se njerezve. A mund te shprehet totalitarizmi me hapur se kaq ne shekullin e 21-te? Nuk besoj.

Komunizmi nuk e heq shtetin, vetem e trasmformon ate ne organizime me emra te ndryshem dhe keto zhdukin (literalisht kjo fjale) cdo person qe mund t'i shkoje edhe mendja per te vene ne dyshim komunizmin, pasi ai eshte destini njerezor. Ose opsioni tjeter eshte qe te transformohen njerezit, te ndryshoje natyra e tyre.

Nuk mund ta besoj qe ka akoma njerez te tille qe mbrojne te tilla ideologji! Eshte fatkeqesi.

Po jo pra ! Ja qe tregu ngordhi me sistemin socialist apo komunist, dhe do te ngordhe sa here qe keta te dy te rizgjohen. Nuk ben dot tregu me socializmin. Tregu kerkon bollekun, e socializmi propozon fukarallekun. Nuk ben.

hurb, ti besoj je i ndergjegjshem qe me konstatime te tilla delegjitimon gjithe diskurin tend te deritashem. Si paska "ngordhur" tregu? Nese ka ngordhur ma deshmo me te shkruar, po e marr te mireqene qe gjithcka thua te buron nga logjika, dhe gjithcka logjike meriton te shkruhet.

Si e propozon fukarallekun socializmi a komunizmi, dhe ku, ne c traktat e propozon?

Po bolleku i kapitalizmit, ku ndodhet ne rastin e 2/3 te botes? Apo jane shtete komuniste ato?

e di qe kjo puna e zhdukjes se shtetit eshte genjeshter e madhe por ti nuk ke faj, mendje te papjekura, te indoktrinuara me komunizem dhe pa sy kritike e besojne realisht. Si do te zhduket shteti? A nuk do te kete edhe ne stadin me te larte, pra komunizmin nje "zyre" apo dicka te ngjashme qe do te merret me punet e prodhimit, llogaritjen e tyre etj?

Mos u beni qesharake! E kuptoni se dukeni me keq se 80-vjecaret komuniste qe po rrallohen cdo dite.

Po cdo ti me kto ere. Rri ore ke acari se ishe mire. 

Me qe ke qejf te dish se si e parashikojne transformimin e shtetit ( fjale te Modhe ke thone o burre) , ai do te marre rrolin e administratorit dhe nje nga ato me shtrydhje ne thithje e ke kapur dhe ti me mendjen tende .

do te merret me punet e prodhimit, llogaritjen e tyre etj....megjithse e thene jo kaq Qerretshe , po nejse mo brenda Marksit smiley

Per aq sa mund te kuptohet , lexo ate me Gjergj se diku permend nje fjale si Liberale andej nga vatanet Kapitaliste , ku rroli i shtetit eshte Dekorativ smiley

Treg qe vendos per sasine dhe cmimin e gjerave ne komunizem? Jo mor djale se po ngaterron kekun me byrekun.

Thashe "treg" o EDC09, ku e pe kete "treg qe vendos per sasine dhe cmimin"? Mos e ngaterro carin me dollarin or cun, mshoji punes se s'kemi nge te bejme gjimnastike semantike.

Komunizmi eshte gjendja ku nuk ka me konflikt dhe nuk ka me pushtet apo shtet, keshtu qe s'ka c'totalitarizem te kete.
 

 

Me siguro po flasim per komunizmin gjithnje apo ti po flet per anarkizmin dhe une per komunizmin. Deri 40 mesazhe para po flisnin per ekologjizmin tani po kalojme tek anarkizmi. Natyrisht qe komunizmi Buduit e jo vetem, mund te permbaje brenda anarkizmin dhe ambientalizmin po une po flas esentialisht per komunizmin gjithnje pa hyre ne labirinte te tjera. natyrisht mund te flasim edhe per anarkizmin po edhe kjo kohe e humbur eshte . 

Shkrimi titullohet "Hipoteza komuniste dhe jo Hipoteza anarkiste as hipoteza ambientaliste ne fund te fundit ....

 

Ou est passé le BON VIEUX COMUNISME ???? Me prone te perbashket e kollektivizem, e me tavarish proletar smiley) :laugh:

 

Kapitalizmi gjithashtu eshte esentialisht nje sistem ekonomik e shoqer i bazuar ne privatesine e mjeteve te prodhimit ..

Natyrisht kapitalizmi eshte me shume se kaq po duhet te kuptohet se eshte e pamundur te diskutohet per komunizmin dhe kapitalizmin pa u pare keto sisteme per ate qe jane esentialisht (edhe kjo eshte shume e veshtire) dhe duke u ngaterruar me ideologji te tjera.

 

o tavarish gjergji, se paske dhe emrin e vellait tim, qe e rujtte zoti, termi "socializem" te kujton gje, apo mendon se e kane shpikur kamunistat qe te shperqendrojne vemendjen vigjilente te liberalvet?

Socializmi thua ti, ... socializmin e ka shpik Fatos Nano per te kamufluar komunistet, ndersa Berisha i ka dekonspiruar dhe ka nxjerre teorine e pare Berishiste : kush eshte socialist eshte komunist, (kurse komunist dmth ne rradhe te pare anarkist) .

Po seriozisht tani une po flas ne aspektin ekonomik,

komunizmi sistemi ekonomik komunist dmth idete komuniste te prones te perbashket te ndarjes se prodhimit te perbashket ne menyre te barabarte etj,   nuk mund te vihen ne praktike e te mbijetojne ne kohe asnjehere pa diktaturen politike, pa  totalitarizmin dhe kjo eshte edhe e provuar edhe logjike.

 

Dhe nga ana tjeter besoj se nqs dikush imagjinon se mund te ekzistoje  ndonjehere nje shoqeri pa shtet (dmth pa ligje institucione  drejtesi  polici/ushtri ) atehere ky njeri ose eshte i cmendur ose tregon peralla.

mire pra, le ta shtrojme ne menyre sokratike, how do we call the final stage of society in Marxist theory in which the state has withered away and economic goods are distributed equitably?

Tani si njerez praktike dhe racionale qe jemi diskutojme ate qe ia vlen. Gjithsesi me duket e cuditshme kjo qe eshte shkruar, me sa di edhe une Marksi mendonte se duhej gjithnje nje shtet qe te siguroje rendin te pakten.  Cdo rryme ekonomike  e pranon kete edhe marksizmi gjithashtu besoj apo jo ?? .

Me fal gjergj, nuk ta shpjegokam dot. Fitove ti. Lewis Carroll ka pas shkrujt nje gje interesante ne lidhje me diskutimin mes akilit dhe breshkes, i frymezuar nga nje paradoks i famshem i zenunit nga elea. Po pate kohe lexoje, ndersa per komunizmin mendo c'te duash, madje habitem se si s'ka ardhur ndonje te pretendoje qe komunizmi eshte vallezimi tipik popullor i banoreve indigjene te ishujve andamane dhe pastaj te kerkoj nga une ti provoj te kunderten.

S'ka gje nga diskutimi fitojme te gjithe edhe po s'u morem vesh prape fitojme.

Si thoshin Sofistet : Askush nuk mund ti kerkoje tjetrit te thote ate qe s'eshte ( e drejte e vertete) pasi ajo qe nuk eshte nuk eshte. Gabimi duke mos ekzistuar pasi nuk eshte, c'fare rendesie ka ne fund te fundit ajo qe themi ajo qe bejme.

smiley)

besoj se u morem vesh. 

sapo ke thene nje nga fjalite me te qortueshme logjikisht ne emer te citimit te sofistave (!), asnje prej sofisteve, qe ishin mjeshtra te perdorimit te gjuhes, nuk do guxonte ta mendonte as per eksperiment.

rendesi ka qe qesh..

Kete fraze e ka thene Platoni tek dialogu "Sofistet" . I kritikon sofistet pikerisht pasi perdorin gjuhen llogjiken per te ngaterruar njerezit dhe jo per te kerkuar mbrojtur te verteten. Perdoret per tu tall me ata qe flasin fjale ne ere apo bejne sikur s'kuptojne ( kur tallesh te vjen edhe per te qesh eshte normale)  Tani nqs s'e ke kap akoma c'ka kam dash te them, atehere shkoqur: Boll me gjysem te verteta e me manipulime, se jo per gje por kohen tende humb.

 

ashtu e, paska thene platoni

Gabimi duke mos ekzistuar pasi nuk eshte, c'fare rendesie ka ne fund te fundit ajo qe themi ajo qe bejme.

je i sigurt qe e kupton pellazgjishten mo, apo ka nevoje ta googl-osh edhe nje here?

Nejse, eshte e vertete qe eshte humbje kohe te diskutosh me ty e me ca te tjere.

Po ashtu e ka shkruar  Platoni mo kumunisti pro prones private hahhhh.

aa bravoo, bravo, ditke dhe te etiketosh. inteligjent qenka dhe patllixhani...

kush jon dogmat e kristjanizmit dhe islamit mer hurbinek???

Pershendetje Sol-Key!

Perpara se te degjojme me endje overturen tuaj Mendelson-iane te tipit Midsummer Night`s Dream, a mundet te me sqarosh dicka fare te vogel te cilen e mbeshteste me shume pathos edhe mjekroshi nga Trier...The collapse of the capitalist economy,would culminate in a political revolution in which the masses of the poor would rebel against their oppressors....Je per kete variant apo jo...Apo me teper rreh nga disintegrimi avashte i sistemit e jo nga revolucioni...Se edhe kete variant,manifesti e permban,por ne pergjithsi proletaret parapelqejne variantin revolucionar te tipit robin hood.Pune ndjenjash.....

kavaliere, falemnderit per pershendetjen. Ketu po diskutojme per nje ese te nje burri pa mjeker. Per burrin me mjeker, hap nje teme bujrum, dhe e flasim.

@ Sol,

Tregu pra ngordhi nen socializem. Kur nuk ke ç'te tregtosh me, nuk ka treg. Ekonomia socialiste e tregoi veten te paafte te mbushe tregun. Nderkohe qe tregu eshte nga natyra si hidra, do qe te zgjerohet ne pafundesi. A mund te kete pajtim mes tregut te nje qyteti dhe hendeqeve perreth qytetit per te mos lene qerret e prodhimeve ? Jo pra, nuk behet. Socializmi ngre hendeqe, kjo eshte pune e tij.

Qe te mos hallakatem : nder sa e sa dogma te komunizmit, cilen do te mbaje dhe cilen do te leshoje perdhe ?

Dmth, supozojme se neser te dhame çelesat e shtetit dhe te thame : OK, ndertoje. Cfare do te mbash nga dogma komuniste dhe çfare jo ?

Hurb tregu, qe eshte zakoni i te kembyerit te te mirave e sherbimeve, nuk ngordhi e nuk ka per te ngordhur. Ajo stihija qe the ti, qe kerkon te rrise krena te tjera, nuk eshte tregu, e ka emrin tahma, apo neps, quaje si te duash.

Hendeqe me te medhenj se sa keto te qyteterimit te sotem, mes te pasurve 1% dhe pjeses tjeter, s'di te kete patur ndonjehere ne histori (mind the gap ka thone reklama).

Nder dogma te komunizmit une nuk do te mbaja asnje. Sic te thashe, i refuzoj dogmat, dhe ia nenshtroj gjithcka logjikes kritike. Nese do te me jepje celesat e shtetit ne menyre te menjehershme do te zbatoja vetem ato cka i rezistojne logjikes, kuptohet duke u kujdesur per etiken dhe estetiken e politikave, pra duke mos rene ne fashizem. Por qe thua ti Hurbinek, e kam te pamundur te te them se cfare do te beja po te me jepje celesat, pasi do te duhej te shkruaja shume vellime me libra.

Nuk di pse nuk behesh praktik. Hiqe per pak kollaren, dhe shtrohu gju me gju me popullin. Ceshtja eshte ketu :

Neser te thone (me vota pra, jo kuturu) : na merr nderto shtetin tend.

Nga ky komunizem qe predikon ti, çfare do te mbash ?

Diktaturen e proletariatit ?

Luften e klasave ?

Ekonomine e planifikuar ?

Ndertimin e njeriut te ri ?

Eksportimin e revolucionit proletar ?

Me thuaj filozofine e shtetit tend, ne pak rreshta, jo vellime te tera, se nuk do i rikthehemi perseri Marksit qe nuk e ka provuar kurre te drejtoje nje vend e te shohe by... e maces me teorite e tij.

Shkurt, me thuaj emrin e shtetit tend :

demokraci, parlamentare apo presidenciale ?

diktature proletariati ?

monarki ?

anarki ?

junte ushtarake ?

 

Ne rast se do me jepnin vota, gjeja e pare qe do beja eshte te refuzoja votat. C'qenka kjo fitore qe u marrka vetem.

Pra, le ta marrim keshtu: nese do te na i jepnin votat (pra nese ishim shume).

Si fillim gjithcka do te qe trasnparente sa i perket vendimeve.

Revolucioni, diktatura, eksportet etj etj bien nga biseda, sepse keto s kane lidhje me zgjedhjet qe ti thua se do na jepnin fitoren.

Lufta e klasave nuk me pelqen si term (sepse ekziston ne cdo sistem, madje me e ashper eshte sot). Do te kishte ngushtim te hendekut mes klasave.

Ekonomia do te qe e planifikuar (si ne cdo sistem). Do te kishte transparence ne shperndarjen e te ardhurave dhe ne vlerat mbi te cilat bazohet kjo shperndarje.

Ndertimi i njeriut te ri - me duket fjali e pakuptimte. Do te kishte edukim, te vazhdueshem, intensiv.

Sistemi do te quhej poliarki demokratike e decentralizuar dhe komunitare.

Jam me trike leshi, dhe jam shtrire, se jam semure, po kollaren e logjikes nuk kam ndermend ta zgjidh.

E megjithate Hurbinek, keto pyetje po mi ben mua, ne menyre te padrejte edhe pse tu pergjigja. Ketu jemi per te diskutuar Badieun

Ore, meqe jemi tek komunizmi, a mund te me shpjegoje njeri mua me dy llafe, se si jane pas vendosur cmimet ne Shqiperi ne kohen e komunizmit?

Eshte shume kollaj te thuhet "arbitrarisht" por kam pershtypjen se nuk kane qene aq arbitrare, te pakten cmimet e artikujve te konsumit, qe nga ushqimet, rrobet, metrazhet, deri tek ato te medhate?

Thekju!

 

Eshte aplikuar ne gjysmen e 'gabuar' te botes.

Po, duhet braktisur. Perse u dashka eksperimentuar akoma? 'Menyra se si eshte aplikuar deri tani' perfshiu gjysmen e botes per nje periudhe kohe mjaft te gjate dhe domethenese per nje eksperiment. Pse te provohet prape nje ideologji e deshtuar?

me kete qe po na shohin syte cfare behet ne Shqiperi dhe Enveri te ngrihet vallahi do ishte e pranueshme. po, po, Enveri! ai katili, ai qe vrau e preu. or po ja bej hallall atij dhe kujtdo qe i ben derman ketij kampi perqendrimi politik Berishist. edhe Enveri eshte i pranueshem per kete situate. jam gati ta heq ne kurriz sistemin e tij, madje dhe krimet e tij, vetem dinjiteti te me mbetet, bota mos me qeshe dhe vendit tim mos t'i shkelet nderi diten me diell.

nuk kam dashur dhe as nuk dua tu prek zemrat atyre qe vertet kane hequr te zite e ullirit ne ate kohe (per kete u kerkoj ndjese) po realiteti eshte emergjent. nuk mund te ushqehet me njeriu me iluzione boshe dhe te vazhdoje te shpresoje se gjerat do rregullohen. gjerat nuk kane per tu rregulluar per sa kohe Sali Berisha eshte ne pushtet!

nga deshira e madhe per te miren e vendit dhe te ardhmen e tij shumekush nga ne ka arritur te gjeje nje fije drite optimiste ne terrin "verbues" te realiteti shqiptar dhe gjithmone ka shpresuar se gjerat do vinte nje dite e bukur dhe do mund te ndryshonin per mire, madje edhe atehere kur s'kishte asnje gjase.

shume gjera kemi pare, shohim, kemi frike se do shohim. durimi u sos. cdo gje ka nje fund. shpresa u egzekutua dhe fundi erdhi.  tani jemi komplet ne tjeter situate. tani realitetin e sheh pa makiazhin qe e ndertoje me vetdije ne perceptimin tend. e sheh ne sy dhe te vjen turp dhe terbohesh nga kjo pamje. pafuqia te vret, por te pakten zgjidhjen e di. ajo eshte si kristal:  sa me shpejt te largohet ky njeri nga pushteti aq me shpejt do tja kthejme vetes shpresen dhe dinjitetin. aq me shpejt do shohim dhe ne si popull nje dite drite si gjithe te tjeret.

atehere mbase do gjejme cili sistem eshte me i miri per ne KOMUNIZMI apo KAPITALIZMI, apo dicka NDERMJET tyre.

 

Zigur e ke fjalen per Obamen apo Berishen,sa per Enverin do ishe duke vjel fiq ti tani atje ke katuni jot,se nuk po te marr vesht ku ti ne Amerike e ku Sala ne Shqiperi.

haha.. smiley  Fin, e modhe. m'kujtove nje teater socrealist me artist korce. koh lufte. I thote ky i keqi: po nuk na the o komisar, ne komunizem shpit te gjitha te kuqe do i lyejme, se sot ne vetem nje kemi shtepi te kuqe (ishte llafi per "red district" t'katunit). Edhe u prek komisari, kafshoi fyerje/dhimbjen krenarisht (e lun i njejti artist qe lu adem reken mos gaboj), mori nje fytyre "solemno-roze-mitingore" dhe tha: Jo aga (ose bej), ne komunizem gjithsecili do jete i lire t'i lyeje shtepite si te doje"...

Po n'fakt ka pas goxha konfuzion per ket punen e komunizmit; nje pjese jo e vogel kan pas besu qe pune 10-20, ja qameti 30 vjetesh ishte. ene erdh. ja sikur ka mrrit.

Hazreti lenin, tha. Fe ka pas qene per masat. Egzaltimi pas portreteve te Marksit dhe leninit; i pari ka pas sharm shenjtori pa diskutim. i pakuptueshem, tamam sic duhet. Dashnija per idealet komuniste ka qen e sinqerte dhe jo pak rob shkonin vertet me tokmaqe neper aksione. Pa pagese. Nuk ke si te mos i simpathisesh at brez per ciltersin naive te fillimit (simpati ne kuptimin e bashkedhembjes). Megjithse ai partizani me ate hibridin kolltuk-karrige ne krah, duke e cuar i shtremberuar nga pesha per ne shpi, ishte indeksi i par qe molla e kishte krymin mren (e ke te nentori i nji kryeqyteti ket, liber qe s'bo i lek gja...)

Komunizmi i aplikum te ne eshte per jo pak si nji dashni e madhe e tradhtume, kjo s'duhet harru.

hajt mo. ene kapitalizmi, great esht. smiley  nuk premton shum (icik direct marketing bo) po pa gje s't'le.

"Komunizmi i aplikum te ne eshte per jo pak si nji dashni e madhe e tradhtume, kjo s'duhet harru."

Dakort me kete vetem nese nenkupton qe dashurite e medha nuk duhen konsumuar... smiley

ndertimi i piramides se keopsit lale... robt qe shkojshin me tokmaqe... guri i dymbedjete i vrau gjithe sirianet e krahut te majte i ra pika arkitekt sinonit dhe ju prene komet mjeshtrit nga armenia...

se c majne nji si ere piramide kto idete e mdhoja a lale... si tip formaline si kult individi...

Eshte e kote te diskutosh mbi filozofine pa patur a) princip konstant b) nje paradigme.

Paradigmat jane ato qe perballen, sepse nese personat kane principe te ndryshme nuk ka mundesi diskutimi. Ajo qe ve re me shumicen e "intelektualeve" tane, dhe jo vetem ketu, eshte qe kane sensin e te berit te debatit per hir te vetvetes, nuk kane kurrfare principi konstant, hidhen nga dega ne dege, dhe nuk kane asnje paradigme. Per te mos folur pastaj per problemet e medha qe kane me logjiken formale, por keto vijne si pasoje e edukimit qe kane marre dhe e ekspozimit ndaj medias qe u servir politiken, artin, savoir vivre-in etj etj.

Kjo situate shpjegon shume qarte si ka mundesi qe shqiptaret "intelektuale" shkojne me koke ne torbe pas envereve, salinjve, nanove, ramave e kujtdo qe premton gjithcka. Ndersa disidente nuk ka patur thuajse fare (dhe ende nuk ka). Shumica e tyre nuk ka qene asnjehere komuniste (bie ne kundershtim me emigrantin), apo nuk i ka perkitur kurrfare filozofie, apo shkolle te mendimit, madje as afrimitet nuk kane patur me te tilla gjera.

Pamundesia dhe mungesa e deshires per te qene reflektive, bashke me egoizmin idiotesk te ketyre "intelektualeve" qe rrjedh nga keto dhe analitike ka bere qe ne kete vend gjithcka te shkoje keq e me keq e te mos dalin fajtore, semundjet dalin sheshit bashke me shkakun, e te gjithe mbyllin syte.

Si mundet te jete e mundur qe te vije nje ese e nje filozofi qe jep mesim ne mes te Parisit ne zemer te botes kapitaliste, dhe pjesa me e madhe si dele te lexojne vetem titullin (c'te lexojne them, te nuhasin)? Si nuk doli dikush te niste nje diskur mbi pjesen e sjelle, frazen, logjiken, shkaqet, pasojat, argumentin etj etj.

Po c'komunizem keni frike a derezinj, ky popull po mbajti trute tuaj jo envere e salinj, po dhe kim jong ile e pinoqete ka per te pjelle.

Po c'komunizem keni frike a derezinj, ky popull po mbajti trute tuaj jo envere e salinj, po dhe kim jong ile e pinoqete ka per te pjelle.

Sqarare, por favor! "Ky popull" me cilin popull krahasohet sot (personalisht dyshoj me Pushtunet ne AfGHAniston ose me sakt me Pushtunet pas 90 vjetesh), dhe me cilin popull DUHET te krahasohet.

 

vallahi pashtunet e pathanet jane burra te ndershem, e ruajne nderin edhe pas shume brezash... nuk e shkelin pashtunwalin ata. Ne edhe ate kanun qe paten, i pime lengun, dolen burrat e dheut "intelektuhale" u shane e u zgerlaqen, sa desh paten orgazma me nenat e njeri-tjetrit, dhe sot qeverisin se bashku oce oce, jo si gay, po si sumcpuma. Dhe militantet e te gjitha partive duartrokasin sukseset njera pas tjetres, per cdo kolpo qe hane nga pas prej udheheqesve.

Jopo 500 vjet turqi, jopo 50 vjet kamunizem, pranej jena ketu ne. Masneser do thone dhe 50 vjet sali... "intelektuhalet" qe thone bravo i qofte per ate qe vjedh, dhe i therret babe cdo shoku rastesor te s'emes.

Dhe une flas per filozofi e per logjike

"intelektuhalet" qe thone bravo i qofte per ate qe vjedh, dhe i therret babe cdo shoku rastesor te s'emes.

Dyshoj se Shqiperia nuk eshte vend per njerez me parimore dhe me cipe. Sheh Albani nga Shkodra, kur pa qe ne Shqiperine e pavarur nuk mund te ishe musliman i mire, ngarkoi mushken dhe vajti ne Siri dhe u be nje nga juristet me te famshem te mendimit islamik selefist. Prinderit e mi nuk e duruan dot atmosfermen e "helmegazise" (100 pike po e kape referencensmiley dhe tani preferojne "the American dream" (shtepi e paguar, 1 maqine per koke, kopesht) "Canadian style" (shendetesi falas por vetem 2 muaj vere). Madje nje prej prinderve te mi peson reaksion negative fizike sa here qe viziton Helmegazine.

Thjesht atje ka marre ferra uraten. Nuk eshte vend per njerez te hajrit.Hipoteza komuniste kerkon njerez te hajrit si parakusht.

Mua nuk me shqetesojne as Berisha dhe as Rama. Ne nje diskutim per kontributin e tyre ne politike dhe qeverisje mund te ndahemi dhe flasim sa te dojme, por thelbesore mbetet qe legjitimohen nga populli duke perdorur mjetet e demokracise. Nese nuk na pelqen Berisha kryeminister mund ta heqim, nese nuk na pelqen Rama kryeminister nuk e votojme. Ajo qe me shqeteson mua eshte totalitarizmi, i ardhur nga e majta, komunizmi apo nga e djathta, nuk ka rendesi.

Camus argumenton ne librin e tij qe rebeli i vertete nuk eshte ai qe lidhet dhe konformohet me ortodoksine e nje ideologjie revolucionare, por ai qe i thote "jo" padrejtesise. Kjo duhet vene vath ne vesh.

Është absurde t’i karakterizosh parimet komuniste sipas kuptimit që i përkufizova këtu si utopike, siç është bërë shumë shpesh. Ato janë modele intelektuale, gjithmonë të aktualizuara në një modë të ndryshme, që shërbejnë për të prodhuar linja demarkacioni ndërmjet formave të ndryshme të politikës.

mos ka dicka ktu qe duhet sqaruar?

dhe pak me siper, Badiu shkruan se "eshte bere shpesh", por "eshte absurde"(?)

Ky artikull me ngacmoi sapo mora vesh qe po perkthehej e megjithate vetem tani gjeta mundesine per ta lexuar se bashku me te gjithe komentet, nga te cilat kam humbur sigurisht te fshirat. Mos pyesni sa kohe mu desh, nuk e di as vete smiley 

Badiu eshte filozof e jo dogmatik, ndaj duke qene njohes i komunizmit si model intelektual, po e quaj keshtu, jep qartazi vete ne tekst disa nga argumentet e njohur kundra hipotezes komuniste. Megjithate sic e shikoj une, per Badiu e te tjere, koncepte si 'ekonomia e tregut te lire' apo konkurenca,  i perkasin hierarkisht nje (apo me teper) niveli me poshte se ai i te mires kolektive. Mendoj se refuzimi automatik i vleresimit te 'hipotezes komuniste' ne rrafshin e mendimit vjen nga mos-njohja dhe mungesa e deshires (jo emocionale por racionale kjo) per ta njohur...

Megjithate sic e shikoj une, per Badiu e te tjere, koncepte si 'ekonomia e tregut te lire' apo konkurenca,  i perkasin hierarkisht nje (apo me teper) niveli me poshte se ai i te mires kolektive.

Te jesh perendimor dhe te shkruash esera per gjera 'egzotike' si komunizmi nuk eshe aq idiotesi sa te jesh fjala vjen shqiptar, banues i vendit qe pati komunizmin me te eger, dhe te thuash keto qe thone disa nga KDRP (komunistet e diteve te reja te Peshkut), juve dmth. smiley

Tashti jeta ne Toke ka ca hierarki te sajat te cilat s'pyesin per badira e leshmepreshmetresh-ira. P.sh. po s'pate buke te hash s'jeton dot, e per pasoje s'ben dot filozofi.

Gjithashtu qe te behesh kuzhinier duhet te dish te gatuash gjelle, jo filozofi, se ndryshe i vduqe njerzit, dhe pastaj shkon dhe filozofia utopike per lesh Peshku.

Pra ca gjera elementare per jeten nuk mund te bypass-ohen, nuk mund te injorohen dhe te thuash "po ja e zeme se njerzit nuk jane qenie sic jane po sic thote badiu e leshi dhe preshi i rradhes". Mire, me te zene ne e zeme dhe qe qendra e botes eshte aty ku lidhi nastradini gomarin ose badiu esene, apo qe Peshku s'eshte azil virtual komunistesh, po keto supozime s'ndryshojne gje, realiteti eshte ai qe eshte, pavaresisht fantazive apo idiotizmave te rradhes.

Ne kete kontekst, kKjo puna e riciklimit te hipotezave komuniste eshte si nje idiot qe shtrihet ne toke dhe e hedh shurren lart, per te 100-ten here, duke pritur qe kete here te mos i bjerre ne surrat. Ore graviteti ben te veten - i thone bota, po merr vesh ai, s'heq dore nga ideja utopiste qe kete here shurra do ike lart e jo poshte, dhe do behet shtellunge tymi. smiley

 

Hipoteza komuniste s'duhet braktisur vetem per nje arsye, qe tema si keto jane kaq idiotizma te medha saqe kane gallate, i japin larmi bisedave dhe komenteve te Peshkut. 

 

P.S. Emo, I'll ask one more time... ca mendon ti, duhet apo s'duhet braktisur ideja komuniste? smiley

 P.sh. po s'pate buke te hash s'jeton dot, e per pasoje s'ben dot filozofi - na terheq vemndje antikomunisti qe s'di as te kopjoje dmth Xhiblisti . Dhe pastaj tirr e tirr nga leshi e preshi dhe na jep komente me ....shurre smiley .

Po s'duroj dot mor kur te lexoj kaq te ditur , kaq impresh-jonizuues . Po c'je kaq i mencur o zot!!!! Te habit me keto dije. Ja dhe nje formulim pak a shume komunist qe para formulimit tend Gjigandleshesh , eshte ku e ku si belbezime e nje femije smiley

Para se te merresh me art , politike , filozofi , fe etj , duhet te kesh nje shtepi ku te futesh koken , nje pune qe te te siguroj jetesen ......

Apo nuk di dhe te lexosh e te argumentosh ti . Vetem se nuk do vete ta shtjellosh e zdeberthesh komunizmin me intelidjencen tende . O fanua.  

 

mua me beri pershtypje dicka qe shkruan ky Badiu kur permend se kunderstimet e hipotezes komuniste jane te gjitha absurde... darvinizmi psh nuk e rruan shume per barazi dhe si i tille mund te quhet (interpretohet) si anti-komunist, por hajde argumento po deshe se evolucioni eshte absurd... dmth dikush mund te kete origjinen e specieve nen sqetull e ti thot dikujt me hipotezen komuniste... that a hooker-smoking caterpiller has given him a call. se ne fakt ashtu i bie... cdo organizim i shoqerise ne vija komuniste duhet te dal me pare pertej darvinizmit e pertej regullit te krijuesit... evolucionit, me pretekstin, ose realizimin, se krijuesi me kte mekanizem del sikurse e ka leshuar njeriun ne nje itinerare ku dy aspekte te regullit perplasen, ose s'i ka menduar gjerat shume mire.. ne nje fare menyre e kam llafin. nderkaq teoria e evolucionit qe shume e preferuar ne komunizem... interesante se si ideja e konkurimit e ajo e mbijeteses se me te ambientuarit perputhej me parimin per barazi te komunizmit. Feja, ndoshta, ishte armiku i perbashket.

Jo, darvinizmi i shkonte shume mire komunizmit sepse perzgjedhja natyrore e darvinizmit eshte lufta e klasave ne komunizem. Ne kete te fundit, armiku i klases eshte per t'u zhdukur, pengues i se rese, i zhvillimit, ashtu siç ne evolucion format e vjetra duhet te zhduken.

Shkurt, komunisti, vrasjet apo burgosjet e nja ca qindrave apo mijerave, e shihte si nje rrul evolucioni, vetem se ai ia mvesh ketij te fundit emrin revolucion (kujto : revolucioni marshon). Retorika e revolucionit eshte thjesht per ta mbajtur popullin ne nje gjendje te perhershme eksitimi dhe per te maskuar evolucionin (une jam me i forte se ti, dhe do te te shtyp ty qe je me i dobet : sot, mua si proletar, me ka ardhur dita te sundoj mbi ty, borgjez, qenie e mjere qe i perket se kaluares).

Vete ideja e njeriut te ri i pergjigjet idese se evolucionit te Darvinit : njeriu i ri eshte me i afte, me i forte, me i denje per te jetuar, e vjetra duhet te shembet, e blablabla. 

 

Po cfare flet, mor, cfare flet?!!

Seriozisht! smiley

Me duket sikur jemi afruar ca si teper. Vertet qe eshte viti i ri dhe mund te na kape ndonje ndjenje ngazellimi dhe perdellimi per miqesi mbareboterore, por jo deri ketu ama.

afruar me ty??? smiley

degjo, se nuk mund te flas gjate per momentin se kam pune, jo se s'dua; me vone pa problem.

dje ia kepute qe s'e kupton ervin hatibin, ngaqe s'e ke lexuar - e kupton ti ca u ben neuroneve te atyre qe lexojne ca keput ti apo jo? mos mer e merr veten kaq seriozisht... smiley

Hatibi eshte vlere kombetare or derbardhe!!! e kupton qesharaken ne ate  pohimin tend?

sot ke shkruar ket thagmen me siper.

ti tani mos na e bej te drejten e fjales dhe te drejten e goditjes se tastjeres nje dicka te pahonepsshme.

sa per festat, privatisht, ti gezosh edhe suksese viti qe vjen.

 po t'i heqesh ujin ose fjalet e teperta dhe pa lidhje qe fut, siduket, prej qejfit apo zellit te tepert, nuk e ka keq. 

teoria evolucioniste e justifikon lindjen e njeriut te ri. darvini mendon sendryshimi i ambientit sjell edhe ne ndryshim te species. po ashtu mendonte dhe marksi me engelsin, se morali komunist do te mund ta transormonte njeriun nga i keq ne te mire, pra do te kishim njeri pozitiv e tjeter, ose te ri.

problemi eshte qe njeriu eshte veshtire te ndryshoje (maksi duke qene vetem ekonomist nuk e kuptonte njeriun ose nuk u morr me te, ndersa engelsi duke qene koqe nuk arriti ta zhbironte dot).

perfundimiosht sot nuk jemi bere me te zgjuar nga sokrati (ose koha e tij), bile me rritjen e numrit te popullsise po behemi me budallenj.

hajdar, e gjithe teoria marksiste eshte nje monument kunder konkurrences natyrore si te tille!

lufta e klasave eshte cdo gje, vec konkurrence nuk eshte.

ika se me fillon mbledhja ne 10:30

teoria evolucioniste e justifikon lindjen e njeriut te ri.

koncepti "njeri i ri" eshte ideologjik!!!! kurse teoria e evolucionit perpiqet te shpjegoje mekanizmat dhe ligjesite e lindjes dhe evolucionit te species (perfshrie edhe njeriun si specie biologjike)

darvini mendon sendryshimi i ambientit sjell edhe ne ndryshim te species.

Keshtu mendonte Lamarck.

 

Po me uren c'paten? smiley

Twin i dashur, thene thjeshte Badiu po thote qe braktisja e hipotezes komuniste nuk e lejon shoqerine te 'eksploroje arritjen e nirvanes kolektivisht' smiley Mbi cfare bazohesh qe kerkon te krahasosh komunizmin me darvinizmin (ontologjikishto-epistemologjikisht ta kam llafin), pse nuk e krahasove psh me teorite feministe apo post-strukturaliste? Cili eshte potenciali i darvinizmit per te ofruar modele ekonomike apo te organizimit shoqeror ne shoqerite post-industriale?

 

Hölderlin: "What has made the State a hell on earth has been that man has tried to make it his heaven."

Hipoteza komuniste qëndron tek mundësia e praktikimit të një organizimi tjetër kollektiv, organizim i cili mund të eleminojë pabarazitë e pasurive madje dhe të ndarjes së punës: çdo individ do të jetë një “punonjës shumëqëllimësor”, dhe veçanërisht njerëzit do të qarkullojnë midis punës manuale dhe asaj intelektuale, si dhe midis qytetit e vendit.

Do të ekzistojë, Marx-i na e thotë – dhe këtë çështje ai e pa si kontributin e tij madhor – pas një sekuence të shkurtër të “diktaturës së proletariatit” të ngarkuar me shkatërrimin e mbetjeve nga bota e vjetër, një sekuencë e gjatë e riorganizimit në bazë të një “bashkimi të lirë” të prodhuesve dhe krijuesve, i cili do të bëj të mundur një “zhdukjen” të shtetit.

Ngado ta sjellesh verdalle sekuenca e shkurter e diktatures se proletariatit per te shkaterruar mbetjet perkthehet ne dhune.  (Badiou Maoist nuk e sheh si problem.)  Dhe "e shkurter" duhet te ishte ne thonjeza, sepse te dhenat empirike historike te kesaj sekuence kane qene jo aq te shkurtra.  

Riorganizimi ne baze i ne "bashkimi te lire" si sekuence e gjate eshte "shtetizem".  Badiou mund ta evitoje si term, mund ta quaje "organizate kolektive", por ne thelb une nuk shoh ndryshim, ose eshte lene qellimisht e paspecifikuar se si behet ky riorganizim.  "Organizata Baze" e hipotezes (per te mos e quajtur parti, meqe Badiou eshte "anti-partiak&quotsmiley eshte e pamundur te bej nje riorganizim te tille ne mase te shoqerise e pambeshtetur, apo kordinuar nga nje mbistrukture.  Pra e lene e pasqaruar (ose te pakten e pakuptuar nga une) shteti do te bej te mundur zhdukjen e shtetit?!

çdo individ do të jetë një “punonjës shumëqëllimësor”, dhe veçanërisht njerëzit do të qarkullojnë midis punës manuale dhe asaj intelektuale, si dhe midis qytetit e vendit.

Po ndalem pak ne kete aspekt anti-Smithonian.  Sa e mundur eshte praktikisht nje alternative e tille?  Zhdukja e "division of labor"?  Pervec se nen frymen "e aksioneve" po ashtu e organizuar nga nje mbistrukture, si behet qarkullimi ne mase i popullesise nga puna manuale ne ate intelektuale?  Apo e anasjellta.  Dhe mbi te gjitha, me cfare produktiviteti?  Ose me cfare progresi? 

Por pa-arritur deri aty, hipoteza komuniste eshte e pamundur, per shume arsye, por me kryesoren sepse nuk merr parasysh nje aspekt thelbesor.  Ate qe duhet te jete "internacionale."  (Shenim i vockel: Ne konferencen e organizuar nga Zizek-Badiou, ne fund Zizek i kerkoi audiences te kendonte himnin qe fillon me I dhe mbaron me E.  Fatkeqesisht per qellimin e mire te Zizek per nje "grand finale", shumica e komunisteve te rinj ne salle, nuk ia dinin vargjet.)

Dhe qe te jete internacionale, jo vetem qe kapitalizmi duhet te jete ezauruar globalisht, qe nuk eshte, por duhen eleminuar edhe pengesa te tjera jashte kornizave politike-ekonomike si psh "clash of civilizations". 

Perfundimisht, pak empiricizem s'do i bente keq "racionales" se hipotezes.  Por atehere "Volteri" francez do psheretinte serish "ah la supériorité de la philosophie anglaise" smiley.

Hetero e nderuar nuk po krahasoj komunizmin me darvinizmin.. por isha kurioz per te eksploruar ne kete teme elementin darvinist te kapitalizmit.. element i cili mund te perdorej kundra hipotezes komuniste. dhe po pyesja veten nese do te ishte ky nje kundershtim filozofikisht i drejte.. dhe me sa kuptoj, logjikes komuniste do ti duhej ose te riperkufizonte e rikonceptualizonte (drejt-perkufizim do te quhej) parimet e teorise se evolucionit, ne menyre qe kjo e fundit te mbeshteste e promovonte barazine sociale... ose, alternativa e dyte do te ishte qe logjika komuniste te dite pertej evolucionit... dmth nqs projekti i riperkufizimit nuk do te funksiononte, atehere logjika komuniste do te duhej te dilte pertej mekanizmave te evolucionit.. dhe te deklaronte se mekanizmat bazike qe kane percjellur jeten deri me sot.. jane tashme defunct, per sa i perket organizimit te njeriut dhe planetit sot. Pra njeriut i duhet te dal mbi regullat e krijuesit (mekanizmen e evolucionit). nuk e di nqs jam shpjeguar.

Kjo eshte nje nga absurditetet e shumta te perallave komuniste, te qenit anti-natyre dhe anti-njeri, dhe njekohesisht dhe arsyeja kryesore pse edhe sikur 1000 here te perseritej historia, dhe ne 1000 universe paralele te provohej "hipoteza" komuniste nga bolshevike dhe saktivistike, prap do deshtonte.

Njeriu ne thelb eshte individual, ka cdo gje te ndryshme nga tjetri, s'ka komunizem ne natyre, ka kapitalizem, s'ka barazi ne ligjet e natyres dhe evolucionit, ka gjithmone ekonomi tregu dhe qarkullim te lire dhe veteregullim te resurseve etj.

Cdo aspekt evolucionar/natyror/biologjik po ta perkthesh ne terma politike apo sistemesh ekonomike, japin qarte kete tablo.

Njeheresh dhe historia njerezore po ta analizosh, qe i ve vulen kesaj pune.

Ne bote mbase jane provuar shume budallalleqe nga masat, nga nje numur i madh njerezish njeheresh. Po besoj komunizmi duhet te jete ose budallalleku me i madh i provuar (per nga numri i njerzve/shteteve dhe kohezgjatja) ose diku aty ne top 3. Konkretisht s'me vjen ne mend dicka tjeter qe tja kaloje komunizmit per kete cmim.

Eh, nuk jam e sigurte ne te kam kuptuar te them te drejten. Fakti qe mendon te eksplorosh elementin darvinist te kapitalizmit, i cili (mbase) mund te perdorej per te kundershtuar hipotezen tregon nje stermundim per te kundershtuar... Me te njejten logjike, elementet kundershtues mund te gjenden edhe pa vajtur te darvinizmi, por pyetja eshte a eshte kuptuar qarte komunizmi si IDE...  

"stermundim per te kundershtuar..."

demek Heteor e shpika une darvinizmin social?!

 

"pyetja eshte a eshte kuptuar qarte komunizmi si IDE..."

cdmth "eshte?"

 

 

 s'ka komunizem ne natyre, ka kapitalizem, s'ka barazi ne ligjet e natyres dhe evolucionit, ka gjithmone ekonomi tregu dhe qarkullim te lire dhe veteregullim te resurseve etj

O pika ty! Epo te doje robi te identifikohet vullnetarisht me emrusin me te vogel te perbashket.....nesje...si ti jane 50% e njerezve..vec ne kabalizem ne i konsiderojme bime vegjetale...vetem per voj asigjo tjeter. Njerezit e rangut te kafsheve (Napoleon & co) jane edhe me te pakte..Njerezit e rangut te njerezve...te pakte po..saktvistasmiley

O qafo, ca leshin thua? Mire nga biologjia s'e paske haberin, po te pakten e di ca kam shkruar, e lexon dot, apo te erren syte dhe qaferohesh per inerci me keto pseudoargumenta replikash per gjera qe s'i kam thene? smiley

Nuk kam folur per indentifikime une, o qaflesh, qafir me fal. Kam folur per ligje te natyres. Ketyre s'i shmangesh dot, identifikohu me ke te duash ti, dhe me vete Marksin dhe Saktivisten po deshe, prap njeri do jesh. Mgjths komunistat ben vaki jane specie me vete ... po s'kemi evidence biologjike akoma.

Juve mund te qaferoheni 1000 vjet me perpjekjet tuaja per te manifakturuar njeriun e ri, po njeriu s'ka si del jashte natyres, pervecse ne mendjet tuaja te fartura.

Juve jeni aq te mjere ne mentalitet saqe s'e kuptoni dot qe jeni te burgosur te kesaj teorie jo vetem makabre, po llogjikisht dhe cdo gje tjeter -isht te deshtuar, po me teper se cdo -isht, historikisht te deshtuar, te hedhur tutje nga bota si zgjebje, te cilen juve e nanurisni neper kafkat tuaja.

Eh medet, mepeshkt dmth. smiley

 Kam folur per ligje te natyres . Ketyre s'i shmangesh dot, identifikohu me ke te duash ti, dhe me vete Marksin dhe Saktivisten po deshe, prap njeri do jesh. - ne meson filosofi Xhibi smiley

Po c'eshte kaq i ditur mor zot . Perle perle ne dije . Se per cfare Ligje te natyres flet nje mendje e ndritur Xhibiste mund ta kuptoje smiley . Prap njeri do jesh . smiley megjithse nuk e sakteson seksin por eshte filozofi e gjalle.

Sapo morem njoftimin se : duke sfiduar Ligjet e Natyres , u krijua Xhibi i Pare ne Laborator . Nje nga portotipet me te cquar te nivelit te larte te Intelidjences qe njihet ne natyre ...se mos e ngatroje njeri me ..ne shoqeri .

Po c'je kaq i fencur mor zot . Mjalte e dije te pjell ajo goje. O fanua .

po njeriu s'ka si del jashte natyres, pervecse ne mendjet tuaja te fartura.

Natyres Hobbs-iste apo natyres Locke-iane?

Monda: Natyres Hobbs-iste apo natyres Locke-iane?

Apo natyres ruso-niane (Rousseau) ?

 

Mund te diskutohen pro dhe con te Hobbs dhe Locke, por me Rousseau ose do diskutohet per tirani, ose per utopi (bile edhe kjo e fundit, ne shkalle te vogel, tip Gjeneve.) 

O xhibi, o tharm elbi per whiskey kllase vegjetore! Shef noiher Star Trek ti lale?

 a eshte postu noihere te RD-ja ky star treku? smiley 

Natyres Hobbs-iste apo natyres Locke-iane?

Nuk jam aq i kenduar vallai Monda qe te te pergjigjem on top of my head per keta. Filozofia, me gjithe admirimin qe kam per te, nuk pi uje para biologjise gjithsesi. You can't argue your way out of basic biological things and laws of nature. smiley

Natyres pra ne kuptimin biologjik, evolucionar, ndac dhe psikologjik, po gjithsesi natyres mikro dhe makro njerezore.

Njerzit sic thashe lindin (behen, krijohen, whatever you please) te ndryshem, individuale, jo kopje, jo te barabrate, njeri me i gjate, tjetra me e bukur,  te gjithe me shenja gishtash e retina unike, etj. Pra s'ka komunizem ne natyre/jete/bote, ka kapitalizem.

Njeriu, po dhe kafshet, pronesine e ka esenciale, shkon njesh me natyren. S'ka pra komunizem ne natyre, ka kapitalizem.

Njesoj me veterregullimin e natyres dhe aspektin ekonomik. Krimbi punon token, qukapiku pemen, e me rradhe. Ku ka me shume peme do kete me shume qukapike, ku ka me shume uje do kete me shume peshq, pra free flow of goods and materials. S'ka komunizem as ne kete aspekt, qe te ndertosh krimbin e ri qe jeton ne uje, dhe peshkun e ri qe e ben folene ne peme. Ka kapitalizem.

Ne shume aspekte bazike te natyres dhe qenies, qofte mikro qofte makro, komunizmi eshte komplet kundra natyres (njerezore dhe asaj ne pergjithesi) ndaj pra (per te shumten here lol) eshte i predispozuar te deshtoje gjithmone, sa here aplikohet, pavaresisht kohes dhe rrethanave, apo idioteve qe e propogandojne. 

Nuk ka ne historine boterore ndonje deshtim spektakolar si te komunizmit, per nga permasa e perhapjes dhe universializmi i deshtimit si sitem/ide/hipoteze/saktivistopeshkeze/etj, paveresisht kultures se njerzve ku u aplikua apo vecorive te tjera te kushteve dhe rrethanave lokale.

Bottom line, sic thashe, you can't argue with nature and biology. You can't much argue with history either, but especially with nature and biology. smiley

 Pra s'ka komunizem ne natyre/jete/bote, ka kapitalizem

Po organizimi social i bleteve , ku futet zotni biologistoantikomunist Xhib ?smiley

 

Po organizimi social i bleteve , ku futet

Futet ne koshere, po jo ne parti. smiley

Ke pare gje ndonje blete ti qe te pushkatoje bletet e tjera ne emer te bleteve? smiley

Blete s'jane te vetmet kafshe qe jane sociale, ne fakt te gjithe gjallesat jane kush me shume e kush me pak sociale. Majmunet p.sh. (shimpanzete) jane ku e ku me sociale se bletet.

Po sinqerisht, kjo te duket si dicka komuniste ty? smiley

 

Dmth ca deshe te thuash me kete, se s'po kuptoj? smiley

 si nuk e kuptove Xhib? Moos, nuk e prisja ket ulje kredish ndaj qenies tende  me kete lehtesi kaq te pakundershtueshme  smiley 

Seriozisht , nuk eshte dinjitoze, kur kane arritur 240 a me shume komente dhe fronti antikomunist ende  nuk ka arritur ti delegoje gjithe kompetencat nje perfaqsuesi me te zeshem, te qendiste nje kritike shembullore dhe shkaterrimtare ndaj tezave  te shkrimit, e per pasoje ndaj saktivisteve, peshqve komuniste dhe gjithe gjallesave qe shpresojne se nje dite bota mund te kete nje organizim tjeter ku te shmanget konflikti, shoqeria te jete me harmonike paqene nevoja te prodhohet ne laborator njeriu i ri.

Reagimi me batuta, me lufte frazash dhe propoagande te stilit "kamunizmi ash gjo e keqe" me duket si reagim imediat i atyre qe friksohen per denatyrimin e tyre, a thua se hipoteza ka nisur te aplikohet , te gjithe jane vene ne rresht per tu perfshire ne eksperiment dhe...ja radha po afrohet...duhet bere dicka per ti shpetuar eksperimentit. smiley 

per ta permbledh, ajo batuta per organizimin social te bleteve donte te thoshte se nuk mund te dalesh ne bregun tjeter me nje barke te thurur me thupra dhe qe fut uje nga shume ane . ti do thush: jam peshk. OK 

smiley

 

nje dite bota mund te kete nje organizim tjeter ku te shmanget konflikti, shoqeria te jete me harmonike paqene nevoja te prodhohet ne laborator njeriu i ri.

Spiritus, thjesht reagimi im, pa perfaqesuar asnje tjeter, por as anti. 

Kjo fjali eshte e tipit, Miss Universe thote qe "I dream of world peace."   Mire xhibi qe ben llogje, por kur e dedukton dhe ti ne kete far feje, atehere si i behet hallit? 

PS: xhib, I'll get back to you when I can think of a great C-Mass present to match yours smiley.

 

Nuk eshte endra ime-eshte per kundershtuesit  (sic!) 

Moos, nuk e prisja ket ulje kredish ndaj qenies tende  me kete lehtesi kaq te pakundershtueshme  smiley

O Spiritus, pash zotin, marksin dhe cdo njeri tjeter me lesh shume, na lodhet o burr me finde, p0rdhe dhe gjera te tilla te kesaj natyre.

Kete apel ankues ta bej ty se me ca te kam lexuar, ndryshe nga chenet dhe lenet, ke qef te argumentosh/debatosh, jo shashkosh.

Tashi s'jam kundra shakave dhe sarkazmave, se i bej dhe vete, me shumice smiley por shakate jane shaka, argumenti serioz eshte argument, dhe ankesat, gjoja-viktimizimet, e 1001 taktika te tjera kalamaneske jane thjesht te tilla.

Tani back ne diskutim. Po flisja (sipas meje, mesa di/kuptoj) per natyren njerezore dhe faktin qe komunizmi si sistem/teori eshte kundra, solla nje sere shembujsh nga biologjia/natyra.

Nderhyre dhe me the po natyra sociale e bleteve? Ok pas nje shakaje, ta cova dhe me tutje 'argumentin' tend, te thashe te gjitha qeniet jane me sociale, te pyeta ku do dalesh me kete (ne fakt e prisja nga ndonje kete 'argument' po seriozisht jo nga ty, nda ndonje me te ceket smiley)

Tani ketu u la debati me ty. Kape fillin dhe coje me tutje, ose lere dhe hajt bejme gallate. Po mos u anko qe une po pushkatoj fraza kur je ti qe po ben pufka.

Pra nga argumenti im, cka po thoja une, kjo qe thua ti (qe kafshet jane sociale) ku futet, ca do te thote, si e kundershton cka une thashe?

 

 P.S. Jam qe jam tek apelet dhe ankesat per diskutime, Monda, I got one for you too, meqe je nga te paktet peshq qe ne fakt argumentojne dhe debatojne.

Mos perdor teoria e filanit dhe pishmanit si tabela, ose perdori me pak, jane dytesore kur argumenton, llogjika eshte paresore, te pakten per mendimin tim. Kur diskuton ti me hajdarin p.sh. s'ka shume rendesi te rendesh te gjesh kush filozof ka ca teori qe ta fusesh repliken tende apo te hajdarit patjeter ne kornizen e njerit apo tjetrit. E perbashketa, fija qe lidh gjithe citatet dhe dijetaret, eshte llogjika, si ne shkence si ne filozofi. Pra bej me shume diskutim me fjalet e tua sesa te filozofeve. Ku eshte rekomandimi im per ty. smiley

P.P.S. Tashi e pashe kete "xhibi ben llogje". :O Pa ofeze, po po me ngjet si selfradioja me lart qe thote "nuk dua te dukem arrogante po shumica jeni hajvane" dhe e le me aq. smiley Dmth njeriu, ne kete rast peshku, ose eshet i denje te futet ne nje debat ose s'eshte. Nese s'eshte, s'futet fare, nese eshte, nuk hedh shashka po kap ato qe i duken llogje, ne kete rast me ty dhe mua, dhe thote 1 2 3 per kete e ate arsye s'qendrojne. Ose lere fare dhe mos bej komente dhe mos u fut ne debate te nivelit te ulet qe te duken llogje.

Po jo as ketej as andej, se keto me sponto te tilla jane mjaft te uleta, dhe per rrjedhoje te ulin, te ndyjne, se nuk mundet te mendosh ose pretendosh qe vjen era livando dhe kur shkel mbi moot. lol

spiritus thote : Jo keto gjepura si kuptoj dot. 

aq me mire per ty. them. 

selfmaderodio thote : koncepti "njeri i ri" eshte ideologjik!!!! kurse teoria e evolucionit perpiqet te shpjegoje mekanizmat dhe ligjesite e lindjes dhe evolucionit te species 

ideollogjik ose jo nuk i ndryshon gje kuptimi. komunizmi ka nevoje per "njeriun e ri" qe te mundesohet. kaq thashe une. 

ndersa evolucionin e Darvinit (qe nuk e solla une tek kjo teme) te dy filozofet Maksi dhe Engelsi, themelusit e ideollogjise komuniste, e mbeshteten ngaqe llogjika e thjeshte na thote se ; patjeter u shkonte per shtat (ose i besonin kesaj teorie) 

e para ngaqe njeriu darvinian nuk merrej si nje qenie E KRIJUAR, E DHENE, nga nje force e mbinatyrshme, e plotefuqishme, siç pretendohet nga kisha. pra njeriu dhe te gjitha krijesat e tjera jane te afta te evoluojne, ose te permiresohen parreshtur. nga majmuni me inteligjence te kufizuar lind njeriu qenie inteligjente, e keshtu me rradhe.

sepse edhe shoqerine komuniste keta dy filozofe e konsiderojne si evolucion te asaj kapitaliste (qe siç po rreket te shpjegoje xhibi, eshte me afer natyres se gjerave, dmth natyres se njeriut), si permiresim te saj. 

prandaj nderhyrjen tende nuk e kuptova se çfare kerkoi te saktesonte ? 

ps: tani lal kur shkruaj ketu, mendoj se shumica e ka aq shkolle ose inteligjence sa te kuptoje se per çfare flitet, duke mos qene te detyruar te perserisim, edhe nje here, mesimet e shkolles fillore nga e para.

 sa per kuriozitet, Kapitalin Marksi donte t'ja dedikonte Darvinit, vetem gruaja e ketij te fundit i mbushi mendjen burrit te saj qe te mos pranonte.

ajo qe duhet te kuptohet (nuk e kam per ty personalisht) eshte qe nuk mund te argumentosh sot me kuptimin qe marksi dhe engelsi kishin per teorine e darwinit (e bile as darwini vete nuk mund te na mbushe me mendjen per me shume se cka thene ne ate kohe) - si cdo gje tjeter, edhe kuptimi yne per teorine e evolucionit sot ka evoluar qe nga koha e Darwinit (e nuk po i ze ne goje fare Marksin dhe Engelsin dhe as entuziazmin e tyre dhe te kohes se tyre per te shpjeguar me teorine e darwinit cdo gje). Perpjekjet per te adaptuar modele nga nje fushe e shkences tek tjetra jane argetuese dhe inspiruese, dhe deri diku edhe te kuptueshme, sepse nejriu perpiqet fillimisht te kaurdiset apo xhongloje me ato qe ka. Por, duke folur strikt, kjo perpjekje fillestare kur behet trend, megjithate, hyn ose tek kategoria e dembelizmit intelektual ose tek ajo e delirimit intelektual! Sidoqe qe te jete, nuk e kapercen pragun e sharlatanizmit. Per fat te keq, i gjej te dyja shume te perhapura ne boten shqiptare. Ndoshta keto jane kusuret e nje edukimi siperfaqesor e tejet lokal qe kemi ndertuar ne kete histori te shkurter te edukimit shteteror.

Kerkoj ndjese nese tingelloj arrogante por, ju lutem, enough is enough! Shumica e njerezve qe po argumentojne ketu me teorine e evolucionit apo natyren e biologjise nuk e dine se per cfare po flasin, nuk e dine se cfare e ke po citojne. Po ta dinin, nuk do ishin kaq te guximshem.

Z.Hajdar.  E degjenerut fare muhabetin. (ketu perfshi dhe Xibin end co si perfaqsues te xhihadit frazist, ) Po nuk debatohet duke kap fraza ,hiqi nga konteksti , vendosi pas murit dhe pushkatoi. Kjo tregon se keni mendesi komuniste. 

Ajo qe une kundershtoj eshte ideja jologjike se kapitalizmi perputhet me natyren e njeriut oksidental (eksplorator/pushtues dhe zhvillues/dominues&quotsmiley Kete ke pohuar ne komentin diku lart, me lart dhe ku, ne fund, me ton profesori, me pyesje nese une filloristi, e kuptoja ket apo jo.

Dhe tu pergjigja se kete llogjike (jologjike ne fakt) nuk  e kuptoj.

Sipas teje (po perifrazoj idene, jo frazen!!) kapitalizmi perputhet me natyren e njeriut oksidental, dmth europian, eshte si te thuash kostumi me natyror qe i rrin pas trupit shik fare  njeriut oksidental . Kjo ndarje, njeriu oksidental -njeriu oriental, eshte fiasko dhe jologjike  nese me kete ndarje diferenca dalluese eshte  thjeshte gjeografike. Se ndryshe si shpjegohet qe kapitalizmi eshte po kaq i suksesashem ne Japoni ? Nese ndarja njeriu oksidental -njeriu oriental i referohet perkatesise ne dy sisteme, dmth respektivisht kapitalizmi (sistem perendimor ) , komunizmi (sistem i aplikuar ne Lindje ) ky eshte tjeter muhabet dhe, nese eshte keshtu, c hyn ne pune Marko Polo kur mund te permendje Juri Gagarin, rusin -njeriun e ri te komunizmit- qe fluturoi i pari ne hapsire.

Besoj  me kupton pa qene nevoja te perserisim disa gjera qe mesohen ne historine e  shkolles  se mesme.

 ps: tani eshte rasti qe debati te kaloje ne udhetimet kozmike, Nasa-n, ufot dhe fantazi te tjera te begata per panatyrshmerine e hipotezes komuniste.

 dikush ka thone se luftetaret me te zjarrte dhe folesit me te medhenj (ne mase dhe dendesi) pro dhe kondra dy teorive jane pikerisht pjestaret e klases se mesme (sipas perceptimit te tyre), ose ata qe nuk perfitojne ose humbin shume nga zevendesimi i nje teorie ekstreme me tjetren. ( si t andajme ket klase te mesme dhe cilet jane faktoret qe mund ta hudhin ate nga nje ekstrem ne tjetrin, osht pytja ime)

Une ne kete teme du te pershendes ata qe pasi pranojne se nuk jane shume te kenduar mbi dicka, vijojne te shkruajne luften dhe paqen e tyre mbi ate dicka smiley 

 Jo keto gjepura si kuptoj dot. Sidomos nuk kuptoj kete zbulimin tend mbi njeriun oksidental- new homo sapiens qe ndryshoka kryekeput nga njeriu oriental.Ci ke keto o Hajdar.

Oriental despotisem?  Marksi?  Rusia?

 fjala tamam tamam eshte per ket : 

There is no firm reason to anticipate that the intellectual capacities of peoples geographically separated in their evolution should prove to have evolved identically. Our wanting to reserve equal powers of reason as some universal heritage of humanity will not be enough to make it so.

e ka thon ai qe ka zbuluar DNA -ne.

tek forumi im ka nje teme interesante, megjithese ajo nuk u shpu deri ne fund, ose te zberthehej plotesisht, per mungese diskutantesh me shume  smiley

Ndodh qe besoj ne "tabula rasa" ne nivel individual.  Per me teper, nderhyrja ime eshte ne aspektin sistemik.

e kush po pyt se çfare beson ti, nje pike uje ne oqean, ose une. 

bile dhe sqarimin nuk ta bera ty, por me shume me spond atij qe nuk kuptonte gje, prej nga ti shkepute citimin. ose si me thene me sqaru ndonje tjeter te interesuar.

po ashtu nuk kuptoj se pse ju interesojne tema te tilla diskutimi, kur per çdo gje qe diskutoni duhet patjeter ta besoni apo jo. 

me mire shkoni faluni zotit ju te besimit, se jeni bere per te. smiley

Tani me rregull peshku, kur i pergjigjesh nje peshku, supozohet (gabimisht ndonjehere) qe po i drejtohesh personit ne fjale.  Rrjedhimisht dhe pergjigja ime.

Per te tjerat, gri sallate. 

PS: @ Finisterre, ku je te me terheqesh veshin?!

@ Selfmaderadio,

Shiko çfare gjeta, thjesht per hir te debatit, sa per te diskutuar nje pike qe mua me duket e dyshimte :

_______

Ky çast ku janë mohuar vlerat universale dhe ku është ngulmuar pikësëpari mbi përkatësinë ndaj një qenësie të epërme dhe mbi besnikërinë ndaj kësaj qenësie, ka qenë një pikë e rrezikshme e historisë europiane : ai ka sjellë me vete shumicën e ngjarjeve shkatërruese dhe kobzeza të kohëve moderne. Mirëpo ai ka filluar këtu, në shoshitjet e para dhe në teoritë politike të romantikëve të parë gjermanë dhe të dishepujve të tyre në Francë dhe gjetkë.>>

Nuk kam mundur kurrë të pajtohem me këtë ide sipas së cilës do të kishte qenësi të epërme, por e pranoj rëndësinë e tyre në mendimin dhe historinë bashkëkohore. Formula si « Unë nuk jam asgjë, Partia është gjithçka », « Unë nuk jam asgjë, Kisha është gjithçka » apo dhe « Vendi im e ka ndoshta gabim, por është vendi im » e kanë njollosur rëndë dhe në mënyrë të pandreqshme kredon universale të mendimit njerëzor që unë përmendja pak më parë, dmth që e vërteta është e përjetshme dhe universale, që ajo iu imponohet njerëzve të çdo kohe. Ideja që njerëzimi nuk është një objekt por një subjekt, që ai është një frymë që ecën, që ai krijon dhe tërheq pas vetveten, që ai është një dramë ku aktet e shumta të së cilës do të mbyllen sipas Marx nga një lloj përsosmërie, është një ide e cila lind e tërë me revolucionin romantik. Përsa më përket mua, unë mbetem një empirist, unë nuk njoh tjetër përveç asaj së cilës mund t’ia kem përvojën ose mendoj që mund ta kem këtë përvojë ; unë nuk besoj në ndonjë qenësi mbi-individual çfarëdo qoftë : por edhe pse e hedh poshtë këtë vizion të stërmadh metafizik të jetës njerëzore të shikuar në tërësinë e saj, unë e pranoj sidoqoftë se ky vizion ka ndikuar tek unë.

Isaiah Berlin, "Udha ime intelektuale", konferencë.

________

Self, shiko pak ato qe kam theksuar ne te zeza, me duket "shqetesuese" per debatin.

A nuk eshte e fshehur aty ideja e evolucionit ? Mbase jo Darwini vete, por evolucioni si teori. Dhe Berlin perfundon se kjo ide shpie drejt e ne fashizem (totalitarizem).

 

 

Ideja që njerëzimi nuk është një objekt por një subjekt,....

nga e ke nxjerre kete pasazh te Martksit ???? kur ai thote te kunderten ,

Njeriu eshte subjekt dhe objekt i veprimtarise se tij shoqerore ose me krahasime letrare , aktor dhe autor i Drames se tij !!!!

 Sipas teje (po perifrazoj idene, jo frazen!!) kapitalizmi perputhet me natyren e njeriut oksidental, dmth europian, eshte si te thuash kostumi me natyror qe i rrin pas trupit shik fare  njeriut oksidental . Kjo ndarje, njeriu oksidental -njeriu oriental, eshte fiasko dhe jologjike  nese me kete ndarje diferenca dalluese eshte  thjeshte gjeografike

lexo kete, nga nje burre me i mençur nga ti, ose me drejt, nga nje person te cilit ja njohim kapacitetin dhe vepren (dmth deri sa te njohim ate tenden per te ndryshuar mendim) :

There is no firm reason to anticipate that the intellectual capacities of peoples geographically separated in their evolution should prove to have evolved identically. Our wanting to reserve equal powers of reason as some universal heritage of humanity will not be enough to make it so.

fjalen e tij te plote gjeje ne google po te interesoi. me pak fjale ai mendon se jo te gjithe njerezit jane te afte te llogjikojne njesoj, me te njejten inteligjence. pra dhe jo te gjithe kane nevoje per te njejtat teori zhvillimi.

une e konsideroj per te DREJTE kete kendveshtrim. 

prandaj te dhash e dhe ato shembujt  e ekspansionit (kulturor, shkencor, politik, njerezor) europian perendimor ose oksidental (per te futur edhe amerikanet, etj qe megjithese nuk gjenden ne europe kane te njejtin gjykim mbi gjerat). 

ps: dhe marko polo eshte njesoj me juri gagarinin, sepse moska quhet ndryshe "roma e trete". lol jam i sigurte se nuk ke per te kuptu gje prej gjeje prap. 

 

 Mir o Hajdar, vazhdo bjeri me dore tastieres. 

E pse mer HAJDAR na u dashka te lexokemi se si thote njeri apo tjetri po akoma se ke kuptu mer lal se te gjithe ata kane shkruar sipas kushteve qe kane jetuar .

PO mire me si nuk po flet njehere me fjalet e tua mer hajdar si nuk na the njehere pse ste pelqene komunizmi ose te pelqen kapitalizmi por e vetmja gje eshte te shofesh ca tha ai ose ajo neper googla .Po thuje nje here mendimin tend filozofik se cmendon po pse gjithmone do citojme te tjeret ne . Po e kemi per tradite NE SHQIPOT . Po dil ne argumenta mer bir

Sme sqaroi njeri qendrimin e Kishes (si bosht te qyteterimit perendimor) kundrejt evolucionit njerzor?

Kjo eshte sidomos per ata qe i kane te gjitha  pergjigjet ne xhep. 

@ Sol-nocturnus,

Karl Popper is calling you :

_____

Mjaft reformatorë përfytyrojnë se ata do të mundeshin, siç thotë Platoni [8], ta pastrojnë dërrasën duke fshirë çdo gjurmë të shoqërisë së vjetër dhe të fillojnë, pas fshirjes paq, të ndërtojnë një botë racionale krejt të re. Kjo ide është absurde, zbatimi i saj është i pamundur : nëse ndërtojmë një botë racionale duke u nisur nga hiçi, asgjë nuk lejon të mendojmë se kjo do të jetë një botë e lumtur. Nuk ka asnjë arsye të mendohet që një botë e ndërtuar mbi plane do të jetë në ndonjë mënyrë më e mirë se bota ku jetojmë sot ; e përse do të ishte më e mirë ? Kur një inxhinier krijon një motor, ai nuk frymëzohet vetëm nga planet që i ka vizatuar vetë ; ai e përpilon atë duke u frymëzuar nga modelet pararendëse, i shndërron ato, i ndryshon papushim. Nëse ne e fshijmë shoqërinë tonë, nëse ne i fshijmë traditat dhe nëse ndërtojmë një botë të re duke u frymëzuar vetëm mbi plane, atëherë ne do të jemi shumë shpejt të detyruar ta ndryshojmë këtë botë të re dhe t’i bëjmë asaj ndreqje të lehta duke e përshtatur pak nga pak. Por nëse duhet t’i bëjmë këto ndreqje dhe këto përshtatje të cilat, sido që të jetë, do të jenë të pashmangshme, atëherë përse të mos ndërmerren tani në gjirin e kësaj shoqërie ku jetojmë ?

________

me fal hurbinek, po nuk te pergjigjem dot me ne kete teme sepse diskutimi ka marre fund me kohe, por do te vleresoja gjithcka te shkruar ne forme debati, pro e kunder badieu-t, madje dhe do ta botonim ne gazeten tone, qe te kete nje diskur te shendoshe.

Po nuk ka gje jo, se fundja nuk jane fjale te miat. Kur te te vije mbare, ktheja ndonje pergjigje Popperit, se ai sikur e ka kapur ca pick me ju.

ps : per hater te shqipes, mundohuni t'i hiqni ca fjale qe i kam pare ne gazeten tuaj, te llojit "diskur" apo "diskurs". Nuk eshte "vendase" tek ju, sepse kete fjale e kam pare me mijera here neper autore te ndryshem, por nuk e kuptoj si e ka marre te drejten e qytetarise kjo fjale.

(kesaj i thone te jete me i vlefshem post-scriptumi sesa vete letra)

Spiritus etal. smiley dmth kushdo qe kupton inglisht. Bera pak kerkim dhe nje nga gjerat e para qe qiti guglla ne breg ishte nje ese e shkruar nga nje fare Will Wilkinson mbi natyren njerezore dhe sistemet ekonomike/politike nga perspektiva e psikologjise evolucionare (keshtu perkthehet evolutionary psychology?). Ky vete s'eshte psikolog, ka mbaruar per filozofi dhe eshte komentator ne policy making, po i ben nje permbledhje te mire besoj, sjell mjaft shembuj dhe konkluzione nga hulumtues shkencore, dhe mendoj ja vlen te lexohet, per me teper qe flet per nje sere gjerash qe kemi diskutuar disa prej nesh ketu. Eseja quhet Kapitalizmi dhe natyra njerezore.

Po sjell vetem pak nga hyrja dhe mbyllja, se eshte me e gjate, lexojeni origjinalin te plote po deshet.

In the spring of 1845, Karl Marx wrote, ". . . the human essence is no abstraction inherent in each single individual. In its reality it is the ensemble of social relations." Marx's idea was that a change in the "ensemble of social relations" can change "the human essence."

In June 2004 the communist North Korean government issued a statement to its starving citizens recommending the consumption of pine needles. Pyongyang maintained that pine needle tea could effectively prevent and treat cancer, arteriosclerosis, diabetes, cerebral hemorrhage, and even turn grey hair to black.

Tragically, human nature isn't at all as advertised, and neither is pine needle tea. According to the U.S. State Department, at least one million North Koreans have died of famine since 1995.

Marx's theory of human nature, like Kim Jong Il's theory of pine needle tea, is a biological fantasy, and we have the corpses to prove it. Which may drive us to wonder: if communism is deadly because it is contrary to human nature, does that imply that capitalism, which is contrary to communism, is distinctively compatible with human nature?

...

The key political lesson of evolutionary psychology is simply that there is a universal human nature. The human mind comprises many distinct, specialized functions, and is not an all-purpose learning machine that can be reformatted at will to realize political dreams. The shape of society is constrained by our evolved nature. Remaking humanity through politics is a biological impossibility on the order of curing cancer with pine needle tea. We can, however, work with human nature—and we have. We have, through culture, enhanced those traits that facilitate trust and cooperation, channeled our coalitional and status-seeking instincts toward productive uses, and built upon our natural suspicion of power to preserve our freedom. We can, of course, do better.

Me pak fjale per jo-anglishtfolesit, thote qe esenca qe mesojme nga disiplina e psikologjise evolutive/evolucionare eshte qe ne si njerez kemi nje natyre te caktuar njerezore e cila s'mund te ndryshohet tak-fakisht (apo ndryshe) sipas orekseve te filozofive te ndryshme, si p.sh. ajo marksiste qe prsupozonte se kushte apo mardhenie te caktuara sociale mund te sjellin ndryshime ne natyren njerezore, ne kete esence.

Artiklli jep disa shembuj dhe nje permbledhje historike si ka evoluar natyra dhe mendja njerezore dhe qit ne pah sa pak ka evoluar esenca e natyres nejrezore nga koha e shpellareve deri ne kohet tona. Njeheresh thote qe eshte e veshtire te nxjerresh konkluzione nga studimi i natyres njerezore permes psikologjise evolucionare se cili sistem ekonomik/politik eshte ideal per njeriun, por eshte e thjeshte te arrish ne konkluzion se cili sistem nuk eshte compatible (i perputhshem, i tolerueshem?) me njeriun dhe natyren njerezore, dhe si shembull te tille autori sjell padyshim komunizmin. smiley

 .....kushte apo mardhenie te caktuara sociale mund te sjellin ndryshime ne natyren njerezore, ne kete esence..... na pershtat ne kuptimin cirkoidal Filosofi Xhibist nje te dhene shkencore ne Fushen e Psikologjise

Ja c'te ben dituria e tepert kur do edhe te argumentosh smiley Po kapedan Saliut ja ke thene kete .

Shqiperia po ndryshon ...merr pjese edhe Ciljeta.

Po sikur vetem pak te kishe lexuar nga fusha e Psikologjise do e kishe kuptuar Marksin kur thote

Megjithkete , Psikologjia si shtresa me e karrocuar e individit do te jete nje pengese mjaft e madhe por jo e pakapercyeshme.

Dhe perse e ka kete konkluzion do te ta thoja por po mrekullohem nga referimet e Uillkinsonit ??? dhe sidomos pershtatjet e tua.

Shiko Xhib !

Po perserit veteveten dhe e cuditeshme eshte se me nje nivel foshnjarak qe tregon qe cdo gje e lexon dhe komenton ne nivelin e Hajdarit. Sidoqofte shoke ke , por mos u fut ne tema te tilla se edhe per organizim mendimi qe para dyqind vjetesh eshte perdorur shprehja ....

Ne natyre , dhe soqeri ...duke bere nje dallim te qarte midis aplikimeve e krahasimeve te fenomeneve.

Kush i mbart Fenomenet Natyrore motamo me krahasime ne Shqoqerine njerezore ...eshte si puna e fshatarit qe do blente pllaka Gramafoni

-Si i do i tha shitesi Me muzike te lehte apo.....

dhe pa mbaruar fjaline ( pyetjen ) fshatari i derguar nga Vatra e Kultures se fshatit ,( mos e ngatro me ndonje .... smiley ( Xhiblist doja te thoja ) u hodh e tha :

_ Si te duash . Te lehte apo te rende , Gomari do i mbaje .

Idris, pash Marksin ca thua? Ti e di qe une s'para te lexoj, vetem i hedh nje sy komenteve te tua, se as i marr vesh, shikoj vetem lulka te zbukuruara me te zeze dhe me te pjerret. Po kjo indiference (me troc injorim) nga ana ime mesa duket s'te pengon ty qe te me vish nga pas si budallai i fshatit dhe te vizatosh lulka pas cdo komenti tim. smiley

Deri tani eshte vetem nje tip ketu tek Peshku qe i ploteson tamam keto kriteret e lolos, qe me vjen nga pas si budallai i fshatit pavaresisht se e injoroj. Dashke ti besh shoqeri dhe ti?

Si thone amerikanet, take a hint, kur tjetri s'ta var nje here, dy here, 100 here, mbase s'eshte aksidentale kjo. smiley

Hajt gezuar festat dhe ike bej debat me ata qe te pranojne ne debat. smiley

Edhe njehere dhe gjithnje pas teje Xhib.

Diku je shprehur se nuk e ul veten ne Inteli-Djencen time ose perndryshe... tu thafshin koqet e tastieres ( ne se i ke te rumbullakta) smiley

Sic e sheh dhe lexon une nuk kam ardhur per debat me ty sepse je i kategorise qe ke mend deri ne gryke. Te pakten , te shumten e heres smiley

Inteli- Djences Tuaj  i mungon dicka shume e vogel te folurit seriozisht e me dije , pavaresisht PORDHEVE te MbeDhaJa qe hiqesh sikur i zotron ato.

Ne se ndonjehere do te pranoja te beja debat me ty , do te duhej te haje nje furre te tere me libra ne vend te bukes dhe parasegjithash do te imponoheshe te shkruaje nje rresht te thjeshte ne cdo prurje tuajen per kedo e cfaredo qe do te postoje

Une mendoj keshtu....Ne se me te vertete mendon se ti mund te MENDOSH ,sepse sic e di dhe nje kalama shkolle fjalet qe dalin nga goja ( jo nga koqet e tastieres) para se gjithash jane produkt e perpunim i procesit te te menduarit .

Per mua vazhdoj te citoj se idete e komunizmit (nuk i kam deshiruar kurre ) kane gjetur bashkejetese ne shtetet nordike .Dhe po funksionojne akoma pavarsishte se kane dhe keta problemet e tyre.

Por po jap disa pikepamje:

sistemi bankar eshte tmerresisht i kontrolluar nga shteti dhe te gjitha levizjet financiare jane ne bashkepunim me banken shteterore.

Firmat e medha jane detyruar te dalin jashte shtetit dhe te krijojne zyrat e tyre ne vende te tjera per ti shpetuar taksave.

Populli ka te zgjedhi dhe te marri shume produkte nga tregu dhe gjithashtu ne kredi te mjaftueshme.

Sistemi arsimor eshte shume efikas dhe shteti te jep para vetem per te studiuar .

Mjeksia eshte pothuajse nje lloj per te gjithe nuk ka shume private ose keta kane nje cmim sa te shtetit .

Sistemi i sindikatave eshte shume i forte , nga me te fortit ne evrope gje qe i pengon investitoret e huaj te hapin aktivitete ketu.

Kane nje sistem numrash personal qe te bejne biografine kudo qe te shkosh dhe te pyesesh per dicka tenden qe te duhet.

NJe dokument mund ta porosisesh nga compiuteri dhe te nesermen e ke ne shtepi.

E pra c ithone kesaj qe po funksionon ?

Po jo pra ! Ja qe tregu ngordhi me sistemin socialist apo komunist, dhe do te ngordhe sa here qe keta te dy te rizgjohen. Nuk ben dot tregu me socializmin. Tregu kerkon bollekun, e socializmi propozon fukarallekun. Nuk ben.  Citon Hurbinek

 

po mer rrota i budallait prandaj i kane kthy te gjith syte nga kina se ska treg ,apo blejne makinerite Suedeze ose telefonat suedez. Ik merr pall HUR-PA-BREK

I nerum.

Edhe ti e lexoke Huribinane smiley ??????

Lexo Xhibin se eshte udheheqsi shpirteror i kesaj kategorie , palca e te menduarit , per sot , per dje , te ardhmen , ne kete Bote dhe ate Bote , ne kete Planet dhe Planete te tjere.

Huri ???? Si hu mo . Perkthen ndonje gje dhe i duket sikur e ka kuptuar. Mos Ju merzit shume vetem englendisu kur jep mendim . Lexo vetem ate qe perkthen .

Me fal per nderhyrjen!

me gjithe respektin e pakontestueshem per ideologjite dhe konkluzionet per sistemin politiko-shoqeror qe percon nje dijetar, nje sociolog, nje filozof, madje dhe nje shkencetar, kontributit qe i kane dhene anes analitike te ndergjegjes se njerezimit dhe reputacionit qe te jep ne koment quotimi i tyre, ato s'jane absolute. kur fjala vjen per rendin shoqeror cdokush mund tu referohet ketyre ideve/konkluzioneve (mund te jene outdated ne disa raste), por nga ana tjeter mund te arrije ne perfundime te tjera me menyren e tij te te gjykuarit dhe t'ia pershtati me saktesisht kontekstit te kohes dhe rrethanave te saj dhe ti japi nje forme me te pranueshme analizes se realitetit. si rrjedhoje, mund te beje nje analize me racionale te kesaj ceshtjeje, akoma me te vlefshme se te nje emri te njohur dijetari qe ka vajtur me te shumtit. gjithmone pa harruar te konsideroje kulturen, historine dhe elementet specifike te cdo kombi shtetperberes (do te ishte e pasakte te krahasohemi ne me francezet, anglezet, gjermanet apo nordiket).

tek e fundit jemi ne si individe, perberesit e nje shoqerie, vete ideatoret dhe krijuesit e sistemit me te pershtatshem ne favor te interesave tona individuale. si qenie njerezore, patjeter!

te tere ne qe kemi levizur ne perendim p.sh. jemi njelloj si nje sociolog qe i hipen avionit dhe ndermerr nje "case study" ne nje shoqeri tjeter dhe sistem tjeter, duke krahasuar te gjithe elementet klasifikues te nje shoqerie ne teresi; fuqine, dobesine, te mirat dhe te keqijat e saj.

duke i veshur vetes me modesti kete petk, mendimi im eshte se: kapitalizmi ne shoqerine shqiptare eshte i destinuar te mos funksionoje per shkak se kapitalizmi ndertohet mbi nje shoqeri individualiste ne menyre qe t'i funksionojne te tera ingranazhet. nderkohe permasat tona si shtet, kultura dhe shoqeria tipike kolektiviste bejne qe ky sistem te mos ket shanc te adoptohet. Komunizmi nga ana tjeter, megjithese mund te trajtohet si tabu tani, ne te ardhmen e LARGET ka mundesi te rikthehet ne nje forme te moderuar.

they say, "a picture is worth a thousand words."

po nje moment i gjalle sa vlen? po i jetuar? - lind pyetja.
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch
...etj.

p.s. kush do ti hedhe nje sy "The Promise of the Sociological Imagination" nga C.Wright Mills, s'do bej keq. eshte nje nga sociologet modern amerikan me te suksesshem. per cudi ishte marksist me bindje.

p.p.s ku i dihet psh qe nje puna ime ose e ndonje tjetri ketu te mos kthehet fjala vjen si shkolla Keynesiane ne nje te ardhme. apo jo? smiley
 

Brother black stone, e kupton sa trashanik, sa kot, sa [ver epitetin me qesharak] tingellon ky "argumenti" yt ufo-esk?

Pervec qe s'ka pike llogjike ca thua, dhe s'po i futem detajeve qe nga ca ke shkruar me gjasa as do kuptosh gje, po pervec kesaj, ti kerkon qe ne te injorojme mijera vite histori dhe dhjetra, ne fakt qindra, vite studime shkencore, dhe gjithe literaturen shkencore dhe teorite e saj ne pergjithesi mbi kete ceshtje, dhe ne vend te tyre te degjojme nje anonim tek Peshku, aka brother black stone? smiley

duke i veshur vetes me modesti kete petk

Veshja me modesti e petkut te shkencetarit nga ana jote eshte njesoj si lufta me modesti e donk kishotit me luftetaret e padukshem, njesoj pa kuptim. Ti mund te veshesh me modesti dhe perparsen e doktorit dhe te na  mbushesh mendjen qe te vime te vizitohemi tek ty jo tek doktori, se shkenca ndonjehere gabon. lol Bile dhe sociolog a cado shkencetar sikur te ishe shkencetar i mirfillte, nese do hidhje poshte shkencen me nje te rene te tastieres ne kete menyre do ishe prap njesoj ufo dhe don kishot, do ishte thjesht nje lunatic qe ka studiuar shkence, nje outlier sic do thoshte Emo me gjuhen e statistikes. smiley

Perfundimisht juve e perforconi me teper argumentin e Hurbit qe komunizmi eshte dogme. Kjo duket nga niveli i absurditetit te gjerave qe thoni. Vetem per nje dogme mund ti besh cirk te tille llogjikes, dmth dicka te cilen e beson verberisht.

Keshtu qe eshte e kote, you communist guys are helpless.

Po me cudit dhe fakti qe shumica juaj kane ne peshk flamure amerikane jo fjala vjen kubaneze apo koreanoveriore. smiley

Paska pas te forta tek disa komente, keto qe kane ngelur, se helbete qeveria do "mirembaje" temen. smiley

Dogmatizmi i komunizmit qendron ne kete : ai e sheh veten si fe. Feja, siç e di dhe ti, eshte e mbeshtetur mbi dogma. Po ia hoqe dogmat kristianizmit apo islamit, feja bie, shkerrmoqet.

Po keshtu dhe komunizmi. Krejt ndryshe nga kapitalizmi : ky eshte jo dogmatik sepse shkon krahas me demokracine, dhe kjo e fundit ka veti te veten venien e vetvetes ne pikepyetje. Gje qe komunizmi nuk e ka.

Kapitalizmi eshte i vetedijshem per caqet e tij, kurse komunizmi eshte i pavetedijshem per shpartallimin e çdo caku.

Permbledhje mjaft lakonike Hurbo. Kur flet seriozisht i ve jo vetem pikat mbi i, po dhe ato pikpyetjet permbys poshte c-ve. smiley

Rjedhimisht kush eshte kunder komunizmit eshte kunder te mires se njerezve. A mund te shprehet totalitarizmi me hapur se kaq ne shekullin e 21-te? Nuk besoj.

Pikerisht Gjergji. Dhe kjo, dmth perjashtimi i "te tjereve" (njerzve, ideve, cdo gjeje 'tjeter' jo-komuniste) me dhune, eshte esenca e komunizmit, i cili e ka kete jo vetem praktike, po element te domosdoshem per te mbijetuar. Kjo pasi eshte sistem anti-natyral, per rrjedhoje anti-njerezor, dhe eshte vetvetiu ne kundershti me njerzit, pasi perpiqet ti nenshtroje ata ne cartoons, ti shveshe nga cdo gje natyrale/njerezore. (Natyra/zoti e ka bere njeriun individual, jo kopje karboni apo flete formati.) Ironia eshte qe dhuna, krimet dhe eleminimi i cdo gjeje 'tjeter' (jo-komuniste) i behet popullit ne emer te popullit.

Dhe duhet vene ne dukje qe komunizmi gjithashtu egziston dhe si mendesi (aty ku nuk eshte i mundur/lejuar te jete si sistem). Kjo eshte po aq e trishte per 'banesat' e komunizmit, dmth mendjet e njerzve qe e kane esence kete gje, komunizmin dmth.

Ja ilustrimin e ka dhene vete Sol-komunisti (me dy komentet te cituara me poshte), njeheresh dhe konfliktin e realitetit komunist me idealen qe propogandon se eshte/do te behet. smiley

i lutem admineve te fshijne komentet qe s kane te bejne me shkrimin

Komunizmi eshte gjendja ku nuk ka me konflikt dhe nuk ka me pushtet apo shtet, keshtu qe s'ka c'totalitarizem te kete.

Tashti ti i kerkon pushtetit/shtetit te ketij blogu te fshije komentet qe 's'kane te bejne me shkrimin' komunist qe ke sjelle, dmth i detyron njerzit te diskutojne per komunizmin ne vakum, sikur komunizmi ne bote filloi dhe mbaroi me kete esene e ketij perendimorit.

Njeheresh thua qe nuk beson ne shtet e pushtet. smiley

Po qeveria peshkiste e ka vete merak fshirjen e, ne mos te gjithave, shume komenteve antikomuniste, mos ki merak. Se nuk eshte bere rastesisht Peshku cerdhe komunistash. Ne bote s'ka rastesira, ka thene ai plaku i mencur me floke te bardha kacurrele, dhe jo vetem ai. smiley

 
Dhe me mire se cdo koment tjeter, mjerimin e riciklimit te ketyre gjerave sa makabre aq demode, e ka shprehur barsaleta e PF:

Ore, akoma nuk e paskeni braktis ju ket hipotezen komuniste?

Sol, nigjo nje barsalete.

Polici del per kontrooll nga Liqeni. Aty shef njonin qe ishte shtri ne bar dhe po bente pompa. E shef e shef polici, pastaj afrohet dhe I thote: Vllai, mos u lodh kot se ajo kucka ka ik me kohe.

smiley

 

Ore, meqe jemi tek komunizmi, a mund te me shpjegoje njeri mua me dy llafe, se si jane pas vendosur cmimet ne Shqiperi ne kohen e komunizmit?

Pyetje shume me vend ne kete diskutim Mroklla. Sikur te dinte njeri detajet mire do ishte ti thoshte. Po besoj pak a shume apriori, pasi normalisht s'kishte treg i lire qe te kishte cmime tregu, bile as qe mund te quhej treg, se kjo nenkupton auto-vendosjen e cmimit ne baze te lirise dhe konkurrences. Padyshim ka pasur te beje me koston e prodhimit, po nuk besoj se kjo ishte kriteri i vetem. Une p.sh. do isha kurioz te dija vertet kushtonte aq shume prodhimi i dokut dhe materialeve te tjera bazike (fabrics) per rroba, apo i mbanin kastile shtrenjt keto artikuj qe poplli te ishte njesoj, dhe njeheresh pak a shume lakuriq, si pinguinet? smiley

 
P.S. Do isha kurioz te dija mendimin e Emos per kete teme, cfare mendon ai, a duhet braktisur hipoteza komuniste? smiley

Megjithese ne fakt asnje s'kam pare te vere ne dukje kundershtine dhe ironine e shtrimit te kesaj pyetje, sidomos nga nje perendimor. Pasi hipoteza komuniste ne fakt eshte braktisur me kohe ne kete planet (pervec Peshkut dhe Saktivistes), persa jo vetem s'kemi me shtete te reja qe te konvertohen nga kapitaliste ne komuniste, po anasjelltas. Dhe tek ato pak shtete ku komunizmi egziston akoma, eshte ne fakt nje sistem hibrid, dhe sa me shume kalon koha me pak komunist behet sistemi, me shume se kudo kjo e ilustruar ne Kine.

Njeheresh, kur flitet per shtete/sisteme me sociale, si per Ameriken dhe cdo shtet perendimor, nuk diskutohet ndonjehere 'hipoteza komuniste', po gjithmone sugjerohet dhe kerkohet nga e majta e ketyre vendeve reformim te ketij sistemi, pra demokracise/kapitalizmit. Aq me pak te diskutohet 'hipoteza komuniste' tek vendet ish-komuniste. Ok, me perjashtim te Peshkut, dhe mbase tek ndonje faqe Facebook-u dedikuar Enverit apo ndonje diktatori tjeter komunist.

Pra shtrimi i pyetjes eshte ne vetvete oksiplesht, eshte si te thuash a duhet braktisur teknologjia e kasetave te manjetofoneve, dhe pastaj te vazhdosh te argumentosh pse ato jane me te mira se cd-te. Kuptohet kasetat s'kane shkaktuar miliona viktima, po prap eshte budallallek te argumentosh dicka qe i ka ikur koha dhe i perket historise. smiley

P.P.S. Po e ve dhe nje here kete foton. I share nga komunizmi, Enveri, dhe ci permban pragu i Partise ai/ajo qe e fshin kete koment per te pesten a gjashten here. smiley

Proletare te te gjithe botes, bashkohuni me ne tek Peshku te shpetojme komunizmin.

SA KEQ TE KA SHKUAR PARRULLA DEM!!

SIKUR TA DIJE SA SHUME UJE KANE PESHQIT TANI NE SHQIPERI!!!

http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/01/12/les-gauches-d-amerique-latine-confrontees-a-la-corruption-par-paulo-a-paranagua_1290570_3232.html

Sol, nje artikull interesant mbi fundosjen e se majtes ne Ameriken latine. Perveç Kilit dhe Uruguajit, thote gazeta, vendet e tjera (perfshire dhe Argjentinen !) radhiten me Sudanin e kesi gjerash, per korrupsion...

ps : e more vesh qe vdiq filozofi Daniel Bensaïd ?

ps' : ky ishte udheheqesi shpirteror i trockisteve franceze (LCR)

Mendon se cfare shkruan LE MONDE eshte ende pjese e ndonje diskuri filozofik ne lidhje me Komunizmin per te cilin shkruan A. Badiu?

Meqe eshte i perkthyer ne shqip pikerisht pjesa qe rikthen kete diskutim; Badiu therret per nje "carje" tjeter e cila tashme vec i ka dhene shenjat, shpresoj te kemi rastin ta shohim te nderkryhet.

(E ardhmja i ka bere elozh gjithmone filozofit).

**********************************************************

Daniel Bensaïd ishte Filozof dhe Profesor ne Paris VIII. Ai ishte studiuesi i ethshem i Benjamin-it ku libri Walter Benjamin sentinelle messianique eshte nje nga momentet e magjishme te mendimit njerezor mbi filozofine e Benjamin-it.

Padyshim si aktivist i 1968 ai ishte filozofi i Marx-it jo dogmatik ku vepra e tij Marx l'intempestif : Grandeurs et misres d'une aventure critique shenon topos-in ku vendoset figura e militantit, teoricienit dhe asaj cfare duhet te ishte politika ne ngjizjen e konceptit.

(Pa harruar Eloge de la resistance e l'air du temps dhe Fragments Mécréants. Mythes Identitaires et République Imaginaire)

Bensaïd ishte jo vetem lider i LCR po mbi te gjitha bashkethemelues i Nouveau Parti Anticapitaliste.

**Do deshiroja te kishte apo te kishte pasur ne qytetin ku jetoj qofte edhe nje figure te vetme si Daniel Bensaid (edhe nese nuk do ndaja me të te njejat ide).

Tashi qe rezultoi se s'duhen braktisur as hipoteza komuniste as hipotenuza otomaniste, a mundemi ti martojme te dyja keto sipas teorise se Pithat Gorkit dhe te shikojme ca del? :think:

Gjynah qe te mos e provojme kete tashi para neo-otomanizimit te Ballkanit dhe pas krizes financiare te kapitalizmit ameriqen.

Otomanist + komunist = Njeriu i ri i Padishahut

Dmth ne njeren dore kazmen ne tjetren tespiet, si i bie motoja?

 

Gjithsesi duhet te jete kombinim i papare. :hypnotize:

tashi mbetet te te gjejme ku je e kush je dhe te te fusim nje peme krishtlindjesh nga pas, ne emer te popullit

Sa i bukur ky artikulli. Sa u gezu minatori, kur i dhane i cope mineral per ditelindje.

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).