Përgjigje Pëllumb Xhufit dhe të tjerëve për Historinë

Akademik BEQIR METAProf. Dr. MUHARREM DEZHGIU 

Listës së gjatë të kritizerëve e anatemuesve të tekstit të Historisë, klasa XII, i është shtuar tani edhe kolegu ynë, historiani i mirënjohur i periudhës së Mesjetës, Prof.dr. Pëllumb Xhufi. Do ta kishim mirëpritur një kritikë gjakftohtë të tij e cila do të ndihmonte në përmirësimin e tekstit.  Por, fatkeqësisht, mënyra e reagimit të tij është zhgënjyese. Po i drejtohemi Prof. Xhufit, sepse jo vetëm e kemi koleg, por e vlerësojmë disa pëllëmbë më lart se të tjerët.

Megjithatë na vjen keq që ai është rreshtuar në këtë kryqëzatë politiko-mediatike përkrah klounëve të Fiksit, Arjan Çanit, Adi Krastës apo ndonjë tjetri, që shajnë ose zgërdhihen me urdhër të pronarit të tyre. Nuk do të denjojmë t’i japim përgjigje as sharjeve cinike e vrerit të Paskalit, i cili ka hak sepse e ndjek sindroma e 1997-ës, as dredhive të Valit, që ndonëse në librin e saj Historia e Shqipërisë në shek. XX, Tiranë 2007, ka shkruar afërsisht të njëjtën gjë (opozita udhëhoqi revoltat të cilat u kthyen në një lëvizje politike kundër presidentit Berisha dhe se komitetet e shpëtimit ishin organe jo legjitime, të cilat morën pushtetin në jug duke shkatërruar institucionet shtetërore etj. Faqet 357-358.) nuk lë rast pa shfrytëzuar që të sulmojë korrektesën profesionale të autorëve. Ajo mendon se është kriteri i së vërtetës. Edhe ky tekst sipas konceptit “krejt të paanshëm” të Paskalit apo Ledit përdoret për të indroktinuar studentët.

Por, po merremi me z. Xhufi, edhe sepse ai ka bërë më të paimagjinueshmen, është përpjekur ta krahasojë tekstin me enciklopedinë maqedonase. Për të vërtetuar këtë “zbulim të madh”, ai pohon se lëvizjet migruese të shqiptarëve në shek. IX-XI janë një tezë që e mbart enciklopedia maqedonase. Kur e dëgjuam bisedën televizive e nënvleftësuam, thamë se ishte një lajthitje. Por tani që e shohim të shkruar, duam të themi disa gjëra:

Ky pohim është marrë nga tekstet e mëparshme të Historisë së Shqipërisë si botimet e vitit 1959, ribotimi i vitit 1967 dhe botimet e tjera të mëvonshme. Ai ka si autorë profesorët e mirënjohur shqiptarë Selim Islami, Kristo Frashëri, dhe është mbështetur në studimet e të madhit Aleks Buda. Në qoftë se këta kanë qenë në shërbim të historiografisë sllave, atëherë edhe autorët e këtij teksti janë gabuar. Pëllumb, ti, ne dhe qindra mijëra shqiptarë të tjerë kemi studiuar me këto tekste dhe nuk besoj se jemi bërë antishqiptarë. Në mënyrë të pandershme Xhufi e zhvendos pohimin që është bërë për shekujt IX-XI në shekujt XVI-XVII, vetëm e vetëm për të na krahasuar me enciklopedinë maqedonase, e cila flet për një periudhë 600-800 vjet më vonë, kur populli shqiptar ishte i konsoliduar në territoret e veta që banon edhe sot, madje edhe përtej tyre.

Xhufi, qëllimisht dhe në mënyrë të pandershme, nuk thekson se në tekstin e nxënësve thuhet se iliro-shqiptarët në Dardani, në Epirin e Ri dhe të Vjetër nuk u sllavizuan dhe popullsia autoktone ilire u ruajt në Shqipërinë e Sipërme (Provinca e Prevalit) në Kosovë (Dardani), në Shqipërinë Qendrore (Epiri i ri), Shqipërinë Lindore, Maqedoninë e sotme perëndimore dhe në Shqipërinë e Poshtme (Epiri i Vjetër). Grupime të vogla të popullsisë ilire vazhduan të ekzistonin edhe jashtë këtyre trevave. (Pëllumb shih faqen 36 të botimit për degën shoqërore) Në shek. IX-XI thuhet se pati migrime, domethënë lëvizje të popullsisë. Ky fenomen ka ekzistuar në të gjithë Ballkanin dhe ishte si brenda arealit iliro-shqiptar ashtu dhe jashtë tij. Këtu mund të ketë diçka jo shumë të saktë, por jo ndonjë tezë antishqiptare. Kjo që bën P.Xhufi është përpjekja më absurde për të shtrembëruar të vërtetën dhe për të vendosur historinë në shërbim të politikës. Për ne ky është një zhgënjim i madh, të cilin nuk mund ta kuptojë asnjë shkencëtar i vërtetë. Ky është një mëkat shumë më i madh, se sa një gabim gnoseologjik i autorit të tekstit. Këtë shtrembërim mund ta bëjë vetëm një njeri që është vënë totalisht në shërbim të politikës. Të marrësh vetëm një paragraf apo faqe teksti dhe ta interpretosh atë në mënyrë tendencioze pa e lidhur se çfarë është thënë disa faqe më parë, është një metodë komuniste e trajtimit të historisë dhe e gjithë zhurma që po bën ti me Paskalin është vetëm një praktikë enveriste e demaskimit shkencor, e cila në kohën tonë është e neveritshme dhe e dënueshme. Pëllumb, më mirë se sa të bëhemi helaq nëpër faqe gazetash, duke manipuluar opinionin shoqëror që nuk di se si është e vërteta, eja në institut dhe i bisedojmë këto çështje si studiues e intelektualë dhe këtu na shpjego përse ky pohim është antishqiptar. Në qoftë se do të ishte i tillë, ne do të kërkonim ndjesë publikisht dhe do shkonim vetë në shkolla për ta ndryshuar atë fletë të librit.

Edhe në botimin e vitit 2002 që e ka shkruar Prof. Xhufi thotë se, në shek. IX-X, grupe sllave, përkatësisht bullgare, u vendosën në vendet e prekura më parë nga sllavët. Siç e kemi thënë edhe më lart, këtu bëhet fjalë për territoret përtej Dardanisë dhe Maqedonisë, të cilat nuk ishin sllavizuar. Por, me largimin e bullgarëve, pas rënies së Perandorisë Bullgare (f. 207), nuk thotë se çfarë ndodhi. Është logjike që disa iliro-shqiptarë ta kenë zënë këtë vakum. Por mundet edhe të mos ketë ndodhur kështu. Mesjeta e hershme është e errët e plot hipoteza. Si mund të përdoret historia e saj për qëllime politike të ditës, zoti Xhufi? Por nëse disa shqiptarë kanë shtegtuar përtej këtij areali dhe janë vendosur në Dalmaci, Greqi etj., çfarë teze antishqiptare është kjo. Të lutem eja na e shpjego se na ke lënë pa mend.

Ne historianët e shek. XX gjithmonë jemi më pak të imunizuar nga politika për arsye të kohës për të cilën shkruajmë, dhe sigurisht, me ose pa dashje, mund të bëjmë edhe gabime. Por, që një historian i Mesjetës të kapërcejë 800 vjet vetëm e vetëm për ta paraqitur një pohim historiografik si antikombëtar e skandal, kjo nuk mund të justifikohet. Gjithashtu t’i ngatërrosh ngjarjet jo vetëm në kohë, por edhe në hapësirë, kjo është e pafalshme. Në tekst jo vetëm flitet për një fenomen të shek. IX-XI, por edhe për migrime përtej trojeve të sotme shqiptare, të cilat një herë e një kohë gjithsesi kishin qenë të banuara nga ilirët. Ndërsa Enciklopedia maqedonase bën fjalë për zhvendosje të shqiptarëve nga Shqipëria e Veriut në fushat e Maqedonisë. A e kuptoni se çfarë dallimi thelbësor ka midis dy pohimeve, jo vetëm për kohën, por edhe për hapësirën e migrimeve? Jo, zoti Xhufi, ky pohim nuk përbën kurrfarë skandali, as teksti si i tërë nuk përbën asnjë skandal. Skandal është që ju merrni një pohim për shekullin IX-XI (i cili mund të jetë edhe i pasaktë e i kapërcyer tashmë nga studimet tuaja, të cilat ne i çmojmë shum&eumlsmiley dhe i transplatoni në shek. XVII, sepse kështu mund t’i vini autorët në një rang me historianët maqedonas. Kritika më e drejtë dhe serioze në këtë rast do të kishte qenë: Pohimi për migrimet e shqiptarëve në shek. IX-XI është i pasaktë, sepse është një tezë e vjetër tashmë, e kapërcyer nga historiografia jonë, e cila ka arritur në përfundimin se: ...   Kjo po, kjo vërejtje ndihmon. Por, kur përpiqesh të përdorësh Mesjetën e errët e plot dyshime për t’i shërbyer politikës, është qesharake. Në tekstin e Historisë së Popullit Shqiptar, vëllimi I, Tiranë 2002, nuk thuhet gjë për këtë çështje, dhe kjo pikëpamje as nuk kritikohet, as nuk quhet antishqiptare. Aty flitet për dyndje të sllavëve dhe për largimin e tyre. Shqipëria bregdetare ishte më pak e prekur. Nuk thuhet se çfarë u bë pas largimit të bullgarëve me rënien e Perandorisë Bullgare. Edhe arkeologët, me të cilët biseduam, thonë se këto teza janë krejt relative, mund të ketë pasur lëvizje, por nuk dihet nëse pati sllavë në trevat ku pati lëvizje. Shkurt, kjo është një periudhë e errët e historisë. Prof. Xhufi ka një pikëpamje të re më të avancuar, e cila mund të merret në konsideratë.

Zoti Xhufi, pse nuk thua të vërtetën me sinqeritet se, edhe ty, si lukunisë së ulëritësve të këtyre ditëve kundër tekstit, të djeg përcaktimi për 1997-ën, dhe për ta anatemuar plotësisht tekstin, merr një paragraf dhe e paraqet si gjëmën më të madhe. Po të ishte kështu, edhe Aleks Buda, Selim Islami, Kristo Frashëri etj., bartës të kësaj pikëpamjeje, do të ishin antishqiptarë. Është e vërtetë, që në grupin e autorëve nuk kishte asnjë medievist. Po të kishte patur, do të kishte qenë shumë më mirë, por ja që ata janë me pakicë dhe disa merren me politikë apo me biznes. Kjo e bën tekstin jo të përsosur. Por, meqë për Mesjetën dhe Antikitetin në këtë kohë nuk ka pasur pikëpamje shumë divergjente, vëmendja jonë u përqendrua në shekullin XX, ku pikëpamjet kanë qenë këto 17 vjetët e fundit mjaft divergjente.

Kështu nuk e kemi çmuar si domosdoshmëri që këtë pjesë ta shkruante një specialist i fushës. Menduam se zoti LLeshi që ka arsimim historik dhe ka eksperiencë në hartimin e teksteve shkollore mund ta kryente këtë punë duke u bazuar në botimet prestigjioze të deritanishme. Ka dy përvoja në hartimin e teksteve të historisë. Njëra është kur grupi i autorëve ndan kapitujt sipas periudhave dhe tjetra është kur përzgjidhet materiali burimor historiografik dhe në grupin e punës ofrohen mësues me përvojë për ta shkruar. Kjo metodë është më e mirë se e para, sepse siguron koherencën e tekstit mësimor si dhe gjuhën e përshtatshme për moshën e nxënësve. Megjithatë, sugjerimi juaj për të ardhmen është i vlefshëm për t’u realizuar dhe që këtë pjesë ta shkruaj një historian i antikitetit dhe një historian i mesjetës. Por kjo vërejtje nuk përbën ndonjë hata të jashtëzakonshme për ta nxjerrë tekstin nga qarkullimi. Ajo që na shqetëson neve është se ju të gjithë jeni kundër tekstit alternativ, prandaj e sulmoni politikisht, mediatikisht dhe “shkencërisht” këtë alternativë. Të tjerët nuk e thonë hapur, ndërsa Ju e thoni hapur e me sinqeritet. Juve ju ka pëlqyer, madje keni marrë pjesë në kryqëzatën e vitit 1994 kundër tekstit të parë postkomunist të historisë, (atëherë Pëllumb nuk shkruhej gjë për 1997-ën se ajo nuk kishte ndodhur, ndoshta po përgatitej), e keni përshëndetur djegien e tij nga qeveria socialiste në vitin 1998, dhe ju ka pëlqyer vendosja e konsolidimi i monopolit të tezave të rrumbullakosura të historiografisë komuniste, që prej këtij viti e deri më sot. Meqë doli një alternativë dhe e prishi këtë monopol, atëherë, urra përpara, sulm o Pëllumb, ta djegim përsëri, të mos e lëmë të ngrejë kokë, të mos na helmojë mendjet e fëmijëve tanë. Ata duhet të edukohen si filiza të komunizmit.

I nderuar Pëllumb, është shokues për ne, që një shkencëtar si ju duartroket mjaullimat histerike të Ledi Shamkut, përcaktimet e turpshme e tepër fyese të Pandeli Majkos a ndonjë tjetri, kundër kolegëve të tu historianë, dhe në anën tjetër, denoncon fuqimisht Berishën, pse ka bërë ndonjë koment për historinë. Ja, këtij i thonë objektivitet shkencëtari. Pëllumb, çuditemi që ty nuk të shqetësojnë aspak defektet dhe problemet e tekstit tjetër që ka shkruar Xhelali. Aty mund të gjenim plot lëndë për të ngritur histeri propagandistike për teza antishqiptare dhe jo për një periudhë kur etnosi shqiptar ende nuk ishte formuar, por për një kohë e cila është shumë afër nesh dhe po qe puna për sentimente e interesa kombëtare, ato janë shumë më evidente e të kristalizuara se sa efekti që mund të bëjë një pohim për Mesjetën e largët e problematike. Shikoji vlerësimet për kryengritjen e Haxhi Qamilit, për Luftën II Botërore, rolin e jugosllavëve e komunistëve shqiptarë gjatë saj, politikën e qeverisë së Enver Hoxhës gjatë periudhës komuniste etj., etj. Apo ty të pëlqejnë këto, sepse mbrohet nëna Parti dhe Enveri! Pëllumb edhe ne mund të ngrinim histeri propagandistike për këto probleme, por nuk e bëjmë këtë, sepse ne i kemi diskutuar këto gjëra në tryeza e forume shkencore dhe jo tek Fiksi apo tek Arjan Çani. Ne me sinqeritet dhe korrektesë respektojmë lirinë akademike dhe personalitetin e autorëve dhe na vjen turp të marrim pjesë në kryqëzata të tilla të ulëta. Pikërisht se nuk jemi dakord me pikëpamjet e tyre, kemi botuar një tekst alternativ të cilin ti kërkon ta zhdukësh. Ne nuk i kemi sugjeruar dhe nuk i sugjerojmë qeverisë ndalimin e këtij teksti siç bëtë ju në vitin 1998. Ky është dallimi thelbësor midis nesh dhe jush zoti Xhufi. Ne e pranojmë lirinë akademike ndërsa ju jo, ne e pranojmë mendimin alternativ, kurse ju e urreni dhe anatemoni atë. Na akuzon ne se jemi historianë “që mishërojmë idetë që Partia Demokratike ka shprehur gjatë këtyre 20 vjetëve për historinë, çka ka bërë që teksti të marrë ngjyra të dukshme politike”. Aman o Pëllumb, ç’janë këto marrëzira! Ti mendon se veprat e studimet tona historike i ka shkruar Partia Demokratike? Po meqë këto pikëpamjet e reja të këtyre 20 vjetëve të fundit qenkan të Partisë Demokratike, atëherë të kujt janë ato të tjerat që ke ti dhe shokët e tu? I bie që ato të jenë të Partisë së Punës dhe të Enverit. Këtu po, që ke të drejtë. Faleminderit për sinqeritetin! Pikërisht për këtë arsye e kemi botuar ne tekstin alternativ, të cilin ju dhe ata që janë si ju po e shohin këto ditë me lente zmadhuese, ku e ku të gjejnë ndonjë gabim, të cilin pastaj ta amplifikojnë e ta paraqesin si gjëmë, ashtu siç bën ti.

Pëllumb, si ka mundësi që ne që jemi pranë PD të jemi të politizuar dhe ti që ke qenë dhe je mu në mes të tavës së PS nuk je i politizuar. Të lutem, na e shpjego këtë çudi aman. Ne e dimë Pëllumb, se është kjo Parti si dhe mbeturinat e asaj të vjetrës, që të thanë: E kemi të vështirë të japim kundërargumente për 1997-ën, sepse edhe “teoria e revolucionit demokratik të vonuar” e Qoses mjeran nuk shkon më, sado që ai përsëri po bën përpjekje heroike për t’ua shitur edhe një herë shqiptarëve. Gjej ndonjë gjë tjetër dhe na shpëto nga ky siklet. Dhe ti, me “mprehtësi” e heroizëm politiko-shkencor, e gjete thembrën e Akilit të tekstit. Të lumtë! Tani të mbetet vetëm për të marrë shpërblimin. Problemi është, zoti Xhufi, se ju të gjithë jeni armiq të mendimit të lirë dhe në këtë kuadër, edhe të lirisë akademike. Ky është skandali, ky është rreziku real, për këtë duhet ulëritur, sepse edhe sot, pas 20 vjet pluralizëm, ka njerëz të tillë, dhe ata nuk janë një e dy, por një lukuni e cila ka pas vetes, apo është në gjirin e një partie të madhe politike. Dhe ky fenomen është njëkohësisht rezultat dhe sindrom i 1997-ës. Sa për 1997–ën ne e kemi shpjeguar disa herë në media se kjo ka qenë një analizë profesionale dhe jo politike ku analizohen forcat që morën pjesë në lëvizje, qëllimet e tyre politike dhe mjetet që përdorën. Por këto gjëra ne nuk po lodhemi për t’i shpjeguar, se bashkë është vështirë që të biem dakord. Për këtë çështje historianët do të shkruajnë edhe nja 100-200 vjet më vonë dhe nuk dihet nëse do të pajtohen në përcaktimin e tyre. Pëllumb, teksti i ri është e vërtetë se ka evidentuar shumicën e pikëpamjeve të reja historiografike, prandaj edhe është një vlerë e re për shkollën tonë. Ai nuk është i përsosur, ka dhe defekte, të cilat do të korrigjohen. Por ju nuk e keni hallin tek këto. Ju doni vetëm zhdukjen e kësaj alternative, siç bëtë me atë të vitit 1994. Meqë nuk keni pushtet ta bëni administrativisht, siç bëtë më 1998, keni mobilizuar median, partinë mëmë, dhe turli farë horrash për të organizuar kryqëzatën kundër tij.

39 Komente

Sa për 1997–ën ne e kemi shpjeguar disa herë në media se kjo ka qenë një analizë profesionale dhe jo politike ku analizohen forcat që morën pjesë në lëvizje, qëllimet e tyre politike dhe mjetet që përdorën.

Kur historia eshte e vertet , nuk ke veshtersi ta mbrosh.

Ju lumte, jam duke i shijuar keto dite te mrekullueshme , e verteta eshte si rrezja e diellit.

 Akademik BEQIR META Prof. Dr. MUHARREM DEZHGIU 

u 10! titujt per shkrimin qe keni bere. Po damblla fare te jeni? Ce vini titullin profesor dhe e mbushni shkrimin me "aman" dhe "o Pellumb". Pike e zeze.

 

Nuk eshte thjesht '97, por gjithe ato qe keta historiane kane shkruajtur ne ate liber dhe qe eshte jashte tuteles se komunizmit. Prandaj edhe leshohen kaq shume rrufe mbi ate tekst.

Ne pergjithesi historiografia komuniste gjallon edhe sot, pavaresisht se sistemi ka ndryshuar.
Te njejtet historiane qe kane shkruar ne ate kohe historine me direktiva partie, jane edhe sot, tani te veshur me petka akademikesh, historianesh apo profesoresh.

Pellumbi Xhufi, qe eshte politikan aktiv, ka qene deputet dhe tani eshte si pune komisari i partise, pra hapur i njeanshem ne veprimtarine e tij, akuzon per anshmeri disa historiane qe edhe pse mund te kene afri me nje parti politike, nuk mund te krahasohen kurre me te.

Ky teskt historie rreket t'i veje emrin asaj qe ndodhi ne vitin '97, duke u bazuar dhe analizuar ngjarjet, njerezit, forcat etj. qe ishin te perfshire. Megjithese mund te kishte bere me shume per te sqaruar dhe argumentuar, ato ngjarje ishin nje rebelim komunist qe edhe ata qe thone te kunderten e kesaj, nuk arrijne t'i japin nje emer tjeter, vetem se kundershtojne kete qe thone keta.

Qe ne paragrafin e dyte del idiotesia:

... as dredhive të Valit, që ndonëse në librin e saj Historia e Shqipërisë në shek. XX, Tiranë 2007, ka shkruar afërsisht të njëjtën gjë (opozita udhëhoqi revoltat të cilat u kthyen në një lëvizje politike kundër presidentit Berisha dhe se komitetet e shpëtimit ishin organe jo legjitime, të cilat morën pushtetin në jug duke shkatërruar institucionet shtetërore etj. Faqet 357-358.)

Me nje fjale, ajo qe eshte ne kllapa na qenka "afersisht" njesoj me "revolucion komunist". Turp më të madh për dy kobure që e quajnë veten historianë nuk ka.

Më tej, këta dy tipa (që, duhet patur parasysh, njeri prej tyre vetequhet Akademik) thone: 

  • Fiksi, Arian Çani, Adi Krasta janë klounë
  • Paskali (pa mbiemër) është plot vrer e me sindromën e 97ës
  • Ledi Shamku mjaullin histerikisht
  • Qosja mjeran (do zoti nuk e kanë fjalën për Rexhep Qosen...inshallah!)
  • Të gjithë janë kritizerë dhe anatemuesë, armiq të mendimit të lirë

T'i quash këta hajvanë vetëm të një dite nuk mjafton.

"Qosja mjeran (do zoti nuk e kanë fjalën për Rexhep Qosen...inshallah!)"

Per Xhep Qosen e ka dhe ka thene pak.Ai nuk eshte gje tjeter vecse nje provincial i mjere qe duke share Shqiperine mendon se behet Qytetar.

per rexhep qosen e ka se dhe ai e ka kritikuar librin, madje ai ka guxuar me tej me kritika

flm per informacionin, flo, po vallaj s'ishe e detyruar te me thoje te verteten. smiley 

kujtova se nuk e dije vertete, me qe nuk je ne shqiperi

sorry

jo, jo, me te vertete nuk e dija, po nuk DESHA ta dija. imagjinon dot ti qe t'i thuash rexhep qoses mjeran? ne nje shkrim ne gazete? si mbrojtje nga kritikat? s'imagjinohet dot.

p.s. a e gjejme dot kritiken e Qoses?

imagjinon dot ti qe t'i thuash rexhep qoses mjeran?

Ske nevoje fare ta imagjinosh. I kane thene edhe me shume, dhe me keq se kaq. 

A do te shohesh debat edhe me skandaloz? Lexo debatin Kadare/Qose, apo Ledi Shamku/Kristo Frasheri (ke Tema). Dhe do mesosh shume per akademiket tane, te vjeter dhe te rinj. Nese te vjetrit i justifikon me moshen, me cfare t'i justifikosh te rinjte?

me duket se eshte tek gazetat e sotme

e degjova ne mengjes kur lexoheshin titujt po nuk e mbaj mend ne c'gazete

titulli ne mos gaboj fliste per nje "rregjim fashist"

 

O Beqo, nuk ta di moshen, por besoj se idhulli yt shpirteror por pse jo edhe material eshte analisti, botuesi, shkrimtari, gazetari, dhe biznesmeni i ri Fahri Balliu.

Ajo qe ka thene historianja Valentina Duka ne librin e saj, si perfrundim del i njejte me ate qe kane thene keta tre historiane. Vetem se Vali e ka ditur reagimin e komunisteve po ta shprehte ne menyre eksplicite dhe e ka thene me kujdesshem. Ndersa keta e kane thene qarte dhe shqip: '97 ishte nje rebelim komunist.

Te dy palet thone qe opozita udhehoqi revoltat, i ktheu ne levizje politike, komitetet e shpetimet ishin te paligjshme dhe moren pushtin ne menyre te paligjshme duke djegur institucinet e shtetit.

Opozita kush ishte? Ish-komunistet e PPSH.

Kush udhezonte, drejtonte bandat e armatosura? Ish-ushtarake te kohes se PPSH.

Komitetet e Shpetimit cfare ishin? Organizime te paligjshme qe moren pushtetin me dhume dhe qe kontrolloheshin nga opozita.

P.S. R. Qosja jo mjeran, por eshte nje bolshevik mjeran dhe propagandues ordiner komunist. Nuk shkon me shume se kaq ne kete diskutim.

Opozita kush ishte? Ish-komunistet e PPSH.

Presidenti kush ishte? Ish-komunisti i PPSH.

Meqe qenke edhe historian a me thua se kush e organizoj grushtin e shtetit ne Shtator 1998? A permendet kjo ngjarje nga historianet Beqo & company?

Permendet! smiley

Libri i Beqos thote, perifrazoj: Revolta popullore qe pasoi vrasjen e ...., mori pamjen e nje grushti shteti! smiley

Full stop! As kush e organizoi kete revolte, asnje detaj se cfare ndodhi nja dy minuta para se kjo te merrte pamjen e grushtit te shtetit! smiley

Palaco, mer palaco! Si ai Liu i Stadiumit!  

 kur thom une qe keta problemin e kane me formen si koncept ne pergjithsi, sme beso njeri..

Ke shume te drejte.Cfare pret nga provinciali Qose.

ore ket valin qe permend ti, e ke nai cik parasysh apo ja mshtill kot.

A t'keqen , na e kurse si shembull.

pleeeeeeeeeaaaaaaaassssssseeeeeeee !

A di njeri te ma sqaroje c'kuptim ka fjala akademik perpara emrit te Beqirit Une kam pare tituj Dr, Prof. .... Po titull akademik nuk kisha pare ndonjehere.

Cdo fjalie shtoini nga nje ", posi!" ne fund. Do tju ndihmoje per te kuptuar energjite e tendosura qe dominonin momentet e thurjes se shkrimit.

Pra, keta jane dakort me substancen, por jo formen, e kritikes se Prof. Pellumbit. Se ti kish perkedhell Pllumi keta, do kishin shku shkolle m'shkolle ene do i bojshin vet korrigjimet. Ore, nuk fyhet burri!

Pellumb Xhufi na e ngule/ sa ne kocka, e sa ne tule// ndoshta ndoshta dhe gabuam/ historine coc keqtrajtuam/shume, shume shekuj i harruam, ctjetersuam e arrnuam// por birishin se harruam, e lartuam dhe ndihmuam/ shoshen djellit ja pastruam!

Ore po ai Qosja cpati qe e qujti 97-ten rrevolucion demoktratik?

Pellumb, më mirë se sa të bëhemi helaq nëpër faqe

helaq?! Tamam gjuhe akademikesh! 

Pse?

Helaq eshte llaf i modh!

Mos e merrni meni vetem se e perdorin akademiket!

Ne fakt, "revolucioni demokratik" i Qoses eshte nje argument me shume per kete qe themi se ai ishte rebelim komunist.

Ne te gjithe boten rebelimet apo marrjet e pushtetit me dhune nga komunistet, trajtohen si revolucione demokratike. Bile Qosja thote qe ata qe e ebene "revolucionin" nuk i cuan deri ne fund ato qe duhej te conin.

Nese keni deshire ta mbroni kete ide, mbrojeni, na lehtesoni me shume pune ne debate.

 c'debat more megafon!

Sado dur gelqerje ti jepni vetes e njoni tjetrit, ne rastin me te mire balte qeprici jeni.

Po ku ke jetuar ti ne ato vite o artopolant? Po ne rastin me te mire, Sula, si doktor(presupozo human) qe eshte nuk duhej te lejonte qe fukarase, post diktatorial, ti shkonte thika ne kocke.

Nashti, Qosja dul provincial. Gjer dje ishte pishtar aspiratash ene shkom graniti kunra dallgeve te acidit serb, nashti dul provincial.

hihihi, jon tu fol keta te qendres, keta te bllokut, keta te diskove me xhama te zij.. ju shpelafte llumi drinit.. 

Me te vertete kane shkruar tekste shkollore keta te dy aty lart?

Jo me jo, se duhet te jete ndonje shaka, se nuk ka mundesi tjeter.

Keta e kane bere me te vertete tekstin e historise?

Ani - 8 Tet 2009 - 3:24pm

 

A di njeri te ma sqaroje c'kuptim ka fjala akademik perpara emrit te Beqirit Une kam pare tituj Dr, Prof. .... Po titull akademik nuk kisha pare ndonjehere.

ta them une. Akademik do me thene mesues gjimnazi qe i pelqen te lexoje libra smiley

 

 

Bile Qosja thote qe ata qe e ebene "revolucionin" nuk i cuan deri ne fund ato qe duhej te conin.

lexoje me kujdes Qosen se ku i dihet meson ndonje gje. Qosja pranon qe ata qe erdhen ne pushtet pas njefare kohe nuk menduan per shtetin, por per pazaret dhe qejfet e tyre. Kjo eshte tjeter ceshtje dhe nuk ka te beje me revoltimin (demokratik) te popullsise ndaj sistemit vandal qe Sala kishte instaluar.

 

Edhe dicka per ata qe i thone Qoses "mjeran".

Eshte tjeter gje nese Kadare e shperfill Qosen dhe i ve atij nje epitet. Edhe nga mosha, edhe nga emri, edhe nga kontributi qe i ka dhene letersise shqipe mund ta perdore ate gjuhe pa u bere qesharak. Por kur spurdhjake "akademike" (qe shkruajne tekstet e brezave te rinj) mendojne se mund te kthejne pergjigje te tilla ne vend qe ta degjojne, eshte te vesh duart ne koke.

Ore c'dreqin qenka ky titulli 'akademik'?  Ne kohen e BRSSR dhe t'xhaxhit ka pas ekzistu ky titull, po sot ne Rusi a ekzisto mo?

Beqir Mete, shko lexoje Akademikun Qose nje here, te shplash trute nga Helmi Politik i PD!

Cudi si quhesh Akademik!

E fillova ta lexoj dhe mbeta pa mend. Nuk munda te vazhdoj me tej

Keta te vetquajtur profesore/doktore/ apo veterinere shkruajne me keq se ne ketu tek peshku. Sharje, fyerje, idiotizma.

Ka te drejte mileti i shkrete, katunar shqiptar, qe e vetaquan veten profesore/doktore/hisorian shkrimtar.

Kur BEQIR META e quan veten Akademik  dhe  MUHARREM DEZHGIU e quan veten   Prof. Dr, pse te mos quhet doktor profesor akademik edhe Lymi, me 8 vjecare, 3 here ne burg, ish hamall, tek  i ish lagjja ime. ( mesova se Lymi ka botuar dhe nje liber dhe kerkon ta bej liber te detyruar per ne Universitet, dega gjuhe letersi smiley )

Eh ku jemi katandisur. Te pakten ne kohen e Enverit genjenin dhe mashtronin me historine por ta kish enda ti degjoje historianet genjeshtare. Keta te sotmit jo vetem qe jane genjeshtare por jane dhe hajvane

(Prit kur te vij Lundrimi e te me quaj nostaligjik te komunizmit smiley&nbspsmiley 

Ju doni vetëm zhdukjen e kësaj alternative,.....keshtu shkruan Dezhgiu per te sqaruar z. Xhufi dhe per te na bindur ne te tjereveper te verteten

Me sqarimin e ketij problemi prej te cilit vijne te gjith arsyet e Dezhgiut , pavaresisht se e ka rreshtuar sio "nen ze " dhe nga fundi , them se mund te marrin fund shume prej keqinterpetimeve te grupimeve "alternative" .

O Dezhgi!

Nisma Juaj si e kujtedo per "alternativa" eshte e shumegjendur dhe e shumekenduar ne te gjithe librarite e Fari Balliut dhe Sales. Kjo eshte nje nisme e k/ Historianit Sali Berisha per rishkrimin e HISTORISE jo rishikimin . plotesimet e korigjimet e saj  . U thellua me tej nga ish Ministri i JOT i Arsimit Pollo qe do mbetet ne histori me ...eeeeee.... ne jemi Komb Alternativ....eeeeee......dhe duhet te kemi Histori Alternative...eeeeee.

Keshtu dhe pena Juaj , pa u nxituar per ta cilesuar ,rendi menjehere e drejt e ne alternativa. Ti dhe bashkepunetori YT Bequa , duhet te kuptoni nje gje mjaft te rendesishme.

- Askush nuk Ju pengon te botoni libra Alternative mbi ngjarjet , faktet e ndodhite Historike .

- Askush nuk ka te drejte te fuse ne proceset shkollore te te mesuarit libra e tekste Alternative te Historise se popullit . Aq me teper nga historiane smiley servile e te palyre , as nuk duhen rekomanduar nga mesuesit. 

Perndryshe Alternativizmin e Akademikeve Maqedonas Ju nuk keni se perse ta pengoni nga procesi mesimior ne shkollat Shqiptare .

Juve me servilizmin TUAJ te pafre se bashku me Beqirin qe deri diku njihet si sherbetor i shume zotrijve ( dhe njihet mire) duhet te kuptoni nje gje fare te vogel ne shkrimin e teksteve per nxenesit e shkollave . HISTORIA qe te mesohet ka shtylla te provuara e te pranuara nga  i gjithe sistemi arsimor Boteror . Dhe per ne : 

A - Faktin , me sa te jete e mundur i argumentuar e dokumentuar sa me i plote . 

B - Interpetimin , me sa te jete e mundur ne sherbim te Kombit Shqiptar

 C - Konkluzionet , ne se jane te pranueshme , por gjithnje me te dyja anet , Kritiken dhe Justifikimin .

Ne se e ke keni kuptuar mire kete aksiome atehere duhet minimalja te paraqiteshe me ngjyra TURPI per argumentet qe jep  ne mbrojtje te nje punimi sharlatan te pakten ne pikat me te aferta e me te jetuara te Historise sic jane ngjarjet e vitit 97 kur sundonte "Maloku ". Sipas nje "maloku " tjeter "Vetem me plumb mund ta zbrisje nga kali" Kjo thenie mund te ishte dhe kryetitulli Tuaj per punimin Alternativ te ngjarjeve te vitit 97 smiley ,  te cilesuara nga te gjitha Kancelarite Nderkombetare si "Permbysja e Regjimit te Berishes"

Kam bindjen e plote duke te lexuar kete prurje te botuar tek PPU se ti je nje "kuakuarakak" i shndruar nga halli ne Historian , por edhe pak o sa pak fare per ate  te shkret xhep , per te cilin BEQIRI ta kalon shume here , biles vargjet e H. Z. Kamberit per Parane , Beqirin e bejne te zgerdhihet !

Ziko, pas afro nje ore do jemi ne gjendje te themi:

Edhe sot është e premte, si atë ditë, si dikur

dhe ka rënë nata.

Pemët lëkunden ngadalë, si një dorë e

përgjumur fëmije mbi fytyrën e bardhë të hënës.

Dhe është vjeshtë dhe fryn erë

nje erë e vetmuar, e hidhur dhe e ftohtë

                                    si një dhëmbje.

ktu ku jam une vjeshta eshte dimer, por klimen insistojne ta quajn 'kontinentale'. E njeta gje dhe me kete avaz historirash.

Qafo lexo mire ... Lexoje titullin se si Dezhgezhi pershenet
Turqeta i zoti shpise . Merhaba ju te qeret !

Te tall mre te tall me Histori smiley

Dhe nga ky pret histori TI ? Apo pret qe te mos serviloset sic e ka ne Rrembe te gjakut , den baba den ..... Hidh nonji batanije se mo marresh rrufe mo

Megjithatë na vjen keq që ai është rreshtuar në këtë kryqëzatë politiko-mediatike përkrah klounëve të Fiksit, Arjan Çanit, Adi Krastës apo ndonjë tjetri, që shajnë ose zgërdhihen me urdhër të pronarit të tyre.

Po mire mor kokra e legenit, mor Beqir, a nuk ishe balle perballe ti me Xhufun dhe Cekes ne studio ke DUdushi dhe disa gjera edhe Ceka edhe Xhufi , te njejten gje, ta thane ne sy dhe ti rrije si mize ne bythe kalit ?

Tani per ca diskutante ketu qe te dhjesin fare ne poture, a e dini qe ky teks mbron tezen qe shqiptaret kane zbrit nga malet dhe kane zaptuar fushat aty nga fillimet e mijevjecarit te dyte ? E zeze mbi te bardhe . Keta ja tha Xhufi dhe Ceka ketij palles me mbiemrin si togfjalesh pornografik perballe ne emision dhe ky nuk bzani fare, po fare ama.

Tani mire, `97 se konkluzionin ja percakton ngjyra e partise gjithsecilit, po me kete te shqiptareve te malit nuk dalim gjekundi.

Teksi nuk po hiqet nga qarkullimi se ka devijime per `97, apo se eshte permend dy here emri i Jonzenfines dhe Azem Haderit 1 here, por per kete gafen , teze serbe , per origjinen e shqipove. Pjesa tjerer eshte mlleff i nje tutkuni.

Bile Xhufi, i dha konsiderata mjaft pozitive Beqos per prodhimtarine e madhe dhe indirekt e coi topin ne nje emer tjer , i cili eshte bashkeaautor i tekstit, por nuk eshte bashkeautor i ketij shkrimit me siper.

Ai robi tjeter, ka punuar mesues histori dhe tani eshte botues dhe nuk ka as ndonje prof perpara, as dhe ndonje akademik para, por ka si cdo njeri prej nesh nje diplome qe ne kohen e Vekes te jepte nje vend pune si mesues historie ne nje shkolle tetevjecare fshati 5 ore larg qytetit me makine smiley

Dhe kot merzitet Bequa me Xhufin, se ke Cani po tallte menderen Klosi dhe se Xhufi nuk ishte faree emision. E vetmi ndikim qe ma mban doren per te mos i thene ndonje bature edhe me te forte eshte pikerisht XHufi qe tha pak a shume : qe Beqiri eshte nje historian i mirefillte dhe nuk i falet qe ai eshte ne te njetin botim ku te tjeret kane pasaktesira skandaloze. ( perifrazova se nuk e mbaj mend fiks ).

Pra, ja rruajti ruben , po ky qenka dhie zgjebosur fare, po fare ama . smiley

P.S. Dini gje kur vijne dritat nga ana tjeter e rruges ? smiley

Booo, lexoj Beqirin dhe ndjehem me fat per te gjithe mesuesit qe kam pasur qe prej klases se pare e deri ne gjimnaz, perfshire edhe nje pjese te mire te atyre te fakultetit, perfshire edhe ata qe i shkruanin librat, qe edhe pse me detyrim, ia vlente t'i mbeshtillje me lloj lloj letrash e plastmasesh per ti ruajtur...Po me mban pak kjo ndjesi se mendoj kalamajte e sodit dhe modelin qe iu ofrohet si dije, dituri, njeri i ditur etj... Halli i vertete eshte se Bequa eshte me shoke shume, qe nga Dezhgiu, Lleshi & son, Fahriu & co etc, etc lista vazhdon ashtu si dhe show...

Thone Beqiri & Dezhgiu

Pëllumb, si ka mundësi që ne që jemi pranë PD të jemi të politizuar dhe ti që ke qenë dhe je mu në mes të tavës së PS nuk je i politizuar.

Aman o Beqo, po Pellumbi nuk eshte nga ata te radheve te para te aksionit, ndaj nuk thote nga keto thagmat qe thua ti me ze te larte. Ti je nga jeniceret, qe edhe kur orgazmojne, therrasin ohhhh PD, ohhhh doktor, po nuk e ngrene kurre carcafin e te shohin qe dysheku ku po lengezojne ka nje etikete te vogel Made in PPSH.

Na ruajte Hyji kalamajt nga budallalleku

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).