Skandali i Shekullit, Berisha dhurate Greqise 225 km2 në Jon

Shqipëria është trajtuar si një plaçkë lufte në marrëveshjen që qeveria Berisha nënshkroi me Greqinë dy ditë më parë. Shteti ynë, jo vetëm që është tkurrur në kufijtë e tij detarë në jug të vendit, por ka humbur edhe pozitat e tij të dikurshme në det, të cilat kanë qenë tepër strategjike në raport me Greqinë. Dëshmi e këtij pretendimi është pikërisht vija e re e kufirit detar e përcaktuar nga kjo marrëveshje, që rezulton totalisht në shkelje të hapur të parimit të baraslargësisë së këtij kufiri mes dy shteteve. Është pikërisht ky parim, të cilin kjo marrëveshje pretendon se respekton në nenin 1 të saj, ku shprehimisht thuhet se: “Kufiri detar ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë do të caktohet në përputhje me parimin e baraslargësisë. Në mënyrë më specifike, vija e delimitimit do të jetë vija e mesme, çdo pikë e së cilës është e baraslarguar nga pikat më të afërta të vijës bazë (si kontinentale ashtu edhe ishullore), nga e cila matet gjerësia e ujërave territoriale detare”. Por, në fakt, nuk rezulton kështu. Me ndihmën e një eksperti topograf, “Gazeta Shqiptare” boton sot faktet që vërtetojnë këtë konkluzion. Në bazë të marrëveshjes, ndarja e ujërave territoriale Shqipëri-Greqi është përcaktuar tanimë në bazë të 150 koordinatave të reja. Me ndihmën e ekspertit, ne kemi kryer disa matje në hartë mbështetur mbi këto koordinata. Konkretisht, rezulton se pika 30 me koordinata (39° 42' 07.20" V / 19° 57' 33.70" L ) është larg nga Kepi i Stillos (Shqipëri), në distancën 2.4 km dhe nga Korfuzi (Greqi), me distancën 9.6 km. Gjithashtu, pika 100 me koordinata (39° 54' 14.75" V / 19° 47' 07.07" L ) është larg nga Kepi i Qefalit (Shqipëri) në distancën prej 11 km, kurse nga ishulli i Erikuzës (Greqi) në distancën prej 15.6 km. Kurse, pika 125 me koordinata (40° 01' 24.19" V / 19° 33' 53.35" L ) është larg nga Dhërmiu (Shqipëri) në distancën 14.8 km, ndërsa nga ishulli i Otonit (Greqi) 22 km. Pra, shihet qartë se parimi i baraslargësisë së vijës së kufirit mes dy shteteve tona nuk respektohet. Dhe, ajo çka vlen të theksohet është se ky parim është shkelur në të gjithë vijën kufitare, nga pika 1 deri në atë me numër 150. Faktet e reja që boton sot “Gazeta Shqiptare” rrëzojnë totalisht pretendimet e djeshme të Ministrisë sonë të Jashtme dhe asaj të Mbrojtjes. Në një njoftim të përbashkët të këtyre dy institucioneve, të shpërndarë dje për mediat thuhet shprehimisht se: “Në procesin e negocimit të kësaj marrëveshjeje të rëndësishme, matjet janë bërë me metodat shkencore më të avancuara dhe nga specialistët më të mirë të fushës. Siç është theksuar shprehimisht në tekstin e marrëveshjes, 150 koordinatat e përcaktuara, të cilat të bashkuara në një vijë të pandërprerë caktojnë kufirin detar mes dy vendeve, janë absolutisht të baraslarguara nga pikat më të dala të kufirit tokësor të secilit vend”.

 

95 Komente

Shkrimi i djeshem nga Gazeta Shqiptare mbi kete ceshtje qe perfshin edhe marrveshjen ne fjale:

 

Berisha shet Shqiperine. Harta sekrete e Greqise, i falim kufirin deri ne Qeparo

Tedi Blushi
Gazeta Shqiptare

Tkurren kufijtë detarë të Shqipërisë në Jug të vendit. Qeveria Berisha i ka dhuruar dje Greqisë ujërat tona territoriale. Marrëveshja mes dy vendeve u nënshkrua dje në selinë e Kryeministrisë, nga ministri i Punëve të Jashtme, Lulzim Basha dhe ministrja e Jashtme e Greqisë, Dora Bakojanis, në prani të kryeministrit Sali Berisha dhe homologut të tij grek, Kostas Karamanlis. “Gazeta Shqiptare” zbardh sot dokumentin e panjohur e të mbajtur sekret nga qeveria shqiptare. Në marrëveshje përcaktohen 150 koordinatat e reja Shqipëri-Greqi. Me dhurimin që qeveria iu ka bërë ujërave territoriale, pozitat strategjike të shtetit shqiptar në det tkurren ndjeshëm. Koordinatat e reja të përcaktuara e kanë thelluar pozitën e disfavorshme që Shqipëria ka pasur në det në raport me Greqinë edhe para ndryshimeve të reja. Deri para këtij ndryshimi vija kufitare detare fillonte nga Kepi i Stillos përgjatë ngushticës veriore të Korfuzit dhe përballë Kepit të Qefalit ajo ishte në formë të rregullt harkore. Të dy ishujt Erikuza dhe Otoni, që i përkasin Greqisë, ishin të baraslarguar nga kjo vijë harkore. Vihet re se baraslargimi nga brigjet e dy shteteve sipas hartës së vjetër ruhet vetëm në Kepin e Karagollit e konkretisht në drejtimin Sarandë-Korfuz. Ndërkohë që vijimi i saj në drejtim të veriut afrohet në Kepin e Qefalit pranë Gjirit të Kakomesë, vetëm 2.500 m. Në bazë të ndryshimit të firmosur dje nga Basha dhe Bakojanis, kjo vijë harkore ngjitet në veri-perëndim. Ujërat territoriale shqiptare që i janë dhuruar tashmë Greqisë, vijojnë nga Kepi i Qeparoit deri në ishullin e Erikuzës, në largësi 12 minuta gjerësi gjeografike.

MARRËVESHJE NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE REPUBLIKËS SË GREQISË PËR DELIMITIMIN E ZONAVE TË TYRE PËRKATËSE TE SHELFIT KONTINENTAL DHE ZONAVE TË TJERA DETARE QË U PËRKASIN NË BAZË TË SË DREJTËS NDËRKOMBËTARE

HYRJE
Republika e Shqipërisë dhe Republika e Greqisë (më poshtë të quajtura “Palët&rdquosmiley;
ME DËSHIRËN për të forcuar lidhjet e fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve;
ME DËSHIRËN për të zhvilluar më tej bashkëpunimin ekzistues në bazë të Traktatit të Miqësisë, Bashkëpunimit, Fqinjësisë së Mirë dhe Sigurisë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Greke, të nënshkruar më 21.03.1996;
TË VETËDIJSHËM për nevojën për të delimituar me saktësi hapësirat detare mbi të cilat dy vendet ushtrojnë apo do të ushtrojnë sovranitetin, të drejtat sovrane apo juridiksionin e tyre në përputhje me të drejtën ndërkombëtare;
DUKE NJOHUR në veçanti rëndësinë e delimitimit të shelfit kontinental me qëllim zhvillimin e të dyja vendeve;
DUKE PASUR PARASYSH dhe zbatuar dispozitat përkatëse të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtën e Detit (1982), palë e së cilës janë të dy vendet;
DUKE VENDOSUR që kufijtë detarë do të përcaktohen në bazë të parimit të baraslargësisë që shprehet nga vija e mesme;
ME DËSHIRËN për të mbrojtur me efektshmëri mjedisin detar nga veprimtaritë kërkuese dhe shfrytëzuese që mund të shkaktojnë apo ka të ngjarë të shkaktojnë ndotjen e tij;

KANË RËNË DAKORD si më poshtë:

Neni 1
1. Kufiri detar ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë do të caktohet në përputhje me parimin e baraslargësisë. Në mënyrë më specifike, vija e delimitimit do të jetë vija e mesme, çdo pikë e së cilës është e baraslarguar nga pikat më të afërta të vijës bazë (si kontinentale ashtu edhe ishullore) nga e cila matet gjerësia e ujërave territoriale detare.
2. Vija e mesme përcaktohet nga vija gjeodezike që bashkon pikat ne tabelë.
3. Sistemi gjeodezik është WGS 84.
4. Palët kanë rënë dakord që, aktualisht, delimitimi nuk duhet të shtrihet përtej pikës 150. Në vijim, delimitimi do të shtrihet derisa të prekë pikën treshe të baraslarguar, duke zbatuar metoda të njëjta me ato që janë përdorur për përcaktimin e limiteve ndërmjet pikave 1 dhe 150.

Neni 2
Në zbatim të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtën e Detit (1982) Palë e së cilës janë të dy vendet, Republika e Greqisë nga ana e kufirit detar të përcaktuar në Nenin 1 të kësaj Marrëveshjeje që ndodhet pranë Republikës së Shqipërisë, dhe Republika e Shqipërisë në kufirin detar që ndodhet pranë Republikës së Greqisë nuk do të kërkojnë apo ushtrojnë për asnjë qëllim sovranitet, të drejta sovrane ose juridiksion mbi ujin, shtratin e detit ose nëntokën.

Neni 3
1. Nëse një depozitë e burimeve jo të gjalla natyrore, që përfshin edhe rërë dhe zhavorr, ndahet nga vija e kufirit sipas përcaktimit të Nenit 1 të kësaj Marrëveshjeje dhe në rast se ajo pjesë e depozitës, e cila ndodhet nga njëra anë e vijës së kufirit është plotësisht ose pjesërisht e shfrytëzueshme nëpërmjet impianteve të vendosura në anën tjetër të vijës, Palët marrin përsipër, pas konsultimeve paraprake me mbajtësit e lejeve të shfrytëzimit, nëse ka të tillë, që të arrijnë në një marrëveshje mbi mënyrën e shfrytëzimit të depozitës, për të siguruar një shfrytëzim që sjell përfitim maksimal dhe që çdo Palë të ruajë të drejtat e saj të plota mbi këto burime. Në veçanti, kjo procedurë do të zbatohet në rast se mënyra e përdorur për shfrytëzimin e asaj pjese të depozitës, e cila ndodhet nga njëra anë e vijës së kufirit, ndikon në kushtet e shfrytëzimit të pjesës tjetër të depozitës.
2. Nëse burimet jo të gjalla natyrore të një depozite që shtrihet në të dyja anët e vijës së kufirit në fjalë janë shfrytëzuar, Palët marrin përsipër që pas konsultimeve paraprake me mbajtësit e lejeve të shfrytëzimit, nëse ka të tillë, të arrijnë një marrëveshje në lidhje me kompensimin e duhur.
3. Lejet e shfrytëzimit që janë dhënë para lidhjes së kësaj Marrëveshjeje do të jenë të vlefshme vetëm brenda kufijve të zonës detare përkatëse, siç përcaktohet nga kufiri në Nenin 1 të kësaj Marrëveshjeje, nga ana e Palës që ka dhënë lejet.

Neni 4
Palët do të marrin të gjitha masat e mundshme për të siguruar që kërkimet në shelfin kontinental dhe shfrytëzimi i burimeve natyrore të saj të mos ketë efekte negative mbi ekuilibrin ekologjik apo të ndërhyjnë në mënyrë të pajustifikuar në përdorimet e tjera legjitime të detit.

Neni 5
Asnjë prej dispozitave të kësaj Marrëveshjeje nuk do të prekë të drejtat dhe liritë e lundrimit, të parashikuara në Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtën e Detit (1982).

Neni 6
1. Palët marrin përsipër të zgjidhin, nëpërmjet rrugëve diplomatike, çdo mosmarrëveshje që mund të lindë në lidhje me interpretimin apo zbatimin e kësaj Marrëveshjeje.
2. Nëse një mosmarrëveshje e tillë nuk zgjidhet brenda katër muajve nga dita në të cilën një nga Palët bën të ditur synimin e saj për të filluar procedurën e parashikuar në paragrafin e mësipërm, ajo do t’i dërgohet, me kërkesën e secilës prej palëve, Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë ose ndonjë organi tjetër ndërkombëtar të zgjedhur me pëlqimin e ndërsjellë të Palëve.

Neni 7
1. Kjo Marrëveshje do t’i nënshtrohet procesit të ratifikimit. Instrumentet e ratifikimit do të shkëmbehen në Athinë.
2. Kjo Marrëveshje hyn në fuqi ditën e shkëmbimit të instrumenteve të ratifikimit.
BËRË në …. , më ….2009, në dy kopje, në gjuhën shqipe, greke dhe angleze, duke qenë gjithë tekstet njëlloj të barazvlefshme. Në rast mosmarrëveshjeje në lidhje me interpretimin, do të mbizotërojë teksti në anglisht.

PËR REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
PËR REPUBLIKËN E GREQISË

Po opozita c'bente nderkohe? Apo ish sh e zene me qindarkat e kartave?

Keta sikur mezi presin qe Birisha te beje ndonje paftyresi, mer yahoo! S'ka rendesi se kush paguan faturat. smiley 

Cfare bente opozita? mit hand unter der dusche,kumpel.

Po opozita c'bente nderkohe?

Pallatet nuk ndërtohen në ujë.

 

Jane te gjithe ne nje thes, gjithe politika shqiptare jane ne sherbim te interesave te huaja. Askush s'po ndihet, por me ate firmosje u prek integriteti i Shqiperise.  

Kur thua qe jane nje thes te gjithe politikanet, JAM PLOTESISHT DAKORD. Eshte nje e keqe e madhe, se ne media hiqen kundershtare dhe ne tavolina ndajne hesapet bashke e bejne ndere njeri tjetrit. Pare e provuar kjo.

Sa per prekjen e integritetit te Shqiperise nga Greqia, them se kjo duhet verifikuar mire me pare nga ekspertet para se gazetat antishqiptare ti fryjne zjarrit antigrek dhe disa politikane te cenojne marredheniet e brishta me kete vend me deklaratat e tyre te nxituara. Kur te flitet, te flitet sic duhet dhe kjo te shkoje pastaj edhe ne gjykatat nderkombetare nese eshte vertet keshtu.

Qeveria nenshkruan tere ate marreveshje dhe opozita hap syte pas nenshkrimit!!! Ka skandal me te madh?! A nuk duhej te ishte ajo ne roje te interesave te vendit e ta ndalte kete akt para se te nenshkruhej?! A thua ska pasur kurre ndonje opozita ndonje informacion qofte edhe periferik qe po gatuhet kjo marreveshje kunder interesave shqiptare?

Si zor te besohet as.

Kjo verteton katerciperisht se kjo klase politike dhe keta horra po veprojne si Esate Pashe Toptani nje here e qemoti duke shitur Shqiperine per interesa personale. E vrane Avni Rustemin dhe nuk ka me te tjere pandaj bejne si te duan Lulret me shoke...... Lulezimi thote ne nje artikull tjeter: "E ndame kufirin detar ne menyre te barabarte" Po mire more Lulezim kishte mbetur kufiri pa ndare qe e ndave ti sot?! Shqiperia ka 100 vjet qe e ka fituar pavarsine more Luli mos e ngaterro me Kosoven qe duhet te ndaje kufirin me Maqedonine se ishin ne te njejten federate per shume dekada.....

Ahhhh te shkretet ne qe kemi mbetur ne duart e Lulit dhe te pangopurve Berishiste...... Mesa duket historia perseritet, Mbreti Zog i fali Serbise Shen Naumin dhe vise te tjera per disa valixhe me flori, Saliu po ecen ne gjurmet e tij sepse edhe nipin e mori ne administraten e ministrise se jashtme dhe sic duket ja sjell te fresketa manipulimet qe ka bere gjyshi i tij para 70 vjetesh.

Turp e per faqe te zeze!!!!

Poshtë tradhëtarët Sali Berisha, Lulzim Basha e Edi Rama...

Poshtë shitësit e 225 km territor të shtetit shqiptar...

Poshtë kriminelët..... 

Keta shesin nonat e veta per pushtet.

Po mire, ka tager qeveria per nje pazar te tille?

Nuk duhet te kaloje ne parlament?

Jo se aty ka burra me te mire, po pikerisht te damkosen, sic e meritojne, te gjithe po10tikanet. 

Mos u merrni shume me gazeten anti-shqiptare. Eshte ne metoden e punes se saj te perhape panik, te nxise percarjen fetare dhe etnike etj.

Deklaratë për shtyp e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së Mbrojtjes

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë, duke marrë shkas nga pasaktësitë, keqinformimin dhe interpretimet në ndonjë organ te shtypit ditëve të fundit, mbi përcaktimin e kufirit detar me Republikën e Greqisë, informojnë opinionin publik se “Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë për delimitimin e zonave të tyre përkatëse të shelfit kontinental dhe zonave të tjera detare që u përkasin në bazë të së drejtës ndërkombëtare”, është bërë duke u bazuar tërësisht në metodat bashkëkohore të përcaktimit të kufirit detar, si dhe mbi parimet që respektojnë legjislacionin shqiptar në fuqi dhe plotësisht në konformitet me Konventën e OKB-së për të Drejtën e Detit.

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë i konsiderojnë trillimet dhe trajtimin abuziv të çështjeve të tilla të rëndësishme si një dëshmi të papërgjegjshmërisë dhe keqdashje të qëllimshme në dëm të opinionit publik, duke sqaruar se metodat e matjes janë metoda jo të përdorura vetëm në këtë rast të veçantë, por të përdorura në të gjitha rastet kur shtetet përcaktojnë kufijtë detarë ndërmjet tyre.

Baza juridike për përcaktimin e kufijve detarë dhe shelfit kontinental gjendet në Konventën për të Drejtën e Detit, (e njohur ndryshe si Konventa e Montego Bay sipas emrit të vendit ku u përfundua në vitin 1982), e cila ka hyrë në fuqi me 16 nëntor 1994. Greqia është palë nga 21 korriku 1995 ndërsa Shqipëria që nga data 23 qershor 2003. Duke qenë të dy vendet palë në këtë traktat ndërkombëtar, janë të detyruara sipas nenit 83 të Konventës, “të përcaktojnë me marrëveshje mbi bazat e ligjit ndërkombëtare kufirin e shelfit kontinental”.

Parimi i përdorur për përcaktimin e vijës kufitare është ai i baraslargësisë, d.m.th përcaktimi i një vije ndarëse me largësi të njëjtë nga të gjitha pikat e vijës bazë të shteteve bregdetare.

Për caktimin e kufirit detar janë respektuar neni 5, 7, 10 dhe 15 i konventës për të drejtën e detit. Siç është theksuar shprehimisht në tekstin e marrëveshjes, 150 koordinatat e përcaktuara, të cilat, të bashkuara në një vijë të pandërprerë, caktojnë kufirin detar mes dy vendeve, janë absolutisht të baraslarguara nga pikat më të dala të kufirit tokësor të secilit vend.

Çdo pretendim për ndryshim kufijsh është i pavërtetë dhe një trillim i pastër. Shqipëria nuk ka dhënë dhe as ka marrë asnjë milimetër katror të hapësirës së saj territoriale si rezultat i kësaj marrëveshje.

Distancat dhe koordinatat e publikuara nga një e përditshme janë të pasakta dhe dezinformuese.

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë kanë qenë dhe mbeten gjithmonë të gatshme të ofrojnë transparencën e nevojshme ndërkohë që abuzime të tilla nuk i shërbejnë as informimit të drejtë të publikut shqiptar dhe as interesave të shoqërisë dhe të vendit.

___________________________________

Një admnistrator i faqes ka cilësuar llogarinë tuaj si llogari abuzive, me shumë gjasa si rezultat i komenteve tuaja. Si rrjedhim, sistemi ju ka caktuar një limit prej 10 komentesh në ditë. Statusi si përdorues abuziv mund të hiqet nga një administrator.

Ore ti gje e zgjuar e plehre Berishes... Mos na bej pordhe ketu sikur na ke demaskuar perfundimisht konspiracionin e nje populli te tere te padrejte kunder nje Berishe!!!

Po te bej une nje pyetje ty, dhe shko e hidhja surratit atyre qe te shplajne trute ty dhe bashkekatunareve qe ndiqni Berishen nga mbrapa si zagare!

Shqiperia fitoi lirine qe ne 1944. Kufinjte e republikes se Shqiperise kane qene te percaktuara mire. 

# Pse duhej te percaktoheshin kufijte detare midis Shqiperise dhe Greqise ne 2009?

Cfare te keqe kishte me kufinjte egzistues?

.................

Te na fale greku more vellezer, se i paskeshim marre gjithe ate det me te padrejte...

Hajt se ishalla vjen dita qe t'i japim dhe Vorio Epirin... Ideja eshte deri ne Shkumbin, nuk e di a do na e pranojne deri aty padronet e Berishes ne Athine... Bile gjysmen tjeter tja japim Beogradit me mire... le te mbetet Kosova i vetmi shtet shqiptar ne Ballkan.

Fundi i fundit, me gjithe keto masa gjigande idjotesh dhe shtazesh qe ndjekin Berishen nga mbrapa si langonj, une NUK ARRIJ TE GJEJ ABSOLUTISHT ASNJE LLOJ ARESYEJE PER EGZISTENCEN E NJE SHTETI SHQIPTAR!!!

Hidhu ti laragan i Berishes tani e na jep ndonje aresye apo pergjigje.

(nuk e kam thjesht me berishen apo ata qe e ndjekin si zagare nga mbrapa, por per te gjitha forcat politike qe po shesin Shqiperine, qe nuk mbrojne interesat e kombit; pra, pak a shume, te gjitha!!!)

...Distancat dhe koordinatat e publikuara nga një e përditshme janë të pasakta dhe dezinformuese...

Cmund te presesh nga mediat e ores se Bushit?

Z. Rammstein.

Deshiroj te bej nje pyetje qe e ka vete pergjigjen brenda.

Meqe po ngutesh me u be avokati i kesaj qe-verie te"ndershme" dhe te "Perkushtuar" per popullin. Qe kur ka ndryshuar madhesia ose forma e hapesires detare qe duhej te rishikohej vija kufitare midis dy vendeve e cila eshte vendosur qe ne 1913-en me konventa nderkombetare dhe e mbrojtur me kushtetute dhe perse nxitojne qeveritaret ti merrin keto vendime apo veprime tani para zgjedhjeve parlamentare?!

Nese me kthen nje pergjigje te thjeshte mire do te ishte....

 

E ke te shkruajtur me siper pergjigjen e pyetjes tende, po ne postin e Rammstein:

Baza juridike për përcaktimin e kufijve detarë dhe shelfit kontinental gjendet në Konventën për të Drejtën e Detit, (e njohur ndryshe si Konventa e Montego Bay sipas emrit të vendit ku u përfundua në vitin 1982), e cila ka hyrë në fuqi me 16 nëntor 1994. Greqia është palë nga 21 korriku 1995 ndërsa Shqipëria që nga data 23 qershor 2003. Duke qenë të dy vendet palë në këtë traktat ndërkombëtar, janë të detyruara sipas nenit 83 të Konventës, “të përcaktojnë me marrëveshje mbi bazat e ligjit ndërkombëtare kufirin e shelfit kontinental”.

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë:

Çdo pretendim për ndryshim kufijsh është i pavërtetë dhe një trillim i pastër. Shqipëria nuk ka dhënë dhe as ka marrë asnjë milimetër katror të hapësirës së saj territoriale si rezultat i kësaj marrëveshje.

Distancat dhe koordinatat e publikuara nga një e përditshme janë të pasakta dhe dezinformuese.

Gazeta Shqiptare:

Me ndihmën e një eksperti topograf, “Gazeta Shqiptare” boton sot faktet që vërtetojnë këtë konkluzion. Në bazë të marrëveshjes, ndarja e ujërave territoriale Shqipëri-Greqi është përcaktuar tanimë në bazë të 150 koordinatave të reja. Me ndihmën e ekspertit, ne kemi kryer disa matje në hartë mbështetur mbi këto koordinata. Konkretisht, rezulton se pika 30 me koordinata (39° 42' 07.20" V / 19° 57' 33.70" L ) është larg nga Kepi i Stillos (Shqipëri), në distancën 2.4 km dhe nga Korfuzi (Greqi), me distancën 9.6 km. Gjithashtu, pika 100 me koordinata (39° 54' 14.75" V / 19° 47' 07.07" L ) është larg nga Kepi i Qefalit (Shqipëri) në distancën prej 11 km, kurse nga ishulli i Erikuzës (Greqi) në distancën prej 15.6 km. Kurse, pika 125 me koordinata (40° 01' 24.19" V / 19° 33' 53.35" L ) është larg nga Dhërmiu (Shqipëri) në distancën 14.8 km, ndërsa nga ishulli i Otonit (Greqi) 22 km. Pra, shihet qartë se parimi i baraslargësisë së vijës së kufirit mes dy shteteve tona nuk respektohet. Dhe, ajo çka vlen të theksohet është se ky parim është shkelur në të gjithë vijën kufitare, nga pika 1 deri në atë me numër 150.

 

Pra jemi perpara nje mosperputhje faktesh, ku njera nga te dyja palet rrjedhimisht genjen ose keqinterpreton.

A nuk do te ishte me e sakte qe te ballafaqoheshin publikisht me harta dhe konventa ne duar?!

Duket se Gazeta Shqiptare ka nisur ta bej kete. Kur do ta bejne Ministrite perkatese te njejten gje, pa e mbyllur ceshtjen me thjesht nje "jane te pasakta dhe dizinformuese"?

Pa pasur listen e plote te pikave ndarese eshte e kote te thuash qe njera pale apo tjetra ka te drejte. Ministrite le te mos lodhen te bejne dy deklarata rrjesht por le te botojne pikat perkatese dhe pastaj cdokush mund ti beje vete llogarite.

Ministria e Jashtme sqaroi sot në mesditë ne nje konference per mediat, detajet e marreveshjes se nenshkruar me Greqine per caktimin e kufinjve detare mes dy vendeve, duke evidentuar faktin se s’ishte falur asgjë, meqenëse më herët dy shtetet s’kishin pasur një marrëveshje të tillë e vija e kufirit detar nuk kishte qenë kurrë e përcaktuar. Sipas drejtoreshes juridike ne Ministrine e Jashtme Ledia Hysi parimi i perdorur per shenimin e kufijve eshte ai i baraslargësisë nga kufiri tokesor i Greqise dhe eshte mbështetur ne Konventën e OKB-së për të Drejtën e Detit, në të cilën të dy vendet janë palë. "Duke qenë të dy vendet palë në këtë traktat ndërkombëtar, janë të detyruara sipas nenit 83 të Konventës, “të përcaktojnë me marrëveshje mbi bazat e ligjit ndërkombëtare kufirin e shelfit kontinental. Parimi i përdorur për përcaktimin e vijës kufitare është ai i baraslargësisë", sqaroi Ledia Hysi, Drejtore Juridike ne MPJ. I pranishem ne kete konference ishte edhe komandanti i Forcave Detare Kristaq Gerveni, i cili perveç te dhenave teknike deklaroi se vendosja e kufijve ujor eshte inciuar nga vete shteti yne. "Si vije baze merret bashkimi i kepeve me te dala, qofshin keto te tokes se vazhdueshme, apo edhe te ishujve. Pra, duhet te kemi parasysh qe nje shteti i lind e drejta, qofte edhe nje shkëmb, qofte edhe mbi siperfaqen e ujit, qe ta shfrytezoje si pike referimi per te ndare siperfaqen ujore. Inicimi ka qene nga pala jone, per sa i perket detit une e quaj nje sukses ashtu sic kemi realizuar me Italine, u realizua me Greqine dhe tani kemi filluar negocimet dhe me Malin e Zi", tha Kristaq Gerveni, komandant i Forcave Detare. Jozyrtarisht, merret vesh se përcaktimi i kufinjve detarë do të ndihmojë nesër edhe në ndarjen e pasurive nëntokësore që mund të zbulohen në ujrat e përbashkëta që lagin Shqipërinë me Greqinë. Pikërisht në këto ujra, shumë kompani detare po kërkojnë për naftë e merret vesh se marrëveshja për ndarjen e kufirit sipas konventave ndërkombëtare ka qenë investimi më i mirë për të shmangur ndërlikime të mëtejshme, nesër, kur të dy shtetet, do të mobilizonin energji të shumta për të mbajtur për vete pasuritë e “ujrave të kontestuara”.

Lista e pikave ndarese sipas Gazetes Shqiptare:

Normal
0
unctuationKerning />

aveIfXMLInvalid>falseaveIfXMLInvalid>
false
false

napToGridInCell />

ontGrowAutofit />

MicrosoftInternetExplorer4

ection1;}
-->

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

150 KOORDINATAT E REJA TE KUFIRIT DETAR

KOORDINATAT WGS84

   Gjerësia gjeografike Gjatësia gjeografike
1 39° 41' 30.05" V 20° 00' 30.87" L
2 39° 41' 24.99" V 20° 00' 30.42" L
3 39° 41' 23.83" V 20° 00' 30.33" L
4 39° 41' 21.72" V 20° 00' 30.14" L
5 39° 41' 16.32" V 20° 00' 29.88" L
6 39° 41' 14.64" V 20° 00' 29.34" L
7 39° 41' 05.85" V 20° 00' 29.19" L
8 39° 40' 58.54" V 20° 00' 23.05" L
9 39° 40' 56.12" V 20° 00' 22.71" L
10 39° 40' 53.44" V 20° 00' 22.36" L
11 39° 40' 50.66" V 20° 00' 22.02" L
12 39° 40' 48.00" V 20° 00' 20.96" L
13 39° 40' 44.68" V 20° 00' 19.68" L
14 39° 40' 38.63" V 20° 00' 17.00" L
15 39° 40' 29.00" V 20° 00' 12.79" L
16 39° 39' 52.92" V 19° 59' 56.90" L
17 39° 39' 34.30" V 19° 59' 48.76" L
18 39° 39' 14.64" V 19° 59' 44.14" L
19 39° 38' 50.94" V 19° 59' 38.46" L
20 39° 38' 25.97" V 19° 59' 29.25" L
21 39° 39' 04.42" V 19° 58' 46.11" L
22 39° 39' 42.58" V 19° 58' 14.44" L
23 39° 39' 56.44" V 19° 58' 05.82" L
24 39° 40' 11.38" V 19° 57' 56.37" L
25 39° 40' 42.31" V 19° 57' 41.47" L
26 39° 41' 01.85" V 19° 57' 36.39" L
27 39° 41' 13.66" V 19° 57' 35.07" L
28 39° 41' 19.91" V 19° 57' 34.84" L
29 39° 41' 56.65" V 19° 57' 34.00" L
30 39° 42' 07.20" V 19° 57' 33.70" L
31 39° 42' 29.79" V 19° 57' 35.70" L
32 39° 42' 33.93" V 19° 57' 36.34" L
33 39° 42' 47.82" V 19° 57' 38.70" L
34 39° 43' 11.57" V 19° 57' 45.29" L
35 39° 43' 20.82" V 19° 57' 46.44" L
36 39° 44' 23.78" V 19° 57' 33.07" L
37 39° 44' 34.37" V 19° 57' 31.58" L
38 39° 44' 42.11" V 19° 57' 29.10" L
39 39° 44' 46.99" V 19° 57' 30.43" L
40 39° 44' 57.34" V 19° 57' 33.16" L
41 39° 45' 04.55" V 19° 57' 35.14" L
42 39° 45' 16.23" V 19° 57' 35.61" L
43 39° 45' 20.85" V 19° 57' 35.78" L
44 39° 45' 23.47" V 19° 57' 36.35" L
45 39° 45' 34.06" V 19° 57' 47.15" L
46 39° 45' 40.97" V 19° 57' 54.58" L
47 39° 45' 45.12" V 19° 57' 57.74" L
48 39° 45' 51.23" V 19° 58' 03.75" L
49 39° 45' 55.50" V 19° 58' 07.74" L
50 39° 46' 00.97" V 19° 58' 11.19" L
51 39° 46' 05.71" V 19° 58' 14.06" L
52 39° 46' 12.96" V 19° 58' 17.81" L
53 39° 46' 16.50" V 19° 58' 18.22" L
54 39° 46' 22.44" V 19° 58' 18.76" L
55 39° 46' 22.88" V 19° 58' 18.80" L
56 39° 46' 36.86" V 19° 58' 17.20" L
57 39° 46' 49.99" V 19° 58' 17.48" L
58 39° 46' 57.02" V 19° 58' 26.55" L
59 39° 47' 10.17" V 19° 58' 38.89" L
60 39° 47' 24.23" V 19° 58' 46.60" L
61 39° 47' 26.16" V 19° 58' 47.29" L
62 39° 47' 29.08" V 19° 58' 48.16" L
63 39° 47' 38.86" V 19° 58' 49.78" L
64 39° 47' 49.07" V 19° 58' 49.54" L
65 39° 47' 53.92" V 19° 58' 48.99" L
66 39° 48' 03.02" V 19° 58' 45.13" L
67 39° 48' 11.79" V 19° 58' 41.37" L
68 39° 48' 35.96" V 19° 58' 30.70" L
69 39° 49' 02.40" V 19° 58' 18.87" L
70 39° 49' 18.96" V 19° 58' 11.41" L
71 39° 49' 26.88" V 19° 58' 04.48" L
72 39° 49' 31.81" V 19° 58' 00.14" L
73 39° 49' 37.35" V 19° 57' 56.35" L
74 39° 50' 00.06" V 19° 57' 22.84" L
75 39° 50' 05.09" V 19° 57' 15.48" L
76 39° 50' 12.68" V 19° 56' 35.46" L
77 39° 50' 13.43" V 19° 56' 33.98" L
78 39° 50' 24.24" V 19° 56' 04.44" L
79 39° 50' 33.77" V 19° 55' 34.85" L
80 39° 50' 34.43" V 19° 55' 32.33" L
81 39° 50' 39.39" V 19° 55' 25.26" L
82 39° 50' 43.17" V 19° 55' 19.99" L
83 39° 51' 03.02" V 19° 54' 52.56" L
84 39° 51' 06.01" V 19° 54' 46.19" L
85 39° 51' 08.95" V 19° 54' 39.84" L
86 39° 51' 16.33" V 19° 54' 24.09" L
87 39° 51' 29.19" V 19° 53' 39.17" L
88 39° 51' 48.71" V 19° 52' 39.80" L
89 39° 51' 56.98" V 19° 52' 22.19" L
90 39° 52' 00.30" V 19° 52' 15.10" L
91 39° 52' 21.63" V 19° 51' 31.76" L
92 39° 52' 29.29" V 19° 51' 16.53" L
93 39° 52' 33.53" V 19° 51' 07.36" L
94 39° 52' 43.23" V 19° 50' 45.71" L
95 39° 52' 48.49" V 19° 50' 33.24" L
96 39° 53' 00.61" V 19° 50' 04.28" L
97 39° 53' 23.97" V 19° 49' 08.57" L
98 39° 53' 33.75" V 19° 48' 45.16" L
99 39° 53' 56.88" V 19° 47' 49.96" L
100 39° 54' 14.75" V 19° 47' 07.07" L
101 39° 54' 25.66" V 19° 46' 41.03" L
102 39° 54' 40.29" V 19° 46' 06.07" L
103 39° 54' 58.79" V 19° 45' 21.68" L
104 39° 55' 18.81" V 19° 44' 58.13" L
105 39° 55' 36.41" V 19° 44' 56.07" L
106 39° 55' 42.99" V 19° 44' 55.41" L
107 39° 55' 48.13" V 19° 44' 48.74" L
108 39° 56' 16.97" V 19° 44' 11.31" L
109 39° 56' 34.76" V 19° 43' 48.11" L
110 39° 56' 44.07" V 19° 43' 35.98" L
111 39° 57' 04.87" V 19° 43' 08.45" L
112 39° 57' 37.60" V 19° 42' 25.23" L
113 39° 57' 51.30" V 19° 42' 03.81" L
114 39° 58' 40.23" V 19° 40' 45.21" L
115 39° 58' 49.33" V 19° 40' 30.55" L
116 39° 59' 22.73" V 19° 39' 41.40" L
117 39° 59' 48.08" V 19° 39' 04.09" L
118 40° 00' 27.13" V 19° 37' 50.92" L
119 40° 00' 38.23" V 19° 37' 30.10" L
120 40° 00' 40.05" V 19° 37' 24.39" L
121 40° 00' 41.91" V 19° 37' 18.84" L
122 40° 00' 51.32" V 19° 36' 33.43" L
123 40° 00' 58.25" V 19° 35' 59.86" L
124 40° 01' 05.81" V 19° 35' 23.14" L
125 40° 01' 24.19" V 19° 33' 53.35" L
126 40° 01' 27.06" V 19° 33' 37.91" L
127 40° 01' 50.85" V 19° 31' 34.46" L
128 40° 01' 50.96" V 19° 31' 33.50" L
129 40° 01' 55.55" V 19° 30' 50.14" L
130 40° 01' 56.30" V 19° 30' 42.67" L
131 40° 02' 02.24" V 19° 27' 57.04" L
132 40° 01' 59.27" V 19° 27' 11.43" L
133 40° 01' 59.11" V 19° 27' 09.54" L
134 40° 02' 11.76" V 19° 26' 05.32" L
135 40° 02' 24.88" V 19° 24' 58.68" L
136 40° 02' 34.42" V 19° 23' 50.99" L
137 40° 03' 10.57" V 19° 21' 09.09" L
138 40° 03' 33.58" V 19° 18' 42.55" L
139 40° 03' 36.87" V 19° 18' 20.42" L
140 40° 03' 50.49" V 19° 16' 48.48" L
141 40° 04' 03.42" V 19° 15' 18.42" L
142 40° 04' 19.35" V 19° 12' 40.34" L
143 40° 04' 19.82" V 19° 12' 35.57" L
144 40° 04' 33.24" V 19° 10' 21.61" L
145 40° 04' 46.11" V 19° 07' 49.84" L
146 40° 04' 55.27" V 19° 04' 36.73" L
147 40° 04' 55.98" V 19° 04' 18.91" L
148 40° 04' 56.51" V 19° 03' 19.85" L
149 40° 04' 56.79" V 19° 01' 38.49" L
150 40° 04' 56.52" V 19° 00' 40.32" L

 

GSH vazhdon publikime artikujsh dizinformues per publikun.

Me siguri GSH ka vendosur te shpiki me hamendje 150 koordinata detare midis Shqiperise dhe Greqise...

... dhe me sa kuptoj, ne baze te ketyre pikave, "me ndihmen e nje eksperti topograf" GSH ka bere dhe matjet, nga ka rezultuar (sipas saj) se nuk eshte respektuar parimi i barazlargesise.

Pertej ekperteve, mendoj se disfavori per ne mund te lindi nga fakti qe edhe shkembinjte llogariten si toke.

Me nje fjale nje "shkemb" eshte i barazvlefshem me nje "Dhermi".

Nqs. shteti shqiptar nuk ka negociuar per detaje te tilla ne hapesiren qe mund t'i lejonte konventa, atehere per mendimin tim eshte bere nje padrejtesi.

Por sa shkruaj me lart eshte nje hamendesim dhe nuk bazohet mbi fakte konkrete.

PS: Une sinqerisht do te kisha cuar ne mes te detit enkas nje shkemb nga Vlora, vetem qe te me zgjerohej hapesira detare smiley Sepse, pertej konventave kjo menyre ndarjeje (nese eshte e tille) nuk ka fare llogjike.

E po greku ka shume shkembinj, sidomos nenujor. Po te heqesh ca kanoce uje ato dalin ne drite, dhe justifikojne vijen e re ndarese.

Mire na e ben greku, na ve festen simbas kokes.

Ja folen keto te GSH, hahahhahahahaha jane bere gallate fare.

 

 

Gazete me Anti Kombetare se keto nuk kam pare??

Shiko ca shkruajn.

ne i beme matjet sipas me nje Ekspertin tone

 

 

Kush eshte eksperti???

 

Emer , Mbiemer????? te dali te ballafaqohet, te mbaj pergjegjesi per kete qe thote????? e jo te rri si shkrim ordinere i GSH.

Eshte media e ores se Bushit.C'mund te presesh nga gazetaruce te tille.

Soli, ne rregull je ti, gazetaruce hesapi dhe jam dakort. Por si shpjegohet ky takim me dyer te mbyllura ku parlamenti nuk eshte ne dijeni te shumices se atyre qe ka diskutuar berisha me ate mutin grek???!!! A nuk bie nje hije dyshimi mbi ate cka eshte nenshkruar?

Qipro dhe Turqia jane prej vitesh ne konflikt per ato te shkrete shkembinj ne dete,  ky sulltani jone e mat  harten e jonit me metrin grek.

 

 

Ne historine e kombit shqiptar ka pas vend per lloj e lloj pleherash, se u shtua dhe nje nuk ben ndonje ndryshim.

Me falni..."Ne historine e Shkruar" e kisha

Ore lereni gazeten te beje punen e saj, po e beri keq diskretitohet. Por pse qeveria nuk e ka zbardhur per publikun marreveshjen me Greket? Per derisa behet fjale per rishikim te kufijve duhet per publike marreveshja. Apo jemi ne kohen e mbretit Zog qe falim edhe teritore?

Ej miq,

Boll e shate Gazeten Shqiptare. Te tregohemi realist:

1. Gazeta Shqiptare ishte e vetmja qe e zbardhi marreveshjen e mbajtur fshehur. Pyetja me e thjeshte eshte: pse qeveria e mbajti fshehur kete marreveshje? pse nuk duhet te behej publike ajo para firmosjes meqe kishte ndryshim kufijsh detar?

2. Gazeta Shqiptare ka krahasuar harten e kufirit para marreveshjes, me harten e kufirit pas marreveshjes dhe rezultojne kordinatat e permendura me vjedhjen qe ka bere greku ne pronen tone. Pyetja e thjeshte eshte: pse keto kordinata, nuk behen publike me harte nga ministria e mbrojtjes?

3. Gazeta Shqiptare tregoi se kufijte tane ndryshojne duke falur 225 km katrore det nga deti jon per greqine. Pse hesht politika shqiptare?

4. Pse mendojne peshqit se keto te dhena jane te paverteta kur marreveshja eshte marre nga Ministria e Jashtme?

5. Topografe zyrtar ka vetem qeveria. Emri i topografit nuk jepet se ai punon ne shtet, merr rrogen ne shtet, dhe i ziu nuk do te ike nga puna. E beri kete ndihme per GSH per arsye patriotike. E pse duhet ta paragjykoni ju ate zyrtar? Kush jeni ju qe paragjykoni njerezit qe kane ende nje fije nacionalizmi ne damaret e tyre?

Kaq per te tjerat nese keni pyetje mund ti beni dhe une do tju pergjigjem

me respekt

anila nga gazeta shqiptare

Anila,

Ministria e Mbrotjes u kap peng nga nje bythe grekofoni si Delijorgji qe groposi karrieren e 20 gjenerale me te larte, fillu nga shefi i shtabit dhe ja beri faqen rrogos ushtrise shqiptare

Kufijte ne fakt nuk kane qene te rregulluar me marreveshje sipas Putos dhe mbase duhej nje marreveshje, ndersa kalimi nga 15 milje ne 12 duket nuk ka pas parasysh edhe termat e pasurive nenujore dhe kjo e rendon dhe akoma me shume situaten.

Perfshirja e Ministrise se Mbrotjes ne sqarimin e sotem per shtyp eshte e njejte me ate qe fajin e kane ushtaraket se une nuk dija gje.  Nese eshte keshtu, pra qe del nje major marine te mbushe mendjen e miletit kjo eshte nje tjeter poshtersi

Debati eshte i hapur dhe duhet te dijme praktiken e hartimit te marreveshjes , se firmat i pame se kush i vuri.

Ne jemi mesuar te na i falin te drejtat ( e drejta te na informojne dhe e drejta te na pyesin ) per fat te keq keshtu qe mos u habit qe ka kesisoj reagimesh, por sinqerisht nuk eshte ky rasti per te kritikuar gazeten shqiptare.

P.S. E ke gabim qe nuk ka nacionalizem ne dejet e njerezve.

Anila ministria dha nje shpjegim ne pergjigje te artikullit tuaj.

Mund te na thuash c'fare konkretisht ti si gazete ke kunder shpjegimit te ministrise? Cilat pika te shpjegimit zyrtar ti je kunder?

A mendon se ushtaraket shqiptare genjejne apo me keqe jane te shitur te greku?

A ka ndonje konformim nga ndonje ekspert jo qeveritare?  Me mire do te ishte nje ekspert i pavarur mbase i huaj ( as shqiptare e as greke). A do te kerkoje gazeta juaj opinionin e ndonje eksperti te tille?

A nuk mendon ( po hedh hipotezen ketu) se ai topografi "patriot" mund te jete nje sajese per te trazuar me shume ujrat e ndotura shqiptare?

Si perfundim sa real mendon ti mund te jete hipoteza se GSH ne kete rast ka rene pre e nje maskarralleku?

Faleminderit.

 

Marreveshja duhet te ratifikohet ne Kuvend. Dini gje kur do votohet?

Ore Liqen pse i kekon nje gazete private llogari dhe nuk i kekon qeverise sone te zbardhi marreveshjen?

Faleminderit, po perpiqem te pergjigjem per pyetjet e tuaja

1. E degjuam ministrin e jashtme qe tha se ka zbatuar konventen aq e kaq etj etj. Por, ne asnje rast nuk eshte permendur kushtetuta shqiptare dhe ligji shqiptar dhe kjo eshte e pamundur. Legjislacioni shqiptar nuk e permend fare "delimitacionin" i cili eshte edhe termi dhe koka hyrese e kesaj marreveshjeje. Per rrjedhoje, ska asnje institucion kompetent te beje delimitacion, i cili eshte bere ne vitin 1913. Po marrim te mireqene faktin se duhet te rregullohej kufiri aktual: Dakord jam, por pse shkelet parimi i barazlargesise ne favor te pales greke? dhe hartat e tregojne qarte kete dhe nuk e luan topi.

Tjetra, e pate ate gjeneralin e gjore sot: doli ne konference per shtyp dhe bente matje mbi nje karte grekeeeeee.....e kuptoni? keta nuk punojne as me harta shqiptare.

Une nuk mendoj se ushtaret genjejne. Kam marre mesazhe urimi sot nga shume ushtarake qe kane falenderuar GSH per kurajon ne denonconim e kesaj marrveshjeje

Si mendoni ju: pse do te vinte karamalis ne tirane dhe qenkerka bere nje komprpomis kaq i madh sa te mos flitet as per camet, as per kosoven, as per bollanon, as per komunitetin shqiptar andej... etj etj. Por erdhi vetem per te marre firmen mbi kete marreveshje? Pse? Pse ministria e jashtme greke e konsideroi kete gjate dites se djeshme "arritjen e synimit te vet strategjik"? cfare synimesh ka? kush do ti beje publike keto gjera?

Sot ne gazete kemi pasur nje ekspert te till. Eshte e veshtire ne kete moment te flase dikush pavaresisht perpjekjeve tona titanike. na mbrojne me mesazhe, por ne publik nuk duan te dalin e te flasin....sepse nuk u japin greket vize (hahaha bej shaka, por edhe kjo mund te jete e vertete)

Ai topografi nuk genjen sepse hartat sot jane digitale. ai futi kordinatat dhe printoi harten e re. per te tjerat, mbivendosjen behet shume kollaj per te ndryshuar kufirin

Nuk mendoj ne asnje rast qe Gazeta Shqiptare ka rene pre e ndonje maskaralliku. Madje, kerkojme mbeshtetjen e te gjitheve qe te ruajme gjerat tona. Sepse ne bijte e shekullit te ri, nuk mund te lejojme ne asnje rast te preken interesat tona.

Neser do te duhet te lexoni GSH sepse do te kete fakte te reja

Anila

 

 

Si gazeta, si gazetarja, gjera ordinere qe anojne shume nga mashtruesit amatore.

Kushtetuta e Shqiperise moj shoqja gazetare, konventat ku ben pjese Shqiperia i njeh dhe zbaton te plota ato. Keshtu qe kjo marreveshje eshte e mbeshtetur ne legjislacionin ne fuqi. Hapi pak ato librat e ligjeve se nuk te bejne keq.

Topograf nuk ka vetem shteti por edhe subjekte te tjera jo shteterore. Keshtu qe ti vetem po genjen ashtu sic ben gjithe diten gazeta jote. Asnje topograf nuk ka pasur aty, rrofte google.

Marreveshja eshte kerkuar nga pala shqiptare dhe nuk ka qene kerkese greke qe paskan arritur synimet strategjike ata.

Harta e dhene nga gazeta anti-shqiptare eshte thjesht nje mashtrim ordiner.

Kjo marreveshje, qe nuk ka ekzistuar me pare nje e tille per kufijte detare, mbyll perfundimisht pretendimet greke per jugun e Shqiperise. Tashme zyrtarisht ky shtet njeh kufijte tane.

Megjithate, te bijte e shekullit te ri, kane te drejten te shpifin.

 

1. Si eshte e mundur qe Gazeta shqiptare na paska marre flamurin e patriotit dhe opozita apo grupe te rendesishme politike apo shoqerore nuk bezajne kunder kesaj marreveshjeje???

2. Si eshte e mundur qe keta ushtarake qe ju pergezokan per kete sipermarrje patriotike, i bejne sehir kesaj tradhtie kombetare (sipas jush) kur kane bere betimin te mbrojne interesat e Shqiperise?

3. Pse u dashka te besojme gazeten tuaj se hartat jane greke? Ku jane provat per kete nga eksperte me emer te fushes? 

Ju jeni spekullatore, anile dhe interesi juaj nuk eshte ceshtja kombetare ne kete rast, por rritja dita dites e cmimit te kryerartikujve qe forcat politike ju paguajne personalisht juve gjate diteve te fushates. 

Sa te paguan per kete "skandal", anile? 4 mije euro? 

Sikur te prononcoheshin figurat kombetare dhe jo te pakenaqurit qe kane humbur postet, realisht do shqetesohesha shume per kete marreveshje, por te prononcohesh ti me ate nivel arsimor qe le shume per te deshiruar................ 

  

 

 

 

@the drill

Me siguri duhet te jesh antar qeverie,me nje rroge jo te keqe, dhe shkruan tek peshku ne orarin e punes,te cilen e ben shkel e shko!

E zeza eshte e shkruar ne te bardhe,dhe nuk duhet te jete spekulim,nje dokument zyrtar qe provon marveshjen e vendosjes se kufijeve 11 Km brenda detit te Shqiptareve!!

 

Marreveshja me greket do interpretuar nga eksperte, mik, jo nga anilat dhe anilet pa emer. Me jep nje emer, figure, njeri me peshe qe ka thene dicka dhe une vertet do te shqetesohem per marreveshjen. Sikur te jete e vertete eshte per te vene duart ne koke. Po sa keq qe per te nuk ka reaguar askush. A thua te jene te gjithe me nje mendje (vec aniles)???

Eshte e qarte qe greket sna e kane dashur kurre te miren dhe skane qene asnjehere miqte tane, por une ve ne dyshim ketu jo marreveshjen, por interpretimin e saj nga individe pa nivel qe spekullojne me nje gazete ne dore.   

Dhe, s'ka lidhje cfare jam, sa fitoj apo prej nga shkruaj, perderisa opinioni im eshte personal dhe i drejtohet nje grupi te vogel njerezish,  ndryshe nga ai i gazetes shqiptare qe synon te perpunoje mendjen e tere opinionit shqiptar ne kete fushate zgjedhjesh. 

 

 

 

Me jep nje emer, figure, njeri me peshe qe ka thene dicka dhe une vertet do te shqetesohem per marreveshjen.

Prof. Arben Puto, autori i librit Shqipëria Politike 1912-1939 :

- Marreveshje duhet te kete. Ngutje JO. Duhet bere kujdes me pasurite nenujore dhe me shume.

Interviste ne TV dje.

Po une kam nje pyetje keshtu : ka bere gabim Gazeta Shqiptare qe kerkon ta qartesoje kete proces apo si ? Apo cer thote e ben qeveriu duhet pranuar apriori ?

Me jep nje emer, figure, njeri me peshe qe ka thene dicka dhe une vertet do te shqetesohem per marreveshjen.

Lexo pak,intervisten me ish ministrin e Jashtem,ai ngre supet,por sic thote vete ai do te diskutohet ne Kuvend,aty do ta mesosh me mire edhe ti!

 

Shume e drejte veretja jote Maliq.

Sikur te ishte ceshtja midis Anglise dhe Frances sigurisht qe do i kerkoja shpjegime qeverise Angleze!  Por si shqiperi qe jemi ku artikujt e gazetave dalin pa u konfirmuar mire nga disa burime dhe ne shumicen e rasteve cilesia dhe mirebesimi le shume per te deshiruar.

Qeveria e dha nje shpjegim mire a keqe.. Dikush qe kishte marre pjese ne marreveshje publikisht dha nje shpjegim dhe per rrjedhoje ai individ neser mban pergjegjsi.

 

 

Anila, te lutem, a keni info se kur do votohet marreveshja ne Kuvend?

Ndoshta nuk do te behet kete legjislature sepse do te fillojne zgjedhjet. mund te behet ne legjislaturen e ardhshme. berishes iu volit ardhja e karamalis para zgjedhjeve ketu ne vend, ndersa ketij te fundit i interesoi firma mbi marreveshje. por para zgjedhjeve, nuk besoj se do te kete ratifikim te saj. ne fund te fundit, mos u shqetesoni tani miq. shqetesohuni kur prane ksamilit te jeni me pushime dhe te doni te shikoni ato ishujt e vegjel, me kete marreveshjen e re do ti shihni me dylbite e ushtareve greke, ne mos ju kerkojne dhe vize

anila

Gjysma e te keqes po u votua pas zgjedhjeve. Ju takon juve te vazhdoni te beni zhurme qe partite te premtojne rrezimin e marreveshjes pas ardhjes ne pushtet

Anila une mendoj qe Karimanilis vjen ne tirane per interesat e shtetit te vete dhe nuk ka asgje per tu habit ketu..Edhe sikur te kerkoje jo vetem detin por edhe token!

Problemi qendron ketu.Nese duhet kundershtuar nje marreveshje duhet dale me informacion me te qarte dhe me te thjeshte per tu kuptuar.

Duhet ekspertize per kete pune dhe duhen degjuar ekspertet. Harta nuk ka vetem Greku me shqiperine por edhe Italiani me Anglezin etj.

Persa i perket cameve jua bene aq mire Sala sa s'ka ku te veje! Te shkojne ti japin votat Sales se e kane parti aleate.

 

Harta qe paraqitet me siper (nga google) tregon nje kufi imagjinar. Ne fakt ky kufi (vija e nderprere) tregohet nga google edhe pa i futur ndonje ko-ordinate.

Harta e publikuar ng GSH dhe nga google perputhen.

A thua ta kene vene ne zbatim keta te google marrveshjen pa u thare mire boja ne leter? Apo Greku ia ka derguar qe me pare google ne menyre qe t'i dilte te keqes perpara, ne rast se dikush do te germonte per marreveshjen?

Ose google ia fut kot per kufirin, ose ai aty ka qene e ne s'paskemi ditur gje.

Do na e ckoqise ndonje kete punen e hartes se une tiopograf s'jam. Gazetar jo e jo.

Por une thjesht duke lundruar ne google, pa i futur asnje ko-ordinate me dha te njejten harte qe jep GSH.

Me sa ma thote kaplloqja mua, google i vendos kufijte sipas atyre qe njihen nderkombetarisht. Keshtu qe ajo ndarje qe tregon google eshte e njohur nderkombetarisht. Marreveshja e nenshkruar ende s'ka hyre ne fuqi, keshtu qe me duket se eshte fryre ca si shume kjo puna e "dhurimit" te 225 km katror Det.

SyriBukur,

S'eshte "kufi imagjinar" ajo vija qe sheh me siper tek fotografia, eshte linje trageti smiley

Shife edhe njehere se mos po e "shfryn' si shpejt kete punen e dhurimit smiley

Anila!

Cudi pasi u firmos kjo marreveshje nuk e degjova opoziten te fliste kunder.

Nuk degjova MJAFT te ngreje zerin.C'u bene keta?Apo po merreshin me qindarkat e kartave te identitetit?

Degjova vetem juve mediat e ores se Bushit te na thonit qe marreveshja eshte shitje e Shqiperise dhe qeverine me qendrimin e saj zyrtar.

Rradhen e pare me oren e Bushit e humbet besimin e publikut.Kush me garanton se kete rradhe thoni te verteten dhe nuk e beni per shashka elektorale?Pasi ju e treguat qe per inat te Berishes jeni gati ti nxini faqen ketij vendi.Sepse nuk eshte e fshehte qe punoni per Edi Ramen.

Sa per problemin e cameve,nuk kam degjuar ndonje nga opozita e sotme ta ngreje kur ishin ne pushtet.Kam degjuar vetem Edi Raman qe i ka share camet me nene dhe moter dhe kjo jo se ishte me ndonje zyrtar grek.

Problemin e Camerise juve nuk doni qe ta shihni pasi i urreni camet.(ja shiko kete komentin e ketij Liqenit se sa i urren camet vetem se votojne per PD sikur ata qe votojne per PD nuk jane shqiptare).Berisha te pakten eshte munduar qe ti afroje camet dhe jo ti ofendoje sic bejne eksponentet tuaj.Keshtu qe mos u merrni me gjera qe dihet qe nuk ju beson njeri.

Nese keni fakte se eshte shitur Shqiperia thuajini,ne te kundert mbyllni gojen dhe mos beni fushate elektorale per Edi Ramen.

 

Pse ministria e jashtme greke e konsideroi kete gjate dites se djeshme "arritjen e synimit te vet strategjik"? cfare synimesh ka? kush do ti beje publike keto gjera?

un them se duhet te profesionalizoheni i her para se te ngelni ju me bo publike kto gjona.

arritja e "synimit strategjik" tgreqis osht njofja e shelfit kontinental ne egje, prej turqis, qe nuk prano me ia njof ishujt grek te egjeut lindor si tok greke e as ujrat e atjeshme territoriale. dhe greqia duke pas me ne fund i precedent konkret per zgjidhjen e problemit me turqit ne baze te konventes per detet, do arrije perfundimisht "synimin strategjik" te kaq e kaq kohesh te se drejtes ligjore mbi egjeun lindor, ose te pakten do ushtroje presion nderkombetar per zgjidhjen e shkeljes se ujerave territoriale greke nga turqia. se demek turqia thote se ishujt greke ne egje nuk kane shelf kontinental.

tashi me hamenje si ato qe bo ti aty siper, apo ato cartisjet e blushit, dhe me bijt e shekullit te ri revolucionar, ne katunaris na vje me qesh per niveln e gazetaris se thojn ka nahija se duhet me msu ne ka gazetat jo gazetat ka neve

Ciao Anila.

 

Per here te pare nje zyrtare ( me kuptimin me peshe ) tek peshku pa uje fare.

 

Sinqerisht, nuk me duket, pak si gje e rremujshme kjo situata qe ka krijuar GSH per te bere shitur tirazh.Edhe kam frike se do te dilni totalisht fiasko.Se ne radhe te pare, me duket pak si shume ordinere si pergjigje,qe ai Topografi qe jua ka dhene kete informazione, nuk don te dali publikisht sepse e heqin nga puna.Po sikur te jete kjo e vertet, ai Topografi do te behet si Avni Rustemi, edhe do ta fuste ne listen per deputet ai qe jua keshillon keto lloj shkrimesh bombastike.( kuptohet Rama, qe edhe ju si redaksi , luani totalisht melodine e tij). Pa u futur, ne kendveshtirmin tuaj profesional. Te flasim me nacionalizem qe edhe ti e permende pak me siper.

 

Ti si mendon, qe nje atdhetare, perpara ketij fakti ( qe po e marrim si te mirqene nga ju) te terhiqer, per shkak te atij 35000 lekeshi rroge????

Pak histori kemi lexuar ne, edhe nacionalistet edhe atdhetaret, japin jeten per nje cope atdhe, e jo te shikoj interesat e tyre meskine, per nje rroge. Aq me shume te thash edhe pak me siper, qe opozita do te paguante miliona (euro e kam fjalen , besoj me kupton ) per nje scoop te tille.

 

 

p.s

Te lutem, Anila nuk ju takon te vini te flisni ketu per Nacionalisem te pakten ju si redaksi se do na duhet te ankohemi, sa te duash per redaksine tuaj ne kete drejtim, qe me duket nga me Anti-nacionlaitet ne treg. Edhe ZP eshte me e argumentueshme.Sja vlen me,keni 3 vjet qe e hapni faqen e pare te gazetes, vetem me Salen.Duke me shume si Gazete partiake.

 

 

Nuk eshte antikombetare (jo antinacionaliste) qe t'i beshe kritike dhe oponence qeverise.

Eshte detyra e shtypit te lire!

vallaj mungesa totale e profesionalizmit, osht gjo antikombtare

sidomos kur gatuhet me fushat elektorale

olsi te me pelqen se je te vetmit peshq, qe e shpreh mendim te argumentuar.

mund te jap ca fakte te kesaj GSH qe eshte nga me anti-kombetaret ne vend.

1-ora e Bushit, nga kjo media u trompetua me te madhe, (kuptohet bashke me te tjera qe i mbaj Iso njera -tjetres).Kam qene personalisht ne Itali ate perjudhe,edhe mediat ate e dhane si lajm te pare qe Bushit i vodhen oren ne Shqiperi,kurse pergenjshtrimin e Bushit nuk e dhane fare. U harrua.Edhe jepnin kete gazete si fakte.Te gjith Shqiptare atje i paragjykoni edhe i tallnin qe si Hajdute.(pak kishin edhe ato te vetat duhej edhe kjo).

2-Po te shikosh shkrimet e ketyre( dhe pse mendoj ka qene shume me profesionale me pare,)jane te gjitha te pa bazuar,edhe totalisht me dyfytyra.Gjithmone po qe se ka dicka,qofte edhe nje mosmarrveshje te vogel fetare,sidomos me myzlimanet, direkt ze vendin e pare ketu me shkronja te medha.Ose per nje vajze me shami,mudnohet gjithmone me shkrime,acaruese te ndjell percarje fetare.Qe ne si komb se kemi kurre.

 

Nuk mbaorjne faktet per kete GSh eshte shume Ant-Shqiptare, edhe te lutem Ols mos fol me bindje Socialiste te pakten per kete rast.

Castor_Troy

Cfare pret ti? Pret qe ne nje vend me nje nivel kaq te ulet objektiviteti, ndershmerie e fisnikerie, (...etj), Gazeta Shqiptare te bej nje perjashtim?!

Sdq, kjo puna e ores se Bushit, pra pse GSH e publikoi e para, u be si refren dhe ul besueshmerine e atyre qe kontestojne nivelin e shtypit shqiptar nderkohe qe ka me mijra argumente te tjere akoma me te rendesishem per ta bere kete.

Edhe dicka tjeter: Fakti qe nuk jam Pro-Berishian, nuk me ben automatikisht socialist. Demokracia njeh nje fenomen shume te bukur sic eshte rotacioni i partive ne pushtet. Dhe une do te votoj kryesisht per kete te fundit, pasi mendoj se i sherben me teper vendit tone.

Pse ky veshtrim kaq i abstraktuar ndaj botes?! Midis te zezes dhe te bardhes gjenden me dhjetra tonalitete grije, per te mos folur per ngjyrat e tjera.

Militantet dhe tifozet nuk shohin me tutje se skuadra dhe prijesi i tyre duke lene menjane ne kete menyre llogjiken dhe objektivitetin.

Pastaj nqs. ka ndonje interes personal direkt, kjo eshte pune tjeter dhe nuk kam perse ta paragjykoj.

vallaj dhe i pytje, pervec ktij titulli pervers, qe paskan zgjedh,

ju te gazetes antishqiptare pse nuk shkoni me pyt ministrite qe kishin bo matjet, po rrini tu hamendesu se ca mund te ket nodh?. ministria ka premtu dje transparenc ne njoftim per shtyp, tamom ka thon ecni sqarohuni. po sikur s'u duk nai gazetar ka kta "t'zbulimit" me u informu i her ka goja ujkut, kot kshu sa per adet.

apo hajt se mos keni fryk ka ministria se qarkullo dhe gripi derrave tashi, po ate robin feritin qe kishte dal m'standard para ca ditesh, pse nuk e pysni direkt? apo s'jua ka zon syni?

Ky rast eshte me te vertete i rendesishem pasi kemi te bejme me te dhena objektive, te pakontestueshme dhe gati-gati te verifikueshme nga te gjithe qe kane nje harte dhe nje kompas.

Gazeta Shqiptare me te drejte ka ngritur nje shqetesim.

Ministrite perkatese me te drejten e tyre, japin justifikimet.

Urdheroni! Le te gjejme topografet! Le te konsultojme Konventen per te drejten e Detit! Laps ne dore, kompas dhe voila!!!

Mund te verifikojme personalisht se kush thote te verteten e kush jo.

Nqs. jemi dembele, atehere le te vazhdojme me llafe kafeneje.

 

PS: Militantet (sidomos ata te djathte), po ja vene flaken peshkut! I lutem administratoreve qe te marrin masat, nqs. iu dhimbset krijesa e tyre.

O Olsi ca ke mer daje, po na quan edhe reaksionare tani?

 

keshtu nuk shkon.Kishim besim tek ty, po ehe e humbet llogjiken edhe ju te grupit te ndryshimit.

me te vertet mendoni qe mund te ndodh nje gje e tille?

mendoni se Top-channeli sdo te kishte bere gjemne per kete gje, do te kishte blere satelit per ta nxjerr te vertet edhe do ti kishte dhene rroge Futbollisti seria A atij Topografit qe e kishte zbuluar kete gje.

Eshte keqe, shume keq, kur vetvritesh me plum rrigoshet.

Po le te shkruajme mor i dashur me objektivitet. Mjaft me sulmet ndaj personit se lame nam.

Llogjike, objektivitet, respekt per tjetrin edhe pse e mendon ndryshe nga ty.

Shiko postimet e mesiperme. Jane te mbushura me helm.

 

Nqs. merremi me llafe baresh e tifozesh edhe ne kete teme kaq objektive, mos ngelte argumente tjeter per te qene ne objektiv.

 

Merr nje harte dhe kompas. Pike!

Perderisa qeveria nuk e ben publike marreveshjen e nenshkruar, cdo njeri ka te drejte te aludoje bile dhe te supozoje per marreveshje ne kurriz te shqiperise dhe shqipetareve.

Jo i/e dashur. Mos keqinterpreto me qellim.

Nuk ka te beje ajo qe shkruajta me siper me cfare ti ke dashur te kuptoshe. Por ka te beje me arritjet e mundimshme te njerezimit persa i perket objektivitetit, respektit per tjetrin, llogjikes, edukates, empatise, lirise per t'u shpreshur pa cenuar lirine e tjetrit, etj...

Doni qe te diskutojme. Le te diskutojme si njerez. Mjaft me sulme personale, me paragjykime, prekoncepte e me tifozlliqe.

 

Une i keshilloj administratoreve qe te respektojne ne menyre rigoroze udhezuesin te cilin ata vete e kane vendosur.

Ore 225 km2 jane fiks 225 milion m2 ose 22500 ha det i paster dhe i thelle. Me duket pak si e cuditshme qe gjithe kete siperfaqe ne tia paskemi rembyer Greqise dhe tani po ja kthejme! Me kete rast mos duhet ti paguajme edhe qirane per shfrytezimin e padrejte qe i kemi bere gjate gjithe ketyre viteve?

C`na shikojne syte ne kete lap topin e vogel!!

Ky lajm eshte si nje vetetim ne qiellin e paster!

Ne se eshte e vertete ky lajm duhet te thene se "eshte top skandal"..

(kot nuk shkruhet e zeza mbi te bardhe)!

Skandal mund te quhet dhe heshtja,edhe fsheja per nje kohe te gjate e ketij lajmi.

Si gjithmone populli pislliqet e politikaneve i merr vesh i fundit,dhe kur eshte kryer davaja!

Me siguri skandale te tjera ne kurriz te ketij populli ka ende pa u zbuluar. ....

C`thote Berisha per kete ?

Bababaa sa keq jeni mësu smiley  Çdo debat do politizohet deri në palcë.

Anila ti rrofsh për detajet që solle. Tani përpos faktit që GSH hapi një debat publik ju duhet të kuptoni, që thelbi i çështjes është teknik dhe si i tillë "dosja" juaj thjesht ngelet një tymnajë n.q.se nuk ka ballafaqim teknik. Shkurt, eksperti nuk mund të ngeli anonim ose burim i paidentifikuar se përndryshe çdo shifër e hedhur në letër por që s'mbart një firmë është thjesht zhkarravinë. Është puna juaj, si prurësit e lajmit, që të evitoni emocionet e scoop-it dhe ti parashikoni këto detaje që në fillim.

Sa për merhumët e ministrive unë nuk e kuptoj pse përgënjeshtrimet i japin thjesht ne vija të trasha. Konventa kaq, neni aq. Konventa e OKB-së për të Drejtën e Detit është ndoshta dokumenti më i arrirë sot për sot, por nuk është perfekt dhe le vend për interpretime (kujto: Poli Veriut dhe interpretimet mbi shelfin kontinental). Zyrat e relacionit me publikun nëper këto ministri të angazhojne ekspertët teknik që kanë punuar në këte dosje, dhe me kompas e hartë në dorë (siç thotë Olsi) të nxjerrin turinjtë ne tv e të sqarojnë miletin mbi bazat teknike. Një njoftim për shtyp thjesht më përgënjeshtru një gazetë nuk ka nxjerrë ne dritë ndonjë administratë.......hmm ndoshta në Shqipëri po.

Nejse të presim se çdo të ndodhë në ditët në vijim. Uroj që çështja mos të degjenerojë në sulme të pista politike dhe ne fund thjesht të shahen me nëna e me motra dhe kaq. Në këtë aspekt më mirë që opozita nuk po i fut turinjtë.

Sikur nuk pashë një vijë të qartë, falë listës që postoi Llukani më sipër dhe Google-it, ja ku mund ta shikoni. Shpresoj të ketë dalë në rregull se m'u desh të bëja një konvertim.

Faleminderit per kete Dori, s'po arrija te vendosja me teper se nje pike ne harte keshtu qe kjo eshte shume e mire.

Ll.

 Tashme zyrtarisht ky shtet njeh kufijte tane.... Ja thelbi i Mashtrimit. Dhe kete e thote me plot GOJEN nje nga argumentuesit zyrtare sic duket edhe nga referimet e Dokumenteve Ligjore qe parashtron. Per te mos thene per ate te Gdanskut qe te kujton renien e fyellit me nje vrime. Thjesht nje prerje. Shqipria po shitet ai thote pse e boton Gazeta qe perfaqeson Opoziten ???????? Po pse si ka qene Shqiperia pa kufij Detare thua zotrote Ramstekn ? Keshtu u ka thane baba jue Megjithate per te qene te qarte ne kete mardhenie Integrale me detyrime Reciproke je i detyruar ti permbahesh Konventave Nderkombetare qofshin keto qe ripercaktojne kufij toksore apo Detare ...Por ajo qe te ben PERSHTYPJE eshte PERSE KY NXITIM ? Dihet shume mire qe ne kete SITUte te BRISHTE e karakterizuar nga amulli e rrumpalle e drejtuseve te shtetit  Shqiptar , aq me teper me keta QEVERITARE HAJDUTE , KARIERISTE e te PA Afte CDO KUSH MUND TE NA PERDORE . Te mos keni PIKEN e DYSHIMIT PROFESIONAL qe ajo qe thote GSH eshte e vertete. Do bindeni gradualisht sepse Marifeti dhe perpelitjet e Mixhisteve kane per ta percjelle kete Pike nga me te Nxehtat ne debatet me "tredhje" e me "leje ndertimi " Te jemi te bindur PLOTESISHT qe kjo eshte nje strategji e paramenduar MIRE dhe QARTE jo vetem nga GREKET por edhe nga LOBE Kosovare e Shqiptare prane ketij BUFONI!Shqiperia duhet te CBEHET !Koha do tua provoje kete strategji MIXHISTE!

Po sikur te jete bere per kerkime nafte nen det?

C`fare do te thoni ju pastaj? Te presim, ka muhabete kjo histori. Nuk vjen per nje cope det vete Karamanlis.

Skandali, Besnik Mustafaj: Përcaktimi i kufijve u bë për naftën

Gazeta Shqiptare

30 prill 2009

Ministri i Jashtëm i viteve 2005-2007, Besnik Mustafaj, u shpreh dje se kërkesën e palës greke për përcaktimin e kufijve detarë e kishte gjetur në tryezë. Sipas tij, gjatë kohës së socialistëve, një kompani e huaj kishte publikuar një hartë për burimet detare të gazit dhe naftës. Në një intervistë për “Gazeta Shqiptare” Mustafaj thekson se në këtë moment Greqisë i lindi e drejta të kërkonte përcaktimin e kufijve për të parë nëse pikat që kishte përcaktuar kompania për të nxjerrë naftë e gaz binin mbi ujërat e saj.

”Kur jam bërë ministër i Jashtëm, unë kam gjetur një kërkesë të qeverisë greke për përcaktimin e kufijve. Në fund të mandatit të socialistëve, një kompani e huaj për kërkimin e gazit kishte kërkuar të bënte këto kërkime në ujërat tona. Pasi realizoi studimin, ajo publikoi një hartë se ku do të kërkohej gazi dhe nafta. Në këtë moment, pala greke kërkoi që para se kompania të fillonte punën, të bëhej një marrëveshje për kufijtë detarë, në mënyrë që kompania e kërkimit e gazit dhe e naftës të respektojë kufijtë detarë të dy vendeve”.

Mustafaj vazhdon më tej duke u shprehur se gjatë kohës që ka qenë ministër i Jashtëm, që nga 2005 e deri në prill të 2007, marrëveshja u la në heshtje dhe nuk u ngritën as grupet e punës, apo të fillonin negociatat.
Ai nuk e konsideron si mungesë transparence hartimin dhe miratimin e marrëveshjes së nënshkruar mes Shqipërisë dhe Greqisë për përcaktimin e kufijve detarë.

“Unë mendoj se marrëveshje të tilla nuk duan shumë kohë të realizohen, ata mund të hartohen edhe brenda pak javëve. Por, unë nuk kam tendencë të besoj se janë bërë lëshime. Marrëveshja do të bëhet e njohur, por në periudhën që negociohet nuk bëhet në pazar ky proces, pasi fjalën e kanë teknicienët dhe ekspertët e marinës. Unë nuk kam ndonjë vërejtje të madhe për mungesë transparente. Do të vijë momenti që marrëveshja do t’i nënshtrohet diskutimit në Kuvend dhe do të shihet me kujdes. Tani nuk është radha ime që të flas si anëtar i Parlamentit.”

Marrëveshja për demilitimin e kufijve detarë u firmos tre ditë më parë nga ministrat e jashtëm të dy vendeve, Lulzim Basha dhe Dora Bakojanis gjatë vizitës që kryeministri grek Kostas Karamanlis zhvilloi në Tiranë.

“Gazeta Shqiptare” zbuloi ekskluzivisht se me firmosjen e marrëveshjes së delimitimit qeveria shqiptare i dhuron Greqisë rreth 225 km2 sipërfaqe ujore dhe grekët afrohen 11 kilometra drejt Karaburunit. Ministria e Jashtme mohoi që të ketë ndryshime në kufijtë mes Greqisë e Shqipërisë duke sqaruar paktin përmes një harte në greqisht, që dyshohet të jetë e njëjta mbi të cilën është hartuar marrëveshja.
(s.g/GSH/BalkanWeb)

Skandali i shekullit

Deri me sot, sa skandale te shekullit ka permendur Gazeta Shqiptare?

Ndryshoni here pas here terminologjine, se beheni te merzitshem. Se vetem kjo ju ka mbetur GSH, TCH, dmth argetimi, sepse kredibiliteti eshte baraz me zero. Biles me pak se zero. Minus, qe do te thote se e verteta eshte krej e kunderta e asaj qe shkruani. Psh. ne vend te fjales Skandal mund te perdoret fare mire: Afera e Shekullit, Allishverishi i Shekullit, Pu-pu-pu Turpi i Shekullit, Edepsezlleku i Shekullit.

Tani foli edhe ish-ministri i jashtem. Per kur e kane rradhen personazhet me pak te sukseshem (nuk thashe te deshtuar eh) te qeverise demokrate. Kur e ka rradhen Spartak Bum-Bum Ngjela?

Si do qe te jene justifikimet e Mustafaj,

Grekët afrohen 11 kilometra drejt Karaburunit.

 
Me keta lloje njerezish qe kane ne dore nje firme, qe i ben gjemen vet me doren e vet, vendit te vet,cfare nuk pret!!

C`fare beri Zogu me pak se se keto "11 Km drejt Karaburunit" drejt tkurjes se kufijeve?

Pazare te ndyra nga njeres te ndyre!

..dhe pastaj thone se jane patriote!! ..akuzohen dhe dalin te pafajshem!!

 

Hunter,

po te jetosh ne maj te malit nuk e di se c`eshte deti. 

Vec faktit qe je informuar nga Gazeta e Fahri Balliut per kete pune a mundesh do te na sqarosh me pak fjale, per sa kohe qe kerkohen sqarime dhe qeveriu nuk i jep qe perse u detyrua qeveria shqiptare te kete kete ngut per percaktimin e kordinatave detare, nderkohe qe po pretendohet qe ka falur ?

Se qe duhet te kete nje marreveshje kete biem dakort.

Tani une kam dhe nje pyetje tjeter : si e kupton ti ne vitin 2009 termin Tradheti ndaj Atdheut ?

Po sikur qeveriut t`i mbushet mendja dhe ti fuse nje deti nje euro me VKM per 100 vjet si mendon se duhet me reagu, apo nuk e pret kete lloj cmendurie ?

Me ndihmon per referencat ne te ardhmen  e kam fjalen. smiley

 

 

 

Tradheti atdheut ?

hahaha, jetojme ne mijevjecarin e trete, jam kozmopolit mjaftueshem, per mua nuk do te thote asgje.

Pastaj, sot jemi edhe aleat. Ka kontradikte ne kete mes. Nese Greqia sulmohet nga Irani, bie fjala, ti si Koth, si aleat qe je i detyruar ti shkosh ne ndihme e te mbrosh truallin e shenjte helen. 

P.S. O Artjan, po ti c'pate?! Shkarkoje dufin me ndonje shoqe o arti! Hiqe stresin, do te thonte Bojken Lako.

aleat...nqs ke fjalen per NATO-n ndoshta, por me sa di une ekziston nje ligj lufte ne greqi ndaj nesh...greket kane shume kufoma shqiptare te pavarosura...

Koth: Po sikur qeveriut t`i mbushet mendja dhe ti fuse nje deti nje euro me VKM per 100 vjet si mendon se duhet me reagu, apo nuk e pret kete lloj cmendurie ?

Nuk e pres kete lloj cmendurie, Koth, se qeveritaret nuk mendojne me koken e tyre te cmendur (fale Zotit). Udhezimet vijne nga njerez qe planifikojne me ftohte se keta tanet e qe rregullojne politiken e botes.  

Marreveshja,normalisht, duhet te hyje ne fuqi vetem nese ratifikohet nga parlamenti apo jo? Ratifikimin e kane deklaruar kur do ta bejne?

Nese lihet per mbas zgjedhjeve, atehere populli yne trim ka akoma nje shans per te reaguar ne kohe ashtu sic duhet. Ndoshta ky eshte momenti qe te gjejne reagimin e duhur midis dy extremeve te zakonshme per njereizt tane- indiferences dhe histerise.

Me ne fund nje reagim nga opozita lidhur me marreveshjen e detit. Te shohim se c'aspekt do ta gjykojne, sepse ne titra deri tani shihet qe kane kapur faktin se harta paskan qene greqisht!

Uroj te na vertetojne qe kufijte jane cenuar e nese do jete e vertete, cfare guresh do luajne!

 

Perse nuk qenka e thene te marrim ne ca me shume DET nga GREQERIT , qe ua fusin dhe nxjerrin sa here te duan si shoqe dhe si zonja po gjithnje u dashka qe TUA JAPIM kujtedo per hir te karrikes se SULLTANIT tuaj . Krim  dhe Ndeshkim , kjo do jete drejtesia per JU.  

 1. Marreveshja per ripercaktimin e kufirit detar eshte bazuar ne Konventen e OKB-se per Ligjin e Detit,  http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm

Konvente te cilen Shqiperia e ka ratifikuar, sikunder ka bere Greqia. Duke qene te dyja pale te kesaj konvente, nenshkrimet e marreveshjeve detare behen vetem ne baze te kesaj konvente.

2. Kushtetuta shqiptare vertet qendron ne krye te sistemin ligjor dhe i paraprin konventave nderkombetare qe Shqiperia ka ratifikuar, ama ne nenin 4, pika 3, Kushtetuta jone thote:

4. 3. Dispozitat e Kushtetutës zbatohen drejtpërsëdrejti, përveç
       rasteve  kur Kushtetuta parashikon ndryshe. 

E kete percaktim, e saaron direkt nje pike me poshte, pra tek neni 5, qe thote:
Neni 5:
    Republika e Shqipërisë zbaton të drejtën ndërkombëtare të
    detyrueshme për të.

Dhe kjo nenkupton qe konventa e Ligjit te Detit, te cilen Shqiperia e ka nenshkruar, e detyron ate te zbatoje te drejtat qe ajo percakton. Pra, zbatimi i kesaj Konvente, si i cdo konvente tjeter te ratifikuar, eshte DERYRIM per Shqiperine dhe eshte teresisht konform legjislacionit dhe Kushteteutes se saj.

Prandaj, hetimi i GSH duhet te jete pak me i thelle dhe t'i kerkoje topografit dhe burimeve te saj (e mbi te gjitha, te lexojne e te kuptojne vete), nese jane zbatuar ne rregull ajo dispozitat ligjore qe paraqet kjo Konvente.

Matjet e kufijve detare nuk behen aspak ashtu sic do te deshironom ne, te baraslarguara nga secili breg. JO! Kjo konvente i jep menyrat e matjes (qe variojne nga llojet e terrenit) ne nenet 2-6 te saj. Me poshte permbledhja e tyre (shqip nuk e di nese eshte perkthyer).

Ketu le te germoje GSH e te gjeje nese ndonje nga keto nene eshte shkelur, sepse vetem atehere marreveshja eshte "me te ngecur".

UN Convention on the Law of the Sea

Article2

Legal status of the territorial sea, of the air space

over the territorial sea and of its bed and subsoil

1. The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea.

2. This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil.

3. The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules of international law.

SECTION 2. LIMITS OF THE TERRITORIAL SEA

 

Article3

Breadth of the territorial sea

Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention.

Article4

Outer limit of the territorial sea

The outer limit of the territorial sea is the line every point of which is at a distance from the nearest point of the baseline equal to the breadth of the territorial sea.

Article5

Normal baseline

Except where otherwise provided in this Convention, the normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State.

Article6

Reefs

In the case of islands situated on atolls or of islands having fringing reefs, the baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the seaward low-water line of the reef, as shown by the appropriate symbol on charts officially recognized by the coastal State.

Article7

Straight baselines

1. In localities where the coastline is deeply indented and cut into, or if there is a fringe of islands along the coast in its immediate vicinity, the method of straight baselines joining appropriate points may be employed in drawing the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured.

2. Where because of the presence of a delta and other natural conditions the coastline is highly unstable, the appropriate points may be selected along the furthest seaward extent of the low-water line and, notwithstanding subsequent regression of the low-water line, the straight baselines shall remain effective until changed by the coastal State in accordance with this Convention.

3. The drawing of straight baselines must not depart to any appreciable extent from the general direction of the coast, and the sea areas lying within the lines must be sufficiently closely linked to the land domain to be subject to the regime of internal waters.

4. Straight baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, unless lighthouses or similar installations which are permanently above sea level have been built on them or except in instances where the drawing of baselines to and from such elevations has received general international recognition.

5. Where the method of straight baselines is applicable under paragraph 1, account may be taken, in determining particular baselines, of economic interests peculiar to the region concerned, the reality and the importance of which are clearly evidenced by long usage.

6. The system of straight baselines may not be applied by a State in such a manner as to cut off the territorial sea of another State from the high seas or an exclusive economic zone.

 

Article8

Internal waters

1. Except as provided in Part IV, waters on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the internal waters of the State.

2. Where the establishment of a straight baseline in accordance with the method set forth in article 7 has the effect of enclosing as internal waters areas which had not previously been considered as such, a right of innocent passage as provided in this Convention shall exist in those waters.

Shyqyr qe foli nje njeri tamam. Flm, t_red.

GSH ve nuk ne dyshim Konventen e OKB-se per Ligjin e Detit dhe as nuk pohon se nenshkrimi i saj eshte ne shkelje me Kushtetuten. Ne fakt ne artikull shkruhet qarte se:

Është pikërisht ky parim, të cilin kjo marrëveshje pretendon se respekton në nenin 1 të saj, ku shprehimisht thuhet se: “Kufiri detar ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë do të caktohet në përputhje me parimin e baraslargësisë. Në mënyrë më specifike, vija e delimitimit do të jetë vija e mesme, çdo pikë e së cilës është e baraslarguar nga pikat më të afërta të vijës bazë (si kontinentale ashtu edhe ishullore), nga e cila matet gjerësia e ujërave territoriale detare”. Por, në fakt, nuk rezulton kështu. Me ndihmën e një eksperti topograf, “Gazeta Shqiptare” boton sot faktet që vërtetojnë këtë konkluzion.

Pra GSH arrin ne konkluzionin se eshte mosrespektimi i rregullave te vendosura ne Konventen e OKB-se per Ligjin e Detit i cili ka bere qe te:

Tkurren kufijtë detarë të Shqipërisë në Jug të vendit. [sepse] Qeveria Berisha i ka dhuruar dje Greqisë ujërat tona territoriale.

Kjo rrjedhimisht cenon hapesiren detare te Shqiperise e se fundi Kushtetuten e vendit.

... gjithmone nese provat e sjella nga GSH me ane te ekperteve te saj vertetohen.

problemi nuk qendron aq te ndarja e ujrave territoriale sese te menyra e shfrytezimit te pasrive tona nenujore. Lexoni me me vemendje nenin 3 te marreveshjes qe ka sjelle nje komentues me siper.

Komandantini Përgjithshëm i Flotës Detare, rrëzon alibinë për “faljen” e detit

ERALD KAPRI

Abuzim me gjoja një kufi të vjetër që faktikisht nuk ka ekzistuar. Në një intervistë për “standard”, Komandanti i Përgjithshëm i Flotës Detare, Kristaq Gerveni, shpjegon marrëveshjen e nënshkruar me Greqinë për ndarjen e kufirit. Ai shprehet se në media janë publikuar fakte të pavërteta, sipas të cilave, Shqiëpria i ka falur det Greqisë. Komandanti i Florës thotë se që nga krijimi i shtetit shqiptar, asnjëherë nuk ka pasur një kufi detar me Greqinë. Duke qëndruar në këtë pikë, Gerveni shprehet se si mund të jetë falur deti, kur nuk ka pasur deri më sot asnjë kufi. Sipas tij, është e pamundur të dalësh në një konkluzion që është humbur det, kur nuk ka pasur kufi, kur nuk ka pasur bazë për të bërë krahasime. Komandanti i flotës shprehet më tej se në media janë bërë krejtësisht llogaritje gabim. Sipas tij, kufiri që komentohej në media, merrte si pikë fundin e gjirit të Korfuzit, por që në fakt, pika është marrë nga drejtëza që krijohet mes dy kepave të Korfuzit. Komandanti thotë se kufiri është bërë në bazë të parimit të baraslargësisë, por vija që përcakton mesin e ujërave, është marrë nga drejtëza e krijuar nga kepat dhe jo nga gjiret

Intervistoi: Erald Kapri

Zoti Komandant, Shqipëria dhe Greqia nënshkruan një marrëveshje për përcaktimin e kufirit detar. Ku konsiston kjo marrëveshje?

Siç keni qenë në dijeni, ka pasur një boshllëk ligjor. Ndërsa ka qenë i ndarë kufiri tokësor, nuk ka qenë i ndarë kufiri detar. Në shqetësimin që kemi pasur ne dhe me iniciativë të Ministrisë së Jashtme, dhe me një urdhër të Kryeministrit, është ngritur një grup pune ndërministror që ka negociuar me palën greke për ndarjen e hapësirës ujore. Janë bërë takime në Athinë dhe në Tiranë. Jemi treguar tepër të kujdesshëm. Kemi kërkuar shpjegim për të gjitha problemet e paqarta që ne kemi pasur, por edhe pala greke ka kërkuar shpjegime nga ne. Janë sqaruar të gjitha elementet dhe ishim të dyja palët në dakordësi për të zbatuar atë konventë dhe bazën e saj.

Sa kohë vazhduan negociatat me palën greke?

Negociatat vazhduan më shumë se 1 vit, për të mos thënë gati 2 vite.

Në media është komentuar se kufiri i ri i ka hequr Shqipërisë një hapësirë detare prej 225 kilometrash katrorë. Sa e vërtetë është kjo?

Nuk ka asnjë të vërtetë. Ata kanë abuzuar me gjoja një kufi të vjetër, që faktikisht nuk ka ekzistuar. Nuk e di nga e kanë gjetur. Unë jam një kuadër i lartë dhe kam vite që punoj në Flotën Detare dhe ka qenë ky shqetësim: që nuk ka pasur kufi me palën greke, sepse po të kishte një të tillë, nuk do të ishte e nevojshme që të bëhej ripërcaktimi i këtij kufiri. E dyta abuzohet sepse ata që kanë shkruar nuk e njohin ligjin e detit dhe për më tej nuk njohin nenet e veçanta të ligjit, për shembull për gjiret e mbyllura. Aty ku ata shkruajnë se 2 kilometra larg nga bregu ynë dhe 9 kilometra larg nga bregu grek, ata i referohen qytetit të Korfuzit, i cili është brenda gjirit, ndërsa si referencë, në bazë të ligjit ndërkombëtar merret drejtëza që bashkon dy kepat më të dala të gjirit, i cili quhet gjiri i mbyllur.

Për ta kuptuar më saktë, në media është vendosur një kufi imagjinar dhe jo në bazë të kushteve ndërkombëtare?

Në pozicionin që ndodhemi aktualisht, unë do të sugjeroja që t’i jepej një pale të tretë, e cila do të ishte më e besueshme, por unë me përgjegjësinë time personale deklaroj se nuk është bërë asnjë lëshim, si nga ne, ashtu edhe nga pala greke, por është zbatuar rigorozisht marrëveshja Montego Bey, që është një marrëveshje e vitit 1982 dhe e ratifikuar nga Parlamenti ynë dhe është ligji bazë që përcakton të gjitha marrëveshjet bilaterale në çështjet e detit.

Keni thënë që është respektuar parimi i baraslargësisë. Çfarë nënkupton kjo? Do të thotë që në një pikë të caktuar vendet kanë marrë det në mënyrë të barabartë?

Parimi i baraslargësisë është përcaktimi i vijës ndarëse në distancë të barabartë nga dy vijat bazë. E thashë që viza bazë është bashkimi i kepave më të dalë të bregdetit. Është respektuar kjo si për bregdetin tonë ashtu edhe për bregdetin grek. Unë deklaroj me përgjegjësi se kushdo që dëshiron të bëjë matje, të hedhë koordinatat dhe do të shohë që është respektuar ky parim.

Por deri në këto kohë, kur nuk ka pasur një kufi detar, si ia ka bërë Flota Shqiptare, peshkatarët etj., që të lundrojnë brenda ujërave të shtetit të tyre? Ka pasur vështirësi në këtë pikë?

Po. Ka qenë e vështirë dhe gjithmonë për t’iu ruajtur keqinterpretimeve dhe keqkuptimeve, asnjëherë nuk i është afruar vijës së mesme që merrej me përafërsi. Unë do të përmendja një fakt, që ndoshta do t’u duhej historianëve më shumë punë për këtë, që një peshkatar shumë vite më parë, Fran Ivanaj, është vrarë nga forcat detare të ish-Jugosllavisë vetëm për shkak të këtyre mospërcaktimeve të vijës kufitare. Me gjithë gjyqet që janë bërë, ne mbronin tezën se peshkarexha shqiptare ku është vrarë peshkatari ishte në ujëra shqiptare, ndërsa ata thoshin të kundërtën. Nuk ka një ndarje të saktë të kufirit dhe sot e kam përmendur që do të fillojmë negociatat me Malin e Zi për të përcaktuar kufirin, ashtu siç e kemi përcaktuar me Italinë dhe tani me Greqinë.

Marrëveshja që është bërë me Greqinë, është e njëjta me atë që është nënshkruar me Italinë në vitin 1992?

Janë zbatuar të njëjtat parime dhe e njëjta konventë. Nuk ka pasur asnjëherë diskutimeve.

Sipas medias, gjithçka i është referuar matjes së koordinatave. Sipas jush, ku është gabuar në përcaktimin se janë humbur qindra kilometra katrorë det? Thatë që kufiri detar përcaktohet ndryshe nga kufiri tokësor. Si ta kuptojmë më qartë këtë?

E para, krahasimi bëhej me një kufi imagjinar që vetëm ata e dinë se ku mund ta kenë gjetur, ndërsa koordinatat e hedhura janë ekzaktësisht në vijën e mesme. Pra janë 150 koordinata, jepet gjatësia dhe gjerësia gjeografike deri në atë vijë të mesme, e baraslarguar nga dy vijat bazë të të dyja vendeve fqinje. Në shkrimet abuzohet në një gjoja kufi të vjetër dhe nga zbulimi me gjiret. Pra nuk e merr si gji të mbyllur, por e merr si gji të hapur. Pra futet në brendësi të gjirit, por që në fakt ligji ndërkombëtar i detit nuk e lejon.

Të gjitha vendet e tjera në botë kanë përdorur të njëjtën mënyrë për të ndarë detin?

Kjo marrëveshje është e miratuar dhe ratifikuar nga të gjitha vendet e botës. Ky është ligji bazë i detit.

Sot ju iu referuat një harte greke për të shpenguar kufirin...

Në negocimet që bëhen mes palëve diskutohen të gjitha çështjet dhe duke qenë se harta greke ishte me një shkallë të madhe dhe dalloheshin qartë kepat e dalë të bregdetit, ne pranuam të përdorim atë hartë, por pasi u verifikuan që ishin të njëjta me hartat angleze dhe ato amerikane. Ato janë harta që zbatohen në sistemin e pranuar evropian.

Do të ketë edhe një marrëveshje trepalëshe mes Shqipërisë, Greqisë dhe Italisë përsëri për kufirin detar. Çfarë do të zgjidhë kjo marrëveshje?

Kjo marrëveshje do të përcaktojë pikën treshe. Kjo pikë duhet të përcaktohet mes të tria palëve, pasi është lënë qëllimisht edhe në marrëveshjen me italianët dhe grekët nuk është shkuar deri në fund me vijën. Të njëjtën gjë kanë bërë edhe italianët me grekët. Në një marrëveshje trepalëshe, do të përcaktohet pika treshe, e cila do të ndajë përfundimisht atë pjesë në det të hapur.

Këto marrëveshje do të bëjnë që të lundrohet më lehtë pa pasur frikë se është kaluar kufiri? Flas për lundrimet e peshkatarëve, turistëve, flotës etj...

Pikërisht ky është fitimi më i madh, pasi do të ketë fitime për të gjithë njerëzit që operojnë në det, duke filluar që nga personeli i porteve, peshkatarët, anijet private dhe turistike. Do të kenë harta të sakta ku do të përcaktojnë qartë se në cilat ujëra ndodhen. Kjo i ka dhënë fund çdo konflikti të mundshëm që mund të krijohej.

Gjatë kësaj kohe, kur nuk ka pasur kufi, ka pasur mosmarrëveshje me grekët në lidhje me kufirin? Pra nëse ndonjë anije ka kaluar në ujëra tona apo e kundërta?

Ka pasur. Kryesisht më shumë në kohën e diktaturës. Ka pasur raste të tilla ku akuzoheshin palët me njëra-tjetrën, ku thuhej se ju ishit në ujërat tona dhe anasjelltas. Ndërsa tani duke zbatuar parimet e lundrimit paqësor, një anije mallrash apo traget mund të kalojë në ujërat tona ose anasjelltas, gjithmonë duke respektuar disa parime.

STANDARD

 

Article 9

Albania  has no need for territorial waters at all and no time.

Article 10

Albania could very well be defined  within the perimeter of Tirana as it has no need to extend any further beyond these limits, least of all, impose its rule of corrupt law over ethnic-Greek territories  south of Tirana and/or Serbian territories north of it.

.........................

Si nuk iu pergjigj njeri pyetjes sime te mesiperme more:

CILA ESHTE ARESYEJA E EGZISTENCES SE NJE SHTETI SHQIPTAR!!!  

- thene ndryshe - 

PSE DUHET TE EGZISTOJE PATJETER NJE SHTET SHQIPTAR?

Sa gezim ndjej kur keto mediat e keqperdorura vet-asgjesohen duke publikuar te tilla mashtrime!

Gjykuar ne perspektive, eshte dicka e mire, pasi seleksionohen mediat e mira dhe te keqija.

gazeta shqiptare puno per sale berishen. sala i kontrollo kto gazetat, qe duken sikur jon me opoziten, qe ta shajn me lloj lloj rrenash ene masnej te dalin bllof dhe robt tu pa gjith kto akuza qe dalin rrena, thojn "te pakten sala osh tu bo nai pun, kurse kta te tjeret hajn vetem m... - na shqepen me rrena"

dhe shkojn "naivet" votojn salen, pa e kuptu planin djallzor te malokut..

 

___________

Një admnistrator i faqes ka cilësuar llogarinë tuaj si llogari abuzive, me shumë gjasa si rezultat i komenteve tuaja. Si rrjedhim, sistemi ju ka caktuar një limit prej 10 komentesh në ditë. Statusi si përdorues abuziv mund të hiqet nga një administrator.

Në pozicionin që ndodhemi aktualisht, unë do të sugjeroja që t’i jepej një pale të tretë, e cila do të ishte më e besueshme, por unë me përgjegjësinë time personale deklaroj se nuk është bërë asnjë lëshim, si nga ne, ashtu edhe nga pala greke, por është zbatuar rigorozisht marrëveshja Montego Bey, që është një marrëveshje e vitit 1982 dhe e ratifikuar nga Parlamenti ynë dhe është ligji bazë që përcakton të gjitha marrëveshjet bilaterale në çështjet e detit.

Shume serioze, e vetpembajtur dhe e ekulibruar kjo pergjigje. Me te vertete respekte per komandantin e flotes detare!

E dyta abuzohet sepse ata që kanë shkruar nuk e njohin ligjin e detit dhe për më tej nuk njohin nenet e veçanta të ligjit, për shembull për gjiret e mbyllura. Aty ku ata shkruajnë se 2 kilometra larg nga bregu ynë dhe 9 kilometra larg nga bregu grek, ata i referohen qytetit të Korfuzit, i cili është brenda gjirit, ndërsa si referencë, në bazë të ligjit ndërkombëtar merret drejtëza që bashkon dy kepat më të dala të gjirit, i cili quhet gjiri i mbyllur.

Edhe kjo (shume llogjike) shpjegon disa dyshime qe te lindin kur e shikon me sy te lire kufirin.

 

Pra per t'i vene shpirtrat perfundimisht ne qetesi, do te ishte mire qe edhe nje pale e trete, nderkombetare, te jepte mendimin e saj rreth kesaj ceshtje dhe nese pozitiv per qeverine, ajo qe duhet te pasoje duhet te jete vecse nje kerkese falje publike nga Gazeta Shqiptare dhe... heshtje. Ne te kundert Marreveshja nuk duhet te miratohet nga Parlamenti dhe te rishikohet.

 Pse te merret nje pale e trete ketu? Kush ka nge te harxhoje kohe me ty kot me kot? Ty, a nuk te mjaftojne shpjegimet e qeverise tende? pse po kerkon atehere mendimin e nje pale te trete?

Pala e trete ka folur, dhe ka thene qe Berisha i ka falur 225 km2 grekut. Mos u ngaterrove gjekundi me numerimin dhe doje te thoshe qe duhet nje pale e katert??? Se dhe e katerta doli; po po, nga breket e Sales dhe tha qe qeveria kishte respektuar ligjin nderkombetar, dhe nuk kish leshuar fare pe...

ndoshta e kishe fjalen per nje pale te peste more djale........

kemi shume shqiptare ketu qe punojne greqirave; ju lutem shume, ju lutem na sillni reagimin e opinionit grek per kete marreveshje... ju lutem na tregoni pak "revolten" e tyre kunder qeverise qe kane mbi krye per leshimet qe i beri berishes... kam shume deshire t'i njoh keto gjera, dhe kam edhe pershtypjen se ndoshta dikush ketu edhe e kupton se kush ka dale i humbur dhe kush po mashtron, dhe cfare tufe idjotesh ndjek ate qe mashtron.

 

komandanti dhe drejforesha e Ministrise te na sqarojne. Nenin qe ka te beje me shfrytezimin e burimeve natyrore jo te gjalla (nafte)

çu bo me ket LAJM. u mbyll me nji puntatë? apo muhabet balone tabake - balone tauke ishte dhe ky..?!

pse e hoqen at komentin per "aferat korruptive" te te tnjofmve te cunave e gocave te sulltan bajazitit te dyte, qe provojne qe sulltani osh fajtor, s'e mor vesh. un thjesht iu pergjigja pytjes se fh-se siper me ate qe po nodh realisht ke gazeta (anti)shqiptare. u cfry njoni tullumac dhe po fryjn tullumacet e tjera, ca ka ktu me shujt komentin?

apo osh ne kjo pjese e specializimit divan-google-blog?

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).