Kriteret e një planifikimi të “papërshtatshëm”

Planifikimi si katalist shoqëror 

“Në kulmin e debateve dhe shqetësimeve mbarëbotërore për krizën ekonomiko-financiare dhe pasojat e saj, në Shqipëri harxhojmë pothuajse tërësisht energjitë politike e sociale për ligjin zgjedhor, ruajtjen e votës, legjitimitetin e përfaqësimit, etj. Në kulmin e nevojës për të konsoliduar demokracinë shumë shpesh “humbasim” në problematika specifike biznesi, qofshin këto modeste dhe të parëndësishme për fatet e ekonomisë kombëtare në momentin e dhënë. Duket sikur jemi të pa fokusuar dhe të çekuilibruar përballë sfidave të zhvillimit ekonomiko-social dhe raporteve të saj me funksionimin e një demokracie reale.” 

Ardian Civici “Zgjedhja e vështirë: Kapitalizëm apo Demokraci” 

Nëse politikat e palnifikimit, sikurse edhe të gjitha politikat, deri dje bëheshin me “direktiva nga lart”, bëhën edhe sot në të njëjtën mënyrë: nëpërmjet “direktivave” të sistemit të tarafeve, interesave të ngushta legjitime ose jolegjitime të bizneseve, duke anashkaluar shpesh edhe strukturat ligjore. Rrjedhimisht modelet që kërkojnë transparencë hasin në vështirësinë e fshehtësisë që nënkupton kultura e grupit dhe e klanit, modelet që kërkojnë vendime gjthëpërfshirëse hasin në bllokimin e tyre nga grupet e interesit, problemet që kërkojnë njëtrajtëshmëri në zgjidhje hasen në mënyrën selektive të aplikimit të ligjit etj... Dhe gjersa të jetë kështu sistemet politike përfundojnë natyrshëm në oligarki, kurse ato ekonomike ne monopole; demokracia nuk e kryen me rolin e saj gjthëpërfshirës kurse sistemi financiar e humbet karakterin e vet egalitar (barazinë në konkurrenc&eumlsmiley; dhe së fundi sistemet politike (demokracit&eumlsmiley dhe ato ekonomike nuk janë më dy “binjakë identikë” (nëse do mund të përdor një metaforë po të Civicit nga “Zgjedhja e vështirë: Kapitalizëm apo Demokraci&rdquosmiley.

 

Ndërkohë, aferat e shumta që implikojnë qeveritarët dhe qeverisjen në nivelet më të larta në projekte aspak transparente dhe pjesërisht të imponuara mbi komunitet përkatëse për parqe enrgjitike apo industriale, fabrika çimentosh, depozita, tendera rrugësh, privatizime të dyshimta nga nafta deri në telekomunikacion, implikimi me biznesin e inkriminuar rajonal, kontrabanda e armëve dhe Gërdeci, si dhe “tranzicioni paqësor” i këtyre aferave nga qeveritë Meta tek qeveritë Nano, Berisha dhe sipas të gjitha gjasave të prirura për t’u kaluar më vonë edhe tek Rama, janë shënjat e strukturimit të një oligarkie financiare dhe politike që nuk e njeh vlerën e demokracisë. 

Përballë kësaj panorame të zymtë qytetatri shqiptar ndodhet krejtësisht i çarmatosur dhe ende pa disa nga mjetet më të fuqishme që do mund të transformonin rrënjësisht peizazhin ekonomik dhe rrjedhimisht do ndikonin mbi politikën dhe demokracinë, siç janë zgjidhja e problemit të pronësisë, vendosja e bizneseve në mardhënie të drejta ligjore me shtetin (nëpërmjet taksave dhe tatimeve) dhe me bizneset midis njëri tjetrit, zhdukja e informalitetit etj... por sidomos ajo që edhe preket veçanërisht nga ky shkrim: zgjidhja e problemit (demokratizimi i proçesit) të planifikimit. 

Papërshtatshmëria 

"Nëse ka një mësim që duhej të ishte nxjerrë këto vjet të etiketuara si "të tranzicionit" është se importimi i institucioneve në Shqipëri në përgjithësi është bërë keq,me ngutje dhe pa përfillur shumë nevojën e pajtueshmërisë me traditat kulturore...

Kapitalizmi, demokracia, parlamentarizmi, të drejtat e njeriut, tregu i lirë e të tjera fjalë të mëdha kërkojnë një vetëdije shoqërore të caktuar, pa të cilën nuk e bëjnë dot kalimin nga fjalët te sendet.”  

Ardian Vehbiut, “Kulti i Kargove” 

Së shpejti pritet të miratohet Ligji për Planifikimin e Territorit dhe Plani Rregullues për Tiranën, të dy projekte – megjithëse të vonuara – të shumëpritura. Megjithatë nëse i hedhim një sy historisë se si kanë përfunduar shumë ligje dhe ristrukturime të bëra gjatë kësaj kohe të ashtëquajtur “tranzicioni” shqetësimi se ato mund të bëhën të paaplikueshëm dhe të trashëgojnë mangësitë e strukturave të mëparshme nuk duket aspak i ekzagjeruar. 

Nëse i hedhim një sy kulturës totalitare të mbiplanifikimit është e lehtë të thuash se ajo thjesht dështoi. Por nuk është i lehtë injorimi i vazhdimësisë së saj qoftë institucional ligjor apo politikëbërës. Si metodologji ligjore dhe institucionale planifikimi i sotëm nuk ka asgjë të përbashkët me atë totalitar – që ndiqte llogjikën e “direktivave” në vend se të ndiqte arsyet ekonomike apo aq më tepër llogjikën e tregut si rregullator. Dhe megjithatë duhet thënë se ato vuajnë nga e njëjta sëmundje: papërshtatëshmëria. 

Në stukturat e mbiplanifikimit të sistemit totalitar që paracaktonin që nga sasia dhe lloji i mallrave që i duheshin tregut, llojin e industrisë, llojin e zhvillimit, numrin e apartamenteve etj..., (duke pasur parasysh të ashtëquajturën “të mirë shoqërore&rdquosmiley, ishte papërshtatëshmëria me kërkesat reale (në mungesë të tregut rregullator) e përforcuar nga një izolim i pashembullt ekonomik dhe shoqëror që do të shndërrohej në një sëmundje kronike. Po ashtu, thelbi i problemit në mungesën e planifikimit të sotëm – që ia beson formulimin, si të mjedisit ekonomik ashtu edhe të atij urban, sipërmarrjes individuale dhe tregut me shpresën ose besimin ende të papërligjur e të qënit rregullatori “suprem” – është, përsëri, papërshtatshmëria me interesat e publikut të cilat nuk mbrohen as me ligj dhe as planifikohen gjëkundi. Janë “direktivat” ato që vendosin mbi llogjikën e tij dhe jo mëkanizmat: ligjorë (mëpërmjet kodeve të ndryshme te urbanistikës, mjedisit, etj...); skekencorë (parashikimi i nevojave të zhvillimit nëpërmjet studimeve dhe aplikimit të tyre nëpërmjet mekanizmave politikbërës); dhe vendimarrës (sigurimi, miratimi dhe aplikimin i politikave nëpërmjët miratimit të gjërë mbarëpopullor ose në rang komunitëtesh). E thënë ndryshe roli rregullator, koordinues, integrues etj… i planifikimit është zëvendësuar me rolin e përmbushësit të planeve nevojave dhe interesave të grupit dhe aspak të shoqërisë në kuptimin e saj të gjërë.  

Në këtë kuptim, për të kapërcyer ngërçin paraqytetar në komunikimin shoqëror, ose për të kaluar nga strategjitë e mbështetura tek psikologjia e grupit drejt strategjive që reflektojnë koherencë shoqërore, platformat planifikuese dhe urbane kanë një rol veçanërisht të rëndësishëm për të luajtur. Përderisa këto platforma natyrshëm duhet të formulohen nga platforma kulturore, arsimore, mjedisore, turistike, energjitike, kontroll territori, zhvillimi industrial, mbarëvajtje sociale etj… janë edhe çelsi i përditësimit të demokracisë në politika. Pikërisht si të tilla ato sjellin në vëmëndje proçesin e gjithpërfshirjes si domosdoshmëri. Ndryshe nga bindja se; proçeset demokratike të planifikimit, miratimi në rang komunitetesh dhe fqinjësie i projekteve, apo deri edhe përdorimi i referendumeve, ngadalësojnë zhvillimin (e cila nuk ka ndonjë bazë reale, aq më tepër nëse do konsideronim kundërproduktivitetin e zhvillimit abuzues), proçeset gjithëpërfshirës janë pothuajse të vetmit mekanizma që garantojnë koherencën shoqërore të zhvillimit. 

Kriteret e zhvillimit 

> Strategjia e Zhvillimit tëTiranës

> 5.2 Strategjia e veprimit

> Theksimi dhe "kanalizimi" i dinamikave aktuale në sektorin e ndërtimit 

“Ajo çfarë po ndodh në Tiranë është rezultat i një energjie të madhe në nivelin individual, familjar dhe komunitar, duke u përhapur si një lumë me drejtim të pacaktuar. Kjo energji nuk mund dhe nuk duhet të ndalohet nga asnjë proces akademik. Pra, procesi i planifikimit duhet të përfshijë energjinë e qytetarëve dhe promovimin e cdo ideje.” 

Edi Rama, në “Tirana Metropolis”, raport kërkimor, Berlage Institute, 2004 

Pasazh i shkëputur nga raporti i ndërmjetëm i “Planit Rregullues të Tiranes”. 

Përqasja në mënyrë populiste, apo nënëvleftësuese ndaj “tutelës akademike” në emër të hapjes së rrugës për “promovimin e çdo ideje” – e cila për të qënë i ndershëm më shumë se një një ambicie aspak realiste më duket një retorikë e papërgjegjëshme – tërheq vëmendjen gjithësesi mbi problemet kronike të planifikimit në Shqipëri: papërshtatshmërinë të shkaktuar nga mungesën e proçeseve gjithëpërfshirëse. 

Më duhet të them me keqardhje se dy projektet/dokomentet që priten të miratohen, megjithëse të huazuar nga modelet më të mira perëndimore janë paraqitur si dy dokumente statikë. Ato anashkalojnë pjesmarrjen e drejtëpërdrejt në planifikim, duke ia besuar atë përfaqsuesve vendorë dhe hierarkisë administartive dhe shtetërore të zgjedhur apo të emëruar, e cila ia ndryshon rrënjësisht karakterin planifikimit duke e kthyer atë në një proçes që kryhet nëpërmjet “direktivash” nga lart poshtë, duke e bërë qytetatrin që të shijojë vetëm konsekuencat e planifikimit, apo të ftohet për të parë spektaklet e prezantimit, pa qënë asnjëherë pjesë e proçesit. 

Në rastin e Ligjit për Planifikimin e Territorit, me gjithë punën e admirueshme, përjashtimi nga pjesmarrja e drejtëpërdrejtë e qytetarit në vëndimarrje rrezikon që dy nismat e tij reformuese: ndërveprimin institucional, dhe lehtësimin e proçedurave administrative, t’i vërë në rrezik dështimi. Në rastin e ndërveprimit (bashkëpunimit) institucional marrja e vendimeve në mënyrë të drejtëpërdrejt është e vetmja rrugë për të shmangur konfliktet midis institucioneve me karaktere të ndryshme, por edhe për të mundësuar politika rajonale dhe lokale stabël afatgjatë dhe që i përgjigjen vullnetit qytetar. Po ashtu nuk duket se lehtësimi i proçedurave administrative pa forcuar instrumentat e kontrollit teknik do jetë në gjëndje të kapërcej ngërçin korruptiv nëpër të cilin ngec proçesi i miratimit duke pasur parasysh kapacitetin e ulët të gjyqësorit për të adresuar probleme të tilla, siç e dëshmon edhe situata aktuale. Në këtë këndvështrim roli i komuniteti dhe pjesmarrja e tyre në proçeset e miratimit dhe aprovimit të lejeve është garanci më e mirë për të vendosur kontrollin mbi zhvillimin urban. 

Të njëjtën gjë do thosha edhe për Planin Rregullues të Tiranës i cili ndonëse i huazuar nga modelet e planeve rregullues të qyteteve europiane, por i zhveshur nga “pjesmarrja e drejtëpërdrejt”, duket se i është dhënë një kuptim statik që mbart në vetvete rrezikun për t’u kthyer në një mjet të papërdorshëm, të mbingarkuar dhe mbi-sofistikuar. Kjo bën që në thelb si politikat, si planet e ardhshme të mos jenë pasojë e kërkesave dhe nevojave reale të komunitetit por rezultat i arbitraritetit, shpesh dhe i kapriçove dhe metodave abuzuese ende prezente. Në thelb ky Plan Rregullues nuk ka asnjë ndryshim nga metoda e tanishme, ku duhet thënë se ka qënë abuzimi me “planet pjesorë” shpesh edhe të kundraligjshëm që i kanë hapur rrugën abuzimit. Pra ai vuan nga tendenca për ta mbështetur zhvillimin urban mbi të njëjtët faktor dhe të njëjtën filozofi që ka qënë përgjegjëse kryesore për situatën e tanishme në urbanistikë; konceptimi i planit rregullues si një plan ndërtimi, dhe vënia e interesave të sektorit të ndërtimit në rolin e motorrit të zhvillimit urbanistik.  

Në raportin e ndërmjetëm për Planin Rregullues të Tiranës flite vetëm për: kriteret e vlerësimit “përdorimi i tokës”; “arritshmeria e parcelave të lira”; “Predominimi i zonave informale në pjesën veriore të qytetit si një shtysë shumë e madhe për ndërhyrje” dhe deri edhe paragrafeve dhe citate të Ramës që u drejtohet qoftë tërthorazi apo drejtë përdrejtë ndërtuesve si rastet më poshtë: 

“Orientimi i zhvillimit urban” 

“ne, gjithashtu po i themi zhvilluesve te mëdhenj se ne nuk do të pranojmë më projekte arkitektonike që nuk i shtojnë cilësi qytetit. Këto projekte duhen të lënë shenjë në zhvillimin urban të Tiranës, veçanërisht në pikat e “nxehta”të qytetit rrotull qendrës.  

Dhe: “Udhëheqja e zhvillimit urban” 

“shansi për ndërtuesit abuzivë, është rezultat i komunikimit nga ana jonë se objektet që ata kanë ndërtuar ilegalisht bazohen në një traditë jo të rregullt, por mund të jenë një shans për zhvillimin ekonomik të qytetit tonë.  

Me gjithë akrobacitë midis të ligjshmes dhe të jashtë-ligjshmes që parashtrohen në përfshirjen dhe paraqitjen e një citati të tillë, në një dokument që pritet të jetë ligji i zhvillimit urbanistik të Tiranës, si të ishte krye-shëmbulli se si një “Udhëheqje e zhvillimit urban” duhet të funksionojë, ajo që të bie më shumë në sy në gjithë raportin e ndërmjetëm është mungesa e politikave të vërteta urbane. Mungojnë aty strategjitë planifikuese në energji (të e rinovueshme ose jo); në trajtimin e ujrave; në trajtimin e plehrave dhe mbrojtjen e mjedisit; nuk flitet për strukturat urbane si struktura që kanë për qëllim të sigurojnë shëndetin e qytetatrëve; të minimizojë rreziqet nga katastrofa të mundshme dhe të tjerë elementë të cilët janë aq të nevojshëm të integrohen në mënyrën se si duhet t’a konceptojmë planifikimin e qyteteve tona; por sidomos dhënia qytetarëve e një plan së bashku me institucionet që duhet të vijonin prej tij; institucionet e mbrojtejes së mjedisit, mbrojtjes së monumneteve, institucionet e politikave të zhvillimit, të arsimit, të kulturës, dhe ç’ka është e rëndësishme institucionet e miratimit/kontrollit qytetar.

18 Komente

Me fal...por autori dhe artikulli kan nje keqkuptim kolosal kur mundohen te flasin per mardhenje midis koncepteve si "demokracia", "institucionet", apo edhe konceptet e "gjithperfshirjes".

Nese autori dhe artikulli akuzojne strukturat ekzistuese (qeveria, bashkia etj etj), se paskan menajnuar koncepet e "demokracise" dhe "gjithperfshirjes"...per te nxjerre ne drite vetem interesat e "grupeve te caktuara"...duke krijuar kshu "oligarki" dhe "monopole ekonomike"...fajin nuk e kan institucionet ekzistuese...por vet autori qe ka nje KEQKUPTIM se si funksionojne kto modele ne vendet perendimore dhe demokratike...te cilat jo vetem institucionet ekzistuese mundohen ti kopjojne...por edhe vet autori mudohet ti kopjoj.

Se pari...duhet hequr dore nga ky koncept "gjithperfshires". NUK KA gjithperfshirje...ne asnje vend te botes...ne asnje institucion qe funksionon ne boten perendimore. Gjithperfshirja ne fakt NDESHET me konceptin e demokracise.

Demokracia NUK ESHTE gjithperfshirje.

Gjithashtu autri nuk ben nje dallim te sakte se c'eshte SHTETI LIGJOR...dhe SHTETI DEMOKRATIK. Shqiperise i mungon shteti ligjor...dhe kjo s'ka lidhje shume me demokraci, anarki, gjithperfshirje apo koncepte te tjera si kto.

Akuza ktu...tashme akuze e zakonte qe vjen ose nga njera ane ose nga ana tjeter...eshte se kto lloj ndertimesh (dhe autori hidhet nga ndertime me elementare si pallate...deri ke ndertime industriale si fabrika etj...gjera qe s'kan ASNJE lidhje me njera tjetren)...jane bere pa marre parasysh NEVOJAT ose KERKESAT e "komuniteve", dhe jane bere bile pa pyetur ata...por per grupe te caktuara interesi dhe me "udhezim nga siper".

Kjo akuze calon per shume aresye...duke filluar nga fakti me elementar qe S'ESHTE E VERTET se pari, dhe me tej duke marre parasysh qe nuk ka gjithperfshirje dhe s'duhet te ket gjithperfshirje...asnjehere. Pse s'duhet te ket? Sepse eshte e mundur...ndonjehere...qe 2 Shqiptarve tja mbushesh mendjen per te njejten gje? Une them qe eshte e PAMUNDUR...(ti do thuash qe eshte...dhe une do them qe "jo"...dhe kshu do vertetohet fakti qe s'eshte e mundur ti mbushesh mendjen 2 shqiptarve smiley )

Nuk eshte e vertet se pari sepse nese do behet akuza se..."komunitetet" nuk jane pyetur...atehere duhet folur me RASTE KONKRETE...dhe te analizohen si raste individuale dhe jo ti kapesh te gjitha me ekskavator. Dhe se dyti, duhet shtruar pyetja...nese eshte e NEVOJSHME ose me benefit qe te pytet "komuniteti"...dhe se CILI eshte ky "komunitet"?

Nese rasti ne fjale eshte thjesht...nje pallat...Atehere te vetmet kritere qe duhet te permbushi ky pallat...do jene nese 1) pronari i truallit do ta ndertoj 2) firma ndertuese e nderton brenda parametrave teknike qe percakton LIGJI 3) nese vendi dhe madhesia e objektit permbushin parametrat urbanistike qe percakto LIGJI (ne kte rast PLANI URBANISTIK)...dhe KAQ. Nuk eshte ky nje objekt...qe ka nevoje per PELQIMIN dhe GJITHPERFSHIRJEN...e komshinjve perreth pallatit. Asnjeri prej komshinje mund te mos e pelqej...por nese eshte brenda ktyre 3 parametrave te mesiperm...atehere MUND te ndertohet. Dhe kuptohet nese do ndertohet apo jo...vendoset vet nga TREGU (pra nese pronari dhe nderuesi mund te bejne fitim nga kjo apo jo).

Ky eshte thjesht kapitalizem...qe autori e konceptoka si...promovim i interesave te grupeve te caktuara, duke anashkaluar "interesat e komunitetit". S'eshte ashtu...

Nese rasti ne fjale eshte...nje fabrike cimentoje...po ashtu "komuniteti" ka nje rol te caktuar...dhe JO rolin e vendim-marresit. Sepse nese duheshe pyetur komuniteti...per CDO...veper industriale apo ekonomike..ne 99.9% te raste komuniteti do thoshte JO...per aresye te ndryshme...duke filluar nga 'do na ndoti, do na prishi pamjen, nuk i duam zhurmat, do sjelli shume trafik, nuk kemi nevoje ne etj etj etj". Kto nuk jane aresye...per te CENUAR zhvillimin ekonomik te vendit. Dhe ne kte rast eshte komuniteti NE GJERESI qe vendos...pra Shqiperia...dhe jo...fshati dhe katundi qe ndodhet afer ndertimit industrial. Se pershembull nje zone qe ka mineral hekuri...nje katund NUK DO minere hekuri...se i prishet pamja etj. Po SHTETI dhe komuniteti i GJERE (pra Shqiperia), nuk do sakrifikoj fitimet e mundshme te nje miniere (ose nje zone ku ka cimento)...sepse nje katund atje nuk e do per interesa provinciale.

S'ka shtet ne bote qe funksionin kshu.

Pra shteti ben ligjet...dhe BIZNESI vepron brenda ktyre ligjeve (ne parim). Kjo nuk ka lidhje me DEMOKRACI dhe as me gjithperfshirje. Ktu qendron KEQKUPTIMI i autorit...se konceptet e demokracise kan lidhje me funksionimit e nje shteti LIGJOR. Ne fakt nuk kane. Koncepti demokratik ka lidhje me zgjedhjen e perfaqsuesve qe do BEJNE LIGJET...

...ju flisni per demokraci te drejtperdrejt...koncept qe funksionon ne nje grup individesh mbase nen 100 veta...ne ndonje fis tribal (dhe mbase kanibal) ne Afrike.

--------------------------------

 

Ndersa akuzat ndaj planit rregullues te Tiranes jane pak te cuditshme...dhe pa shume kuptim. Akuzat qenkan qe plani rregullues u perdorka si...mjet NDERTIMI...dhe se mungokan interesat e "komunitetit" persa i perket , ujit, dritave, tranposrtit, edukimit etj etj...por thjesht eshte i fokusuar ke interesat e GRUPEVE TE NDERTIMIT.

Edhe ktu qendron keqkuptimi...i zakonte tashme.

Une nuk e di se SI mund te formulohet nje plan urbanistik per nje qytet me 1 milion banore...duke qen "i gjithperfshires" dhe ne base te pelqimeve dhe vendimeve te "komunitetit"!

Kjo eshte ta zgjidhesh problemin MBRAPSHT...pra...hajde ti bashki dhe fol me ne (dhe me "ne" e kam fjalen per TE GJITHE...se pastaj dikush mbetet pa dhen fjalen dhe i mebetet hatri)...na degjo cfar duam ne...dhe beje si ta duam NE.

Por nuk ka qytet ne bote qe funksionon kshu...po ashtu nuk ka QEVERI apo BASHKI...ku vendimet nuk jane...nga lart-posht. Se nga posht-lart...vetem Kina e maos dhe Rusia e Stalinit ishin smiley

Keqkuptimi ktu perseri qendron ne ngaterrimin e konceptit te demokracise...dhe koncpeteve konkrete si urbanizmi, ligjet, inxhinjeria etj. Kto s'kan lidhje me njera tjetren...ne fakt.

Plani urbanistik formulohet kshu...nveojat e komunitetit percaktohen..edhe duke pyetur komunitetin (ne bledhje..dhe jo dere me dere)...dhe nese dikush NUK i ben te ditura nevojat e e tij/saj thjesht sepse nuk eshte  i/e interesuar...atehere nevoajt e tyre nuk futen ne kte formule. Dhe me tej plani fomulohet nga ESKPERTE NE FUSHE...si urbanist dhe inxjinjer...per ti permbushur kto nevoja ne baze te mundesive teknike, fizike dhe ekonomike te kti institucioni. Po asnjehere...nuk do kenaqen te gjithe...asnjehere s'do jet "gjithperfshires".

Tani per kte planin konkret...nevojat e komuniteteve jane degjuar...ne mbledhje TE SHUMTA...qe vazhdojne akoma. Ata qe ishin te intersuar...vajten...ata qe s'ishin...thone "po ne pse s'na pyten?".

Dhe nevoja jote...mund te jet ndryshe nga nevoja e dikujt tjeter. Per mua nevojat do ishin...zhvillimi i zonave te pazhvilluara, vende banimi me cmime te aresyeshme dhe me siperfaqe te bollshme...zona te gjelbra me aq sa ka mundesi te jene brenda nje qyteti, sistem transporti dhe shkollimi qe perballon nevojat e komunitetit.

Dhe KTO mundohet ti arrij plani rregullues.

Plani rregullues...NUK ESHTE plan ndertimi...dhe eshte vet autori dhe artikulli qe e quajn te tille...dhe as bashkia dhe as fimrat e ndertimit. Plani rregullues percakton parametrat ligjore per ndertime ne zona te caktuara...KAQ. Ai percakton se sa km rruge do duhen per kaq banor, sa ambjente te gjelbra per kaq banor, sa shkolla dhe ambjente tregtare per kaq banor, sa mund te jet dendesia e banorve ne nje zone, si duhen te jene pamjet dhe sherbimet e ndertimeve ne zona te caktuara...etj. Pra nje harte LIGJORE...jo harte ndertimi.

Ndertimi pastaj percaktohet ne baze te kerkesave te tregut.

Sepse nese akuzat e autorit se jane "interesat e ndertimit" qe preferohen do ishin te verteta...ky plan do ishe SHUME NDRYSHE. Pra...nuk do kishe limite per lartesi...nuk do kishe limite per dendesi, nuk do kishe limite per pamje, nuk do kishe kerkesa per infrastrukture, nuk do kishe kerkesa per siperfaqe te gjelberta apo rrugore, nuk do kishe kerkesa per ambjente shkollimi apo argetimi, nuk do kishe kerkesa per ambjente tregtare.

Po ja qe ka...pra s'eshte aspak sic pretendon autori.

Dhe si gjithmon...sic ndodh ne Shqiperi...njerzit nuk dine KUJT ti drejtoen. pra i drejtohen BASHKISE per uje, ose energji...kur ne fakt s'eshte BASHKIA qe vendos per kto gjera...por institucione te qeverise.

---------------------

Pra....keqkuptimi i ligjit, i demokracise, i institucioneve...eshte problemi me madhor ne Shqiperi. Keqkuptimi se...s'duhet te ket grupe interesash dhe se grupet e interesit....nuk duhen degjuar nga qeveria...eshte i gabuar. Keqkuptimi se...ne vende te tjera vendimet behen...nga posht-lart dhe jo nga lart-posht...eshte i gabuar.

Rolii demokracise eshte qe te zgjedhi vendim-marresit...Roli i demokracise NUK eshte qe te marri vendimet drejtperdrejt. Nese nuk ju pelqejne vendimet e vendim-marresve qe keni zgjedhur...atehere votoni dike tjeter. Por mbani mend qe me 51% te votave...ai vendim-marres nuk do jet "gjithperfshires" per 49%-in tjeter.

Kapitalizmi i jep fuqi...atyre qe kan me teper ZE (ne kte rast, vote, por edhe pare kur flitet per vendime ekonomike)...dhe jo atyre qe kan me teper te DREJTE (ashtu sic gjykohet e drejta).

Eshte komunizmi qe i jep ze atyre qe kan te drejte (ne parim)...ndersa kapitalizmi ju jep te drejte atyre qe kan ze smiley

 

Dhe kjo s'eshte aspak dicka e kopjuar KEQ nga Shqiperia...kjo eshte dicka e kopjuar tamam nga perendimi.

-----------

Ndersa per parimet e tjera...une personalisht kam mendim 100% te kundert me autorin dhe artikullin. Autori nuk merr parasysh shume mire se cdo gje ka ETAPAT e zhvillimt te saja. Pra...nuk mund te pretendosh te kesh nje shoqeri 100% pa korrupsion, pa shkelje ligji etj...kur je akoma nje vend me nivel ekonomik te ulet dhe ne nje perriudhe kaq te shkurter. Te kerkosh ate este thjesht nje ender...por jo realitet.

Pra...atje ku dikush shikon si krimi me i mah qe i eshte bere Shqiperise etj etj...le te themi...vjedhja e tokes. Une do thoja...qe mbase eshte zhvillimi me i mire qe i eshte bere Shqiperise ne ate ETAPE ZHVILLIMI. Pra...ishe nje...shperndarje e pasurise...ne duart e atyre qe s'kishin pasuri. Nje katnar nga malet...pa asnje lek dhe asnje prone dhe asnje pasuri....vjen ne Tirane, vjedh nje cope toke, nderton nje shtepi...dhe sot i legalizohet ndertimi dhe tashme ka nje PASURI...qe mund ta shesi ne treg per te lejuar nje zhvillim te metejshem ekonomik (ndertimin e nje pallati...pershembull ne ate truall). SOT kuptohet eshte dicka e palejueshme...por 15 vjet me pare...ishte dicka e domosdoshme.

Cdo gje ka nje fillim...dhe nje etape zhvillimi...Por te kerkosh te shkosh nga zerroja ke 100 pa kaluar ke 100 etapa zhvillimi...eshte thjesht nje ender.

 

Duhen lexuar me me kujdes shkrimet e Adam Smith-it dhe te kapitalizmit...dhe aq me teper te KARL MARKS-it...per ta kuptuar...para se te hidhemi me koke drejt IDEALEVE ABSTRAKTE te "githperfshirjes" dhe demokracise direkte...

Dhe per ata qe jetojne jasht Shqiperise...te shikojne e te kuptojne me QART...se si funksionojne institucionet ne vende te zhvilluara perendimore dhe demokratike...pra cili eshte roli i demokracise, i institucioneve, dhe i grupeve te interesit (dhe ti vet je nje grup interesi...mos harro). Do shikohet...qe edhe ato...funksionojne po ashtu...lart-posht. Nuk ishte komunizmi dhe as Enveri qe i shpiku...ligjin dhe vendimet smiley

...(ti do thuash qe eshte...dhe une do them qe "jo"...dhe kshu do vertetohet fakti qe s'eshte e mundur ti mbushesh mendjen 2 shqiptarve Smile )

Kjo ka me shume nundesi te perfundoje keshtu: "ti do thuash qe eshte...dhe une do them qe "jo"...dhe une do te them qe ti nuk je shqiptar, kurse ti do me thuash "je tradhetar"

Shakate menjeane, dhe me ler te te pyes: nese jeton ne Amerike, a ke qene ndonjehere perzent ne ndonje "community board meeting"?

Po te kesh qene do e kuptosh se "gjitheperfshirja" eshte nje norme ne demokraci edhe ne nje vend "kriptokapitalist" si Amerika.

Kurse ate qe e kam quajtur konceptimi i planit rregullues si një plan ndërtimi, e ke ketu(raporti i ndërmjetëm i “Planit Rregullues të Tiranes”.) dhe lexoje vete se vetem per ndertimet flitet, bashke me citimet e Rames.

Nje planifikim eshte aq i mire sa c'jane institucionet qe e shoqerojne ate dhe jo se sa te bukura jane hartat, dhe une prandaj them:

por sidomos dhënia qytetarëve e një plan së bashku me institucionet që duhet të vijonin prej tij; institucionet e mbrojtejes së mjedisit, mbrojtjes së monumneteve, institucionet e politikave të zhvillimit, të arsimit, të kulturës, dhe ç’ka është e rëndësishme institucionet e miratimit/kontrollit qytetar.

Grupo, me beso se edhe ato qe kane hartuar keto plane dhe ligje ne Shqiperi do binin dakort me shumicen e atyre qe them une...  vetem sikur Berisha dhe Rama (yt) t'i linin te benin punen.

Duhen lexuar me me kujdes shkrimet e Adam Smith-it dhe te kapitalizmit...dhe aq me teper te KARL MARKS-it...per ta kuptuar...para se te hidhemi me koke drejt IDEALEVE ABSTRAKTE te "githperfshirjes" dhe demokracise direkte...

Grupo, ke shkruar aq shume sa nuk di nga ta filloj, por mund te ma shpjegosh se c'fare e bashkon Marksin me Adam Smithin?

Shakate menjeane, dhe me ler te te pyes: nese jeton ne Amerike, a ke qene ndonjehere perzent ne ndonje "community board meeting"?

Po te kesh qene do e kuptosh se "gjitheperfshirja" eshte nje norme ne demokraci edhe ne nje vend "kriptokapitalist" si Amerika.

E ke shume gabim se c'eshte kjo "community board meeting" dhe c'eshte "gjithperfshirja" qe kerkon TI.

Community board meeting...eshte per te vendusr se cilat jane nevojat e komunitetit. PO PRA...dhe kto jane bere SHUME ne Tirane...ne CDO LAGJE. (pra ata qe SHKOJNE ne kto mbledhje...dhe ti ose 99% e Tiransave qe nuk keni vajtor...jo se nuk e dinit...po se nuk e canit koken...atehere automatikisht nuk jeni pjese e formules...natyrisht)

Kjo eshte dicka ndryshe...nga gjithperfshirja...dhe nga "posht-lart" vendim-marrje. Kuptohet qe ankesat dhe mendimet e komunitetit MERREN PARASYSH...po NUK ESHTE AJO VENDIM-MARRJA. smiley Ato merren parasysh per te percaktuar cilat jane PRIORITETET e zonave...dhe vendim-marrjen e marrin EKSPERTET e fushave te caktuara...qe i bejne vendimet ne baze te mundesive teknike, fizike dhe ekonomike....dhe ne fund te fundit...shumica prap do mbetet e pakenaqur smiley

Ti kerkon vendim-marrje nga...posht-lart...gje qe s'egziston ne Amerike e ne asnje vend tjeter.

S'e ke kuptuar Ameriken mire...

----------------

Kurse ate qe e kam quajtur konceptimi i planit rregullues si një plan ndërtimi, e ke ketu(raporti i ndërmjetëm i “Planit Rregullues të Tiranes”.) dhe lexoje vete se vetem per ndertimet flitet, bashke me citimet e Rames

Plani rregullues i nje qyteti per ndertime do flasi...se per cfar?? GJUHE LETERSI?? Plani rregullues eshte 110% per ndertime...pra...eshte RREGULLORJA LIGJORE...se si MUND te zhvillohen ndertimet ne nje zone te caktuar.

Nuk e di ku eshte cudia ktu...apo ku eshte kritika. Sic thash...eshte ai plan qe percakton se SA siperfaqe te gjelbra duhen ndertuar per nje dendesi te caktuar popullsie, sa shkolla, sa dendesi mund te ket etj etj etj.

A kerkonit plan rregullues?? A dinit se c'eshte plani rregullues? Tani duhet ta dini...besoj...

--------------------------

Grupo, ke shkruar aq shume sa nuk di nga ta filloj, por mund te ma shpjegosh se c'fare i bashkon Marksin me Adam Smithin?

Qe te dy pershkruajn te njejten gje...por nga kendveshtrime te ndryshme...dhe qe te dy komplementojne njeri-tjetrin. Po ti kishe lexuar...nuk do me beje kte pyetje.

e ke ketu(raporti i ndërmjetëm i “Planit Rregullues të Tiranes”.) dhe lexoje vete se vetem per ndertimet flitet, bashke me citimet e Rames

PS: smiley Ai nuk eshte plani rregullues zotni smiley Eshte prezantimi qe ne fakt eshte bere me teper se 1 vit perpara...sa per informacion smiley..here tjeter para se te kritikosh dicka...ben mire ta lexosh.

Grupo,

Ne ceshtje te caktuara ne "bord" qytetaret e ftuar kane te drejten e votes per te pranuar nje ndertim ose jo - nuk eshte thjesht marrje "mendimi". Ne Shqiperi kjo e drejte saksionohet vetem ne pak raste dhe pothuajse ne 99% te rasteve nuk eshte e sanksionuar. Per te mos permendur rastet qe edhe kur e kane kete te drejte ligjerisht, ua mohojne.

Kurse Plani Rregullues Grupo nuk eshte plan per ndertime, eshte plan qe koordinon politikat e zhvillimit, eshte plan qe i referohet si KESH-i, si Ujesjellsi, si Zjarrefiksat, si instituti i monumenteve, si ministria e arsimit, si ministria e mjedisit, si ministria e transportit etj.

Normalisht ai eshte nje dokument i cili i jepet KRT-se te Tiranes qe e ka pasur dhe e ka per detyre kete koordinim, kurse ne nivel kombetar eshte KRRTSH ajo qe e ka per detyre.

Problemi eshte se pavaresisht se keto institucione kane ekzistuar biles ka egzistuar edhe nje "plan rregullues" qe amendohej vazhdimisht nepermjet "planeve pjesore" nuk kane mundur te ndalojne masakren urbane (qe sipas teje ka qene e domosdoshme). Ne shume raste e kane shkelur ligjin me te dyja kembet.

Kurse tani me miratimin e ketij plani, pavaresisht se une u tregova shume i rezervuar ne shkrim, mendoj se ne menyren se si eshte konceptuar i hap rrugen nje masakre akoma me te madhe sepse mekanizmat e kontrollit dhe rregulloret e rrepta mungojne.

Une mendoj se per te filluar qe te vihet planifikimi ne kontroll nuk mund te vazhdohet t'u besohet te njejteve njerez qe e kane sjell ne pike te hallit, por duhen bere qytetaret te interesuar per te qe te mund tu kerkojne llogari ketyre njerzve. Dhe kjo nuk behet duke i ftuar ato neper spektakle, por duke i dhene fuqi reale ne dore qe qytetari ta kuptoje se ka mundesi per ta ndryshuar gjendjen. 

Qe te dy pershkruajn te njejten gje...por nga kendveshtrime te ndryshme...dhe qe te dy komplementojne njeri-tjetrin. Po ti kishe lexuar...nuk do me beje kte pyetje.

Grupo, une kam bere shkolle dhe praktikoj edhe zanatin ne kete fushe, keshtu qe kam lexuar shume, dhe qe jane edhe me te vlefshem se keta te dy ne kete aspekt. Megjithate faleminderit per sygjerimin.

PS: Wink Ai nuk eshte plani rregullues zotni Wink Eshte prezantimi qe ne fakt eshte bere me teper se 1 vit perpara...sa per informacion Wink..here tjeter para se te kritikosh dicka...ben mire ta lexosh.

Grupo, une e di shume mire qe nuk eshte plani rregullues, eshte raporti qe parashtron menyren se si eshte hartuar dhe politikat mbi te cilat eshte bazuar.

Ne ceshtje te caktuara ne "bord" qytetaret e ftuar kane te drejten e votes per te pranuar nje ndertim ose jo - nuk eshte thjesht marrje "mendimi".

Ne boten e Cudirave mbase...

Te thash qe e ke KEQKUPTUAR demokracine Amerikane smiley

Community boards...se pari...jane te perbere nga njerez te VOTUAR dhe te vendosur nga kryebashkiak. Pra dicka e ngjashme me mini-bashki smiley Pra perseri s'eshte "gjithperfshires" dhe as "direkt"...eshte nje shkalle me posht se Bashki (ne amerike i kan ndryshe emrat...po i njejti koncept...pershembull ne NYC Community Board members vendosen nga "Borough President&quotsmiley. Gjithsesi...ata NUK JANE VENDIM-MARRESIT. Mendimet e tyre...merren parasysh...por ata nuk e vendosin. Dhe kjo ne rastin me te mire kur jane te lidhur me bashkine...se ka community boards te tjere qe jan te pavarur...dhe s'kan asnje lloj fuqie per te marre asnje vendim.

Nuk ka vend ne Amerike ku vendimet behen nga...qytetar te thjeshte...ne menyre direkte apo indirekte...ne menyre gjithperfshirse apo jo-gjithperfshirse. Te gjithe mund te bejne REKOMANDIMET e tyre rreth nje ceshtjeje...dhe kaq.

Ne Tirane me shume se kudo tjejter ne Shqiperi...dhe ne nje nivel qe s'ka ekzistuar NDONJEHERE ne HISTORINE e Shqiperise...ekzistojne me teper mundesi per tu degjuar dhe per te ber propozimet e tua rreth ceshtjeve te kti qyteti. Nese ti nuk e merr persiper kete mundesi...eshte problemi jot. Nese ti i gjykon si "spektakle" mbledhjet...eshte problemi JOT. Sic thash...nese nuk merr pjese...atehere ti nuk futesh ne ekuacion.

 

Por ti na krahason...me AMERIKEN smiley Sic thash....nga zerroja ti do te shkosh ke 100-i...me nje hap. Nuk e ben dot...dhe kerkon QIQRA NE HELL. Hap mbas hapi...dhe hapat e deritanishme jane shume progresiste sido qe ti shikosh

 

Pra sic e thash...demokracia eshte vetem zgjedhja e vendim-marrESVE...jo e vendim-berrjes. Vendim-marresit...vendosin...dhe ti ke te drejte te sjellesh mendimet dhe opinionet e tua. Po ne asnje rast nuk eshte gjithperfshries apo vendim direkt.

Kurse Plani Rregullues Grupo nuk eshte plan per ndertime

 

Ate ta thash une...po me perserit ato qe thash une smiley

S'eshte plan ndertimesh...eshte plan ligjor smiley

Problemi eshte se pavaresisht se keto institucione kane ekzistuar biles ka egzistuar edhe nje "plan rregullues" qe amendohej vazhdimisht nepermjet "planeve pjesore" nuk kane mundur te ndalojne masakren urbane (qe sipas teje ka qene e domosdoshme). Ne shume raste e kane shkelur ligjin me te dyja kembet.

 

Ka pas plan rregullues per...Bregun e Lumit?? Per...Brraken?? Per...Kasharin?? Ja tani e degjova per here te pare smiley

Une mendoj se per te filluar qe te vihet planifikimi ne kontroll nuk mund te vazhdohet t'u besohet te njejteve njerez qe e kane sjell ne pike te hallit, por duhen bere qytetaret te interesuar per te qe te mund tu kerkojne llogari ketyre njerzve.

 

Revolucion them une...si thu ti?

Dhe kjo nuk behet duke i ftuar ato neper spektakle, por duke i dhene fuqi reale ne dore qe qytetari ta kuptoje se ka mundesi per ta ndryshuar gjendjen. 

Pra ti thu qe...hajdeni o qytetar dhe hartoni planin. Edhe nje Kallash ne dore qe ta mbroni bile smiley Po urbanisti? Po arkitekti? Po inxhinjeri i ndertimit? Ata s'marrin vesh gje si behet plani...planin duhet ta bejme...NGA POSHT!

Ju thash qe e keni ngaterruar kte punen e demokracise...me komunizmin. Komunizmi ne parim eshte demokraci direkte...Mos i kerkoni llogari kapitalizmit atehere smiley

 

Nuk ju marr vesh...Jo e kthej mrapsht...JU MARR VESH SHUME MIRE smiley S'ka gje anormale ktu...tipike Shqiptarce. "Dum plan!"...ja u be plani...pastaj "Po nuk na pelqen plani!" Mire s'ju pelqen...na bejeni ju atehere...pastaj "Po ju s'e mbroni dot planin!!"...mire dakord na merr nje kallash ne dore dhe mbroje ti atehere.

Shqipce...

Grup,

Ne US te gjitha bordet ku kerkohet "public hearing" me ligj jane subjekt i ketij ligjit, qe do te thote qe zyrtaret jane te detyruar per te perfshijne vrejtjet e publikut. Ne shqiperi, degjimi i publikut nuk pi uje nese ti neser shkon ne gjyq, pra nuk eshte njesoj. Nderkohe shtete te ndryshme kane ligje te ndryshme ne Amerike.

Nderkohe, ben mire mos ta perdoresh ne debat terma te tille si "tipike Shqiptare" sepse nuk ka ndonje kuptim, te dy shqiptar jemi. Gjithashtu mos i permend kallashet dhe revolucionet dhe t'i paraqesesh si mjetet e mia kur nuk i gjen te shkruara nga une. Tjeter pune nese i perdor ti si menyre per te degraduar debatin.

Ne US te gjitha bordet ku kerkohet "public hearing" me ligj jane subjekt i ketij ligjit, qe do te thote qe zyrtaret jane te detyruar per te perfshijne vrejtjet e publikut. Ne shqiperi, degjimi i publikut nuk pi uje nese ti neser shkon ne gjyq, pra nuk eshte njesoj. Nderkohe shtete te ndryshme kane ligje te ndryshme ne Amerike.

Zotni...community boards NUK JANE GJITHPERSHIRES. 2) Jane te perbere nga njerez te VENDOSUR nga kryebashkiak ose te VOTUAR...pra perseri eshte nje institucion i ngjashem po ashtu me nje mini-bashki. 3) NUK eshte vendim-marres ne asnje form.

Prandaj po them qe e ke keqkuptuar...se kujton se eshte dicka ku "komuniteti"...voton direkt mbi c'ndodh ne zonen e tij.

Kjo s'eshte aspak e vertet.

S'ka "community board" ne BOTE...qe vendos nese do behet nje fabrike cimentoje...apo jo. Ata thjesht mund te japin mendimin e tyre...i cili...do "merret parasysh" smiley

 

Ktu qendron keqkuptimi i demokracise..dhe i institucioneve...dhe i kapitalizmit.

------------

Nderkohe, ben mire mos ta perdoresh ne debat terma te tille si "tipike Shqiptare" sepse nuk ka ndonje kuptim

Ka shume kuptim. Shkrimi tend nuk eshte i pari dhe as i fundit qe kritikon nje institucion qe s'eshte "gjithperfshires" dhe qe kerkon "vendim-marrje direkte" nga ana e nje "komuniteti". Nuk eshte as i pari qe keqkupton rolin e demokracise, ligjit, dhe institucioneve.

Eshte dicka...tashme...tipike per Shqiperine. Citimet nga Ardian Klosi...vetem sa e forcojne kte teorine time smiley

Eshte tipike Shqiptare te mos kuptojne se...DEMOKRACIA...eshte votimi i personit qe do marri vendimet...dhe KAQ. Nuk eshte...vendim-marrje direkte. Fuqia qe ka komuniteti...eshte te zgjedhi ate person qe do ta perfaqsoj....jo qe te bej ligjet komuniteti vet.

Dhe kjo si model s'eshte asnjehere...gjithperfshires.

Ate qe kerkojne Shqiptaret...kur kritikojne ne kte menyre...eshte zakonisht e ngjashem me TEORINE e Komunizmit...modelet e Komunes se Parisit, modelet e Sindikalistve ne Spanje etj. NUK ESHTE DEMOKRACI KAPITALISTE.

Gjithashtu mos i permend kallashet dhe revolucionet dhe t'i paraqesesh si mjetet e mia kur nuk i gjen te shkruara nga une. Tjeter pune nese i perdor ti si menyre per te degraduar debatin.

Ti ke fol me terma shume abstrakte dhe te pergjithshme..."Bashkia s'ka si ti forcoj kto ligje". Po mire...s'na the PSE...dhe SI?? Une te dhash thjesht nje alternative...ngaqe ti e kishe len kaq "bosh" mendimin smiley Kallashi eshte nje alternative...meqe ti thua qe Baskia s'paska mundesine (po pse-ne nuk e shpegove hic).

Grupi,

E ke gabim, "community board" eshte organizmi qe mundeson degjimet publike te individeve dhe te grupeve te interesit ne New York per keto pune. Dhe rekomandimet e tij ne varesi te ceshtjes kalojne tek City Planning Commission qe ka per detyre t'i degjoje. Procesi i miratimit dhe i planifikimit ne US eshte shume mire i kopsitur ne ligje, dhe si i tille shqetesimet e publikur kanalizohen lehte ne gjykata apo ne organet e kontrollit. Shqiperia nuk e ka kete model gjyqesor dhe infrastrukture ligjesh, prandaj edhe detajimi i palneve, menyra e miratimit etj nuk mund te jene njesoj me US. Megjithate e theksoj, ne varesi te ceshtjeve qe e lejojne marrjen e mendimit (duke marre parasysh kushtetuten, pronesine, apo ligjet e pronesise te tipit "eminent domain", dhe nje mori ligjesh qe une nuk jam ne gjendje t'i ve ne dukje ketu) mendimi i publikut per formulimin e hapesires publike merret parasysh. Dhe une ta kam shpjeguar perse mendoj ne varesi te kushteve te Shqiperise dhe paaftesise per te kontrolluar zhvillimin nepermjet mekanizmave qe kemi eshte e domosdoshme futja e mekanizmave te miratimit qytetar. Dhe ajo duhet te behet si mekanizem kontrolli ne varesi te ligjeve dhe kushtetutes se vendit.

Ate verejtjen per termat qe nuk ekzistokan ne demokraci e ke gjithashtu gabim. Gjitheperfshirja eshte term qe perdoret rendom per te nenkuptuar elemnte te cilet jane te ndryshem nga natyra, qofte edhe juridike, por qe natyra e planifikimit e kerkon te nderthuren tek njeri tjetri. Prandaj nuk ka te bej shume me dmokraci apo diktature, eshte me shume teknike.

P.S. Une i shkruaj keto gjera, qofte ne menyre konkrete apo abstrakte, per te ngritur nje shqetesim dhe jo per t'i ven kallashin tek koka dikujt sic thua ti, dhe as nuk e konsideroj kete (kallashin) si ndonje mjet zgjidhje, por thjesht sic e ka emrin, "arme lufte". Pra i kam ngritur shqetesimet ne kete menyre me shpresen se dikush do e kuptoje shqetesimin dhe do reagoj ndaj tij ne menyre te qyteteruar qofte si shqiptar, europian, apo cfaredo epiteti te duash ti. Prandaj nuk ka shume nevoje per ekzaltime sepse nuk i behet mire debatit.

Gjithe te mirat

 ke gabim, "community board" eshte organizmi qe mundeson degjimet publike te individeve dhe te grupeve te interesit ne New York per keto pune.

Edhe une cfar thash? Mos perserit ato qe them une smiley

Community board eshte vend per tu degjuar nevojat dhe kerkesat...jo per VENDIM-MARRJE.

Antaret vet te community board...jane PUNONJES te qytetit...ose te votuar ose te zgjedhur direkt nga kryebashkiaku.

Gjithsesi...s'kan ASNJE fuqi vendim-marrje...thjesht sherbejne per te prezantuar ose degjuar nevojat e komunitetit.

Dhe rekomandimet e tij ne varesi te ceshtjes kalojne tek City Planning Commission qe ka per detyre t'i degjoje

mire i degjoj smiley

Shqiperia nuk e ka kete model gjyqesor dhe infrastrukture ligjesh, prandaj edhe detajimi i palneve, menyra e miratimit etj nuk mund te jene njesoj me US

MOS!! C'na the...s'jemi njesoj si Amerika?? Si ka mundesi?? E paimagjinueshme!! Bravo...

mendimi i publikut per formulimin e hapesires publike merret parasysh.

smiley "merret parasysh" ka nje kuptim te gjere...smiley

Edhe ne Tirane...mendimet e publik JANE MARRE PARASYSH...jane bere me dhjetra e dhjetra mbledhje e takime...ku nevojat dhe ankesat dhe mendimet dhe propozimet....jane degjuar. Bashkia ishte e hapur per cdokush te vinte e te sillte propozime, anikme dhe mendime te ndryshme...dhe TE GJITHA U DEGJUAN.

Pik puna...Ti tani do ti quash 'spektakle"...edhe une ti quaj 'spektakle" ato community board ne US. Puna jote...edhe puna ime...

 eshte e domosdoshme futja e mekanizmave te miratimit qytetar.

Dhe une te them qe e ke KEQKUPTUAR AMERIKEN dhe vet demokracine dhe ligjin dhe institucionet. MIRATIM NGA QYTETARET NUK KA NE ASNJE VEND TE BOTES...Community boards nuk jane per MIRATIME...mendimi i tyre thjesht..."merret parasysh".

Ti flet per demokraci direkte...dicka qe ekziston vetem ne Rusine e Stalinit, Havanen e Kastros, dhe Kinen e Maos...dhe Kooperativen Numer 9 ne Maliq.

Sistemi ligjor ne Amerike thjesht kerkon qe te PREZANTOHET PARA PUBLIKUT (nepermjet community board)...dhe qe mendimet e komuniteti te MERREN PARASYSH. Ligji nuk thot...qe duhet miratim, aporvim, apo votim, apo vendim-marrje...nga pulbiku.

Edhe ne Shqiperi....ne Bashki...neqofte se je i INTERESUAR...ka prezantime per kto lloj zhvillimes dhe ka seanca diskutimi mbi to me publikun.

 

Dhe sa per infromacion prezantimi para publikut eshte i detyruar VETEM ne raste kur propozimi bie ndesh me planin e zones, ose kerkon ndryshimin e kti plani. Nese prezantimi eshte brenda planit...atehere NUK ESHTE E NEVOJSHME...as te pytet njeri nga pulbiku FARE.

Dhe ajo duhet te behet si mekanizem kontrolli ne varesi te ligjeve dhe kushtetutes se vendit.

 

Absolutisht mbrapsht.

Gjitheperfshirja eshte term qe perdoret rendom per te nenkuptuar elemnte te cilet jane te ndryshem nga natyra, qofte edhe juridike, por qe natyra e planifikimit e kerkon te nderthuren tek njeri tjetri. Prandaj nuk ka te bej shume me dmokraci apo diktature, eshte me shume teknike.

 

nese e ke fjalen per gjithperfshire TEKNIKE...atehere s'paske asnje argument fare. me keq se c'e mendoja une

per te ngritur nje shqetesim

Shqehtesime ngreme SHUME neve..por zgjidhje nuk ngreme ASNJE. Eshte shume kollaj te ngresh shqehtesime...kushdo e ben...

 

Pra i kam ngritur shqetesimet ne kete menyre me shpresen se dikush do e kuptoje shqetesimin dhe do reagoj ndaj tij

 

Zgjidhje zotni...zgjidhje...BOLL! me reagime dhe ngritje shqehtesimesh. Ashtu kemi me bollek nga kushdo

 

Deri tani e vemtja "zgjidhje" qe ke propozuar (megjithse PROBLEMI akoma s'merrte vesh se KU eshte dhe cfar eshte...po per hir te muhabetit le te themi qe KA nje problem)...eshte "community board". Pra e then shqipce...MBLEDHJE. Por ne fakt ne Amerike kto "mbledhjet" kan po aq force per te marre vendime apo per te bere ndonje gje konkrete...sa dhe nje mbledhje ne shtepine time. Kan po aq...sa mbledhje te kooperatives per te bere kritika dhe auto-kritika. Nese eshte KJO qe kerkon...nga kto ka me bollek ne Tirane.

Po ajo qe kerkon ti faktikisht eshte vendim-marrje DIREKTE nga..."publiku". Kjo eshte thjesht nje...fantazi...qe ekziston ne faqet e historise te Sindikalistve ne Spanje, ose revolucionarve te Komunses se Parisit...ose pse jo edhe ne ambjentet publike ne HAVANA sot. Eshte dicka komplet abstrakte...

Zgjidhje zotni...zgjidhje...BOLL! me reagime dhe ngritje shqehtesimesh. Ashtu kemi me bollek nga kushdo

Grupi,

Meqense argumenti nuk te pelqen nuk po e zgjas, por sa per zgjidhje nese kam ofruar apo jo, hidhu nje sy ketyre:

http://sheshet.wordpress.com/2008/05/21/scanderbeg-square-transportation-scheme-proposal/

http://sheshet.wordpress.com/2008/04/15/tirana-drejt-nje-perspektive-te-re/

http://sheshet.wordpress.com/2008/04/15/tirane-%e2%80%93-durres-dhe-nje-%e2%80%9cveshtrim-i-ri%e2%80%9d-rreth-idese-se-nje-metropoli-shqiptar/

http://sheshet.wordpress.com/2008/04/28/tirana-this-chair-with-three-legs/

Shko lexo ato pershkrimet per "nje qytet linear" te Tiranes qe i kam "propozuar" dhe u kam meshuar qe me 1999, dhe qe Rames i duheshin 10 vjet per te arritur ne te njejtat perfundime:

raporti i ndërmjetëm i “Planit Rregullues të Tiranes” dhe me thuaj pastaj se si duhen bere keto pune.

Une e kam provuar veten, por ti qe kerkon te me mbushesh mendjen per te kunderten a e ke provuar?

Ajo qe nuk kupton ti eshte se kritika nuk eshte dhe s'mund te jete shkaku i degradimit urban, perkundrazi.

Zotri edhe njehere...KU qendron problemi? Sic thash ne paragrafin e pare te postimit te pare fare...nese ka nje problem...argumentoje KONKRETISHT...jo me metoda dhe toeri abstrakte rreth gjithperfshirjes dhe rreth "community boards".

O grup,

Ti qartesisht nuk e kupton thelbin e problemit, me vjen keq te ta them.

Une propozimin tim e kam bere, sepse kam argumentuar qe sistemi i planifikimit keshtu sic eshte nuk mund te funksionoje, dhe e vetmja menyre per te ushtruar kontroll eshte te qaset publiku ne vendimarrje, spse nuk mund te pritet qe te behen reformat ne gjyqesor dhe te presim ne efektin e tyre me shpresen se ndoshta do ndikojne edhe ne urbanistike. Ta solla shembullin e amerikes si shembull qe eshet i kundert. Pjesmarrje te drejteperdrejt kane te gjitha vendet europiane, por ti as kete nuk e ke parasysh se c'perfaqson si term sepse kembngul qe eshte term komunist. Ne komunizem nuk ka pasur mekanizma te tilla se do i kishim trasheguar po t'i kishim.

Megjithate meqense me kerkove propozime shko lexoi ato qe solla me siper dhe krahasoi me ato qe thoshte idhulli yt dje edhe sot...

Ti qartesisht nuk e kupton thelbin e problemit, me vjen keq te ta them.

Kjo kuptohet

Une propozimin tim e kam bere, sepse kam argumentuar qe sistemi i planifikimit keshtu sic eshte nuk mund te funksionoje

Vetem se s'ke sjell asnje argument jo vetem se PSE....por as se KU qendron problemi

Ta solla shembullin e amerikes si shembull qe eshet i kundert.

Dhe vazhdon te kembengulesh ne nje shembull qe faktikisht S'KA TE BEJ fare me ate cfar thua ti...

Ktu qendron keqkuptimi tend...jo imi.

Pjesmarrje te drejteperdrejt kane te gjitha vendet europiane

Terma si "pjesmarrje te drejtperdrejte" jane po aq abstrakte dhe pa kuptim sa edhe "do merren parasysh" smiley

Pjesmarrje te drejtperdrejt ESHTE...nje mbledhje me komunitetin ku degjohen ankesat, nevojat dhe propozimet e komunitetit...dhe merren parasysh. Kjo ne fakt eshte...pjesmarrje e drejtperdrejt.

Ajo qe thua ti...eshte...VENDIM-MARRJE E DREJTPERDREJT...Sepse ti thua qe publiku te jet INSTRUMENTI I KONTROLLIT smiley

Kjo...eshte ideal komunist...do ti apo s'do ti. Eshte thelbi i idealizmit komunisto-Ardian Klosist smiley ne fakt.

 

Kjo...eshte ideal komunist...do ti apo s'do ti. Eshte thelbi i idealizmit komunisto-Ardian Klosist Smile ne fakt.

Po, po, Grupo ke te drejte.

Po, po, Grupo ke te drejte.

E di une qe kam te drejte...se s'ka si te jet ndryshe smiley

Kjo ishte thelbi i levizjeve Klosiste per....DUM REFERENDUM! smiley Dum referendum per...TEC...tani dum referendum edhe per...rruge...neser do dum edhe per...pallat....dhe afer fare do dum referendum edhe per...

 

Prandaj te lutem...njerez si ty s'kan pse te flasin ne menyre KLOSISTE me teorira abstrakte gjithperfshirse. Nese ke nje problem gjekundi...fol ne menyre konkrete...KU eshte problemi dhe SI eshte...dhe SI ka zgjidhje.

Por deri tani akoma s'e ke then ku eshte problemi....lere mo te tjerat.

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).